Školní družina


Vedoucí vychovatelka: Mgr. Marcela Plšková, Telefon: 577 044 721, mail: druzina@zskom1.cz

Oznámení:

Pozvánka na Halloweenské opékání

Školné 2022/2023

Vážení rodiče.

Od 1.9.2022 dochází k navýšení příspěvku pro školní družinu na 300,- Kč za měsíc.

Od 1. do 9. září 2022 vybíráme poplatek ve výši 300,- Kč/ měsíc za školní družinu na I. pololetí školního roku 2022/2023.

Poplatek za I. pololetí 2022/2023 v celkové výši 1500,- Kč uhraďte nejpozději do 9. 9. 2022 buď na účet, nebo v pokladně školy.

Platební podklady dostanou žáci od svých vychovatelek.

Děkujeme za spolupráci

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Kroužky ŠD 2022-23

Nabídku kroužků. anotace a přihlášku najdete ZDE

Organizace školní družiny 2022/2023

Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče,

škola přechází na nový systém vyzvedávání dětí ze školní družiny. Elektronický systém je bezpečnější, rychlejší a snadnější. Důkladně si prosím přečtěte informace.

Věříme, že novinka Vám bude vyhovovat a její používání povede k větší spokojenosti s organizací školní družiny.


Informace k čipovému systému k vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V následujícím období bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém BELLhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.bellhop.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta, atp. je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu ve vestibulu školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá Váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku. Záruka na čip je 2 roky. Po této době se čip nevrací.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu nebo ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Důležité je, abychom na tento systém přešli všichni. Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí z družiny samy, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů na sekretariátu školy i spuštění celého systému Vám včas oznámíme. V dalším materiálu jsou 2 formuláře Protokol k čipu pro účely ŠD a Předávací protokol čipu ŠD určené k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení vyplněné žádanky na čipy do 30.5.2021 přímo vychovatelce příslušného oddělení.

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Děkuji Vám za spolupráci

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy