Školní družina

Obsah stránky:

Oznámení školní družiny

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07!

Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit.

- Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atd.!

- Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.

Organizace školní družiny 2020/2021

    • Mgr. Marcela Plšková žáci 1.M, 3.E, 2.D, učebna ŠD č. 17

    • Bc. Simona Frkalová žáci 2.A, 4.A, 4.D učebna č. 106

    • Jana Zajíčková žáci 1B., 2.E, učebna č. 207

    • Jana Leciánová žáci 1A., 3.A učebna ŠD č. 13

    • Zdeňka Úrubová žáci 2.B, 3.D, 3.A učebna č. 201

    • Jana Maňásková žáci 3.B, 4.B učebna ŠD č. 15

Kontakty

Telefon: 577 044 726

Vedoucí vychovatelka:Mgr. Marcela Plšková

Telefon: 577 044 721, email: druzina@zskom1.cz

Dokumenty