Aktivity a soutěže školy 2022/2023

Slavnostní předávání vysvědčení našim prvňáčkům

A máme za sebou první vysvědčení. Abychom si to pořádně užili, pozvali jsme si na jeho předávání rodiče. Ti teda koukali. Koukali, jak umíme hrát na flétnu, jak zvládáme jistou akrobacii, jak umíme číst, jak prvňáček umí uklidnit i dospěláky pomocí tleskání, jak dokážeme rodičům předat pravidla chování v kruhu. A když na všech vysvědčeních zazářily jedničky, zářily i děti, zářili rodiče, zářila paní učitelka s paní asistentkou i pomocnice z 9. ročníku Terka, Natka, Johanka a Barča.

Prostě velice příjemné pozdní odpoledne.

Tak nám to snad vydrží.

Okresní kolo Dějepisné olympiády

V pátek 20. ledna se v Kroměříži konalo okresní kolo Dějepisné olympiády. Jako vítězka školního kola nás zde reprezentovala žákyně 9.B Barbora Dudová. Téma bylo zajímavé a pro dějiny českého státu velmi důležité – poválečné období a rozdělený svět – a dalo všem účastníkům zabrat. Bára se prala, jak nejlépe mohla, skončila na 13.-14. místě ze 40 účastníků, ale nakonec to na postup do krajského kola o pár bodů nestačilo. Báře i přesto gratulujeme ke skvělému umístění a děkujeme za reprezentaci školy. Doufáme, že i nadále zůstane věrnou příznivkyní historie.

Mgr. Nikola Chaloupková, Mgr. Darina Sotolářová


Vánoční vícegenerační turnaj ve volejbalu

V neděli dopoledne 15. 1. 2023 se v tělocvičně setkaly dívky ze školního volejbalového kroužku a pozvaly své rodiče, sourozence i rodinné příslušníky, či přátele školy, aby jim předvedly své dosud získané herní dovednosti a taky si spolu „cvičně zahráli“.

Sešlo se 17 hráčů různého věku, z toho - 12 dívek a 3 muži, 4 diváci a rodinní příslušníci.

Losováním jsme vytvořili 3 smíšené týmy podle věku hráčů.


Výsledky najdete ZDE


K. Gerberyová

Diskotéka osmáků

V pátek 6.1.2023 se uskutečnila mimořádná akce pro osmé ročníky. Šlo o školní diskotéku. Byla to v letošním školním roce už druhá, protože tu první jsme si zažili už na adaptačním kurzu v říjnu. Všechno jsme si zařizovali sami – utvořili jsme přípravný výbor, sestavili seznam žáků, zajistili místo (akce se konala v krytu), vybavení na hudbu a osvětlení ( půjčil a dovezl tatínek jedné z nás) i malé občerstvení. „Hlídání“ nám slíbily všechny paní učitelky třídní a paní učitelka Gerberyová a ke konci přišla i paní ředitelka – zkontrolovala úklid a zamkla školu. Všechno proběhlo v pořádku, diskotéka byla zábavná a moc jsme si ji užili.

Děvčata z 8.A

Předvánoční setkání s kamarády 9.ročník v 1.B

Předvánoční setkání s kamarády 9.ročník v 1.B

21.12.2022 - ještě před odchodem na prázdniny, se žáci 9.ročníku setkali se svými malými kamarády z 1.B třídy. Malí kamarádi z 1.B zazpívali deváťákům krásné koledy a na oplátku jim starší pomohli při dokončení krásných vánočních svícnů… Jasně, že došlo i na rozdávání dárečků, které si pak společně všichni užili


Velikonoční laťka 2022

Kategorie 6.-7. ročník

Dne 16. 12. 2022 se v tělocvičně školy proběhla soutěž ve skoku vysokém 6. a 7.tříd. Soutěže se zúčastnilo 18 dívek a 11 chlapců.

6.ročník – Sýkorová Tereza, Škubalová Sára, Herzánová Julie, Hrbáčková Michaela, Charvátová Karolína, Juříková Bára, Kolářová Veronika, Středulinská Sára, Malaník Viktor, Žiga Matěj, Mitáš Martin, Lunga Viktor, Kudláček Dominik, Müller Lukáš, Martykán Adam,

7. ročník – Simerská Kristýna, Koňaříková Lenka, Jozífková Veronika, Krestová Julie, Prchlíková Nela, Sadloňová Tereza, Tupá Alžběta, Válková Nikol, Zemláková Adéla, Zvonková Nikol, Kramoliš Petr, Slováček Ondřej, Prajka Jakub Handl Dominik.

Výsledky:

dívky chlapci

1.místo Hrbáčková Michaela 120 cm 1.místo Prajka Jakub 135 cm

2.-3.místo Sýkorová Tereza 115 cm 2.místo Handl Dominik 130 cm

2.-3.místo Simerská Kristýna 115 cm 3.místo Slováček Ondřej 120 cm


Kategorie 8.-9. ročník

Dne 20. 12. 2022 se v tělocvičně školy konala soutěž ve skoku vysokém 8. a 9.tříd. Soutěže se zúčastnilo 13 dívek a 15 chlapců.

8. ročník – Čižmářová Tereza, Bartušová Viktorie, Simerská Regína, Šimperská Linda, Machálková Anna, Vacková Karolína, Müllerová Kateřina, Mikuličová Sophie, Lacina Zdeněk, Zahrádka Filip, Míša Vincent, Handl Maximilián, Šeda Viktor, Skokan Patrik

9. ročník – Nováková Dominika, Slováčková Ludmila, Zemanová Jolana, Šošolíková Adriana, Výmolová Kateřina, Danev Robert, Kříž Michal, Kotík Tomáš, Shejbal Štěpán, Skopal Marek, Čala Antonín, Jasenský Jakub, Zapletal Dominik, Zavadil Tomáš

Výsledky:

dívky chlapci

1.místo Zemanová J. 135 cm 1.místo Kříž Michal 150 cm

2.místo Vacková Karolína 125 cm 2.místo Skopal Marek 145 cm

3.místo Čižmářová Tereza 125 cm 3.místo Zapletal Dominik 140 cm

Děkujeme všem zúčastněným za dodržování bezpečnostních pravidel i pravidel fair play, obecenstvu za fandění a příjemnou sportovní atmosféru. Taky patří dík všem pomocníkům za pomoc při úpravě doskočiště.

Těšíme se opět v příštím roce!

K. Gerberyová, R. Steska

Vánoční dílničky

Ve třídě 2.B proběhla v úterý 20.12. vánoční dílna s rodiči. Přišlo hodně dětí, rodičů  a také sourozenců. Společně jsme vyráběli svícny, povídali si, pojídali vynikající cukroví napečené maminkami i babičkami a zkrátka si to parádně užívali. Odpoledne se nám moc vydařilo. 

Všem přejeme klidné vánoční prázdniny.

Třída 2.B

Školní kolo anglické olympiády

I v tomto roce se na naší škole setkali naši nejlepší angličtináři, aby mezi sebou poměřili své síly. Ve středu 14. 12. proběhla olympiáda úrovně 1 – pro 6. a 7. ročník, v pátek 16. 12. se uskutečnila olympiáda úrovně 2 – pro 8. a 9. ročník.

V mladších ročnících první místo vybojoval Šimon Šopík, následován Pavlem Bilíkem a Laurou Gazdovou. V úrovni 2 první místo urvala Natálie Bobálová, následována Sárou Habrovanskou a Jakubem Jasenským. I přes to, že vítězové byli vždy ze starších ročníků dané úrovně, ani jejich mladší soupeři se nenechali zahanbit. V úrovni 1 to byl jmenovitě Adam Reichelt, který skončil na bramborové příčce, v úrovni 2 stejné místo obsadil Viktor Šeda.

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům gratulujeme a držíme palce v další reprezentaci školy.

Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Nikola Chaloupková

LOGIK 2022

Ve středu 14. prosince proběhl po dvouleté „covidové přestávce“ šestnáctý ročník matematické soutěže LOGIK, do které se zapojilo 37 počtářů 6., 7. a 8. ročníku. Všichni soutěžící řeší ve své kategorii deset příkladů, některé jednodušší, některé docela náročné. 

A jakých výsledků naši žáci dosáhli?

Mezi šesťáky byla nejlepší Sabina Benischková z 6. B se 7,5 body, těsně za ní skončila Bára Juříková z 6. B a půl bodu za ní se umístil Matěj Skalák z 6. A.

Nejlepší výsledek mezi sedmáky měl Jakub Slovák ze 7. A, o bod méně získal Honza Černý ze stejné třídy, třetí místo si vybojovali Agáta Couffin Mudříková ze 7.A a Jan Gajdůšek ze 7. B.

Neskutečný výsledek se podařil v 8. ročníku, kdy pět žáků získalo shodný počet bodů. Jsou to Filip Zahrádka z 8. A, Violka Rubešová s Terezkou Čižmářovou z 8. B a Lucka Vejplachová s Kačkou Müllerovou z 8. C.

Všem řešitelům soutěže patří sladká odměna a poděkování za jejich nasazení při řešení příkladů.

Poezie v hodinách angličtiny

Žáci si hodinách angličtiny vyzkoušeli napsat báseň na téma Vánoce. Pracovali ve skupinách, dvojicích nebo samostatně. Jejich básně si můžete přečíst na nástěnce ve III. patře. Všechny básně jsou zdařilé.  Zde malá ochutnávka.

Mgr. Jana Klimecká


It´s winter time                                                      Christmas tree is shining                                     

and I create rhyme.                                                   everyone is smiling.

Christmas is behind the door                                 Let´s go build a snowman

I´m supposed to clean the floor.                           My dad is a strongman.

When I count one, two, three                              

I see a christmas tree.                                              We are baking gigerbread

Santa will visit us                                                        our house is full of bread.

then he leaves by bus.                                              All day I was sledging

Written by Sabina Benichková, 6.B                      and my hands are freezing.

                                                                                          

                                                                                         Snow is falling from the sky

                                                                                         On Christmas we never cry.

                                                                                         It´s my favourite holidays.

                                                                                         I have a red nose on my face.

 

                                                                                         We wish you Merry Christmas

                                                                                         And Happy New Year.

                                                                      Written by Tereza Čižmářová and Linda Šimperská

KOMENSKÝ DO ŠKOL

Koncem listopadu jsme se za naši školu zúčastnili projektu Komenský do škol, který v rámci ČR probíhal k národním oslavám výročí Jana Amose Komenského. Obsahem účasti byly práce formou portrétu, které „zpřítomňovaly“ Komenského ve třídách. Jelikož naše škola nese odkaz Komenského již ve svém názvu, byla by škoda tento projekt opomenout.

Ve třech dnech jsme se s žáky napříč druhým stupněm věnovali interaktivním kolektivním kresbám. Zdrojovým námětem byla fotografie busty Jana Ámose Komenského, která stojí před naší školou. 

V procesu tvorby se pracovalo s prolínáním reality a imaginace v duchu odkazu ŠKOLA HROU. Cílem nebyla ani tak výsledná kresba, ale spíše společný prožitek.

 

Kamila Kopčilová


Školní kolo Olympiády z českého jazyka 2022/23

Školní kolo Olympiády z českého jazyka 2022/23

Do školního kola olympiády z českého jazyka, která se tradičně skládá z mluvnické a slohové části, se letos přihlásilo pouze 9 žáků. Ve čtvrtek 1.12.2022 se všichni tito zájemci sešli k dvouhodinovému řešení spousty zapeklitých úkolů a k psaní krátké slohové práce na téma „Na listopadu se mi líbí/nelíbí…“.

Po náročném výkonu a neméně náročných opravách prací se objevila vítězka - Barbora Dudová z 9.B, za ní se těsně umístila Adriana Šošolíková také z 9.B a 3.místo obsadila Barbora Chludová z 9.A. Překvapil i žák 8.A Zdeněk Lacina, který získal nečekaně 4. místo!

Děkujeme všem za snahu a čas a uvidíme, jak si děvčata povedou v dubnovém okresním kole.

Mgr. Darina Sotolářová

Školní kolo Dějepisné olympiády 2022/23

Jednou z tradičních soutěží pro žáky 8. a 9. ročníku je i olympiáda z dějepisu. Koná se každoročně na přelomu listopadu a prosince a letos se do školního kola přihlásilo 13 žáků. Téma bylo předem dáno – „Rozdělený svět a Československo v něm – léta 1945 - 1992“.  Pro osmáky i deváťáky to byl těžší oříšek, protože učivo se v hodinách dějepisu ještě neprobíralo, ale zvládli ho se ctí všichni. Vítěz byl ovšem jen jeden, a to s náskokem před ostatními – Barbora Dudová z 9. B, jež nás bude reprezentovat i v lednové okresním kole. Druhý byl překvapivě Ondřej Lekeš z 8.B (2.) a o další místa se podělili Štěpán Shejbal z 9.A a Eva Průšová z 9. C. Je na místě pochválit i ostatní dva žáky 8. tříd, kteří obsadili 5. a 6. místo – Viktora Šedu a Zdeňka Lacinu, kteří jsou našimi nadějemi do příštího ročníku olympiády.

Všem účastníkům děkujeme za přípravu a účast a Báře přejeme hodně štěstí v lednové soutěži.

Mgr. Darina Sotolářová


Mikuláš 2022

V pondělí 5. prosince přišel děti naší školy zkontrolovat svatý Mikuláš se svou družinou. V letošním roce jsme se tohoto úkolu ujali my – žáci 9. B a 9. C. Když jsme v kostýmech přišli před dveře první třídy, přepadly nás obavy: „Co když děti moc vyděsíme?“ nebo „Co když si z nás budou dělat legraci?“ Negativní myšlenky jsme zahnali a vydali jsme se za dětmi. I když naši pekelníci vypadali děsivě, děti z 1. stupně byly úžasné. Nikdo se nerozplakal, někde jsme dokonce vyslechli vánoční koledu, a přestože někteří měli namále, do pekla jsme si nikoho neodnesli. 

Zato na 2. stupni měli čerti napilno. Zlobivým dětem přibývaly na čele černé čmouhy, takže za chvilku je nešlo rozeznat od opravdových čertů.

Celou akci jsme si moc užili a doufáme, že děti rovněž. Děkujeme také všem vyučujícím, že dětem umožnili zažít nevšední dopoledne.

A jaký vzkaz nechal Mikuláš pro ty neposlušné, zlobivé děti? „Jestli budete dál vyrušovat v hodinách a zlobit spolužáky, tak příští rok nechám andílky doma a vezmu s sebou jenom čerty.“                                                     

(Barbora Dudová, 9.B)

ROK MOZAIKOVÉ TVORBY

Před rokem jsme uskutečnili nápad s variabilní mozaikou v interiéru školy. 29 x 16 je tedy název pravidelného výtvarného úkolu a současně rozměrem čtvercové sítě. I když výroba samotných papírových šestibarevných krychlí se nesetkává vždy s nadšením 😊, návrhy motivů žáky baví a na samotné skládání z vyrobených kostek se už píší pořadníky…

Tematické náměty vztahující se k aktuálním svátkům, událostem či roční době prokládáme volně oblíbenými motivy. Letos jsme rozšířili množství i barevnou škálu, abychom mohli do budoucna zpracovat i celou plochu obrázku včetně pozadí.

Posuďte sami, jak se nám tato radostná hravá výtvarka daří.


Kamila Kopčilová


HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2022/2023

Dne 2.listopadu se na naší škole opět po třech letech konala soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Školního kola se zúčastnilo  celkem 17 deváťáků, kteří měli za úkol vyřešit testové otázky z anorganické chemie. Do dalšího kola, které se bude konat v prosinci v Otrokovicích, postoupili tři nejlepší. Na prvním místě se umístil Jirka Michl z 9.C,  na druhém místě jeho spolužák Sam Šemoda a třetí místo vybojoval Kuba Pavel z 9.A. Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně štěstí!

 

Zuzana Onderková

Projektový den PADAJÍCÍ LISTÍ

Dne 4. listopadu jsme se, po dvouleté odmlce, vrátili k environmentálně zaměřenému projektu Dne padajícího listí. Tento den byl pro žáky prvního stupně netradiční tím, že se nesešli ve svých třídách, jako tomu bývá obvykle. Jejich výuka probíhala v různých třídách s různými vyučujícími v předmětech, které si sami zvolili. Všechny předměty měli společné téma - LES. V českém jazyce děti společně nacházely slova, která k lesu patří a připomněly si také přísloví o lese. Nezapomněly si také procvičit anglická slovíčka o lese a jeho obyvatelích. V matematice děti počítaly se zvířátky dědy Lesoně, které se pak mohly naučit rozpoznávat i podle jejich zvuků v hodině hudební výchovy. V hodině tělesné výchovy se žáci zahřáli při zvířátkové rozcvičce a při hře Na divoká prasátka museli ukázat, jak umí spolupracovat. V prvouce se učily rozpoznat stromy a jejich plody. Vlastní papírový les si děti mohly vyrobit ve výtvarné výchově. Letošní ročník Dne padajícího listí byl příjemným a užitečným zpestřením pro žáky i učitele. Bez stromů a lesů by nebyl možný život na Zemi a je potřeba si připomínat, jak jsou pro nás lesy důležité a proč se musíme chovat ohleduplně nejen sami k sobě, ale i k životnímu prostředí. Děkujeme všem paním učitelkám, které se do projektu zapojily a těšíme se na další ročník.

Za třídu 2.A

Radka Soukupová, třídní učitelka

OKNO DO SVĚTA – vernisáž výtvarné soutěže

Tak jsme se konečně dočkali! Po dvou letech nucené „pandemické přestávky“ jsme vloni opět mohli uspořádat naši školní výtvarnou soutěž „Okno do světa“. Situace během prvního pololetí sice byla stále trochu nejistá, ale výtvarníci i z ostatních škol nás v tom nenechali a pustili se do práce se svými žáky. Téma výtvarného tvoření zůstalo stejné jako původně vyhlášené ve školním roce 2019 – 2020, tedy „Přírodou světa“. Přes počáteční obavy nakonec vše dopadlo nad očekávání dobře. Do 19. ročníku výtvarné soutěže „Okno do světa“ se zapojilo patnáct škol nejen z blízkého okolí a Zlína. Své práce zaslali například také žáci z Napajedel, Vizovic, Holešova, Uherského Hradiště, Valašských Klobouk, Mařatic, Slušovic, Tlumačova nebo Štítné nad Vláří. Proto jsme měli velkou radost, že si i z takové dálky našli čas začátkem letošního září a přijeli na slavnostní vernisáž s vyhlášením výsledků. Celkem bylo oceněno 16 šikovných výtvarníků od prvňáčků po deváťáky. V soutěži se také na krásném druhém a třetím místě ve dvou kategoriích umístily dvě žákyně naší školy. Takže loňské kolo soutěže je úspěšně za námi, teď už opět přemýšlíme nad tématem letošního jubilejního dvacátého ročníku výtvarné soutěže „Okno do světa“. Ve školní galerii si můžete prohlédnout některé z vystavených prací.

Jitka Palíková

HAPPY HALLOWEEN!

Dne 31. 10.  jsme se ve škole báli trošku více než obvykle – slavili jsme totiž americký svátek Halloween. Naše učebna se proměnila v doupě plné pavučin, pavouků a kostí. Pro zpříjemnění atmosféry jsme si pustili film Coco, abychom viděli oslavy svátku Dne mrtvých také v jiných končinách. V hodinách anglického jazyka si žáci mohli projít strašidelný dům, když podle anglických hádanek museli poznat, které strašidlo na ně zrovna vybaflo, a zároveň si tak rozšiřovali slovní zásobu.

Mgr. Nikola Chaloupková


Denně jedno jablko, k doktorovi daleko

K podzimu patří jablka. Je to jedno z nejopěvovanějších druhů ovoce. Můžeme si o jablíčku zpívat písničky a povídat dětem pohádky. Ve filmových pohádkách se to jablky jen hemží, nechybějí v přísloví, objevují se na stolech v různých podobách pokrmů. Zaslouženě se toto ovoce prolíná uměním i dějinami. Figuruje už i v počátcích křesťanského světa v rukou Adama a Evy.

Dne 21. října se slaví Mezinárodní den jablek.

Také děti prvního stupně několik říjnových dní před tímto svátkem se jablky zabývaly ve všech předmětech. Zpívaly písničky, četly pohádky, poznaly různé odrůdy, počítaly jablíčka, dělily je na poloviny, čtvrtiny, kreslily je, malovaly, ochutnávaly,  koulely s nimi, očichávaly…..

Ve třídách probíhaly výstavky jednotlivých odrůd jablek, jejich ochutnávky. Někde si žáci zpestřili svačinky pečenými pochoutkami z jablek a připili si jablečným moštem.

Myslíme si, že cíl nenásilným a hravým způsobem podporovat konzumaci tohoto ovoce byl splněn.

Vyčisti les

Žáci naší školy se zapojili do 4. ročníku celostátní environmentální soutěže s názvem Vyčisti les.

Jedním z hlavních cílů environmentální výchovy je budovat kladný vztah k přírodě a místu, ve kterém žijeme. Les je tím nejlepším místem k přímému kontaktu s přírodou, je místem pohody a uklidnění s relaxačním účinkem pro tělo i duši. Kvůli zvýšené spotřebě zboží však vzniká mnoho odpadu, který bohužel často končí v lese.

Děti ze všech oddělení školní družiny vyrazily do terénu ve druhém a třetím říjnovém týdnu vybavené nezbytnými pracovními rukavicemi, pytli na odpadky a hlavně s chutí pomoci přírodě. Nejprve sbíraly nevhodné předměty, které se povalovaly v trávě na břehu Fryštáckého potoka v úseku od mostu u Januštice k naší škole. Pak se vydaly do části lesa nad fotbalovým stadionem na Vršavě. Celkem nasbíraly tři pytle odpadků, mezi nimiž se nejčastěji objevovaly nedopalky cigaret, papírky, plastové i skleněné lahve, kousky různých plastů a igelitů.

Do ekologických aktivit se zapojili i žáci 2. stupně, a tak do boje s odpadky vyrazil poslední říjnový týden i školní ekotým. Ten si vzal za úkol vyčistit les v okolí Burešova a celkově se mu podařilo nasbírat 8 pytlů s odpadky.

Pytle s odpadky jsme pak uložili do sběrného dvora na Zálešné. Z celé akce jsme pořizovali fotky a ty pak přidali na web školy. Chceme všem ukázat, že nám osud přírody v našem okolí není lhostejný a být inspirací i pro další lidi.

A už teď se děti těší, že na jaře budou se stejnou akcí pokračovat.

Naše škola se na úklidu v jejím okolí nezištně podílí již mnoho let, nicméně letos díky agentuře GetFound.cz, která soutěž pořádá, můžeme získat finanční odměnu v hodnotě 8000 Kč od partnerů soutěže na zlepšení školního prostředí.

Partnery soutěže jsou:

