Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Oznámení školy:

Změna organizace vučování na 2. stupni v pátek 29. března

V pátek 29. března proběhne na 2. stupni projekt Den naruby. Vyučování bude probíhat 1.-5. vyučovací hodinu a bude ukončeno po 5. vyuč. hodině.

Upozornění

V současné době probíhá rekonstrukce střechy pavilonu Montessori a během ní nebude možné používat chodník směřující k hlavnímu vchodu naší školy. Proto dbejte zvýšené opatrnosti a využívejte chodník na druhé straně nádvoří (u 5. ZŠ) a dále přejděte přes nádvoří ke vchodu naší školy.

Děkujeme za pochopení!


Den otevřených dveří pro rodiče našich žáků

Vážení rodiče, srdečně Vás zveme na návštěvu školy a výuky ve čtvrtek 21. března 2019. Můžete navštívit vyučování v 1. a 2. hodině, tzn. v době od 7:55 - 8:40 a 8:50 - 9:35. Připomínáme, že do třídy lze vstoupit pouze v době přestávky, nikoliv v průběhu výuky. Děkujeme za pochopení.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Oznámení o SBĚRU

Vážení rodiče, ve středu 20. března a ve čtvrtek 21. března 2019 se koná sběr papíru v době od 7:00 - 7:50 a 13:00 - 16:00 hodin.

Těšíme se na velkou účast a děkujeme Vám!

Příspěvek na školní družinu za období březen až červen 2019

Vážení rodiče,

ve dnech 4., 5. a 6. února 2019 v době od 12:00 do 17:00 hodin bude vedoucí vychovatelka Mgr. Marcela Plšková vybírat příspěvek na školní družinu za období březen až červen 2019 ve výši 600 Kč v hotovosti

Během ranní družiny od 6:00 do 8:00 hodin vybírají peníze příslušné vychovatelky

Při placení je nutný podpis rodičů (požadavek zřizovatele)

Děkujeme rodičům za spolupráci

Přerušení provozu školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Ve dnech 1. 2. 2019 (pololetní prázdniny) a 25. 2. – 1. 3. 2019 (jarní prázdniny) bude provoz školní družiny pro nedostatečný počet zájemců přerušen. Přerušení provozu školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07! Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit. Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atp.!

Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.


Stránky Montessori tříd:

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění: