Družina

Oznámení:

Organizace školní družiny 2019/2020

  • Mgr. Marcela Plšková žáci 1.M, 2.D, 4.D učebna ŠD č. 17
  • Jana Leciánová žáci 2.A, 4.B učebna č. 206 (2 poschodí)
  • Zdeňka Úrubová žáci 1.B, 3.A učebna č. 201 (2 poschodí)
  • Jana Zajíčková žáci 3.B, 4.A učebna ŠD č. 13
  • Bc. Eva Pacíková žáci 2.B, 2.E učebna č. 108 (1 poschodí)
  • Simona Frkalová žáci 1.A, 3.D učebna ŠD č. 15

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07!

Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit.

- Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atd.!

- Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.

Kontakty:

Telefon: 577 044 726

Vedoucí vychovatelka:Mgr. Marcela Plšková

Telefon: 577 044 721, email: druzina@zskom1.cz

Dokumenty: