Školní družina


Vedoucí vychovatelka: Mgr. Marcela Plšková, telefon: 577 044 721, email:  druzina@zskom1.cz

Oznámení:

Školné - 2. pololetí

Vážení rodiče,


Do 15.února vybíráme poplatek ve výši 300,- Kč/ měsíc za školní družinu na II. pololetí .

Číslo účtu školy 123 – 2661340247/0100

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka

Konstantní symbol: 0558

Popis příjemce: jméno žáka, třída, ŠD (Jan Novák, 1. a, ŠD)

Platbu lze provést i hotovostně v pokladně školy u administrativní pracovnice p. Soni Dudové v úředních hodinách.

Poplatek za II. pololetí v celkové výši 1500,- Kč uhraďte nejpozději do 15. února.

buď na účet, nebo v pokladně školy.


Mgr. Karin Frýdlová, ředitelka školy

Organizace školní družiny 

Organizace školní družiny 2023/2024Oddělení č.1. Mgr. Marcela Plšková   žáci  1.E,1.D, 2.D,            učebna ŠD č.17Oddělení č.2. Jana Leciánová              žáci  1A., 4.A                                     učebna ŠD č. 13

                                                                                

Oddělení č.3. Jana Zajíčková              žáci 2.A, 3.B                                  učebna č. 106

                                                                                                                                                                                          Iva Kusbachová

Oddělení č.4. Zdeňka Úrubová           žáci  1B., 3.E, 4.E ,                  učebna ŠD č. 15

                                                                                             

Oddělení č.5. Jana Maňásková            žáci   3.A, 3.D, 4.B            učebna  č. 101

                                                                                                                  Lenka Doležalová

Oddělení č.6. Bc. Simona Frkalová     žáci  2.B, 3.B,                          učebna č. 112 

                                                                                                                   Monika Muchová 


Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,


připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě. V případě, že pověřená osoba k vyzvednutí dítěte zapomene čip, vyzvedne si na sekretariátu školy formulář, který vyplní. 

Cena jednoho čipu je 110,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují. Pokud žáky vyzvedávají sourozenci, kteří navštěvují stejnou základní školu, také čip nepotřebují. 

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.