Aktivity Montessori 2023/2024

Svatý Martin 

V pátek jsme společně oslavili svátek svatého Martina, který bezesporu patří k jednomu z nejoblíbenějších svátků. Společně jsme si poslechli legendy spjaté s životem Martina z Tours, pochutnali si na svatomartinských rohlíčcích a na chvíli se oblékli do jeho červeného pláště. Jen na ten sníh si budeme muset ještě chvíli počkat.   

Mgr. Iveta Zámečníková

Projekt Mraveneček

Víte, kolik mravenců žije v jednom mraveništi? A víte, že mravenčí královna se schovává až v podzemním patře? A že každý mravenec si sám najde a v mraveništi zastává svou důležitou funkci? My už to víme! A dozvěděli jsme se řadu dalších zajímavých informacích o okřídlených mravencích, spižírně mšic, mravenčí síle a jejich šťípnutí, zahráli si pár mravenčích her a hlavně už nikdy nebudeme šťourat do mraveniště, protože víme, kolik práce to mrňavé mravenečky stálo, a jak jim tím ubližujeme.


Mgr. Iveta Zámečníková

Den jablka po halloweensku

Dnes se to v Montessori hemžilo různými kostlivci, pavouky, dýněmi, čaroději a dalšími neuvěřitelnými kostýmy. A nejen to. Zároveň se stoly prohýbaly jablečno dýňovými dobrotami různých tvarů a je neuvěřitelné, co vše děti s maminkami a babičkami dokázaly doma z jablíček a dýně připravit. Jablek je na světě 35 tisíc odrůd a křížaly prý znali lidé již v době kamenné. Tak daleko sice naše paměť nesahá, ale na dnešní den budeme jistě dlouho vzpomínat.


Mgr. Iveta Zámečníková

Řemesla v Montessori

Řemeslo je zlatý důl. Ale není to tak jednoduché, jak by se mohlo na prvni pohled zdát. Dnes jsme si několik řemesel vyzkoušeli a zjistili jsme, že řemeslník musí být nejen fyzicky zdatný, ale také musí své práci velmi dobře rozumět. Kdo by chtěl například nový dům, který by mu časem spadl na hlavu? My rozhodně ne! V budoucnu uvidíme, pro jaké povolání se kdo z nás rozhodne.


Mgr. Iveta Zámečníková

Městská policie Zlín

Středeční podzimní den strávili třeťáci návštěvou Městské policie Zlín. Dozvěděli se nejen spoustu zajímavého o jejich práci, ale také o tom, jak se chovat v každodenních situacích cestou do školy či při hrách venku, jak být obezřetný při komunikaci s cizími lidmi a jak jednat v případě nebezpečí. Měli jedinečnou možnost seznámit se se služebně nejstarším služebním psem, zeptat se na jeho práci a prohlédnout si policejní výzbroj. Také jsme si vyzkoušeli základy sebeobrany a již nyní se těšíme na další setkání v páté třídě.


Mgr. Iveta Zámečníková

Exkurze na kozí farmě

Příroda se dělí na živou a neživou. Koza je tedy živá přírodnina. A někdy živá až moc. Přesto jsme si na ni dnes mohli na kozí farmě sáhnout a vyposlechnout si řadu zajímavých informací z jejího života. A nejen to. Už také víme, co je to surovina a zjistili jsme, že kefír a kozí sýry z ní vyrobené nechutnají vůbec špatně. A věřte nebo nevěřte, měli jsme i kozí zmrzlinu!

Mgr. Iveta Zámečníková

Horní Lideč

Není trezor jako trezor. V některém jsou ukryté peníze, v jiném tajné dokumenty a v tom našem byly schovány informace o přírodě. Abychom však k němu získali klíč, museli jsme splnit celou řadu úkolů během nichž jsme se dozvěděli spoustu zajímavých informací o chráněných krajinných oblastech. A návštěva nádherného, rozsáhlého a pohyblivého betlému byla krásnou tečkou za naším dnešním dnem.


Mgr. Iveta Zámečníková

Můj první školní den v Montessori třídě

Radostně hlásíme všem svým kamarádům, známým a příbuzným, že už jsou z náš školáci! S novou aktovkou jsme v pondělí vykročili do světa těch starších, zkušenějších a nebojácných. Sice v některých z nás byla malá dušička, ukáplo i pár slziček, ale za nic na světě bychom tento den nepromarnili. Uvítaly nás usměvavé paní učitelky a paní asistentky, přivítat nás přišla i paní ředitelka, která nás povzbudila a popřála nám spoustu nových a krásných zážitků v získávání dovedností a vědomostí při čtení, psaní i počítání. Pomáhali nám  také naši starší spolužáci, snažili se nás povzbudit, rozveselit a naladit na školní vlnu. Zahráli jsme si společně seznamovací hry, zjistili o sobě různé zajímavosti, uzavřeli nová přátelství. Neznáme se mezi sebou ještě úplně dobře, ale už teď se těšíme na další dny, co nového nám přinesou, co se dozvíme, vyzkoušíme, možná i popleteme….Ale jak nás už ti dospěláci uklidňují, že každý má právo něco poplést, pokazit, poničit, ale nejdůležitější je nic nevzdávat!!!!! Tak do dalšího dne vykročíme s úsměvem a necháme se překvapit!!!.....pokud nezaspíme.

Finanční gramotnost v Montessori

Hned v září jsme se vrhli do světa a tajů finanční gramotnosti. Nejdříve jsme po prázdninách potrápili své hlavičky brainstormingem, kdy jsme v rámci skupin měli vymyslet a zapsat co nejvíce pojmů a slov, které se světem financí jakýmkoliv způsobem souvisí. A že jich nebylo málo, na co jsme si vzpomněli!!! Nejsme totiž žádní nováčci!!

Pak jsme se vrhli v rámci skupinek na hru, která spočívala v tom, že jsme si sestavili každý svůj rozpočet, do kterého jsme pomocí losovaných kartiček zahrnuli nejrůznější příjmy a výdaje. Počítali jsme, až se nám z hlav kouřilo. Někteří dopadli s rozpočtem hůře díky samým výdajům, někteří měli rozpočet téměř vyrovnaný a někteří z nás tento den hezky „vydělali“. Na konec jsme vyhlásili absolutního vítěze, který měl na svém účtu největší zůstatek… teď už jen vymyslet, jak ho utratit. Nebo raději uspořit?

Mgr. Martina Zetíková

Baseballový turnaj škol

Baseball u nás není příliš rozšířeným sportem, proto jsme s nadšením využili možnost vyzkoušet si ho a pod vedením profesionálních trenérů se zúčastnili velkého celodenního baseballového turnaje. Naše týmy si vedly statečně jak v poli, tak i na pálce. Každým dalším zápasem získávaly větší jistotu a zdokonalovaly strategii hry. Velmi kvalitní výkony podali také naši nadhazovači v souběžné soutěži. Děkujeme organizátorům za příjemný a netradiční zážitek a určitě se v rámci rozvíjení svých sportovních aktivit rádi zúčastníme i dalších sportovních zážitků. 

Cvičná evakuace 

Hoří!!!! Úraz!!! Ztratili jsme se v lese!! Našli jsme injekční stříkačku! To vše zaznělo při dnešním nácviku evakuace školy, kdy jsme se naučili nejen v klidu opustit školu, ale také správně reagovat v různých situacích ohrožení. Jednotlivá témata jsme také ve skupinkách zdramatizovali a předvedli ostatním spolužákům, jak se v takové situaci zachovat. Dnešní den tak byl nejen velmi poučný, ale zároveň zábavný.


Mgr. Iveta Zámečníková

Příběhy Montessori

Stejně jako každý školní rok i letos jsme vyslechli již v průběhu září tři velké příběhy, které jsou na první pohled „obyčejné“, ale přitom v sobě zahrnují veškerý běh světa. První příběh O vzniku vesmíru a naší Země je příběhem o úplném  začátku všeho a o základních zákonech neživé přírody. Tato počáteční fáze existence vesmíru se nazývá Velký třesk a je naší nejoblíbenější. Druhý Velký příběh O Vzniku a vývoji života na zemi nás zavedl do tajů prvních jednobuněčných organismů a jejich postupného vývoje. Třetí Velký příběh vypráví a popisuje příchod a vývoj člověka na Zemi. Poukazuje na výjimečnost lidí, kteří mají  tři velké dary. Dar mysli, dar ruky  a dar srdce, které je schopné  milovat. Díky těmto příběhům máme vždy chuť k dalšímu zkoumání a hledání odpovědí na otázky, které nám tyto příběhy každý rok přináší.

Mgr. Martina Zetíková