Aktivity a soutěže školy 2021/2022

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Moderní dějiny v 6.-7.třídách

Během půldenních workshopů se třídy 7.A, 7.B a 6.A přesunuly v čase. Tentokrát se spolu s hrdiny příběhu, dvanáctiletou Evou a její rodinou, přenesly do období protektorátu.

Díky využití postupů zážitkového učení a metod dramatické výchovy se žáci seznámili s dilematy, která tehdejší doba na lidi kladla. Uvědomili si, jaké podoby může mít strach a že člověk musí nést důsledky svých rozhodnutí. Koneckonců workshop měl název Nesmíš se bát.

Před Evou se například otevírá příležitost stát se součástí ilegální odbojové skupiny proti nacistům. Jak se k této nebezpečné výzvě postaví dospělí a jak děti? Paralely s vlastním životem a možnost podívat se jinýma očima na svět kolem sebe byly pro naše žáky zážitkem. Každý se rozhodoval jinak, a žádné rozhodnutí nebylo odsouzeníhodné.

Žáci nejvíce oceňovali dramatické hry (formou rolí členů rodiny byli zapojeni do příběhu), ale i to, že se dozvěděli nové informace o druhé světové válce a nacismu. Nejúspěšnější aktivitou bylo pašování peněz, pasů a tajných zpráv. Většina žáků by si chtěla podobnou akci v budoucnu zopakovat, což jim vyučující dějepisu spolu s lektorkami organizace Post Bellum – Paměť národa rádi zprostředkují.

Mgr. Darina Sotolářová

Carousel imageCarousel image

Exkurze do Vídně

V pondělí 2.5.2022 se žáci 8. a 9. ročníku, kteří se učí německý jazyk, zúčastnili celodenní exkurze ve Vídni.

Vzdělávací program byl zaměřen na habsburskou monarchii, jejíž vliv je ve Vídni patrný na každém kroku. Po tomto krásném historickém městě nás s odborným výkladem doprovázel PhDr. Pavel Kočí.

Navštívili jsme zahrady zámku Schönbrunn, Neptunovu fontánu, kolonádu Gloriette, památník Marie Terezie, Heldenplatz, Hofburg, Dóm sv. Štěpána, Volksgarten, památník Alžběty Bavorské, Burgtheater, Neues Rathaus, Parlament. Žáci měli také možnost nakoupit sladkosti v podnikové prodejně firmy Manner a přivézt rodičům sladké překvapení.

To nejlepší pro mládež přišlo ke konci programu. Největším lákadlem byl pro všechny zřejmě zábavní park Prater, ve kterém navštívili řadu atrakcí a který si moc užili.

Zaznamenali jsme pozitivní ohlasy, žáci byli s poznávacím výletem spokojeni.

Příští školní rok se opět uskuteční tento zájezd pro žáky 9. ročníku, mohou se tedy připojit i ti, kterým to letos z nějakého důvodu nevyšlo.

Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Petra Gavendová


Literární soutěž Hledání – úspěch žáků naší školy

Žáci 6. - 9. tříd naší školy se zúčastnili literární soutěže Hledání, kterou pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. Soutěž byla vyhlášena v listopadu roku 2021. Paní učitelky předmětu Český jazyk a literatura zaslaly do soutěže nejlepší práce svých žáků.

27. dubna 2022 proběhlo v knihovně slavnostní vyhlášení vítězů 22. ročníku této literární soutěže, jejíž motto znělo: Aby ze světa nevymizela radost. Žáci naší školy získali řadu ocenění.

V kategorii próza 6. a 7. třída se umístil na 3. místě Tomáš Vavro, v kategorii 6. a 7. třída bylo uděleno ocenění za poezii Šimonu Gawlasovi.

V kategorii 8. a 9. třída próza naše škola zvítězila na plné čáře. 1. místo obsadila Barbora Dudová, 2. místo Karolína Kostková, 3. místo Alena Karásková. Ocenění za poezii získaly v této kategorii Sára Lilian Skybová a Gita Smělá.

Všem oceněným gratulujeme a přejeme další úspěchy.

Za ČJL Mgr. Petra Gavendová

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Krajské finále ve sportovní gymnastice 2022

Po dvouleté odmlce dne 27.4.2022 naše škola opět uspořádala závody pro gymnastky III., IV. kategorii. Zúčastnily se jej dívky naší školy, ZŠ Kunovice u Pálenice, ZŠ Komenského II., a ZŠ Křiby

Naši školu reprezentovaly žákyně v obou kategoriích (mladší – 6-7.ročník a starší – 8.-9.ročník)

 1. kat. - Agáta Couffin Mudříková, Poláchová Kateřina, Válková Nikol, Zvonková Nikol – všechny ze 6.B

 2. kat. - Krausová Kateřina – 9.A, Zemanová Jolana - 8.A, Směšná Natálie a Šošolíková Adriana – z 8.B

Holky si vedly výborně :) posuďte sami…


Zde jsou výsledky:

Mladší žákyně

Soutěž družstev krajské kolo - 2. místo

Agáta Couffin Mudříková, Poláchová Kateřina, Válková Nikol, Zvonková Nikol – všechny ze 6.B

Jednotlivci – krajské kolo:

3. místo – Agáta Couffin Mudříková,

5. místo – Poláchová K.,

7. místo – Válková N.,

12.místo – Zvonková N.

Starší žákyně

Soutěž družstev krajské kolo – 1. místo

Krausová Kateřina – 9.A, Zemanová Jolana -8.A, Směšná Natálie a Šošolíková Adriana -8.B

Jednotlivci – krajské kolo:

1. místo – Krausová Kateřina 9.A

4.místo – Zemanová Jolana -8.A

6.místo – Směšná Natálie 8.B

13.místo – Šošolíková Adriana -8.B

Všem dívkám patří velké poděkování za reprezentaci školy.

Taky děkujeme dívkám z 9.ročníku, které se podílely na organizaci soutěže a vytvoření zázemí pro gymnastky zlínského kraje.


K. Gerberyová

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Čarodějnice

V pátek 29.4. se ve třídě 1.B rojily čarodějnice. Nejprve nás čekalo nutné společné fotografování, následovalo čarodějnické soustředění při práci ve třídě a na závěr dne probíhala výuka létání na koštěti. Den se nám moc vydařil a všichni jsme ho užili.

Mgr. Lenka Doležalová


Den Země

Žáci 5.B třídy si připomněli Den Země miniprojektem v rámci třídy.

V úvodu děti hledaly na mapě místo, kde se nachází voda podle indicií, které si zjistily vyluštěním šifrované zprávy.

V další části se zabývaly tématem odpadu. Přečetli jsme si společně zajímavý článek o největším smetišti na světě.

Poté děti podle obrázků tipovaly, za jak dlouho se v přírodě rozloží různé druhy odpadu.

Následně se rozdělily do malých skupin a vydaly se do terénu počítat příklady, ze kterých se dozvěděly skutečnou dobu rozpadu daných věcí.

V závěru si žáci porovnali své tipy s realitou. Některá zjištění nás všechny překvapila.

Cílem projektu bylo, aby si žáci uvědomili, jak důležité je dobře hospodařit s odpady a jaký význam pro ekologii znamená recyklace.

Mgr. Hana Kovářová

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Den Země

Dne 22. 4. se třída 5. A vydala kolem řeky Dřevnice směrem k Čepkovu a po cestě sesbírala pěknou hromádku odpadků. V Baťově areálu si pak žáci doplnili očíslování budov v mapce, kterou si přidali do složky Moje město.

Mgr. Lenka BárováCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

VELIKONOCE V MUZEU

Neseme Mořenu

pěkně přistrojenú

neseme Mořochca

rovnou do potoka.

Takové a jiné krásné tradiční říkanky se naučily děti z 1.B třídy na krásném výukovém programu v muzeu, který se jmenoval Velikonoce v muzeu. Děti se dozvěděly mnoho zajímavostí o velikonočních zvycích, které byly tradiční v dobách minulých, ale i ze současnosti. Nazdobily "Mařenu", ozdobily velikonoční větvičku a jako třešnička na dortu na ně čekal pán, který jim ukázal výrobu velikonoční kraslice voskovou technikou. Děti si pak samy vyrobily svoji kraslici, kterou si přinesou domů. Program byl velmi pěkný, ale i poučný. Vřele doporučuji.

Mgr. Lenka Doležalová

Carousel imageCarousel imageCarousel image

McDonald´s cup

Dne 20. 4. se postupující žáci 4. a 5. ročníků zúčastnili okrskového kola fotbalového utkání, které se konalo v Želechovicích.

Po několika vítězných utkáních jim konečné 1. místo uniklo o jediný gól. Děkujeme žákům za výbornou reprezentaci naší školy.

Mgr. Lenka Bárová

Carousel imageCarousel image

Promítání dokumentů zlínských pamětníků

Ve čtvrtek 7.4. se naši osmáci zapojili do vzdělávacího projektu Paměť národa společnosti Post Bellum prozatím jednorázovou akcí, a to promítáním dokumentů vytvořených z příběhů pamětníků ze Zlínska. Tři příběhy lidí z našeho regionu komentoval přímo jejich režisér Adam Drda, což je český novinář a dokumentarista, který se zabývá především dějinami 20.století a tematikou holocaustu. Akce byla zakončena výzvou k hledání dalších pamětníků a jejich příběhů v rodinách žáků, protože spousta zajímavých i poučných životních příběhů ještě nebyla zaznamenána a hrozí, že nebudou ani objeveny.

Hodnocení žáků bylo vesměs kladné, ostatně zde je výběr:

„Promítání se mi líbilo a přišlo mi zajímavé a správné, že jsme se mohli dozvědět, jak to doopravdy chodilo. Je to jak naučné, tak se možná budeme i více zajímat o naše prarodiče a budeme k nim mít úctu.“

„Podobné akce bych uvítala častěji, protože si z toho odnáším víc než jen z hodin.“

„Překvapilo mě, kolik se toho ve Zlíně událo a že i Zlín byl (za druhé světové války) pod palbou a že i zde byli lidé, kteří riskovali svůj život, aby pomohli.“

„Uvědomila jsem si, jaké mám štěstí, že žiju dnes a ne tenkrát, že je vlastně zázrak, že máme svobodu.“

„Zjistila jsem, že jsem si myslela, že se svět ohledně válek změnil, no, nezměnil...“

„Zaujalo mě povídání o archivu Paměti národa, určitě se tam podívám.“

„Dobré bylo, že se to odehrávalo ve Zlíně, líbilo se mi vidět starou podobu Zlína.“

Z ohlasů označených jako negativní:

„Bylo nás ve třídě moc.“ (v kině by vás moc nebylo?)

„Ta další paní a pán tam byli k ničemu.“ (ti chtěli s vámi diskutovat, ale vy jste se příliš nezapojovali)

„Spousta slov byla v nářečí a ne každý tomu musel rozumět.“ (a kdo jiný by měl rozumět valašskému nářečí než Zlíňáci?)

Mgr. Darina Sotolářová

Školní soutěž - význam slova

V posledním březnovém týdnu proběhla na naší škole soutěž VÝZNAM SLOVA.

Na každý den bylo vypsáno jedno netradiční slovo z doby národního obrození a děti měly odhadnout, co dané slovo znamená. Na tabuli se nám tak během týdne objevila stehnožka, zpěvořečník, rokodník a popisnice. Že je stehnonožka šunka a zpěvořečník básník, netrefil nikdo. Spousta dětí ale byla docela blízko. Na rokodník, což je dnešní kalendář, a popisnici, obyčejný papír, už někteří přišli.

Sladké odměny za správné tipy a účast v soutěži jsou rozdány, všichni jsme o pár slov bohatší a těšíme se na další rok!

Hana Čambalová
Okresní a krajské kolo Dějepisné olympiády

Ve čtvrtek 24. 3. se uskutečnilo okresní kolo dějepisné olympiády, do kterého z naší školy postoupily dvě úspěšné řešitelky – Barbora Dudová z 8.B a Helena Tupá z 9.A. Soutěž probíhala distančně, týkala se stejně jako v kole školním života šlechty v českých zemích a s ní se nejlépe „skamarádila“ Helena Tupá, která se stala úspěšnou řešitelkou okresního kola a z krásného 10. místa postoupila do kola krajského.

To se konalo 4. 4. v Kroměříži v krásném prostředí Muzea Kroměřížska. Otázky tohoto kola byly už hodně náročné, specializované na jména šlechtických rodů, erby apod. Helena se snažila, ale do celostátního kola nepostoupila. Přesto jí gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Nikola Chaloupková


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Projekt Komenský

Dne 28.3. se osmáci účastnili projektového dne k 430. výročí narození tohoto velikána. Lektoři program rozdělili na část životopisnou (probrali jeho život tzv. „od A do Z“) a na část týkající se jeho odkazu a inspirací, co se vztahů mezi lidmi týče. Komenský totiž v životě překonal spousty překážek, ale nikdy se nevzdal a šel dál. Aktivity probíhaly zábavnou formou a my vám přinášíme pár postřehů přímo od žáků.

„Zajímavá informace byla ta, že psal jednu knihu 40 let a nedopsal ji, protože zemřel.“

„U některých aktivit jsem musel hodně myslet.“

„Naučili jsme se Pět jazyků lásky, které nás bavily.“

„Líbilo se nám skládání životopisu Komenského podle obrázků.“

„Byly tam i fyzické aktivity, jako páka a lano.“

„Nevěděl jsem, že Komenský měl tak strašný život.“

„Celkově hodnotím 7-9 z 10…“Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

KLOKAN 2022

V pátek 18. března řešili všichni žáci 2. - 5. ročníku matematickou soutěž Klokan, ve středu 23. března se do řešení příkladů zapojili také vybraní žáci 2. stupně. Soutěžilo tak téměř 280 žáků naší školy.

Mezi nejmenšími Cvrčky podal nejlepší výkon Šimon Svoboda ze třídy 2. A, který za sebou nechal třeťáky Lucku Šalomounovou a Jáchyma Lysáka.

V kategorii Klokánků získal nejvíce bodů Adam Lorenc ze třídy 4. B, na druhém místě skončila Míša Kosečková ze stejné třídy, třetí místo obsadil Jan Gazda ze třídy 5. B.

Nejlepším letošním Benjamínem naší školy se stal Filip Zahrádka ze třídy 7. A, v těsném závěsu za ním pak Jakub Slovák a Tadeáš Sviečka, oba ze třídy 6. A.

V kategorii Kadet dosáhla nejvyššího počtu bodů Barbora Chludová ze třídy 8. A, na druhém a třetím místě se umístili žáci 9. A Kateřina Krausová a Nikola Stefányi.

Vítězům gratulujeme a všem soutěžícím děkujeme za pěkné výsledky.

Velké díky patří paní učitelkám Daně Gerichové a Sylvě Roženkové za pomoc s organizací a vyhodnocením soutěže.

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Březen měsíc knihy

Umíte si představit den bez knížky? No, den asi ano, ale víc ani kapku.

Knihy nás provází, když máme náladu dobrou, náladu usínací, náladu posmutnělou, náladu hloubavou a vůbec jakoukoliv náladu.

V pátek 18.3. jsme měli na prvním stupni náladu pyžamkovou. Učit se v nočním úboru samotnému procesu vzdělávání dodá kouzlo.

My jsme si samozřejmě hlavně četli. Děti si užívaly s knihou, kterou si přinesly, paní učitelky četly příběhy, které předčítají celé třídě. Někde děti psaly o svých zážitcích z knih nebo ilustrovaly přečtené.

Vrcholem byla módní pyžamková přehlídka. Některé modely doprovodili jejich plyšoví mazlíci.

Ať už jsme přišli do školy s náladou naštvanou, smutnou, plnou očekávání nebo praštěnou, na konci jsme měli všichni náladu knižní.

Pavlína Absolonová

Okresní kolo zeměpisné olympiády

Ve středu 23.2. proběhlo okresní kolo zeměpisné olympiády. Ve Zlínském okrese v každé kategorii soutěžilo okolo 50 žáků. Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii A pro 6. třídu Jan Gajdůšek z 6. B, který se umístil na pěkném 7. místě, v kategorii B pro 7. třídu Ondřej Lekeš ze 7. B, který skončil na 9. místě a v kategorii C pro 8. – 9. třídu Nela Vyoralová z 9.A, která se umístila na desátém místě. Do krajského kola postupuje Ondřej Lekeš, kterému budeme držet palce a všem účastníkům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a pěkné umístění.

Mgr. Jaroslav Helmer

Chemická olympiáda

Po několika letech se na naší škole opět podařilo uskutečnit školní kolo chemické olympiády. Tématem letošního 58. ročníku byla Atmosféra a země.

Školní kolo probíhalo ve třech částech: studijní, laboratorní a pak následovat kontrolní test.

Všechny přírodovědné soutěže jsou vždy velmi náročné, a proto se nemůžeme divit tomu, že spoustu studentů odradí. Z toho důvodu mě mile překvapila naše žačka Eliška Ondrášová z 9.B. Do olympiády se přihlásila jako jediná a to s velkým odhodláním. Díky jejím znalostem a píli se probojovala do okresního kola, které se koná již brzy 4. března.

Elišce tímto moc gratuluji, děkuji za reprezentaci školy a držím palce v okresním kole.

Mgr. Zuzana Onderková


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pasování prvňáčků 1. A

„ Slavnostně Tě pasuji na prvňáčka…“ Touto větou 18. února 2022 pasovali žáci 9. ročníku svého malého prvňáčka 1. A. Uběhlo již více, než 100 dní školní docházky a konečně nám epidemiologická situace dovolila uskutečnit tento slavnostní akt. Jako památku na tento den, děti obdržely pamětní list a vlastnoručně vyrobenou medaili od svého kamaráda z 9. A. Prvňáčkům se slavnostní akt moc líbil.

PhDr. Radka Soukupová, třídní učitelka


Školní kolo Zeměpisné olympiády 2022

V lednu 2022 proběhlo online formou školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech kategoriích, níže jsou výsledky pěti v každé kategorii. Do školního kola se zapojilo přes 90 žáků 2. stupně.

Kategorie 6. ročník

 1. Jan Gajdůšek, 6.B, 30 bodů

 2. Šimon Šopík, 6.B, 23 bodů

 3. Daniel Žídek, 6.B, 22 bodů

 4. Dominik Handl, 6.B, 21 bodů

 5. -6. Nikol Válková 6.B + Magdaléna Rudecká 6.A, 20 bodů


Kategorie 7. ročník

 1. Viola Rubešová, 7.B, 34 bodů

 2. Ondřej Lekeš, 7.B , 33 bodů

 3. Nela Lamačová, 7.C, 31 bodů

 4. -6. Tomáš Vavro, 7.C, Lucie Vejplachová, 7.C a Regína Simerská. 7.B, 30 bodů

Kategorie 8. ročník

 1. Tomáš Zavadil, 8.B, 83 bodů

 2. Nela Vyoralová, 9.A, 81 bodů

 3. Samuel Šemoda, 8.C, 78 bodů

 4. Barbora Dudová, 8.B, 77 bodů

 5. -6. Lucie Stiburková, Mariana Tupá, 8.C, 76 bodůVítěz každé kategorie postupuje do krajského kola.


Mgr. Jan Zicha, Mgr. Jaroslav Helmer

Exkurze sedmáků v muzeu – Dalimilova kronika ožívá


Na konci ledna nastal příhodný čas pro návštěvu muzea. Známky byly uzavřeny, program „Dalimilova kronika ožívá“ se právě tematicky hodil do výuky literatury i dějepisu, a tak jsme vyrazili ve dvou skupinách do budovy 14/15 Baťova institutu.

Výukový program byl vytvořen k výstavě Od Kosmy k Dalimilovi a skládal se z několika částí. Úvodní slovo paní průvodkyně nám připomnělo, co jsme se učili ve škole, a potom následovaly tvořivé činnosti – skládání příběhu, setkání se staročeštinou i novodobý komiks, a dokonce i oživlé obrazy jako pohybová aktivita. Nádherné tapiserie inspirované Dalimilovou kronikou rámovaly výstavu i naši práci. Po dlouhé době jsme ocenili možnost vyjít „ze školy“ a moc se nám to líbilo. Snad takových akcí bude víc…

Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Jana Klimecká

Školní kolo Dějepisné olympiády 2022

Dne 25.ledna 2022, v náročné době izolací a karantén, se podařilo uskutečnit školní kolo Dějepisné olympiády pro žáky 8. a 9. tříd. Zúčastnilo se sedm žáků, kteří „bojovali“ 90 minut s otázkami na téma „Šlechta v proměnách času“. Jasnou vítězkou se stala Barbora Dudová z 8.B s 57 body ze 60 možných, další místa obsadily Helena Tupá a Nela Vyoralová, obě z 9.A. Děkujeme všem účastníkům za přípravu na soutěž a za účast. Bára a Helena se zúčastní okresního kola v březnu, letos pouze v online formě. Držíme jim palce a dáme vědět, jak dopadly.

Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Nikola Chaloupková


Společné bubnování s dětmi

 • zážitkový workshop

Dne 3. 2. nás poctil svou návštěvou pan Zdeněk Roller, se kterým si žáci tříd 3.B, 4.A, 4.B, 5.A a 5.B postupně během dne společně vyzkoušeli různé rytmy z celého světa, poslechli si a seznámili se se zajímavým nástrojem didgeridoo.

Děti si vytvářely vlastní rytmy, kreativně spolupracovaly a vyslechly si autorskou skladbu od pana Rollera hranou na kytaru, didgeridoo a drumben.

Žáci i my učitelé jsme se skvěle bavili a něco nového jsme se přiučili.

Mgr. Lenka Bárová


Článek o besedě energetického odborníka s žáky naší školy:

MRAVENEČEK

Ve čtvrtek 27. ledna se uskutečnil ve druhých třídách ekologický program Mraveneček. Pokud si myslíte, že je mravenec jen malý otravný tvor, tak to jste na omylu. My jsme se dostali do neuvěřitelně zajímavého světa mravenců a víme, jak to v takovém mraveništi chodí.

Naše třídy se proměnily v mraveniště a děti v pilné mravenečky. Víte, že každý mravenec má svou přesně danou roli? Děti si zahrály na mravenčí královny, vymodelovaly vajíčka, seznámily se s vývojem mravence. Jako mravenčí dělnice hledaly potravu, prolézaly úzkými uličkami, chránily mraveniště před větrem a kroupami.

Dozvěděli jsme se, jak se mravenci dorozumívají, že uzvednou až třicetkrát více než váží, jaký úkol mají dělnice, kolik je druhů mravenců na světě…

Na jejich příkladu jsme si ukázali, jak moc je důležitá spolupráce.

A pozor! Mravenci jsou chránění !!!

Mgr. Jana Haasová, třídní učitelka 2. ACarousel imageCarousel image

Energie – budoucnost lidstva


Dne 10.ledna se žáci 8. tříd zúčastnili interaktivní besedy na téma energie a energetika. Tento osvětový program pořádá energetická organizace ČEZ již 15 let. Besedu vedli odborníci na energetiku, operátoři a fyzici jaderných reaktorů z Temelína a Dukovan. Trvala dvě vyučovací hodiny a skládala se z výkladu na základě atraktivní prezentace fotografií, grafů a promítání filmů. Na závěr proběhla diskuse se zodpovídáním otázek posluchačů.


Podle reakcí žáků byla beseda velmi přínosná a zajímavá, také díky spoustě pokusů a příkladu ze života.

Mgr. Zuzana Onderková


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Koncert

Ve čtvrtek 20.1.2021 se žáci 1.stupně zúčastnili výchovného koncertu. Koncert se konal v tělocvičně školy, kam za námi přijeli muzikanti hudební skupiny MARBO. Žáci v průběhu koncertu byli seznamování s hudebními pojmy, v písničkách doprovázeli muzikanty hrou na tělo a také si zazpívali některé známé písničky.

Koncert byl velmi pěkný, veselý i poučný. Všem žákům i učitelům se moc líbil.

Mgr. Lenka Doležalová

Carousel imageCarousel image

100 dní ve škole

Dnešní den se ve třídě 1.B nesl ve vánoční atmosféře, ale především v duchu velké slavnosti 100 dní. Žáky čekalo pasování na prvňáčky, právoplatné členy školních lavic. Slavnost zahájila třídní učitelka za přítomnosti paní ředitelky a deváťáků - kamarádů. Nejprve byli žáci pasováni do řad školáků, obdrželi certifikát a zlatou medaili s číslicí 100. Pak již následovala oslava v podobě konzumace vánočního cukroví a povídání si s velkými kamarády. Rozloučili jsme se a popřáli si hezké Vánoce.

Mgr. Lenka Doležalová, třídní učitelka

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vánoční laťka 2021

Dne 16. 12. 2021 se v tělocvičně školy konala soutěž ve skoku vysokém - Vánoční laťka. Soutěže se zúčastnilo 42 dívek 2. stupně. Soutěžily ve 2 kategoriích.

Výsledky jsou ke stažení ve formátu pdf:


Výsledky vánoční laťky

Projekt Václav Havel v hodinách VkO

Předmětová komise Člověk a společnost vytvořila pro uctění památky V. Havla (deset let od úmrtí) projekt pro hodiny Výchovy k občanství. Na nástěnkách v mezipatře našli žáci informace a zajímavosti o životě V. Havla i s bohatým obrazovým doprovodem. Žáci měli k dispozici pracovní list s otázkami a křížovkou. Vyučující žákům projekt představili a záleželo na samotných žácích, jak se k informacím postaví. Některé třídy vypracovávaly projekt přímo v hodinách VkO, někdy si žáci mohli vzít PL domů nebo ho vypracovávali ve skupinkách o přestávkách. Objevily se i další dotazy na dobu sametové revoluce a došlo i na osobní vzpomínky učitelů. To vše přispělo k důstojnému uctění památky této významné osobnosti českých dějin.

Mgr. Darina Sotolářová
Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Mikuláš u nás ve škole

Zatímco loňské nejmladší děti se svatého Mikuláše nedočkaly, ty letošní si na něj pěkně počíhaly

na školní zahradě v altánu. A dočkaly se. Mikuláš o prvňáčcích věděl úplně všechno - kdo si někdy v hodině povídá se spolužákem, i když na povídání máme přestávky, kdo někdy nechodí včas

do hodiny, ale také kdo v hodinách krásně pracuje.

Mikuláši se mezi dětmi líbilo, a když mu společně zazpívaly, půvabní andílci i roztomilí čertíci je všechny obdarovali sladkostmi.Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Osvětim

V pondělí 29. listopadu jsme s našimi deváťáky navštívili největší koncentrační tábor 2. světové války v Osvětimi, který je vzpomínkou na jedno z nejsmutnějších a nejtemnějších období lidských dějin.

Osvětim je polské čtyřicetitisícové město nacházející se zhruba 3 hodiny jízdy od Zlína. Za druhé světové války bylo město přičleněno k Německé říši a v roce 1940 zde byl nedaleko historického centra města postaven koncentrační tábor Auschwitz I. v areálu bývalých jezdeckých kasáren. Zde na nás čekal odborný program se dvěma průvodci, kteří nám popsali, jak tábor za druhé světové války vznikl a fungoval. Do tábora jsme se vydali vstupní bránou s nápisem „ARBEIT MACHT FREI“ (což v překladu znamená „práce osvobozuje“), která je jednou z nejznámějších pohledů z tohoto místa. Cesta nás pak zavedla do bloků 4 a 5, kde jsme se dozvěděli více přímo o vyhlazování, počtu obětech a mohli jsme si prohlédnout také konkrétní důkazy o těchto zločinech, a to v podobě osobního majetku odsouzených, který jim byl zabaven – brýle, protézy, boty, zavazadla, nebo ostříhané vlasy. V blocích 6 a 7 nám průvodci pověděli více o každodenním životě vězňů. Byli jsme svědky podmínek, ve kterých museli žít (jak spali a jak se umývali), ale viděli jsme také fotografie zavražděných vězňů. V počátcích tábora byl totiž každý nově příchozí vězeň fotografován. Pro jejich vysoký počet ale později nacisté přešli na identifikaci pomocí tetování. Blok č. 11 byl táborovou věznicí. Zde se nacházel provizorní soud, vězeňské cely a na jeho nádvoří popraviště. Na závěr jsme nahlédli do jediné zde dochované plynové komory a krematoria. Právě zde členové jednotek SS zavraždili pomocí Cyklonu B několik tisíců Židů, když jim namluvili, že jdou do sprch.

Nedaleko Osvětimi se nachází další a daleko větší tábor smrti, Osvětim II - Březinka, německy Auschwitz-Birkenau, který byl vystavěn, když již nestačila kapacita mateřského tábora. Na základě původních plánů měl mít tábor kapacitu 100 000 vězňů. To bylo později navýšeno na 200 000. První silný dojem vyvolá nutnost projít vjezdovou branou, branou smrti, pod kterou vedou koleje a kudy přiváželi vězně v nákladních vlacích. Vlaky stavěly na rampě, odkud byli vězni selektováni, tedy roztřiďováni, pro jejich konkrétní osud. Na konci kolejiště se nachází památník na počest obětem holokaustu. Ten symbolicky i fyzicky uzavírá cestu, která vedla k plynovým komorám. Pomník tvoří 23 tabulí s nápisy v jazycích všech vězňů, kteří táborem prošli. Podle Státního muzea Auschwitz-Birkenau v tomto táboře zahynulo přes 1 milion lidí, z nichž přibližně 90 % byli Židé prakticky ze všech evropských států. Říka se ale, že je možné, že obětí bylo více, než kolik čísla dokladují.

Zajímavé dotazy během prohlídky a udivené pohledy žáků byly důkazem, že je to téma stále silné a všichni si uvědomujeme, i když si nedokážeme plně představit, čím si lidé museli během těchto hrůz 20. století projít. Připomínají nám to přeživší těchto událostí, kterých již ale moc není.

Mgr. N. Chaloupková, Mgr. J. Helmer


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Vánoční stromeček

V pondělí dopoledne, po první neděli adventní, jsme i u nás ve škole rozsvítili vánoční stromeček, který vítal děti hned po ránu. Zdobení se zhostili žáci prvních a osmých tříd spolu s paní ředitelkou a učiteli.

Zážitky z dnešního zdobení v první třídě:

„Stromeček má pěkná světýlka.“

„Má hezké baněčky.“

„Stromeček má hezké jehličí.“

„Já jsem zdobila perníčky a ještě máme malinký stromeček venku a je malinký a já jsem ho trošku ozdobila a tady ve škole jsme taky zdobili a to mě bavilo…“

„Líbí se mi stromeček.“

„Jak jsme dávali baňky na stromeček, to bylo strašně krásný.“

„Mně se nelíbí, jak jich tam bylo málo, těch baněček, ale přijde další a další třída a bude jich tam moc…“

„Mně se líbí celý!“

„A jak ten stromeček voní!“

„Mně se líbí všechno.“

Věřím, že i maličkost v podobě vánočního stromečku přispěje k dobré náladě dětem i dospělým.

Všem přejeme krásný a pohodový adventní čas.

vedení školy


Spolupráce s UTB

Spolupráce s UTB

Naše škola od začátku školního roku 2021/2022 spolupracuje s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně. Moc nás těší především zájem budoucích učitelů, kteří studují na Fakultě humanitních studií. Studenti u nás absolvovali náslechy ve 3. ročníku a souvislou měsíční praxi v 5. ročníku. Pomáháme též studentům s dotazníky, náslechy, odpověďmi na otázky z praxe k různým tématům, které potřebují k povinnému vypracovávání ročníkových prací, či dokonce diplomových prací.

Jako výraz díků dostala škola první vánoční dárek hned na začátku adventu a poděkování vedoucí praxe paní Mgr. lic. Renáty Matušů, Ph. D.

Máme velkou radost a těšíme se na další spolupráci.

Vedení školy


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Den padajícího listí

Žádná pandemie nás nemůže odradit ode Dne padajícího listí. Sice trochu (teda dost) jinak vedeného, ale lépe něco, nežli nic. Letos děti zůstávaly ve své třídě a pracovaly se svými spolužáky.

Téma byla Finanční gramotnost. A už zahajovací rozhovor o různých Šmejdech, nakupování na dluh nebo prodejcích energií ukázal, že děti jsou „v obraze“. Téma je zajímá.

Uváděly pěkné příklady ze života. Jeden za všechny: „Mého dědečka nikdy žádní Šmejdi nemohou napálit. Můj dědeček má totiž tolik kamarádů, že s ním pořád někdo je. Nebo je děda na návštěvě. Nikdy není sám. Hodně toho ví a nikdy by se nenechal nachytat.“

Děti si dokázaly rozpočítat, jak by mohly zaplatit školní výlet. Zašly na nákup do Zverimexu, kde si někteří splnili svůj sen a nakoupili i dvě zvířátka najednou. Platit se ovšem musí i za některé sny. A tak jsme počítali a počítali.

S Bankovkovými se prostřednictvím videa děti seznámily s vývojem peněz. Zjistily, co vše by musely vyměnit, kdyby chtěly třeba kolo. A od výměnného obchodu jsme došli k současným bankovkám. Poznaly jsme známé osobnosti, které tyto papírky zdobí.

Nakonec se z nás stali návrháři a každý si výtvarně ztvárnil svůj návrh na bankovku. A závěr? Prostě dost dobrý den.

Mgr. Pavlína AbsolonováCarousel imageCarousel image

Dne 17.11. si připomeneme 32. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

A jak se vše událo?

17. listopadu 1989 došlo v tehdejším Československu k událostem, které odstartovaly SAMETOVOU REVOLUCI.

Bylo to v pátek, kdy studenti i lidé vyšli DEMONSTROVAT do ulic s transparenty , aby svrhli komunistický režim a aby v zemi zavládla demokracie a spravedlnost. Během demonstrace provolávali hesla: konec vlády jedné strany, děkujeme-odejděte, chceme svobodné volby, spravedlnost, volnost, nechceme násilí, pryč s komunisty, svoboda tisku - a při provolávání těchto hesel zvonili klíči.


Demonstranti byli napadeni Veřejnou bezpečností. Lidé nechtěli žádné násilí, proto na Veřejnou bezpečnost volali - MÁME HOLÉ RUCE!!!!!! MÁME HOLÉ RUCE!!!!!


Na Staroměstském náměstí, kde se přicházející davy shromáždily, k lidem promluvil Václav Havel a společně s nadšením zazpívali československou státní hymnu. Poté zpěvačka Marta Kubišová zazpívala píseň – Modlitba pro Martu. Píseň najdete na YOU TUBE – doporučuji si ji poslechnout.


Tato revoluce nebyla provázena násilím a během státního převratu nebyl zmařen jediný život. Pro svůj nenásilný charakter se tato revoluce označuje jako „sametová“.

Mgr. Dagmar Honsová

Carousel imageCarousel image

Den mezinárodního boje za svobodu a demokracii

Ve čtvrtých a pátých třídách proběhl projekt k 17. listopadu.

Žáci se seznámili s hlavními událostmi sametové revoluce. Připomněli si významné osobnosti, tvořili plakáty, vyplňovali pracovní listy. Vysvětlovali si pojmy demokracie, svoboda, demonstrace a stávka. Po zhlédnutí videa vyjadřovali svůj názor na hesla, která zazněla. Vymýšleli svoje hesla, která by odrážela jejich požadavky na současný život ve škole.

Během projektu také zazněla píseň „Modlitba pro Martu:“

Cílem projektu bylo seznámit děti s významným obdobím našich dějin.

Mgr. Hana Kovářová

Carousel imageCarousel image

28. říjen u nás ve škole

Před podzimními prázdninami proběhl ve 4. a 5. ročnících projekt připomínající vznik samostatné Československé republiky. Každá třída projekt uchopila svým originálním způsobem. Mluvilo se o prvním československém prezidentu T. G. Masarykovi, o státních symbolech, ale také o radostech i strastech, které vznik samostatného státu provázely. Někde pracovali ve skupinách, jinde samostatně. Někteří se vyřádili více výtvarně, jiní se pustili spíše do badatelské práce – četli a hledali v textech, dochovaných autentických materiálech a dobových příbězích. Všechny ale musíme pochválit za plné pracovní nasazení, elán a chuť do práce.

Hana Čambalová

Lesní pedagogika

V říjnu se žáci 5.B zúčastnili zážitkového programu v lese v okolí Malenovic.

Ujali se nás pracovníci Lesy ČR, kteří měli pro děti připravený zajímavý program.

Přijel nás navštívit také pan ředitel zlínského regionu pan Koutný, který k dětem krátce promluvil o těžbě stromů a o stavu lesů ve Zlínském kraji.

Formou netradičních her si děti osvojovaly znalosti o lese.

Poznávaly stromy, dozvěděly se něco o těžbě dřeva, o lesních škůdcích a jak se s nimi lesníci snaží vypořádat. Seznámily se s některými výrobky, které obsahují suroviny ze stromů, připomněly si význam lesa nejen pro člověka.

Závěrem děti vyplnily „Lesní facebook,“ který si odnesly do školy.

Celé dopoledne jsme si opravdu užili.

Akce měla u dětí velký ohlas.

Mgr. Hana Kovářová, třídní učitelka 5. B


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

PROSTOROVÁ MOZAIKA V INTERIÉRU ŠKOLY

Začátkem školního roku jsme se ve výtvarné výchově pustili do realizace velké variabilní prostorové mozaiky.

Všechny třídy druhého ročníku zápolily se zdánlivě jednoduchým zadáním. Výroba šestibarevných papírových krychlí krásně propojila manuální a malířskou zručnost s matematickými dovednostmi rýsování s pravými úhly a propočty umístění do formátu.

Po dokončení krychle se každý pokusil vymyslet vlastní návrh „pixelové“ mozaiky o rozměru 29 x 16 čtverců, což je skutečný rozměr kovové sítě. Ze všech povedených návrhů sestavíme katalog, ze kterého můžeme v průběhu roku vybírat a obměňovat motivy. Historicky první mozaika se zrodila v dušičkovo – haloweenský čas, proto jsme vybrali motiv dýně.

Mgr. Kamila Kopčilová


Carousel imageCarousel imageCarousel image

Čtenářské klání

Ve středu 13. 10. se uskutečnilo zlínské kolo literární soutěže Čtenářské klání. Naši školu reprezentovaly Agáta Couffin Mudříková, Tereza Svačinová a Nikol Válková ze 6.B, které se v ní umístily na krásném 3. místě.

Tato soutěž byla vyhlášena v červnu loňského školního roku pro žáky 2. stupně všech zlínských škol a byla určena pro tříčlenné týmy, které soutěžily ve dvou kategoriích. Ty měly za úkol během prázdnin přečíst čtyři knihy a následně prokázat své znalosti o jejich obsahu, znalosti z teorie literatury a také dovednost samostatně literárně tvořit.

Z naší školy se do soutěže zapojily dva týmy. Jeden byl složený ze žákyň sedmého ročníku, Terezy Josefíkové (7.A), Venduly Venerové (7.B) a Lucie Vejplachové (7.C) a druhý z výše jmenovaných žákyň třídy 6.B.

Do zlínského kola mohl z každé kategorie postoupit pouze jeden tým, proto se ve středu 29. září uskutečnilo školní kolo a v něm zvítězily dívky ze 6.B. Soutěžily pod názvem Komety.

Všem děvčatům děkuji za účast v této soutěži, ze které si odnesly nejen nové zkušenosti, ale hlavně spoustu zážitků z četby velmi zajímavých knížek.

Mgr. Valerie Úradníková


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Zážitky ze 3.B

Začali jsme nejlépe, jak jsme mohli. A to rovnou školou v přírodě. Učení v Beskydech bylo nejen příjemné, ale také jsme měli možnost se přesvědčit, že jsme dobrý kolektiv. Naše přátelství se utužila, některá nová i vznikla.

V říjnu jsme také zahájili daltonskou výuku a první body jsou již zaneseny na zvířátkové metry.

V „Daltonu“ jsme oslavili i Den jablka. K jablíčkům jsme voněli, hladili je, potápěli do vody, abychom zjistili, zda se potopí nebo budou plavat. A plavala. Samozřejmě jsme jablíčka ochutnali a hodnotili jejich chuť. Vrcholem dne pak byla ochutnávka dobrot z jablíček a moštů. Vše bylo skvělé.

Pokud nám zbytek roku půjde tak jak jeho začátek, máme se na co těšit.

Mgr. Pavlína Absolonová


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Exkurze: Filmové ateliéry Zlín

V pátek 15.10. 2021 se žáci 7.B zúčastnili exkurze na Filmových ateliérech, které letos slaví 85. výročí od svého vzniku. Žáci měli možnost nahlédnout do míst, která jsou běžně pro veřejnost uzavřena, a to vše s poutavým povídáním průvodců, kteří se nám věnovali. Navštívili jsme i původní ateliér režiséra Karla Zemana, výstavu autíček a prohlédli si Střední školu filmovou.

Mgr. Jana Klimecká

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Finanční gramotnost

Jedním z úkolů dnešního školství je rozvoj finanční gramotnosti. V naší škole jsou děti s touto dovedností seznamovány již od nejnižších ročníků. Cílem je nejen rozvoj peněžní gramotnosti, ale i rozvoj podnikavosti. Všechny úkoly, které pro ně připravujeme, vedou děti k seznámení s pojmy a praktickým využitím do budoucna. Dalším úkolem těchto aktivit je minimalizace následků finanční negramotnosti. A jak jsme se s tímto tématem na prvním stupni letos poprali?

V 1. ročníku se děti, v rámci Hejného matematiky, seznámily s hrou Na autobus a krokováním. Navozením praktické situace nastupování a vystupování si děti uvědomily finanční úsporu při použití hromadné dopravy. V prvouce se formou vyprávění seznámily s pojmy domácnost a rozpočet.

Ve 2. ročníku si na manipulativních činnostech s papírovými penězi děti vyzkoušely spravedlivé dělení peněz, skládání ceny zboží, platbu a vrácení určité částky. Zjištěním byla právě rozdílná hodnota mincí, která nemusí souhlasit s jejich počtem nebo rozdílnost v platbě za stejné zboží. Např. dvě dvoukoruny mají menší hodnotu než jedna pětikoruna. Nebo 4 korunové mince mají stejnou hodnotu jako pouze dvě dvoukoruny. Mezi finančními pojmy se objevila i bezhotovostní platba. Kterou si objasnily děti prostřednictvím pohádky z knihy Zlatý poklad. Hlavním tématem bylo zejména kapesné, na co si šetří, kolik to stojí.

Ve 3. ročníku se již počítalo s papírovými penězi vyšší hodnoty v rámci hry Na obchod. Při pohádce z knihy Zlatý poklad, Čertovské karty aneb Pohádka o platebních kartách se děti seznámily s tím, k čemu slouží platební karta, co je PIN a jestli je lepší nosit u sebe platební kartu nebo hotovost. Při nakupování si děti zkusily odhadnout cenu zboží. Kolik stojí rohlík, kilo jablek, ale třeba i mobilní telefon. Nakonec se pokusily sestavit nákup na rodinnou večeři za 200,-Kč.

4. ročníky se zaměřily na téma Můj dům, můj hrad. Mezi tématy se objevily pojmy: příjmy/výdaje, finanční rezerva, půjčka, hypotéka, dluh, splátky a rozpočet. Krásně objasněné pomocí seriálu na ČT Déčko Bankovkovi. Na pracovním listě si potom děti vybíraly podle svých přání z nabízených možností – místo stavby, velikost domu, počet místností, základní vybavení apod. … Pak si spočítaly cenu svého vysněného domu a debatovaly, kdo má levnější/dražší dům a proč, na čem by eventuelně mohly ušetřit. Na základě těchto zkušeností zkusily spočítat i cenu svého skutečného bydlení a porovnávaly, jak moc se liší jejich dům snů od běžné reality. Na závěr si zkusily zahrát na makléře sestavit nabídku prodeje vlastního domu.

Děti v 5. ročníku se věnovaly různým oblastem finanční gramotnosti – banka, rozpočet, příjmy a výdaje, půjčky apod. Nejvíce všechny zaujalo téma spoření. Na stránkách www.zlatka.in k tomuto tématu řešily různé úkoly. Děti si následně vyzkoušely sestavit rodinný rozpočet.

Ani v Montessori se nezahálelo. Prostřednictvím knihy Zlatý poklad děti četly, diskutovaly a odpovídaly na otázky k tématu finanční gramotnosti. Poté si zajímavé postřehy zapisovaly do sešitu. Knížka všechny nadchla a děti byly nadšeny.


A co si přát dál? Snad jen být v balíku, teda ve finanční prosperitě a umět se správně orientovat na finančním trhu dnešní doby.

Děkuji všem zúčastněným za náměty a inspirace.

Mgr. Markéta Nováková

Bezpečné chování na internetu – soutěž

Soutěž, která je určena pro žáky a studenty základních a středních škol. Tématem soutěže projektu Kraje pro bezpečný internet je jako každý rok bezpečné chování na internetu a při používání IT technologií. Online část soutěžního kvízu startuje právě teď a bude ukončena 28. února 2022.

Žáci a studenti si mohou na webových stránkách www.kpbi.cz prostudovat e-learningové kurzy a krátké videospoty na stále aktuálnější téma bezpečného chování na internetu. Kurzy jsou jako v předchozích letech doplněny soutěžním kvízem o věcné ceny od společnosti Microsoft s.r.o., GORDIC a sdružení CZ.NIC. Žáci a studenti se mohou také zapojit do náročnějšího Kvízu PLUS, který je určen zkušenějším a zvídavějším studentům. I zde mohou úspěšní studenti získat hodnotné ceny. Každý měsíc také probíhá losování o hodnotné ceny z úspěšných řešitelů soutěžního kvízu.

vedení školy


Plakát


Den české státnosti ve 4. a 5. ročnících

Ve 4. A jsme tématu věnovali celý den. Nejdříve jsme si prošli pracovní list, přečetli legendu, zazpívali svatováclavský chorál. Poté jsme zdramatizovali příběh svatého Václava, podívali se na video z Dějin udatného českého národa, vyluštili šifrovačku a nakonec jsme si vyrobili svatováclavskou korunu. Ta se tak líbila, že někteří si s ní s chutí snědli oběd.

Mgr. Hana Čambalová

Ve 4. B jsme si připomněli, co se stalo 28. 9. 935. Viděli jsme legendu o sv. Václavu a taky jeho životní příběh na You Tube. Poté jsme pracovali s komiksem o sv. Václavu, kde jsme tvořili celý příběh podle obrázků a sestavovali osnovu příběhu. Nakonec jsme si přečetli, jak se události odehrály v učebnicích a encyklopediích.


Mgr. Markéta Nováková


V 5. A jsme si nejdříve pustili krátké video týkající se tématu legendy o svatém Václavovi. Dále jsme pracovali s textem, kde jsme se dozvěděli další informace o životě tohoto slavného světce. Ve skupinách pak žáci bodově sestavovali Václavův životopis. Nakonec si ve dvojicích, nebo kdo chtěl sám, vytvořili komiksový příběh o jeho životě.

Mgr. Lenka Bárová


Projektový den v 5.B.

Proč jsme 28. září doma?

Na tuto otázku jsme hledali odpověď v kalendáři.

Státní svátek den české státnosti, se kterým je úzce spjata postava sv. Václava, jsme si připomněli v projektovém dnu.

Nejdříve jsme zhlédli krátké video, které nás uvedlo do tématu.

Poté děti dostaly pracovní listy s rozmanitými úkoly, na které hledaly odpověď prostřednictvím letáků, které byly rozmístěny v prostoru třídy. Mnohdy nelehké otázky vyžadovaly od dětí soustředěné čtení s porozuměním.

Následně děti plnily křížovku netradičním způsobem. Otázky ke křížovce nejprve musely ve třídě najít.

Nakonec děti vytvářely komiks ze života sv. Václava podle předem dané osnovy.

Celé dopoledne tak bylo naplněno tvůrčí prací všech dětí, která je obohatila

o nové znalosti z naší historie.


Mgr. Hana Kovářová

Carousel imageCarousel image

Evropský den jazyků 26.9.2021

Letošní Evropský den jazyků jsme tradičně oživili mezinárodním projektem z e-Twinningu s názvem European Day of Languages. Naši žáci vytvořili nádherné pohlednice, na kterých seznámili žáky zúčastněných zemí s naším mateřským jazykem. Slovíčka psaná česky přeložili žáci do angličtiny. Pohlednici vyzdobili národními symboly, a poté jsme rozeslali do škol žákům z cizích zemí. Letos jsme vytvořili spoustu pěkných pohlednic. Naše pohlednice putovali např. do Francie, Rumunska, Turecka, Polska, Švédska nebo i na Slovensko. V těchto dnech nám zase přicházejí pohlednice od žáků a postupně si vytváříme z pohlednic nástěnku.

Mgr. Jana Klimecká


Adaptační pobyt pro žáky 6. a 8. ročníků

Projekt je finančně podporovaný statutárním městem Zlín

Ve dnech 13. – 17.září 2021 se žáci šestých a osmých ročníků se svými třídními učitelkami zúčastnili adaptačního pobytu, který se konal na horském hotelu Permoník v Novém Hrozenkově.

Určitě se hodně těšili, protože se kvůli Covidu nemohli dlouho zúčastnit žádných společných školních akcí. Kromě několika nemocných odjeli skoro všichni.

V hotelu Permoník je pěkné ubytování ve 2 - 4 lůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením a hlavně výbornou kuchyní. Na snídaně formou švédských stolů, borůvkové kynuté knedlíky a chutné večerní pomazánky se zapomenout nedá.

V hotelu jsou k dispozici 2 salonky, tělocvična a prostorná jídelna, kde mohly probíhat vnitřní aktivity. Protože bylo celý týden krásné sluníčkové počasí, tak mohly všechny venkovní aktivity probíhat v okolí hotelu, na hřišti i v blízkém lese.

Program adaptačního pobytu byl zaměřen na komunikaci a práci ve skupině, spolupráci a vytvoření příznivého klimatu ve třídách pro nadcházející školní rok. Úkolem bylo vytvoření respektujícího se kolektivu žáků a navození pozitivní nálady ve třídě.

Pro 6. ročníky byl program koncipován s cílem vytvořit pozitivní vztahy v nových kolektivech, které vznikly odchodem některých žáků na víceletá gymnázia a přesunem ze třídy do třídy či příchodem nových žáků a taky delším odloučením po dobu distanční výuky. Většina vztahů byla přerušena, proto cílem bylo vytvořit vztahy nové a nastartovat pozitivní atmosféru . Třídy aktivně spolupracovaly jak mezi sebou, tak i při setkání ve skupinách s ostatními žáky z vedlejších tříd. Navázal se také dobrý vztah s třídními učiteli, kteří se programu aktivně zúčastnili. Neprojevily se problémy v komunikaci mezi jednotlivci ani mezi skupinami.

Program pro osmé ročníky byl zaměřen na nastartování pozitivního přístupu v nadcházejícím školním roce a taky k upevnění stávajících vazeb mezi spolužáky. Cílem bylo vytvoření respektujícího se kolektivu žáků a navození příznivé atmosféry ve třídě.


Žáci se aktivit zúčastňovali s nadšením a zápalem, vyšel jim čas i pro diskotéku, kterou si všichni užili a odjížděli s fajn pocity. Poděkování patří městu Zlín, které projekt podpořilo.

K. Gerberyová, I. Kusbachová

VIDEA:

Video: Adaptační pobyt žáků 6. ročníku

Video: Adaptační pobyt žáků 8. ročníku
Carousel imageCarousel imageCarousel image

Kabelkový VELEtrh aneb Pomoc, co se nosí

Vážení rodiče a děti,

děkujeme za vaši aktivní účast ve sběru kabelek pro charitativní akci Kabelkový VELEtrh. Předávám touto cestou poděkování organizátorek. Všechny nás může v této zvláštní době na chvíli zahřát dobrý pocit z pomoci. Věřím, že se brzo naskytne další příležitost k dobrým skutkům, kterých není nikdy dost. Přikládáme i fotky z akce.


Velké díky i za mě, Mgr. Karin Frýdlová

Carousel imageCarousel image

První školní den v 1. B

První školní den jsme zahájili přivítáním a představením paní učitelky a paní vychovatelky. Děti se seznámily s prostředím třídy a společně jsme si povídali, na co se nejvíce děti do školy těšily. Také nás přišla pozdravit paní ředitelka a paní zástupkyně. Děti byly moc šikovné a všichni jsme se těšili na další společný den.

Lenka Doležalová


Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje - pro zájemce z řad 9. tříd

Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje je apolitický samosprávný orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií nacházejících se ve Zlínském kraji. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky participace v celém kraji již od roku 2005.

První velké zasedání Krajského parlamentu se koná dne 23. 09. 2021 ve 14:00 ve velké zasedací místnosti v 21. budově ve Zlíně. Parlament není povinný, avšak fungují tu jistá pravidla, vlastní volební řád, jednací řád i statut, vše lze dohledat na webových stránkách http://kpdm-zk.cz/

Pokud by měl někdo z 9. třídy zájem, nahlásí svou účast paní ředitelce.


Výzva pro žáky 9. tříd

Krásný den z Nadace Via,

léto uteklo jako voda a děti opět zasedly do školních lavic. Jak si mohou zpestřit začátek školního roku a užít posledních pár týdnů babího léta venku? Přihláškou do Dobro-družných mikrograntů!

O mikrogrant se až do konce října mohou hlásit žáci 9. tříd základních škol za podpory plnoletého patrona. Úspěšní žadatelé získají podporu do výše 2 000 Kč na venku se odehrávající projekty dle vlastního výběru, které potěší jejich kamarády, vrstevníky nebo sousedy. Aktivity je nutné uskutečnit do konce letošního listopadu.

Rádi byste se přihlásili, ale nenapadá vás, jaké venkovní aktivity byste mohli realizovat? Inspirujte se příklady dosud podpořených projektů na našem facebooku!

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Slavnostní přivítání prvňáčků 1.A

V úterý 1. září 201 jsme na naší škole přivítali nové prvňáčky. Do třídy 1. A přišlo celkem 22 dětí. Rodičům se i pod respirátory, rozzářily úsměvy při pohledu na své děti – školáky. Děti přišla přivítat paní ředitelka Mgr. Karin Frýdlová s paní zástupkyní Mgr. Irenou Rotreklovou, které dětem i jejich rodičům popřály úspěšný start do nového školního roku, pevné zdraví a mnoho sil.

Noví žáci se paní učitelce představili a po té plnili společně úkoly na koberci. Za odměnu obdrželi dárečky v podobě balíčků se školními potřebami a společně se již všichni těšili na další školní den.

PhDr. Radka Soukupová