Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Aktuálně

Vážení rodiče,

Školní rok 2019/20 se nachýlil ke svému konci. Doba mimořádného opatření a ohrožení v jarních měsících přinesla do našich životů zmatek v životních prioritách a morálních postojích. V době, kdy jsme se zoufale snažili sehnat ochranné pomůcky, se národ semkl a začal šít roušky. Lidé otevřeli svá srdce. Do těchto aktivit se zapojili i pracovníci naší školy a roušky věnovali potřebným. Za to jim patří obdiv i poděkování. Děti ze dne na den rozhodnutím MŠMT a MZ zůstaly doma. Nikdo si nedokázal představit, co bude dál. Školy se sice uzavřely, ale učitelé měli práce mnohem víc. Začali se seznamovat s do té doby jim neznámým fenoménem výuky na dálku. Vznikla nová situace, jak pro žáky a jejich rodiče, tak pedagogy, která s sebou přinesla zvýšené nároky a úsilí. Věřím, že naši učitelé se s danou situací vyrovnali se ctí. Svědčí o tom nejen rozhovory s některými rodiči, ale i písemná ocenění, která jsme obdrželi. Po počáteční nejistotě se učitelé začali zdokonalovat ve svých dovednostech v počítačové gramotnosti. Snažili se najít srozumitelný způsob předávání úkolů žákům, odhadnout míru množství i zvládnutí učiva na dálku, zorientovat se ve velkém množství nabízených online platforem a materiálů a vybrat nejvhodnější. V mnoha případech učitelé oceňovali výbornou spolupráci a komunikaci se žáky i rodiči. Jedno jim však stále chybělo, a to bylo omezení osobního kontaktu se žáky. Většina žáků přistupovala k online výuce zodpovědně, spolupracovali a snažili se plnit zadané úkoly ve stanovených termínech. Občas to někde trochu zaskřípalo. Bohužel se objevila malá část žáků i jejich rodičů, kteří nespolupracovali, nekomunikovali a neplnili úkoly i přes opakované výzvy učitele. Po upozornění ředitelky školy se situace většinou zlepšila. Naštěstí procento nespolupracujících žáků a rodičů bylo velmi nízké.

Vážení rodiče, za všechny pracovníky školy vám rodičům děkuji za spolupráci, podporu a nasazení při zvládání domácí výuky vašich dětí. Mnozí z vás zakusili kus pedagogické práce, když jste se stali pedagogy vlastních dětí. Této nové role jste se zhostili se ctí. Bez pomoci vás rodičů bychom toto mimořádné období nouzového stavu asi těžko zvládli. Vaši spolupráci i pomoc velmi oceňujeme a vážíme si jí. Všichni se těšíme, že 30. červnem tento stav skončí a vrátíme se k normálnímu způsobu života. Nikdo z nás dnes nedokáže odhadnout, co nás čeká po prázdninách. Musíme být optimističtí a doufat, že snad jen to nejlepší. V době mimořádných opatření jsme získali cenné zkušenosti. Až se po prázdninách vrátíme do školy, uvědomíme si, že v životě není nic jednoduché a samozřejmé.

Přeji vám všem rodičům, dětem i pedagogům, abyste si o prázdninách dopřáli potřebného odpočinku a načerpali spoustu nové energie do následujícího školního roku.

Hezké prázdniny.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy


ŘEDITELSKÉ VOLNO

Ředitelka školy vyhlašuje na dny 29. – 30. 6. (pondělí, úterý) v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb (Školský zákon) z organizačních důvodů ředitelské volno. Tento den nebude v provozu základní škola, školní družina, ani školní jídelna

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy


Úřední hodiny v kanceláři školy


    • 1. – 10. 7. 8:00 – 13:00
    • 27. 7. – 7. 8. 8:00 – 13:00
    • 17. 7. – 21. 8. 8:00 – 13:00

V době úředních hodin si mohou žáci nebo jejich zákonní zástupci vyzvednout vysvědčeni.

Ilona Garguláková


Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Oznámení školy

Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o zasílání žádostí o ošetřovné elektronicky.

V žádosti uveďte:

  • celé jméno dítěte
  • třídu
  • rodné číslo
  • datum narození.


Vyplněnou a potvrzenou žádost budeme zasílat obratem na Vaši e-mailovou adresu dle pořadí doručení.

E-mailová adresa pro zasílání žádostí : sekretariat@zskom1.cz

Veškeré informace platné od 27. 3. 2020 přikládáme v odkazu České správy sociálního zabezpečení :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění:

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF