Aktivity a soutěže školy 2023/2024

HOKUSY POKUSY

V pondělí 20. května se žáci 5. a 7. tříd opět zúčastnili „Zábavného dopoledne s chemickými pokusy.“ V úvodu jsme si povídali o tom, jak se chemie vyvíjela, kdo to byli alchymisté a které významné objevy se využívají v přírodních vědách dodnes.  Žáci průběžně zhlédli několik pokusů. Společně jsme potápěli Titanik, pak vyráběli sloní zubní pastu a probouzeli faraonovy hady. Také jsme si zahráli na kouzelníky s pokusem nehořlavý kapesník.

Nadšení a elán do poznávání tajů přírody byl opravdu velký. Doufejme, že jim to vydrží!!!

 

Mgr. Zuzana Onderková


Žáci 2. stupně se mohou pyšnit skvělými úspěchy!

Již koncem minulého roku vyhlásil DDM Astra literární soutěž na téma Neobyčejné Vánoce aneb Vánoční zázrak. V dubnu jsme se dozvěděli skvělou zprávu, že Bára Juříková ze 7. B získala za svůj půvabný příběh krásné 3. místo. A to není vše - Matěj Žiga (7. B) se umístil ještě o příčku výš. Ve svém dojemném příběhu popsal opravdový vánoční zázrak. Myslíte, že psát poezii je dnes passé? To jste na omylu! Již třetí rok v řadě získává ocenění v této nelehké disciplíně Šimon Gawlas z 8. C. Pravidelně přispívá do literární soutěže "Hledání", kterou každoročně vyhlašuje Krajská knihovna Františka Bartoše. Za svou báseň "Kouzlo staré knihy" získal speciální ocenění poroty. V okresním kole této soutěže uspěla i Terézie Sadloňová z 8. C se svou prózou s názvem "Dívka ze staré knihovny". Obě práce našich osmáků tímto postoupily do krajského kola. Jistě jste zvědaví, jak se dařilo naší nejúspěšnější recitátorce Agátě Couffin - Mudříkové (8. A) v krajském kole recitační soutěže. Tentokrát zamířila Agáta do Uherského Brodu, kde opět podala skvělý výkon. Se svou bajkou "Lev a notes" z pera Jana Wericha všechny přítomné zaujala, dokonce pobavila a za svůj přednes získala v těžké konkurenci dvanácti velmi nadaných recitátorů bronzový diplom. Věříme, že příští rok Agáta svou triumfální jízdu jednotlivými koly zopakuje a svůj um předvede i na Celostátní přehlídce dětských recitátorů ve Svitavách. Zatím poslední úspěch zaznamenal žák 6. B Mário Sviečka. Každoročně vyhlašuje Povodí Moravy literární soutěž s poetickým názvem "Voda štětcem i básní" - letos s podtitulem "Odkud voda pramení". Do soutěže bylo posláno přes 88 literárních příspěvků. Jsme velmi potěšeni, že právě Máriova báseň získala Cenu redakční rady. Básně obou chlapců si můžete přečíst pod tímto článkem. Jsme velmi hrdí na naše talentované žáky a těšíme se na další počiny, kterými nás obohatí.

Poděkování patří všem, kteří se pravidelně zapojují do různých literárních soutěží, a tím obohacují nejen sebe, ale i nás všechny krásou a poetikou našeho mateřského jazyka.

Mgr. Andrea Hobzová, Mgr. Valérie Úradníková

Škola v přírodě se čtvrťákům vydařila 

Třetí květnový týden prožili žáci čtvrtých ročníků v krásné horské přírodě na kopci Soláň.  Během pěti dnů, které jsme strávili v milém prostředí penzionu Lúka, nás obklopovalo nejen slunečné počasí ale především dobrá nálada a sportovní duch.  Děti si užily týmové soutěže v olympijském stylu – sportovaly, závodily, ale i luštily a tvořily a hlavně se u toho dobře bavily.


Součástí programu byla procházka do nedalekých Velkých Karlovic, kde jsme si prohlédli muzeum a okusili místní pochutiny, abychom nabrali sílu na zpáteční cestu. Samozřejmě jsme v programu neopomněli ani na školní povinnosti - procvičovali jsme český jazyk i matematiku. Příjemným zpestřením výuky byly aktivity lesní pedagogiky, při kterých se žáci seznámili s živočichy našich lesů a vyzkoušeli si třeba i střelbu ze vzduchovky.  


Domů si děti kromě pěkných vzpomínek a zasloužených odměn přivezly i originální tričko, které jim bude připomínat tento společný čas na škole v přírodě.

Lenka Klepalová, Hana Čambalová 

Anglická soutěž Mini First Certificate

V pátek 17. 5. proběhla na naší škole soutěž v anglickém jazyce Mini First Certificate, které se zúčastnili žáci 7. ročníků z jedenácti zlínských základních škol. Žáci si mohli ověřit své znalosti v poslechu, čtení a gramatice. Naši školu reprezentovali Ondřej Buráň ze 7.B a Adam Reichelt ze 7.A. Výkony všech zúčastněných byly velmi vyrovnané. Ondra Buráň obsadil krásné 5. místo z celkových 22 žáků. Všem zúčastněným gratulujeme a těšíme se na příští ročník!

 

Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Nikola Chaloupková

SPELLING  2024

Dne 9. května 2024, se uskutečnila soutěž v anglickém hláskování " Can you spell it, please?." Žáci bojovali ve dvou kategoriích: ze 4. a 5. tříd, a to ve čtyřech disciplínách: diktát abecedy, spelování napsaných slov, obrázků, fonetické podoby slova a sloves. Soutěžící předvedli nejen dovednost v hláskování, ale také si porovnali své znalosti slovní zásoby s ostatními žáky z jiných základních  škol, které se pravidelně zúčastňují naší soutěže. O vítězích rozhodly znalosti, soustředěnost, pozornost a v neposlední řadě pevné nervy.

V kategorii 4. ročníků soutěžilo 26 dětí z 10 ZŠ. Nejlepšího umístění dosáhla 9. místem Podsedníková Sofie ze IV.A třídy.  


V pátých třídách, kde soutěžilo 21 žáků si nejlépe vedla žákyně z 5.B třídy Jiříčková Natálie, která se umístila na krásném 2. místě – gratulujeme. 4. místo si vybojovala Vavrušová Kateřina z 5.B třídy.

 

Velká pochvala patří za prokázané vědomosti všem žákům z naší školy, kteří se soutěže zúčastnili. V neposlední řadě patří poděkování paním učitelkám za přípravu svých žáků.

 

Mgr. Dagmar Honsová a Mgr. Martina Mervová

Soutěž Mladý zdravotník

V úterý 14.5. se zúčastnily tři hlídky z naší školy soutěže Mladých zdravotníků, kterou pořádá Český červený kříž ve všech okresech České republiky. Žáci si mohli vyzkoušet praktické provedení první pomoci s použitím standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných prostředků, dopravu postižených a zraněných v nejrůznějších podmínkách, zdokonalit se v obvazové technice a poskytnutí první pomoci jako takové. V rámci nesoutěžních disciplín měli možnost také prokázat své znalosti z dopravní výchovy či historie hnutí Červeného kříže. Přestože se naše týmy nedostaly na žebříček vítězů, odnesly si spoustu zážitků a nových zkušeností.


Mgr. Martina Zetíková

PŘEHLÍDKA  DĚTSKÝCH  RECITÁTORŮ   I. STUPEŇ

„Recitační soutěž se uskutečnila včera 29. února.  Celkem se zúčastnilo 50 recitátorů, kteří bojovali o postup do okrskového kola. Výběr básní, připravenost  žáků i samotná interpretace byla na velmi dobré úrovni, a proto porota měla těžký úkol, aby vybrala nejlepší recitátory do okrskového kola. Za své výkony si všichni žáci zasloužili obdiv poroty, sladké i drobné odměny a ocenění.

Výsledky ZDE

D. Honsová„Měj svůj směr“

„Měj svůj směr“

Na přelomu dubna a května se žáci 8. ročníku zapojili do pilotního programu Technologického a inovačního centra ve Zlíně. Lektoři tohoto centra připravili pro žáky program, v rámci kterého si mapovali svou profesní orientaci prostřednictvím testu RIASEC, uvědomili si své silné stránky, seznámili se s aktuálními trendy na trhu práce, získali přehled o pracovním uplatnění po vystudování SŠ ve Zlínském kraji a pomocí 3D brýlí se jim představily některé profese ve virtuální realitě. Podle slov samotných žáků byl pro ně program velmi přínosný.


Náš výlet do Brna (8.A, 8.C)

Ve čtvrtek 9. května se žáci 8. A a 8.C vydali na výlet do Brna. Cesta po dálnici proběhla docela rychle asi proto, že jsme se těšili na adrenalinové zážitky v JumpParku. Netrpělivě  jsme si vyslechli  poučení o bezpečnosti a pak už byly trampolíny naše. Někteří předvedli bravurní skoky, salta a roznožky, někteří metali kozelce do pěnovky, někteří zápasili na kladině. Zabavili jsme se všichni a po hodině skotačení byli docela unavení. Únavu jsme ale rozchodili při procházce starým Brnem a v poledne se posílili dobrým obědem. Odpolední program jsme strávili v největším stereoskopickém planetáriu ve střední Evropě. V brněnské hvězdárně jsme se prostřednictvím 3D brýlí vydali na cestu se dvěma poutníky, sondami, které byly vypuštěny na cestu bez návratu někam mezi hvězdy. My jsme tak s nimi mohli prozkoumat planety Jupiter, Uran, Neptun a proletět se prstencem Saturnu. Sondy Voyager se staly prvními lidskými výtvory, které opustí gravitační jámu samotného Slunce a nesou s sebou vzkaz pro mimozemské nálezce. Byl to úžasný let. My už jsme pak směřovali k autobusu, kde jsme se po cestě domů trošku zahřáli, ale v pořádku se vrátili do Zlína.Exkurze Habsburská Vídeň

V pondělí 6.5. vyrazili žáci 8. ročníku na exkurzi za poznáním do Vídně. Žáci si prohloubili své vědomosti z hodin dějepisu o zajímavostech ze života Marii Terezie, Františka Josefa a císařovny Sisi. Tyto ústřední postavy nás provázely na každém kroku a my jsme mohli obdivovat rozkvetlou zahradu v zámku Schönbrunn, historické centrum nebo zámek Hofburg. Exkurze byla zakončena v nejstarším zábavném parku Prater, kde žáci mohli vyzkoušet celou řadu atrakcí.

 

Mgr. Jana Klimecká


Magická Anglie

Ve dnech 21. až 26. 4. se vybraní žáci 9. a 8. ročníku vydali na exkurzi do Anglie. Pro mnohé z nich se jednalo o první výlet do této magické země a zároveň možnost si v praxi vyzkoušet své znalosti a dovednosti nabytých v hodinách anglického jazyka.

Žáci neměli příliš mnoho času na oddych, protože abychom stihli projít vše, co nám Anglie nabízí, museli jsme se pohybovat poměrně rychle. Program byl tedy velmi vyčerpávající, ale zároveň bohatý, a každý si tak našel to „své“.

První dva dny jsme se pohybovali především v centru Londýna, kde jsme skutečně navštívili vše podstatné – Buckingham Palace, kde jsme měli v plánu sledovat také slavnou výměnu stráží, ale bohužel přes velké davy lidí jsme toho moc neviděli, Trafalgar Square, Houses of Parliamanet a Big Ben, Westminster Abbey, prošli jsme se okolo Whitehall a Downing Street, přes Leicester Sqaure jsme zamířili také do China Town, Picadilly Circus, Tower a přešli jsme také přes Tower Bridge. Část dne jsme také věnovali projížďce na London Eye, kde nás sice zastihl jemný déšť, ale to dodalo tu pravou anglickou atmosféru. Velký lákadlem výletu byly prohlídky dvou významných atrakcí – Warner Bros Studios se slavným kouzelníkem, který porazil Toho, jehož jméno se nevyslovuje, a také Wembley Stadium, který je v současné době největším stadionem v Evropě.

Další 2 dny jsme strávili více na cestách, protože jsme se vypravili dále od Londýna. Ve středu jsme zamířili více na západ a dojeli jsme do města Oxford, které je známé svou architekturou. Ta také inspirovala několik knižních příběhů. Ale především jednou z nejstarších univerzit v Evropě. Žáci zde měli možnost projít se po pozemcích Christ College, jmenovitě jsme se podívali do jídelny, knihovny, ale také samotného chrámu. Poté jsme si prošli centrum města a cestou zpět jsme se krátce zastavili u hradu Windsor, kde převážně reziduje královská rodina. Na čaj o páté jsme bohužel pozváni nebyli… snad příště.

Ve čtvrtek nás čekala poslední zastávka, a to Brighton. Brighton leží jižně od Londýna a již od 19. století je velmi oblíbeným letním sídlem mnoha Londýňanů. My jsme zde navštívili slavný Brighton Pier, Pavillion, prošli jsme se po tzv. „Lanes“, což jsou úzké uličky se spoustou obchodů, a také Sea Life. Nezapomněli jsme ani na nejnovější atrakci tohoto města – Brighton i360, což je vyhlídka s krásným výhledem jak na průplav La Manche, tak také na město.

Velkým dobrodružstvím a samotnou kapitolou celého výletu byl pro žáky zajisté pobyt v londýnských rodinách. O tom, jak se žáci popasovali s touto výzvou, si přečtěte od nich samotných:

„Program byl obsáhlý a dost jsme si zapamatovali. Jsem rád, že jsme poznali tak velkou část Londýna. Naše rodina byla fajn, bydleli jsme u maminky s dcerou. Náš pokoj byl malý, jídlo bylo dobré (kromě oběda).“

„Program byl udělán moc dobře a památky byly zajímavé. Paní z rodiny byla moc milá a příjemná, ale večeře mohly být zdravější. Celkově výlet hodnotím kladně.“

„Výlet do Anglie se mi moc líbil. Měli jsme krásný program. Akorát mě mrzelo, že jsme se více nezdrželi u Big Benu.“

„Cesta byla unavující a všechno nás bolelo. Rodina na nás byla velmi hodná, vařili chutná jídla, ale svačina byla menší. Jinak památky a místa, které jsme navštěvovali, se nám líbily.“

 

Žákům děkujeme za výbornou spolupráci jak během organizace, tak během průběhu exkurze. Byli jste skvělí! Již teď se těšíme na příští exkurzi.

Za pedagogický doprovod Mgr. Nikola Chaloupková


Čarodějnický rej

Tradiční akcí ve škole je čarodějnické rojení na školní zahradě. Učíme se létat a bezpečně přistávat, řešíme kvízy, vyrábíme lektvary a plníme různé úkoly. 

Letošní ročník se opět povedl. 


Mgr. Lenka Doležalová

Pythagoriáda – okresní kolo

V úterý 30. 4. proběhlo na ZŠ Dřevnická okresní kolo oblíbené matematické soutěže Pythagoriáda. Z naší školy se nominovalo celkem pět žáků, tři z nich skončili jako úspěšní řešitelé. V kategorii pro 6. ročníky se na 1. místě okresního kola umístil Vilém Křapáček a na 2. místě Adam Lorenc. V kategorii pro 8. ročníky se na 4. místě umístil Jan Gajdůšek.

 

Úlohy, které naši žáci řešili, nebyly ani zdaleka jednoduché, přesto je všichni tři zvládli vypočítat téměř všechny. Zaslouží si poděkování za skvělou reprezentaci školy a  velkou gratulaci.

D. Gerichová

Rodiče čtou dětem

Dnes to byl opravdu kouzelný den. Den, kdy děti přestaly na chvíli dýchat nadšením, uši jim o kousek povyrostly, aby lépe slyšely, na zlobení nebylo ani pomyšlení. Byl to den, kdy jsme v naší třídě měli návštěvu. Návštěvu tatínka, který přišel s knihou. S knihou Daniely Fischerové Duhové pohádky. Tatínek začal číst a kouzlo přišlo. V bezbarvém světě se objevila duha, kterou slunce barvilo čarovnou zahradu. Měsíci byly darovány hvězdy ze slunečních paprsků. Prostě aby měl radost. Třešně, rajčata a jahody zčervenaly, když přiznaly barvu. Javor se dokázal dohodnout se sluncem, že bude část roku zelený a část roku žlutý. Dohoda je totiž ohromně důležitá.

Víte, jak vzniká láska? Děti z 2.B už ano. Díky tatínkovi od Eliáška.

Děkujeme.

Jazyková soutěž AZ kvíz

Ani letos jsme si nenechali ujít vědomostní soutěž AZ kvíz trochu jinak, který pořádala základní škola Mysločovice ve čtvrtek 2.5. 2024

V soutěži si žáci poměřili svou slovní zásobu jak z angličtiny, tak z němčiny. Za naši školu soutěžili za angličtinu Viktor Šeda z 9.C, Ondřej Puk z 9.A a Ondřej Lekeš z 9.B. V německém jazyce nás reprezentovala Tereza Čižmářová z 9.B a Linda Šimperská z 9.B. Do finále AZ kvízu v anglickém jazyce se probojoval Viktor Šeda, který nakonec obsadil krásné 4. místo. Děkuji žákům za účast a věřím, že si soutěž užili. 

 

Mgr. Jana Klimecká


ÚSPĚCH VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Máme radost, že můžeme opět pogratulovat našim žákům k úspěchu v celorepublikové dobročinné výtvarné přehlídce Děti malují pro konto bariéry. Druhé téma letošního roku neslo název Planeta Země očima Sira Davida Attenborougha a bylo tak zaměřeno na rozmanitost a krásu přírody.

Mezi oceněnými pracemi uspěly v kategorii ZŠ 2. stupně tři naše žačky – Viola Rubešová, Aneta Novotná a Julie Herzanová.  

Děvčatům blahopřejeme a děkujeme za reprezentaci školy.   

    

výsledková listina: http://www.detimaluji.cz/index.php/vysledky/planeta-zeme-ocima-sira-davida-attenborougha

fotogalerie: http://www.detimaluji.cz/index.php/galerie/planeta-zeme-ocima-sira-davida-attenborougha-23-24                                                                

 

 Mgr. Kamila Kopčilová

Návštěva knihovny a sběr odpadků podél břehu řeky Dřevnice

Žáci 5. A vyrazili vyzbrojení gumovými rukavicemi a plastovými pytli. Po cestě do  knihovny se jim podařilo nasbírat docela dost odpadků. Velká pochvala. 

Mgr. Lenka Bárová

Návštěva knihovny a sběr odpadků podél břehu řeky Dřevnice

Žáci 5. A vyrazili vyzbrojení gumovými rukavicemi a plastovými pytli. Po cestě do  knihovny se jim podařilo nasbírat docela dost odpadků. Velká pochvala. 

Mgr. Lenka Bárová

Čarodějnický rej

Čarodějnický rej jsme si v 1.A užili. Čarodějnice a čarodějové byli připraveni ve svých kostýmech a společně plnili těžké úkoly… od míchání různých čarodějných lektvarů podle vlastních receptur, přes řešení záhady kouzelné hůlky, tvoření průkazu a mnoho dalšího. Můžete se podívat, jak jim to slušelo.

M.Muchová

Den Země 

22. dubna celosvětově slaví svátek naše Země. Tento týden jsme si ho připomněli v různých aktivitách. Zopakovali jsme si, jak můžeme naši planetu chránit, dozvěděli se nové informace, vyluštili jsme šifrovanou tajenku, vyrobili společně plakát a navštívili kino, ke kterému jsme vypracovali i pracovní listy. Práce se nám podařila, ale víme, že o naší Zemi se nemáme starat jenom v jeden den, ale po celý rok.

M. Muchová

Den Země ve 4.A

Víte, že i naše planeta Země má své narozeniny? My ano. A tak jsme se při pátečním daltonském bloku rozhodli, že jí vyrazíme popřát přímo ven. Vyzbrojili jsme se rukavicemi, odpadkovými pytli a po cestě do lesa sbírali a zapisovali všemožné odpadky, které do přírody určitě nepatří. Ušli jsme 1,5 km a tabulky na zapisování nám nestačily! Největším úlovkem byl starý obal od rybářských prutů. Naplněné pytle jsme pak odevzdali ve sběrném dvoře a pokračovali jsme do lesa. Školními lavicemi se nám tak staly pařezy a větve, na kterých jsme četli připravené texty a luštili křížovku. Pomocí daltonských metrů jsme měřili délku, šířku, obvod nebo průměr různých přírodnin kolem nás. Zvládli jsme si projít stezku s otázkami a vyluštili jsme zašifrovanou větu. I když jsme během dopoledne zažili všemožné rozmary počasí a vrátili se do školy špinaví a s botami od bláta, moc se nám tahle narozeninová oslava líbila!

Mgr. Hana Čambalová

Deváťáci a výstava BAŤA: 130 LET POTÉ

Žáci 9. tříd v rámci výuky dějepisu navštívili ve čtvrtek 5.4.2024 unikátní výstavu ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně. Výstava se konala v Alternativě v Kolektivním domě, takže žáci si zároveň prohlédli přízemí této významné zlínské budovy, o které ve škole zhlédli i krátký dokument.

Výstava představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 i fotky upravené za pomoci umělé inteligence v barvě i v pohybu. Nové technologie vrátily zašlým místům a dávným okamžikům život a oživily prohlídku.

Kromě toho se žáci dívali na krátký film o počátcích obuvnické výroby ve Zlíně, zkoumali šicí stroje a měli možnost si vyrobit i drobný kožený výrobek.

 

Mgr. Darina SotolářováOkresní kolo ve volejbale dívek

Dne 27.3.2024 proběhlo na ZŠ Okružní okresní postupové kolo ve volejbale dívek. Zúčastnila se ho i naše škola ve složení dívek: 9.A – Petrů M., Sukupová N., Kosečková K., 8.A – Koňaříková L., 8.B – Prchlíková N., Novotná A., 7.B – Juříková B., Vaňková V., Venerová V., Benishková S.

Z celého okresu se zúčastnily školy z Napajedel, Otrokovic, Štítné nad Vláří a ZŠ Okružní, která nasadila 3 zdatné týmy.

Dívky si zahrály ve dvou vylosovaných skupinách a statečně se popraly se všemi družstvy. Nasbíraly cenné osobní zkušenosti a shlédly hru na vyšší herní úrovni. Věřím, že si z utkání odnesly jenom to dobré a vše zužitkují ve svůj prospěch.

Děkujeme a chválíme všechny statečné volejbalistky. 

K.Gerberyová


KLOKAN 2024

V pátek 22. března řešili všichni žáci 1. stupně 28. ročník matematické soutěže Klokan, v úterý 26. března se do řešení příkladů zapojili také fandové matematiky z 2. stupně. Soutěžilo tak celkem 289 žáků naší školy.

Mezi nejmenšími Cvrčky podali nejlepší výkony Matouš Jiříček ze třídy 3.B,  Boris Kenša a Aneta Kulawiak, oba ze 2.A.

V kategorii Klokánků získala nejvíce bodů Zuzana Hrbáčková z 5.D. Na druhém až čtvrtém místě skončili Martin Petřík z 5.B, Tereza Pilušová ze 4.D a Natálie Jiříčková z 5. A.

Nejlepším Benjamínem se stal překvapivě žák 6.B Adam Lorenc, na druhé až třetí místo odsunul Matěje Skaláka ze 7.A a Báru Juříkovou ze 7.B.

V kategorii KADET dosáhl nejvyššího počtu bodů Jakub Prajka ze třídy 8. B, těsně za ním skončil Sebastián Handl z 9.B a se shodným bodovým ziskem se o třetí místo podělili Jan Gajdůšek z 8. B a Ondřej Lekeš z 9.B.

Všem soutěžícím patří poděkování za podané výsledky a nejlepší žáci ve všech kategoriích budou odměněni drobnou sladkostí.


Význam slova

Od pondělí do čtvrtka si děti na prvním stupni hrály se slovy. Procvičovaly svou fantazii, odhad, někdy podobné slovíčko někde zaslechly. Pokoušely se přijít na význam slov z Valašska, Slovácka, Podkrkonoší nebo z Hané. Tak schválně, věděli byste, co jsou šlajpčuchy, dénko, couračka nebo jaký význam má slovo činané? U odpovědí jsme se často pobavili. Vězte tedy, že šlajpčuchy nejsou smradlavé ponožky, ale brusle. Dénko je prkénko. Couračka není líná žena, ani pomalý číšník, ale zelná polévka. Činaný může být chlapec. Toto slovo znamená pěkný. Celý týden byl príma. Snad tak trochu i díky tomuto projektu.

Mgr. Pavlína Absolonová

Pašijový týden

Předvelikonoční neboli pašijový týden bývá u nás ve škole tradičně barevný. Ani letošní rok nebyl vyjímkou. Barvičky byly dány takto: červené pondělí, modro-žluté úterý a zelená středa. Děti se barevného do týdne zapojily s nadšením.

V průběhu týdne probíhaly také velikonoční aktivity. Velikonoční daltonské plány, projektové dny či vyrábění velikonočních symbolů.

Všem přejeme krásné barevné velikonoce plné zážitků a sluníčka.


Mgr. Lena Doležalová

Březen – Měsíc knihy

Kniha, s knihou, bez knihy, knihami, knize. Na naší škole jsme tento měsíc mohli slyšet opravdu všechny tvary slova kniha. Od první až po pátou třídu. V první třídě si děti vytvářely svoje leporela, druháčci kreslili obal své oblíbené knihy. Ve třetích a čtvrtých třídách tvořily děti komiksy. Jinde zase malovaly ilustrace k textům. Naši páťáci s knihou prožili cestu knihy od autora, ilustrátora, nakladatele, redaktora, korektora, sazeče, prodejnu až k samotnému čtenáři. Jména jako Karel Čapek nebo Miloš Macourek už nejsou jmény neznámými. Ve třídách Montessori se tento měsíc děti vydaly po stopách oblíbených spisovatelů, s jejichž životem a dílem seznamovaly své spolužáky. Celý měsíc besedovaly o přečtených knihách, četly si z nich ukázky, studovaly a porovnávaly jejich ilustrace a diskutovaly o nich.  Starší žáci si dokonce vyzkoušeli práci literárního kritika a sami vytvořili recenze k některým přečteným knihám. Nejmladší hledali hlavní postavy, dějovou linku příběhu a učili se vyprávět podle obrázkové osnovy. 

Troufnu si říci, že pojem kniha je u nás opravdu pojmem. Ne jen obyčejným slovem.

Mgr. Pavlína Absolonová

Morana

Vynesli jsme Mařinu, na oleji smažinů, babu zimnů, pryč s ňů za dědinu.... Dnes jsme ji  vyprovodili - Moranu - symbol zimy, smrti a nemoci, dlouhých tmavých nocí a vůbec všeho, co nám lidem škodí. Odchází zima a nastává jaro.  Zazpívali jsme jí, zapálili jsme ji a zbytek kostí hodili do řeky. Zpátky jsme přinesli pěkné "létečko" - mladé jaro.  

Mgr. Jana Ovesná

Úspěchy našich recitátorů pokračují ...

Celkem pětičlenná výprava našich žáků se vydala v pondělí 18. března 2024 do Napajedel, aby zde poměřila své interpretační schopnosti v dalším kole recitační soutěže - tentokrát již okresním.

S potěšením Vám mohu oznámit, že se naši recitátoři i v tak vysoké konkurenci neztratili a své texty předvedli ještě lépe než v kole okrskovém. Výsledek hovoří za vše. V 1. kategorii získala mimořádné ocenění Julie Fialová z 3. B. Ve 2. kategorii porota vyhodnotila tři místa, z nichž pouze dvě byla postupová. Julie Gregůrková z 5. B zaujala porotu a získala 3. místo.

Trochu posmutnělý odjížděl z Napajedel Jan Juráš ze 6. A. Získal Cenu poroty mezi žáky 6. a 7. tříd a je náhradníkem do krajského kola. Nejvyššího ocenění dosáhla Agáta Couffin - Mudříková z 8. A, která se svou prózou od Jana Wericha postoupila přímo do krajského kola, které se bude konat 23. dubna v Uherském Brodě.

Hodnocení recitace je velmi subjektivní. Nejdůležitější je, aby si přednášející svůj výstup užili a byli sami sebou. A přesně to přejeme Agátě!

Všem našim recitátorům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a krásný umělecký zážitek!

Mgr. Hana Kovářová, Mgr. Andrea Hobzová

Jazykové olympiády

Ani s koncem zimy a příchodem jara jsme nezaháleli a pilně připravovali naše studenty na okresní kola jazykových olympiád.

Daniel Žídek z 8.C naši školu reprezentoval v olympiádě z anglického jazyka pro starší kategorii ve Slavičíně. Bára Juříková z 7.B změřila své síly s nejlepšími angličtináři v mladší kategorii na ZŠ Kvítková. Ve vysoké konkurenci se jim bohužel nepovedlo umístit se na předních příčkách, ale i tak si ceníme jejich píle a děkujeme za reprezentaci.

O nádherné umístění se postaraly Tereza Čižmářová z 9.B a Petra Bečková z 9.A, které se v okresním kole olympiády v německém jazyce konané 1. 3. na ZŠ Kvítková umístily na 4. a 5. místě. Obě tak získaly bonusové body k přijímačkám na střední školy.

Žáci museli věnovat značnou část svého osobního času přípravě, aby dokázali anglicky a německy pohovořit na rozmanitá témata: já a moje rodina, moji přátelé, moje město, moje koníčky, reálie apod. Čekali na ně také záludnosti v podobě popisu obrázku nebo vymýšlení příběhů z kostek.

Všem reprezentantům ještě jednou gratulujeme k jejich výkonům a děkujeme za reprezentaci školy.

za komisi AJ Mgr. Nikola Chaloupková

Úspěchy našich recitátorů pokračují

I v pátek 8. března se na naší škole recitovalo. Tentokrát patřilo dopoledne žákům 2. stupně. Za účelem vybrat nejlepší recitátory okrsku C se k nám sjelo 23 žáků z pěti základních škol. O čtyři postupová místa do okresního kola bojovaly tyto školy - 16. ZŠ, 7. ZŠ, 5. ZŠ, Církevní ZŠ a my - hostitelé celé soutěže.

Je skvělé, že se naši reprezentanti nenechali svázat trémou a podali fantastické výkony. Ze čtyř postupových míst patří polovina právě jim! V kategorii 6. - 7. tříd porota ocenila výkon Richarda Puka ze 7. B. Milým zpestřením byl úryvek z prózy o známém poseroutkovi v podání Mária Sviečky ze 6. B a do okresního kola jednoznačně postupuje Jan Juráš ze 6. A. Ve IV. kategorii žáků 8. - 9. tříd zaujal porotu svým osobitým přednesem Jaroslav Juráš z 8. A a postup do okresního kola zaslouženě patří Agátě Couffin - Mudříkové z 8. A. Všem žákům děkujeme za příjemně strávené dopoledne a vítězům přejeme pomyslné "zlomte vaz" v okresním kole, které se koná již příští pondělí 18. března v Napajedlích.

Mgr. Andrea Hobzová

Úspěch naší žákyně ve výtvarné soutěži

VÝHERNÍ LISTINA VÝTVARNÉ SOUTĚŽE „RODOVÝ ERB“ pro šk. rok 2023/2024

Soutěžní kategorie:

děti  I. stupeň

 

1.   místo:  společná práce: školní družina 9. ZŠ Zlín, Štefánikova 2514, Zlín, vychovatelka Ivana Polanská

2.   místo: ZŠ Komenského 1, Zlín 760 01, Mai Ho Thanh, učitelka Kamila Kopčilová

3.   místo: ZŠ Modřice, Lukáš Daněk, učitel Novotná Eliška

 

děti II. Stupeň

 

1.       místo: ZŠ Brno, Tuháčkova 25, Ani Varosjan, učitel Adam Koníček

2.       místo: ZŠ a MŠ Olomouc, Dvorského 33, Aneta Procházková, učitelka Ivana Pospíšilová

3.       místo:  ZŠ Slovenská  3076, 760 01 Zlín, Štěpánka Eliášová

Zvláštní cenu udělujeme ZŠ UNESCO Uherské Hradiště, s třídním učitelem Petrem  Kočířem:

 

1.       místo: Jakub Hnilica

2.       místo: Šimon Lapčík

3.       místo: Sofie Anna Pokorná


VÍCEGENERAČNÍ TURNAJ ve volejbalu


Dne 2. 3. 2024 – v sobotu proběhl v tělocvičně školy již 10. turnaj členů kroužku volejbalu a jejich, rodičů, známých a kamarádů školy. V dopoledních hodinách se sešlo 24 hráčů. Dostavilo se i pár diváků, kteří podpořili a povzbudili své příbuzné.

Výsledky a další informace s souboru pdf ZDE

Workshop pro rodiče

Čtvrtého března do školních lavic výjimečně usedli rodiče našich nejmenších žáčků, aby alespoň malinko nahlédli do tajů matematika profesora Hejného. Paní lektorka je seznámila se základními principy této výukové metody a nechala je na vlastní kůži si vyzkoušet a prožít prostředí hadů, krychlových staveb, výstaviště, krokovacího pásu, autobusu či pavučin. Jelikož se některým po dvou hodinách ani nechtělo domů, tak budeme v objevování pokračovat na dalším březnovém workshopu.

Martina Zetíková

Recitační soutěž 2. stupně

28. února 2024 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže, na kterém poměřili své recitátorské schopnosti žáci 2. stupně. Celkem 14 soutěžících bylo rozděleno do dvou věkových kategorií - 6. a 7. třídy, 8. - 9. třídy. Měli jsme možnost slyšet jak autory české, tak i zahraniční, básně, a dokonce i prózu. Milým zpestřením byly verše Charlese Baudelaira. O konečném pořadí rozhodovala čtyřčlenná porota složená z vyučujících českého jazyka. Ta to neměla vůbec jednoduché, neboť jednotlivé výkony byly na velmi vysoké úrovni a rozhodovaly detaily, s nimiž by i pomyslná cílová fotografie měla co dělat. Čestného uznání se dočkaly výkony Laury Zahrádkové ze 7. A a Sáry Středulinské ze 7. B. Postupujícími recitátory mladší kategorie jsou: Jan Juráš (6. A), Mário Sviečka (6. B) a Richard Puk (7. B).

Ve starší kategorii jsme byli nadšeni přednesem Agáty Couffin - Mudříkové (8.A), Jaroslava Juráše (8. A) a Adély Zemlákové (8. C).

Výše jmenovaní postupují do okrskového kola, které se bude konat již příští pátek 8. března na naší škole. Oceněné recitátory již známe, ale poděkování patří všem soutěžícím, kteří překonali trému a předvedli svůj recitátorský um.

Mgr. Andrea Hobzová

McDonald´s cup

Ve středu 28. 2. 2024 se konalo školní kolo fotbalového utkání McDonald´s cup žáků 4. – 5. ročníků. Vítězným družstvem se k velkému překvapení všech stali žáci 4.A, kterým se suverénně podařilo porazit všechna ostatní mužstva. Z nejlepších hráčů byl vytvořen tým, který bude naši školu reprezentovat v okrskovém kole.

Přejeme hodně zdaru

Mgr. Lenka Bárová

Mgr. Gabriela Strouhalová

Školní kolo přehlídky recitátorů

Dne 29.února se konalo školní kolo přehlídky recitátorů, jíž se zúčastnilo celkem 47 žáků. Recitátoři byli hodnoceni ve dvou kategoriích. I. kategorie žáci 1..-3. ročníků, II. kategorie žáci 4.-5. ročníků. Přes jistou nervozitu se všem účastníkům podařilo podat skvělý výkon. Porota složená z řad učitelů hodnotila zejména přirozenost projevu, uměleckou hodnotu textu, schopnost tvořivé interpretace, celkovou úroveň projevu a paměťovou stránku. Pro recitátory byla připravena sladká odměna a ocenění. Nejpovedenější výkony byly v jednotlivých kategoriích odměněny také věcnými cenami.

Výsledky I. kategorie: Postup do okrskového kola si zajistili žákyně Julie Fialová ze 3.B, Alžběta Mandincová ze 3.E, Nela Otáhalová ze 2.D.

Výsledky II. kategorie: V okrskovém kole budou naši školu reprezentovat žákyně Aneta Paličková z 5.B, Julie Gregůrková z 5.B a Natálie Černá ze třídy 5.A.

Zvláštní ocenění udělila porota Adamu Kudláčkovi ze 4.A za velmi povedený přednes básně, kterou pro něho složil jeho tatínek, za vtipný a osobitý přednes Gréta Pavézka z 1.A, Liliana Gajdošíková 2.B, Adam Hotař a Lukáš Vavro z 5.B. Všem recitátorům děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a držíme palce v další soutěži.

Okrskové kolo přehlídky recitátorů se uskuteční dne 8.3.2024.

Mgr. Hana Kovářová

Úspěch ve výtvarné soutěži

Opět se nám podařilo zaujmout porotu celorepublikové výtvarné přehlídky Děti malují pro konto bariéry – tentokrát na téma Inspirace literárním dílem. Práce se zasílají elektronicky, letos jsme se účastnili v zastoupení prvního i druhého stupně včetně družiny, kde probíhalo souběžně obdobné soutěžní téma.

Nakonec dorazila dobrá zpráva, že uspěla Veronika Synková za kategorii druhého stupně se svým sněhovým landartem na téma Malý princ. Reprodukce bude zařazena do výběru dobročinného stolního kalendáře pro příští rok.

Gratulujeme a pokračujeme ve výtvarné práci.

Kamila Kopčilová

Masopust na 1. stupni

Proč si neužít každého veselí, které se nám nabízí. Když si přitom připomeneme také naše tradice, přichází báječná akce. Jednou z takových příležitostí je i masopust. Proč se slaví, od kdy do kdy, pranostiky spojené s tímto dnem a jiné zajímavosti jsme si na prvním stupni odkryli v daltonských hodinách. Co by byl masopust bez průvodu. A tak jsme vyšli i my. Se zpěvem a tancem. Kromě tradičních masek medvěda, cikánky, babky se v maškarním reji objevil kosmonaut, Elsa, jednorožec a jiné převleky. Místo koblih jsme nabídli máslové sušenky. Na jazyku se úplně rozplývaly.

Tak zas příští rok.

Okresní kolo Zeměpisné olympiády

V úterý 27.2. proběhlo na 10. ZŠ Dřevnická ve Zlíně okresní kolo zeměpisné olympiády. Soutěžilo se ve třech kategoriích a  naše škola měla zastoupení v každé z nich. Nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii C pro 9. ročník Ondřej Lekeš z 9. B, který se umístil na 10. místě. V kategorii B pro 7. ročník nás reprezentoval Ondřej Husták  ze 7.B, který se umístil na 11. místě a v kategorii A pro 6. ročník nás reprezentoval Max Gergela ze 6.A, který se umístil na 23. místě.

Všem chlapcům patří poděkování za reprezentaci naší školy. 

Mgr. Jaroslav Helmer


První vysvědčení

Dne 31.1.2024 proběhlo ve třídách 1.A a 1.B slavnostní pasování prvňáčků, které bylo završeno předáváním prvního vysvědčení.

Naši prvňáčci se již hodně naučili. Umí číst, počítat do 10 a pracovat v matematických prostředích, malovat různými barvami, ale také znají první anglická slovíčka. Mají své velké kamarády deváťáky, kteří se zhostili úkolu pasování a předávání pamětních listů. 

Za přítomnosti rodičů obdrželi svá první vysvědčení a po skončení akce vše náležitě oslavili. Všichni si zaslouží velkou pochvalu za svou snahu a píli.


Lenka Doležalová, Monika Muchová


Lyžařský kurz žáků 7. ročníku

Lyžařský kurz žáků 7. ročníku proběhl ve skiareálu Karlov pod Pradědem s ubytováním na hotelu Neptun. Zúčastnilo se ho 40 žáků 7. ročníku pod vedením čtyř instruktorů (J. Zicha, K. Gerberyová, M. Plšková a Martina Mervová). Zdravotnicí kurzu byla p. J. Leciánová.

Žáci byli rozděleni do čtyř družstev.  Dvě družstva pokročilých lyžařů, dvě družstva začátečníků. Družstva pokročilých lyžařů využívala všech sedm tras sjezdovek skiareálu na nichž zdokonalovali svoji carvingovou techniku. Všem žáků, kteří začínali s lyžováním, se podařilo zvládnou začátky a sjíždět modrou sjezdovku.

Sněhové podmínky byly dobré a terén na sjezdovkách byl vždy dobře upravený. Ve středu odpoledne proběhla relaxační vycházka ke skiareálu Kopřivná. Cestou zpět proběhla soutěž o nejlepší sněhový výtvor (fotografie). V průběhu kurzu měli žáci přednášky o technice lyžování, lyžařském vybavení a dále o bezpečnosti na sjezdovce (pravidla FIS). Každá ze dvou tří tříd 7. ročníku zorganizovala zábavný večer pro ostatní.


Věřím, že všichni účastníci kurzu si odnesli krásné zážitky a také zkušenosti, které využijí v budoucnu při pobytu na horách. 


J. Zicha, vedoucí LVKDějepisný projekt 6. ročníku

V posledních týdnech pracovali žáci 6. ročníku na svých pololetních projektech s neuvěřitelným zápalem a kreativitou. Tématem projektu bylo vytvořit jakýkoliv pravěký předmět. Výsledky byly k vidění 31. 1. na malé výstavce v učebně 307. 

 

Mezi vystavenými díly dominují nejenom krásné repliky Věstonických Venuší, ale také originální šperky, mohutné sekery, precizně vyrobené oštěpy a pěstní klíny. Velmi zajímavé jsou také pravěké boty nebo repliky pravěkých sošek. Při tvorbě svých projektů žáci využívali různé materiály, od hlíny a kamenů až po moderní umělecké techniky.

Všechny výtvory se moc povedly a už se těšíme na příští rok!

 

Mgr. Simona KrčmářováOkresní kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo v úterý 30.1.2024 na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, nám.TGM, Zlín. Zúčastnil se ho Zdeněk Lacina z 9.A a Ester Juráková z 9.C. V celkovém počtu 68 soutěžících se neztratili, Zdeněk skončil na výborném 14. místě, Ester v polovině startovního pole. Oběma gratulujeme!

Soutěž se skládá z mluvnické a slohové části, ta letošní byla na téma Kdybych měl stroj času. Zadání i řešení si zájemci mohou projít na nástěnce v mezipatře, a to zejména letošní osmáci a sedmáci, kterých se bude týkat tato soutěž příští rok.

Mgr. Darina Sotolářová


Jazykové olympiády

 

Pátek 26. 1. se na naší škole nesl ve znamení jazykového soutěžení. Jako první přišlo na řadu školní kolo olympiády v anglickém jazyce pro úroveň II, tedy 8. a 9. ročník. Test byl pro opravdové milovníky anglického jazyka, a z celkového počtu 17 účastníků se na 1. místě se ztrátou pouhých 7 bodů umístil Daniel Žídek z 8.C, na 2. místě se umístila Tereza Čížmářová z 9.B a na 3. místě Šimon Šopík z 8.B.

Jako další se konalo školní kolo olympiády v německém jazyce pro 9. ročník. Zde si 1. místo vybojovala Tereza Čižmářová z 9.B, na 2. místě se umístila Petra Bečková z 9.A a na 3. místě Magdalena Petrů opět z 9.A.

Vítězové z 1. míst postupují dále do okresních kol.

Vítězům gratulujeme a všem zúčastněným děkujeme za jejich zápal a zájem o jazyky.

Za PK AJ – Mgr. Nikola Chaloupková, Mgr. Jana Klimecká


LOGIK 2023

V posledním školním prosincovém týdnu se 58 žáků 6., 7. a 8. ročníku zapojilo do matematické soutěže LOGIK. V každé kategorii se soutěžící snažili najít správná řešení deseti zapeklitých příkladů, aby získali co nejvyšší bodový zisk. A jakými výsledky se můžeme pochlubit?

V 6. ročníku soutěžilo 19 žáků a nejvíce bodů získal Adam Lorenc ze třídy 6.B, o půl bodu méně získal Martin Erben z 6.A a na 3. místě se umístili společně Viktor Křapáček z 6.A  a Jakub Smola z 6.B. Mezi 22 sedmáky dosáhli nejlepšího výsledku tři žáci – Matěj Skalák ze 7.A, Sam Habrovanský  a Amanda  Pivodová, oba ze 7.B. V nejvyšší kategorii, tedy v 8. ročníku, soutěžilo  17 žáků a nejvíce bodů získali dokonce čtyři žáci - Šimon Gawlas z 8.C, Juraj Ďaďan, Jan Gajdůšek a Nikol Válková z 8.B.

Všem řešitelům soutěže patří poděkování za účast a odvahu poprat se s nelehkými příklady.


Mgr. Jitka Ocelková


PŘEDVÁNOČNÍ ČAS VE 4. A

Se začátkem adventní doby jsme si v naší třídě začali každý den otvírat pytlíček s překvapením z adventního kalendáře. Postupně jsme si vlastnoručně vytvořili vánoční výzdobu, ozdobili vánoční stromeček, rozsvítili světýlka a každé pondělí jsme zapálili další svíčku na adventním věnci. Ve čtvrtek před Vánocemi jsme pak společně vyrazili na vánoční trhy na zlínské náměstí, prohlédli si vánoční strom, zastavili se u kádě s kapry a pak už naše kroky směřovaly do Muzea jihovýchodní Moravy. Tam nás čekal program, při kterém jsme se přesunuli do období adventu a Vánoc našich předků. Připomněli jsme si některé známé i méně známé zvyky a tradice, seznámili jsme se s technikou modrotisku a v kreativní dílně jsme si nakonec vyrobili krásné modrotiskové ptáčky, které jsme si odnesli s sebou domů. Myslíme, že se nám tento den opravdu vydařil a už se moc těšíme na Vánoce!

Mgr. Hana Čambalová

Pečení vánočky

Vánoce Vánoce přicházejí a my se na ně velice těšíme. Adventní čas si zpestřujeme přípravami na ně, zpěvem a vyráběním drobných předmětů. Dnes jsme se pustili do pečení tradiční vánočky. Proč se vánočka peče? Abychom měli v příštím roce dostatek hojnosti a štěstí. Tedy dobrou chuť s vánočkou a vše dobré v dalším roce!

Mgr. Jana Ovesná

ZAKLÁDÁME ŠKOLNÍ BETLÉM

Letošnímu adventu ve výtvarné výchově druhého stupně vládla keramika. Žáci měli možnost volného experimentálního  modelování i realizace vlastních nápadů určených k výpalu, případně drobných vánočních dárků. Především jsme však začali pracovat na školním betlému. Drobné sochařské pokusy se prozatím nejúspěšněji dařily u oveček, následovaných dalším hospodářským zvířectvem, anděly a postavami s dárky Ježíškovi. Jezulátko máme asi sedmkrát,  Marii s Josefem si pro letos ztvárnit nikdo netroufl, ale do příštího roku je doplníme. Betlém se bude každý rok rozšiřovat a proměnlivě instalovat dle aktuální inspirace. A již letošní skromnější verze nás těší a zabydluje vestibul spolu se stromečkem sváteční atmosférou.

 

Kamila Kopčilová


Vánoční dílničky s rodiči

V úterý se konala v 1.B tradiční vánoční dílna s rodiči. Přišlo hodně dětí, rodičů, prarodičů i sourozenců. Vyráběli jsme zvonečky a vánoční baňky. Ve třídě vládla tvořivá klidná předvánoční atmosféra. Ochutnávali jsme dobroty a pěkně si povídali. 

Všem přejeme krásné a klidné Vánoce.


Žáci a rodiče z 1.B

1.B v Domovince

Dnes jsme s dětmi navštívili centrum denních služeb pro seniory Domovinka. Děti seniorům zatancovaly, zazpívali koledy a řekly vánoční básničku. Pak jsme si všichni společně povídali a také si děti zahráli se seniory přetahovanou. Při odchodu jsme všichni dostali dáreček.  Moc se nám v centru líbilo a těšíme se na další návštěvu.

Mgr. Lenka Doležalová

Dějepisná olympiáda 2023/24 – školní kolo

 

Na naší škole jsou šikovní žáci, kteří se zajímají o různé oblasti života, a samozřejmě sem patří i historie. V pátek 1.12.2023 se takových 13 soutěživých nadšenců sešlo v učebně 301, aby své znalosti a zájem o historii přetavili v co nejlepší umístění ve školním kole dějepisné olympiády. Tématem letošního ročníku byl Každodenní život a kulturní kořeny českých zemí od Cyrila a Metoděje po Jana Husa. A jak toto klání po 90 minutách soustředění, skloněných hlav nad zapeklitými úkoly a s mozkovými závity do běla rozžhavenými dopadlo? Vítězem se stal a do okresního kola postupuje Jaroslav Juráš z 8.A s 55 body z celkových 60, na 2. místě skončil Viktor Šeda z 9.A se 48 body a 3.místo obsadil Ondřej Lekeš s 47 body.

Děkujeme všem účastníkům, blahopřejeme vítězům a s osmáky se těšíme příští rok v další olympiádě na shledanou.

 

Mgr. Darina Sotolářová

 

Vánoce přicházejí...

Neseme vám noviny, veselme se…. Při vchodu do školy září vánoční stromeček, voní jehličí a vítá nás usměvavý pan školník. Krásné adventní období nás provází na každém kroku. Je jasné, že se učíme, píšeme testíky, zkouší se.. ale přece jenom jsou tyto dny jiné, krásnější, voňavější… připomínáme si zvyky lidového kalendáře-Martina na bílém koni, Kateřinu na ledu, Ondřeje či zapálení první adventní svíce. Svatý Mikuláš si našel naše mladší spolužáky, které obdaroval, čert zase trošku provětral svůj pekelný pytel a andělé přinesli úsměv, pohodu a jiskřičky v očích pro ty nejmenší. Čas čekání na příchod Ježíška jsme si zpříjemnili různými akcemi podle tříd – jedni navštívili skanzen Rochus v Uherském Hradišti nebo skanzen v Rožnově pod Radhoštem, kde jsme si vyzkoušeli různé zvyky. Někteří navštívili knihovnu F. Bartoše s vánoční tematikou J.Lady, jiní zase fandili zlínským žákům při hokejovém utkání. Pekli se a zdobili na půdě školy perníčky, rohlíčky a jiné dobroty. Spolužáci tvořili přáníčka, jmenovky, baňky a mnoho dalších symbolů, které patří k adventnímu času. Také jsme se zamýšleli, jak bychom mohli pomoci dětem, které jsou nemocné či jejich vánoční atmosféru kazí jiné nepříznivé okolnosti, které nemohou nijak ovlivnit. Také jsme si vzpomněli na opuštěná zvířátka a pokusili se jim zpříjemnit toto krásné období. Tak snad se dočkáme Štědrého dne a na nikoho nezapomeneme!

Jolana Končáková

Školní kolo Olympiády v českém jazyce 2023/24

 

Pátek 1.12.2023 byl dnem konání další z mnoha podzimních školních soutěží, a to olympiády z českého jazyka. Stala se prubířským kamenem pro osmáky a deváťáky, kteří si chtěli vyzkoušet své humanitní znalosti. V této olympiádě totiž nejde prvoplánově o pravopis, skloňování, určování slovních nebo větných druhů, ale o celkové pochopení jazyka, o slovní zásobu žáků a ve slohové části (letos s tématem Poprvé sám/sama) i o nápad a kreativitu při dodržení určitých stylistických pravidel.

Soutěžilo 15 žáků, všem děkujeme a na osmáky se příští rok těšíme znovu. A jak to tedy dopadlo? Postup do okresního kola, konaného na Gymnáziu TGM, si vybojovali Zdeněk Lacina z 9.A a Ester Juráková z 9.C, 3. místo získala Nikol Válková z 8.B. Blahopřejeme jim!

 

Mgr. Darina Sotolářová


Vánoční laťka

V úterý 12.12. 2023 proběhla v tělocvičně školy tradiční soutěž ve skoku vysokém pod názvem Vánoční laťka. 

Výsledky najdete ZDE


Mikuláš 2023

Ve středu 6. prosince vytvořili žáci 9. C dvě mikulášské družiny a uspořádali mikulášskou nadílku pro zbylé žáky školy. Vystrojili se do pěkných kostýmů, a začali obcházet žáky I. stupně. Některé třídy měly pro Mikuláše a jeho družinu připravené básničky a písničky. Mikuláše děti respektovaly, čertů se trochu bály, andělé se jim líbili. No a samozřejmě všechny děti prvního stupně dostaly nějakou tu mikulášskou nadílku. Potěšení bylo na obou stranách, protože i deváťáci si vážili toho, jak mile byli na prvním stupni přijati. Na druhém stupni to probíhalo maličko jinak. Některé třídy s mikulášskou družinou spolupracovaly, některé se snažily dát najevo, že už jsou nad věcí. Čerti a andělé většině zúčastněných, dětem i trpělivým pedagogům, pomalovali tváře a krásně rozvířili  vyučovací hodiny. Deváťákům zpestřil akci i za dveřmi kabinetu číhající pedagog, kterému se podařilo slovem baf pořádně vyděsit čerta. A že to nebyl žádný malý zakřiknutý čertík, ale čert jako hora! Celou akci dokumentovali dva velmi šikovní fotografové – deváťáci s profesionálním přístupem.

Děti i obě mikulášské družiny si den velice užily a budou na něj jistě rády vzpomínat.


Mgr. Dana Gerichová

StarDance v 1.B

Třída 1.B se společně shodla , že je moc pěkný pořad Star dance, a proto se zúčastní soutěže, která byla vyhlášena Českou televizí.

Nacvičili jsme taneční sestavu a posíláme ji do televize. Držte nám palce, ať se naše sestava líbí.

1.B  a Lenka Doležalová


VIDEO


Soutěž Mladý ekonom

V pátek 24. 11. se dva tříčlenné týmy našich osmáků a deváťáků zúčastnily soutěže Mladý ekonom.

Soutěž již tradičně pořádají studenti Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně. Letos se zúčastnilo celkem 19 týmů.

Děti zde nahlédly do světa financí. Nejdříve všechny týmy odpovídaly na 40 testových otázek, kde vybírali z několika odpovědí. Potom řešily úkoly z ekonomie formou křížovek, osmisměrek a přiřazovaček a na závěr se věnovaly výpočtům.

Náš tým deváťáků – Anna Machálková, Kateřina Müllerová a Lucie Vejplachová obsadil 9. místo, tým osmáků – Jan Gajdůšek, Ondřej Slováček a Dominik Šoltis obsadil 10. místo.

Studenti Obchodní akademie, kteří soutěž pořádali oslovili i několik sponzorů, takže všechny týmy dostaly na závěr malé ceny. Dětem se soutěž líbila a odcházely z akce spokojené.


Mgr. Dana Gerichová

Energie – budoucnost lidstva

Proč nemáme v Česku víc větrných elektráren, zatímco v sousedním Německu jsou „větráky“ vidět skoro na každém kroku? Které energetické zdroje jsou pro ČR do budoucna ideální?

Nejen to se dozvěděli naši osmáci dne 28. listopadu od odborníků na energetiku z organizace ČEZ. Beseda, která byla zaměřena především na zdroje energie, byla doplněna spoustou zajímavých filmů a praktických ukázek (např. pokus s fotovoltaickým panelem nebo s radioaktivitou).

Na závěr proběhla diskuse o budoucnosti energetiky a o chytrých energetických řešeních.

Podle reakcí žáků byla beseda velmi přínosná a zajímavá, také díky spoustě pokusů a příkladu ze života.

 

Mgr. Zuzana OnderkováLaboratorní práce v osmých a devátých třídách

V minulých dnech jsme si výuku chemie zpestřili laboratorní prací. Žáci osmých tříd si vyzkoušeli filtraci, kde měli za úkol získat filtrát ze suspenze písku a vody přes vatu, gázu a filtrační papír. Zde porovnávali nejen čistotu filtrátu, ale i rychlost filtrace. Deváťáci zase zkoumali průběh koroze hřebíku v několika prostředích – ve vodě kohoutkové a převařené, ve slané vodě, v roztoku skalice modré a citronové šťávě. A jak to dopadlo? Bylo vidět, že je všechny žáky možnost experimentovat a něco samostatně dokázat velmi baví.

Mgr. Zuzana Onderková


PODZIMNÍ LANDART 4.B

Jeden z posledních zářivých podzimních dnů jsme se čtvrťáky využili k výtvarce na čerstvém vzduchu.

Landart je tvořivá disciplína , která se dá charakterizovat jako krajinné umění. Využívá přírodní prvky a materiály a inspiruje se konkrétním místem. Tématem aktivity byla rozkvetlá zahrada.

Ačkoli skutečné květiny již na naší zahradě dávno uvadly, nechali jsme ji znovu rozkvést drobnými stavbami v pestré podzimní škále. Voda, hlína, kamení a spousta nápadů , jejichž pomíjivá krása byla zaznamenána na fotografiích nejen výsledků, ale i procesu tvorby.

 

Kamila Kopčilová


Den boje za svobodu a demokracii

Žáci čtvrtých a pátých ročníků si v uplynulém týdnu připomněli svátek Den boje za svobodu a demokracii. Ve třídách probíhaly rozmanité aktivity, které měly za cíl uvědomit si význam tohoto státního svátku. Děti řešily matematické šifry, jejichž výsledky byly důležité letopočty vztahující se k nadcházejícímu svátku. Zhlédly dobové video z Václavského náměstí, poslechly si píseň Modlitba pro Martu. Vyplňovaly podle zhlédnutého videa pracovní listy, ve kterých se seznámily s významnými osobnostmi tehdejší doby. Vysvětlovaly a diskutovaly o pojmech demokracie, diktatura, demonstrace, cenzura, svobodné volby, proč se sametové revoluci říká „sametová“ a jiné. Žáci si také zahráli na demonstranty a zkoušeli tvořit hesla, která by vyjadřovala jejich postoj k současné škole.

Zapsala: Mgr. Hana Kovářová

Exkurze Osvětim 2023

Osvětim – svědomí lidstva. Tradiční vzdělávací pořad pro žáky 9. tříd naší školy se uskutečnil v úterý 7. 11. 2023. N exkurzi se žáci sice letmo připravovali už ve škole v posledních hodinách dějepisu, přesto vlastně nevěděli, co mají očekávat.

První informace vstřebávali už cestou od pana průvodce a první zážitky je očekávaly po vystoupení z autobusu, a to ve formě spousty zahraničních výprav, které tu svou návštěvou uctívají památku tisíců osvětimských mrtvých.

S místními průvodci, mluvícími česky, prošli deváťáci obě části areálu koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi a Březince. Nebylo nikoho, na koho by nedolehla tíha doby sice dávno minulé, ale stále spojené se současností. Výmluvné naučné expozice nebylo třeba představovat dramaticky, napětí cítili všichni kolem. Mrtvé uctili minutou ticha u popravčí zdi, v podzimním tichu přemýšleli o všech zrůdnostech holokaustu. Je zřejmé, že emoce zúčastněných prošly velkou zkouškou a že si všichni odnesli z exkurze nové podněty a náměty k zamyšlení. A i to bylo účelem této exkurze. Koneckonců, „kto nie pamiẹta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie“…

Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Jana Klimecká


Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí…

K podzimu patří jablka. Je to jedno z nejopěvovanějších druhů ovoce. Den jablka je 21. října, nás však provázelo i v listopadu, kdy jsme chtěli zahnat nemoce a podzimní splín a deprese… Také děti prvního stupně se jablky zabývaly ve všech předmětech. Zpívaly písničky, četly pohádky, poznaly různé odrůdy, počítaly jablíčka, dělily je na poloviny, čtvrtiny, kreslily je, malovaly, ochutnávaly, koulely s nimi, očichávaly…..

Ve třídách probíhaly výstavky jednotlivých odrůd jablek, jejich ochutnávky. Někde si žáci zpestřili svačinky pečenými pochoutkami z jablek a připili si jablečným moštem. Myslíme si, že cíl nenásilným a hravým způsobem podporovat konzumaci tohoto ovoce byl splněn.

Haasová Jana

Dne 3.11. se první třídy proměnily ve voňavé jablíčkové království. Zapojená byla celá rodina. Maminky napekly, tatínci přivezli dobroty do školy a děti je snědly. Porovnávali a vážili jsme jablíčka. Našli jsme největší a nejmenší jablíčko, tvořili jsme leporelo, jak roste jablíčko a také jsme celý den ochutnávali přinesené dobroty. Den se nám moc vydařil.

Lenka Doležalová

Den padajícího listí

V pátek 3. listopadu se žáci druhých až pátých ročníků zúčastnili školního projektu „Den padajícího listí“, jehož letošní téma byla zvířata. Každé dítě si pro tento den zvolilo svůj rozvrh podle oblíbenostipředmětů nebo i vyučujícího. V jednotlivých hodinách se tak potkávali mladší žáci se staršími a měli možnost zažít výuku v jiném kolektivu a s jinou paní učitelkou. V hodině slohu děti ve skupinkách společně nakreslily po částech zvíře, vymyslely název a dopisovaly mu jeho vlastnosti. V matematice se školáci propočítali k zajímavostem o zvířatech žijících ve zlínské zoo. Hodina angličtiny byla zaměřena na mořské živočichy, kde si při hře „Spelling Shark“ žáci procvičili hláskování slov. Hudebně pohybová výchova nabídla známé i méně známé písničky o zvířátkách. Za doprovodu kytary zazněly písně jako Kozel, Hlídač krav, Grónská písnička a Tři čuníci. Tělocvik vždy odstartovala zvířecí honička, poté se skládala ve skupinách zvířata na daný počet písmen, proběhla štvanice na jelena a na závěr se posílal v tichosti signál, při kterém se všichni zklidnili a vydýchali. Nechybělo ani výtvarné tvoření, jehož výsledkem byli barevní pruhovaní medvědi nebo noční sova. Po čtyřech vyučovacích hodinách se pak všichni sešli ve svých třídách a sdělili si dojmy z celého dne a zhodnotili jeho průběh. Většina dětí se shodla, že díky pestré nabídce předmětů a někdy i lehce dobrodružného hledání té správné třídy na zvolenou hodinu, jim tento den rychle utekl.

Mgr. Lenka Klepalová

Výukový program Mraveneček

V úterý 31.11. si naši druháci užili výukový program CEV Žabka s názvem Mraveneček. Hravou formou jsme se seznámili o životě mravenců v mraveništi od kladení vajíček až po obstarání potravy. Vše jsme si přitom vyzkoušeli prostřednictvím rolí a pohledu mravenečků na okolní svět.


J. Helmer


Halloween v 1.A

V úterý 31.10 měli žáci 1.A projektový den na téma Halloween. Aktivity, hry a vyučování bylo

zaměřeno nejen na Halloween, ale taky na Dušičky. Čekalo nás i vaření lektvaru a také sladká

překvapení.

Strašidelné dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další projektové dny.

M. Muchová

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2023/2024

V pondělí 30. října se na naší škole již po osmé konala soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Školního kola se zúčastnilo celkem 13 deváťáků, kteří měli za úkol vyřešit několik úloh z anorganické chemie. Otázky měli opravdu těžké, ale většinou se s nimi dokonale poprali. Do dalšího kola, které se bude konat v prosinci v Otrokovicích, postupují tři nejlepší. Na prvním místě se umístila Kateřina Müllerová z 9.C, na druhém místě zabodovala její spolužačka Lucie Vejplachová a třetí místo vybojoval Ondřej Lekeš z 9.B. Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně štěstí!

 

Mgr. Zuzana Onderková

ADAPTAČNÍ POBYT 6. A 8. TŘÍD

Na začátku školního roku se žáci 6. a 8. tříd zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Hned po ubytování začal ve spolupráci s Unií Kompas a metodiků prevence program plný různých seznamovacích her. Odpoledne jsme pokračovali dalším blokem zábavných aktivit, například „Výměna místa“, „Sochání“, „Vejce“, „Adrianina nit“, „Lesní golf“ a další. Večer proběhla oblíbená soutěž „Kufr“.                                                                                                       

Druhý den po vydatné snídani jsme si užili opět spoustu zábavy a po večeři nás čekala parádní diskotéka.                                                       Zpestřením pobytu byla návštěva zásahové jednotky Policie. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je mít na sobě policejní výstroj a dozvěděli se spoustu zajímavostí z práce příslušníků Policie. Dále nám přijeli představit své moderní vozidlo hasiči z Vizovic. Po setmění jsme mohli shlédnou parádní Fire show.                                                                                                                                

Oba pobyty jsme si mohli užít díky krásnému počasí venku a vrátili jsme se plní příjemných zážitků a dobré nálady.

Iva Kusbachová, Klára Gerberyová


Odkaz na video:  https://www.youtube.com/watch?v=oRsDzZ6yVPI


Halloween ve škole!

Ve dnech 30. a 31. října jsme se angličtinářským okénkem propadli do amerického Halloweenu. Kromě výzdoby chodeb a tříd jsme se v hodinách angličtiny proměnili i my sami. Se žáky jsme prozkoumávali strašidelný dům, řešili halloweenskou záhadu v podobě domu omotaného toaletním papírem a také jsme se báli u strašidelných historek. Ty mladší z nás dokonce Peppa Pig pozvala na dýňovou párty a čarodějka Hazel nás provedla jejím domem. Tak zase za rok, pokud se nebojíte…. Happy Halloween! 👻 🕸️ 🎃 🦇 🖤

 

za vyučující AJ – Mgr. Nikola Chaloupková


Den stromů

Máme rádi stromy, máme rádi oslavy. Toto všechno jsme spojili dohromady a prožili krásný slavnostní den mezi stromy v parku Svobody u zámku. Stromy nás provázely také celým vyučováním ve škole. Strom je jednoslabičné slovo, ale skrývá celý svět pohádek a zázraků. Strom může být tvým přítelem : nemluví na tebe, ale ví, že tě má rád, protože ti dává jablka, hrušky či třešně nebo také větev na houpání… Pracovali jsme s texty o stromech, zpívali o nich písničky. Vytvořili jsme pětilístek na téma STROM. Namalovali jsme si svůj strom a vybrali jsme si k dlouhodobému pozorování každý ten svůj.

Všem stromům přejeme hodně slunečních dnů a hlavně ruce, které je budou objímat…

Třída 3.A

Dopravní výchova žáků 4. ročníku 

V pondělí 23. října se třídy 4.A a 4.B vydaly na dopravní hřiště ve Zlíně, kde proběhla první část výuky dopravní výchovy. Pan instruktor žáky nejprve seznámil s pravidly silničního provozu a vysvětlil jim zásady bezpečného chování, které musí jako cyklisté a chodci dodržovat. Nezbytnou součástí bylo předvedení správného nasazení ochranné přilby a poté už si děvčata a chlapci mohli vyzkoušet své jízdní dovednosti na kolech nebo koloběžkách. 

