Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty

Kalendář akcí školy

AKTUÁLNĚ

Vážení rodiče,

chtěli bychom vás požádat o kontrolu dětí před odchodem do školy, zda mají připraveny po dvou kusech roušky či respirátory. Narůstá nám počet dětí, které je při vstupu do školy nemají. Zatím pan školník čerpá ze zásob, ale jakmile dojdou, nebudeme moci děti do školy vpustit.

Děkujeme za pochopení.

Veselá věda - nabídka kroužku vědeckých pokusů pro děti 1.-5. ročníku

Průkazy ISIC scholar - informace

Vážení rodiče,

od školního roku 2021/2022 vám nabízíme možnost vyřídit pro své děti žákovský průkaz ISIC scholar. Podrobnější informace o možnostech využití a výhodách tohoto průkazu naleznete na Průkaz ISIC Školák - ISIC.cz


Cena průkazu je 250,-Kč a je platný po dobu 5 let. Tento průkaz je také možné využívat také místo čipu ke stravování či vstupu do budovy školy v době polední pauzy.

V případě vašeho zájmu vyplňte a dodejte přiloženou přihlášku do školy, a to elektronicky na mailto:isic@zskom1.cz nebo osobně do kanceláře školy. Součástí přihlášky musí být také fotografie dítěte dle pokynů v přiloženém informačním dopise.


Nabídka zájmových kroužků pro školní rok 2021-22

Kabelkový Veletrh aneb Pomoc, co se nosí

Vážení rodiče a děti,

děkujeme za vaši aktivní účast ve sběru kabelek pro charitativní akci Kabelkový VELEtrh. Předávám touto cestou poděkování organizátorek. Všechny nás může v této zvláštní době na chvíli zahřát dobrý pocit z pomoci. Věřím, že se brzo naskytne další příležitost k dobrým skutkům, kterých není nikdy dost. Přikládáme i fotky z akce.

Velké díky i za mě, Mgr. Karin Frýdlová


Fotografie


Změna úředních hodin v kanceláři školy od 1.9 2021

  • Pondělí 8:00 - 13:00

  • Úterý 8:00 - 13:00

  • Středa 13:00 - 17:00

  • Čtvrtek 8:00 - 13:00

  • Pátek 8:00 - 13:00


Matematika prof. Hejného - seminář pro rodiče

Vážení rodiče prvních a druhých tříd,

podařilo se nám domluvit s paní Bednářovou dvoudílný seminář "Matematika prof. Hejného", který proběhne 20. září - 1. díl a 27. září - 2. díl, pokaždé ve stejném čase, který si zvolíte buď 16:00 - 17:30 hodin jedna skupina, nebo 18:00 - 19:30 hodin druhá skupina. Přihlásit se můžete buď na odkazu pod textem nebo u třídních učitelů prostřednictvím žákovských knížek.

Irena Rotreklová, zástupkyně ředitele školy

Přihlášení k semináři


Informace o zpracování osobních údajů pro zák. zástupce dítěte v souvislosti s testováním

Dokument ke stažení ZDE

Informace pro rodiče dětí s dietním stravováním

Informace pro rodiče dětí s dietním stravováním

Vážení rodiče,

v případě potřeby dietního stravování pro vaše děti se vždy obracejte nejdříve na paní vedoucí školní jídelny Olgu Gargulákovou mailto:gargulakova@zskom1.cz nebo na Mgr. Karin Frýdlovou mailto:frydlova@zskom1.cz.

Postup přihlášení:

1. Zákonný zástupce se dostaví do školní jídelny při ZŠ Komenského I, Zlín, kde vyplní přihlášku ke stravování a dodá kopii lékařského doporučení.

2. Po obdržení e-mailu s informací, že jste byli zařazeni do seznamu strávníků s dietním opatřením, si zajdete na ZŠ Dřevnická zakoupit čip, ke kterému obdržíte údaje k elektronickému přihlašování obědů.

Kapacita dietních jídel je omezená a paní vedoucí školní jídelny ze ZŠ Dřevnická musí mít přehled o množství přihlášených strávníků.

Prosím o dodržení tohoto postupu. Případné dotazy směřujte na výše jmenované osoby.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Karin Frýdlová

řed.školy


Potvrzení o testování

Škola nevydává potvrzení pro jiné organizace o tom, že žák má negativní výsledek. Toto potvrzení nahrazuje čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolen Ministerstvem zdravotnictví pro laickou osobu s negativním výsledkem. Výjimkou jsou přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na SŠ.

Ilona Garguláková

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče,

škola přechází na nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny. Elektronický systém je bezpečnější, rychlejší a snadnější. Důkladně si prosím přečtěte informace.

Věříme, že novinka Vám bude vyhovovat a její používání povede k větší spokojenosti s organizací školní družiny.


Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku. Záruka na čip je 2 roky. Po této době se čip nevrací.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů na sekretariátu školy i spuštění celého systému Vám včas oznámíme. V dalším materiálu jsou 2 formuláře Protokol k čipu pro účely ŠD a Předávací protokol čipu ŠD určené k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 30.5.2021 přímo vychovatelce příslušného oddělení.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školyCertifikáty a ocenění:

Ekoškola

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Sablony III.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF

Kraje pro bezpečný internet

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha