Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty

Kalendář akcí školy

AKTUÁLNĚ

Změna jídelníčku a dočasné zrušení svačinek

Z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců školní jídelny jsme nuceni od 18.1.2022 zrušit přípravu svačinek ve školní jídelně a to do odvolání. Svačinky budou automaticky stornovány. Byla také provedena změna jídelníčku, zkontrolujte prosím objednávky obědů. Děkujeme za pochopení.


Přihláška do školní družiny v době pololetních a jarních prázdnin

Vážení rodiče,

přes přiložené odkazy můžete své děti přihlásit do školní družiny v době pololetních i jarních prázdnin. K zajištění provozu v době vedlejších prázdniny je minimální počet přihlášených dětí - 15.

Karin Frýdlová

Pololetní prázdniny

Jarní prázdniny


Ve školní jídelně se od 11.1. vaří z provozních důvodů jen jedno jídlo

Z důvodu vyšší nemocnosti zaměstnanců školní jídelny jsme nuceni vařit od 11.1.2022 pouze jeden druh jídla, a to do odvolání. Obědy č.2 budou automaticky přeraženy na oběd č.1. Zkontrolujte prosím objednávky obědů.


informace ke screeningovému testování v následujících týdnech

Vážení rodiče,


v přiložených souborech naleznete informace ke screeningovému testování v následujících týdnech.


Vedení školy


Informace k lyžařským kurzům žáků 7. a 8. ročníku

Vážení rodiče,


přečtěte si prosím informace o LVK (stáhněte si informační leták). Pokud jste z důvodu nemoci nebo karantény dítěte ještě nezaplatili zálohu, učiňte tak prosím co nejdříve. Pokud máte zájem o covidové pojištění zprostředkované cestovní kanceláří zajišťující LVK, není potřeba nic oznamovat. Stačí při placení doplatku na lvk v lednu donést patřičný obnos pro pojištění (info v letáku).


Mgr. Jan Zicha

tel: 577044719, 777441085

mail: zicha@zskom1.cz

Níže je odkaz ke stažení informačního letáku k lyžařským kurzům žáků 7. a 8. ročníku

Informační leták LVK 2022 (pdf)


Odkaz na informace o lyžařském kurzu na stránkách školy (včetně všech dokumentů ke stažení):


ZŠ Komenského I, Zlín - Lyžařský kurz (zskom1.cz)


Informace pro rodiče žáků 2. stupně k výuce během karantény

Vážení rodiče,

karanténa je v současnosti uvalena na sedm tříd 2. stupně z celkového počtu deseti tříd (netýká se očkovaných žáků). Vzhledem k tomu, že byla nařízena zpětně a je možné ji ukončit po 7 dnech negativním PCR testem, vedení školy rozhodlo o provozu školy a vzdělávání žáků v souvislosti s karanténou některých žáků následovně:


Prezenční výuka bude i nadále probíhat pro žáky, kteří:

  • nejsou v karanténě

  • prokáží se dokončeným očkováním

  • prokáží se negativním PCR testem, který nesmí proběhnout dříve než 5-7 den od začátku karantény. Do školy se mohou vrátit nejdříve 8. den.

Třídní učitelé budou v následujících dnech do odvolání přebírat děti před budovou školy. Žákům 2. stupně bude umožněn vstup do budovy až se souhlasem třídního učitele.

Je nezbytné, aby žáci byli vybaveni alespoň dvěma kusy roušek či respirátorů. Jejich nošení ve společných prostotách školy se bude kontrolovat.

Pro žáky v karanténě je od 1. 11. 2021 zahájena povinná distanční výuka. Žákům budou prostřednictvím Komens (Bakaláři) zaslány kódy do jednotlivých učeben. Žáci se budou připojovat do hodin dle platného rozvrhu (kromě TV). Učitelé budou ve třídě s žáky na prezenční výuce a zároveň přes webkameru instruovat žáky na distanční výuce.


Vážení rodiče, sledujte prosím pravidelně zprávy Komens v aplikaci Bakaláři. S přibývajícími pozitivními žáky se u mnohých mění délka karantény. PCR testy doporučujeme podstoupit nejdříve 1.11—2.11 s ohledem na to, že poslední kontakt ve škole byl možný 26.10. Dřívější test nemusí být uznán, protože mohlo dojít do 26. října k dalšímu kontaktu. Jsme ve spojení s KHS Zlín, která nestíhá odesílat smsky. KHS určuje karanténu na základě našich podkladů k docházce a kontaktům v různých skupinách. Je potřeba počítat s tím, že do karantény mohou být zařazeni nově další žáci.

Děkujeme za spolupráci, vedení školy.


Školní knihovna

Vážení rodiče a děti,

od 1.10.2021 už je vám k dispozici školní knihovna. Provozní doba na výpůjčky, čítárnu či samostudium je stanovena na každou středu od 13.00 do 14.30.

Upozornění pro rodiče ohledně roušek

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás požádat o kontrolu dětí před odchodem do školy, zda mají připraveny po dvou kusech roušky či respirátory. Narůstá nám počet dětí, které je při vstupu do školy nemají. Zatím pan školník čerpá ze zásob, ale jakmile dojdou, nebudeme moci děti do školy vpustit.

Děkujeme za pochopení.

Průkazy ISIC scholar - informace

Vážení rodiče,

od školního roku 2021/2022 vám nabízíme možnost vyřídit pro své děti žákovský průkaz ISIC scholar. Podrobnější informace o možnostech využití a výhodách tohoto průkazu naleznete na Průkaz ISIC Školák - ISIC.cz


Cena průkazu je 250,-Kč a je platný po dobu 5 let. Tento průkaz je také možné využívat také místo čipu ke stravování či vstupu do budovy školy v době polední pauzy.

V případě vašeho zájmu vyplňte a dodejte přiloženou přihlášku do školy, a to elektronicky na mailto:isic@zskom1.cz nebo osobně do kanceláře školy. Součástí přihlášky musí být také fotografie dítěte dle pokynů v přiloženém informačním dopise.


Informace o zpracování osobních údajů pro zák. zástupce dítěte v souvislosti s testováním

Dokument ke stažení ZDE

Certifikáty a ocenění:

Ekoškola

e-Twinning 2021.pdf

eTwinning

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Sablony III.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF

Kraje pro bezpečný internet

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha