Závěrečné práce žáků 9. ročníku

1. Cíl zpracování absolventské práce

Žák by měl zpracováním absolventské práce prokázat tyto schopnosti a dovednosti:

2. Výběr témat

Přehled témat ve šk. roce 2023-204

3. Obsah a rozsah práce:

Celkový rozsah práce:  nejméně 5 stran psaného textu formátu A4  (úvodní strana , obsah práce - min. 3 strany textu + případné obrázky (obrázky mohou být v textu nebo společně za textem), poslední strana - závěr + použité zdroje. Přílohou k práci muže být model, výtvarná práce či jiná dokumentace

4. Termín a forma odevzdání

5. Prezentace před třídou:

6. Hodnocení:

a) zpracování (obsah práce) - hodnotí vedoucí práce

b) formátování textu práce a vytvoření prezentace  - hodnotí se v rámci předmětu informatika

c) hodnocení vystoupení žáka - učitelé přítomní u ústní prezentace