Mgr. Lenka Klepalová 

Druháčci na Škole v přírodě

Letos poprvé si naši druháčci užívali týdenní pobyt na Škole v přírodě. Poznávali překrásnou krajinu Beskyd, v slunečném počasí hráli spoustu her, prožívali menší i větší dobrodružství. Překonávali svůj strach při stezce odvahy. Dokázali, jací umí být kamarádi, když jeden druhého vzal za ruku. Celý pobyt se nesl v duchu Olympijských her. Než děti začaly soutěžit v různých disciplínách, které jim připravily paní vychovatelky, musely složit olympijský slib: Slibuji na svou čest, že budu závodit tak, abych nikomu neublížil, budu dodržovat pravidla hry, nebudu se posmívat slabším a budu pomáhat ostatním. TAK SLIBUJI! Už jen splněním tohoto slibu jsme jako kolektiv vyhráli. Dalo by se tu zmínit dalších sto dalších věcí, jako třeba Valašská olympiáda se střelbou na bizona nebo hraní deskové hry s panem Baťou, kterou jsme dostali od Baťova institutu jako sponzorský dar, vynikající chuť kynutých knedlíků nebo večerní vypravování před spaním.

Ale už dost. Bylo to super, bylo toho tak akorát.

Pavlína Absolonová

Výlet za historií – Ploština 3.10. 2023

Proč nevyužít krásné podzimní dny k dějepisné exkurzi?  Naším cílem byla nově zrekonstruovaná Národní kulturní památka Ploština, která připomíná místní tragédii posledních dnů 2. světové války. Naši deváťáci v nové expozici rozplétali nitky rozhodnutí a činů, které přivedly v závěru 2. světové války do valašských hor partyzány. Poznali sílu tehdejšího nacistického aparátu v podobě zlínského gestapa, která vyvrcholila vypálením pasekářské osady Ploština. Nechyběly příběhy jednotlivých obyvatel ani dalších podobně postižených míst v okolí.

Edukační program i multimediální výstava výstižně přiblížily našim žákům moderní československé dějiny a ti se těší na další podobně laděné exkurze.

Mgr.Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová a Mgr. Simona KrčmářováDen jazyků 2. 10. 2023

V pondělí 2. 10. 2023 se konal na naší škole Den jazyků. Žáci 9. tříd si připravili pro své mladší spolužáky z 2. stupně celou řadu aktivit, které měly jedno společné, a to, že probíhaly v různých jazycích. Bylo celkem 16 stanovišť a z každého stanoviště se ozýval jiný jazyk. Letos se nám objevily jazyky opravdu netradiční jako například finština, velština, švédština, polština nebo japonština. Objevovali jsme krásy Itálie a Švédska, poznávali jazyk podle písniček, přiřazovali hlášky z filmů, objevilo se nám slovo žralok v několika jazycích, hráli jsme piškvorky, kreslili poslepu, seznámili jsme se se španělskými sportovci, poznávali jídlo podle obrázků, zahráli pexesa i Kahoot. Chtěla bych poděkovat našim deváťákům za zodpovědnou přípravu aktivit.

 

A pár postřehů deváťáků:

„Den jazyků se mi líbil. Bavila mě příprava na moji aktivitu. Líbilo se mi, že se žáci spojili a většinou vše vyřešili.“

„Naše aktivita mi pomohla v poznání gastronomie cizích zemí, takže jsem ráda, že jsme si ji vybrali.“

„Den jazyků byl zajímavý. Byla zábava si povídat a učit ostatní spolužáky novému jazyků.“

„Den jazyků byl celkem náročný. Lepší by bylo zúčastnit se jako žák obcházející stanoviště než jako učitel.“

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová


Finanční gramotnost

V měsíci září jsme v jednotlivých třídách věnovali v matematice kromě jiného také čas tématu finanční gramotnosti. Děti si rozšířili slovník o nové výrazy jako manko, bankovní účet, příjmy, výdaje, směnný obchod, spořící účet, běžný účet, klient. Jinde se zabývali historií peněz a směnným obchodem, jeho výhodami či nevýhodami. V další třídě sestavovali rodinný rozpočet na víkend, jiní se pustili do nákupní horečky, neboť s tisícikorunou už lze ledacos koupit. Mít vyrovnaný rozpočet na straně výdajů a příjmů, či ještě uspořit je také umění. Stát se prodavačem a bez dlouhých výpočtů vrátit do stokoruny pomocí dopočítávání je také dobrá zkušenost. Někoho bavilo, že může utrácet a jiní žasli, jak jsou produkty drahé a kolik si toho mohou dovolit koupit za stokorunu nebo tisícikorunu. Čas s těmito aktivitami ubíhal velmi rychle a bylo to strhující poznávání.

Mgr. Jana Ovesná

Den české státnosti

Tento svátek jsme si na 1. stupni připomněli napříč mnoha předměty. V některých třídách se dozvěděli nové informace přes běhací diktát, jinde hledali informace z krátkých textů, aby vyluštili křížovku atd. V rámci výtvarné výchovy žáci tvořili na dané téma, například malovali svatováclavskou korunu. Kdo je to patron? Jedna z upřímných odpovědí od čtvrťáka: „Patron nemůže být nějaký ňouma, který říká ostatním, co mají dělat. Patron má být spravedlivý, moudrý a odvážný.“

Mgr. Lenka Bárová

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Před koncem školního roku naše škola opět přispěla žákovskými pracemi do soutěže Děti malují pro konto Bariéry – tentokrát na téma Architektura.

Máme velkou radost, že nyní můžeme gratulovat k úspěchu dvěma žákům bývalých devátých ročníků – Samuelu Šemodovi a Sofii Gregarové, jejichž kresby porotu zaujaly.

Oceněné práce jsou k vidění na webu projektu. Mnohé z nich jsou zařazovány do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

Výsledková listina: http://www.detimaluji.cz/index.php/vysledky/architektura

Galerie: http://www.detimaluji.cz/index.php/galerie/architektura-22-23

 

Budeme se těšit i na letošní výtvarná témata.

Kamila Kopčilová


Projekt Kamarád

Tradice se mají dodržovat a podporovat, a proto i letošní školní rok tomu není jinak u projektu"Kamarád". 

Deváťáci si hned 2.září došli najít svého malého kamaráda. Všechny první i deváté třídy se sešly na dvorku školy, kde došlo k losování. Každý deváťák si vylosoval svého malého kamaráda, povídali si spolu, a pak jsme všichni šli do tříd k prvňáčkům, kde kamarádi společně tvořili kytičky přátelství.

Společné hodiny byly velmi pěkné a probíhaly v přátelské atmosféře.


Doležalová, Muchová

Hurá do ZOO

V pátek 4. září si žáci z 1.A a 1.B udělali báječný výlet do ZOO Lešná. Jedinečnost tohoto dne spočívala v prožitcích dětí, které svým chováním dávaly jasně na zvířecím světě. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o lachtanech, vydrách a tučňácích. Prvňáčci hned v první týden vše zvládli na jedničku.

M. Muchová, L. Doležalová

Turnaj škol 

Paráda, vítězství, euforie, radost a spousta dalších pocitů proběhla vlnou mezi žáky 2.B. Přesně 13. záři na stadionu Mládeže. V tento den zde probíhal turnaj v baseballu. Naši druháčci v konkurenci 14 družstev dalších druhých a třetích tříd naprosto zazářili. Oni totiž vyhráli. Úspěšné byly i děti z 3.A , které byly třetí a na pěkném čtvrtém místě se umístili žáci 3.B

Sláva baseballu.

Pavlína Absolonová

Okno do světa

Před koncem školního roku se v přístavbě naší školy uskutečnila vernisáž již 20. ročníku výtvarné soutěže pořádané naší školou Okno do světa. A téma tohoto jubilejního ročníku: „Až já budu velký/á, bude ze mě…?“                                                                  Naše soutěž má už dlouhou tradici a účastní se jí školy nejen ze Zlína, ale také ty vzdálenější – z toho máme velkou radost. Letos poslaly své práce například děti z Velkého Ořechova, Holešova, Vizovic, Napajedel, Uherského Hradiště, Tlumačova, Babic, Všeminy, Fryštáku, Otrokovic nebo Štípy. Všichni začínající výtvarníci by si zasloužili velkou pochvalu, ale odměnit jsme mohli jen některé. Krásnou cenu a diplom si nakonec přijelo převzít šestnáct výherců z celkového počtu sedmnácti oceněných i se svými rodiči, vyučujícími nebo kamarády. Součástí slavnostní vernisáže bylo hudební vystoupení žáků ZUŠ, která má pobočku v naší škole. Pro všechny návštěvníky výstavy jsme také připravili tradiční malé občerstvení.                                               Už teď přemýšlíme nad tématem pro příští ročník a budeme se moc těšit na zajímavé výtvarné práce.                                                                                                                                                                                                             Jitka Palíková                                                                     

Koncert po vojensku

Dnes jsme měli mimořádnou příležitost přivítat ve škole opravdovou, vojenskou kapelu. Všichni byli oděni ve vojenských uniformách a místo zbraní si přinesli hudební nástroje. Hudebníci nám postupně všechny hudební nástroje představili, zahráli na ně ukázku z pohádek či filmů a často jsme byli překvapení, co vše dovede jeden samotný nástroj zahrát. Hádání jsme si všichni moc užili, vyzkoušeli jsme si vojenský pochod a pár šťastlivců odcházelo kromě krásného hudebního zážitku i s bonbonem v puse.  

Mgr. Iveta Zámečníková