Školní družina

Obsah stránky:

Oznámení školní družiny

Vracení peněz ze ŠD za minulý školní rok

Vážení rodiče,

pokud jste si ještě nevyzvedli vratku (vrácenou finanční částku) ze školní družiny za minulý školní rok 2019/2020, můžete tak učinit u paní sekretářky Soni Dudové ve dnech:

Čtvrtek 17.9.2020 7:00 – 9:00, 13:30 – 15:30

Středa 23.9.2020 7:00 – 9:00, 13:30 – 15:30

Děkujeme!


Výběr školného za 1. pololetí

Vážení rodiče,

Ve dnech 2. a 3. září 2020 od 12:00 do 17:00 hod. bude vedoucí vychovatelka paní Marcela Plšková vybírat školné na ŠD za 1. pololetí 2020 – 2021 ( září - leden) ve výši 1000 Kč v hotovosti.

Děkujeme rodičům za spolupráci.

Informace pro rodiče dětí, které budou docházet do školní družiny od pondělí 25.5.2020

Vážení rodiče,

vyplňte prosím odchodový lístek Vašeho dítěte. Vaše dítě bude odcházet ze ŠD pouze samostatně na základě údaje v odchodovém lístku. Odchodové lístky můžete posílat denně nebo v něm poznačte dny pravidelného odchodu a čas odchodu dítěte. Lístek odevzdá Vaše dítě příslušné vychovatelce školní družiny.

Provoz školní družiny jen od 25.5.2020 od 11:00 do 16:00 hod.

Děkujeme


Ke stažení: zápisní lístek

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07!

Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit.

- Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atd.!

- Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.

Organizace školní družiny 2020/2021

    • Mgr. Marcela Plšková žáci 1.M, 3.E, 2.D, učebna ŠD č. 17
    • Bc. Simona Frkalová žáci 2.A, 4.A, 4.D učebna č. 106
    • Jana Zajíčková žáci 1B., 2.E, učebna č. 207
    • Jana Leciánová žáci 1A., 3.A učebna ŠD č. 13
    • Zdeňka Úrubová žáci 2.B, 3.D, 3.A učebna č. 201
    • Jana Maňásková žáci 3.B, 4.B učebna ŠD č. 15

Kontakty

Telefon: 577 044 726

Vedoucí vychovatelka:Mgr. Marcela Plšková

Telefon: 577 044 721, email: druzina@zskom1.cz

Dokumenty