Astratex.cz - spodní prádlo a plavky pro děti, ženy a muže - 5000 Kč

Bezvaplenky.cz - plenky, hračky a potřeby pro maminky - 5000 Kč

Cashbot.cz - peníze pro podnikatele - 5000 Kč

Frutiko.cz - dárky z ovoce a čokolády, kytice a dorty - 5000 Kč

Invia.cz - zájezdy a dovolené po ČR a za hranice - 5000 Kč

MKLůžkoviny.cz - povlečení, prostěradla a vše do bytu - 5000 Kč

Pravebio.cz - bio a šetrné produkty pro celou rodinu - 5000 Kč

Rigalli.cz - čokolády, cukrovinky a slané lahůdky - 5000 Kč

Projektový den VZNIK ČESKOSLOVENSKA

Před podzimními prázdninami proběhl ve 4. a 5. ročnících projekt připomínající vznik samostatné Československé republiky. Naše třída si na něj vyhradila celý den a tuto důležitou historickou událost jsme probrali opravdu dopodrobna. Sešli jsme se oblečeni v barvách trikolory, rozdělili se do pěti týmů a v nich jsme postupně řešili 9 úkolů, ze kterých jsme získávali potřebné informace. Úkoly byly pestré – křížovky, šifry, práce s textem, skládání mapy, určování světových stran atd. Pokud jsme si nevěděli rady, pustili jsme si na tabletu video Dějin udatného českého národa a v něm si našli nápovědu. Po správném vyluštění všech úkolů jsme se dali do výroby vzdělávacího plakátu. Stříhali jsme, lepili, kreslili a snažili mít svá díla co nejoriginálnější. Vše, co jsme se během dopoledne o vzniku Československa dozvěděli, jsme si na závěr zopakovali při Československé stezce, která byla nachystána v prostorách šaten. Celý den jsme si moc užili a naše plakáty si můžete prohlédnout na nástěnkách mezi 1. a 2. patrem.

Za třídu 5. A

Hana Čambalová, třídní učitelka

HOROR V KUCHYNI

I když v naší tradici stále slavíme v říjnu spíše tradiční Dušičky, původně anglosaský svátek Halloween  si získal oblibu i u českých školáků.  Strašidelné motivy v kreativních námětech jsou každoročně vítány s velkou oblibou nejen v rámci výtvarných výchov.

My jsme se letos děsivou tématikou nechaly inspirovat v dívčích pracovních činnostech a pustily jsme se do zkoumání halloweenských receptů s šikovnými šesťačkami a skvělými sedmačkami.  Rozverní banánoví duchové, hřbitovní muffiny,prohnilý štrúdl,  krvavá jablečná ústa či čokotyčinky s jedlými želatinovými červy potěšily milovníky sladkého. Na slano se podávala lahodná sýrová košťátka, pikantní jednohubky s humusem a olivovými pavouky, na závěr lehké rajčatovo sýrové oční bulvy. Přejeme HROZNOU CHUŤ a těšíme se na příští temnou „baštu“.

Mgr. Kamila Kopčilová

Den jablka

Když jsme si v 1.B povídali o podzimu, dětem naskakovala slova drak, vítr, déšť, barevné listí, ohníčky a jablka. S jablíčky jsme si užili téměř jeden celý den.

Kolik znáte písniček, kde se o jablíčku zpívá? My jsme našli tři. Hádejte které.

Ač víme, že ježek je hmyzožravec, nachystali jsme našemu papírovému ježečkovi jablíčko na bodlinky.

Vrcholem dne byla výstava jablek a výběr vítězů.

Podívejte se a zakousněte se do voňavého jablíčka.

Finanční gramotnost 2022

I v letošním  roce jsme se na naší škole opět věnovali rozvoji různých oblastí finanční gramotnosti dětí od 2. do 5. ročníku. Nejen v jednom bloku, ale vlastně v průběhu celého roku rozvíjí naše škola finanční gramotnost. A na co jsme se letos do hloubky podívali? Zaměřili jsme svou pozornost na platidla, jejich oběh mezi lidmi a obchody, na možnosti šetření a vzhled a tvar mincí a bankovek.

 

Ve 2. A pracovaly děti s pracovním listem. V pracovním sešitu hledali všichni další podobné úkoly a hráli si na obchod. Všichni se seznámili se penězi a jejich hodnotou. Ukázali si, jak můžeme šetřit do pokladničky a nakonec si to všechno zapsali tabulkou. 

 

Děti z 2. B se v hodinách matematiky seznámily s hodnotou mincí a papírových peněz. Pracovalo se s letáky z různých obchodů, ve dvojicích si připravily prodejny se svými cenovkami. Pak všechny chodily navzájem do obchodů nakupovat. Tato aktivita je velmi bavila.

 

3. A Pracovala s mincemi, řešila hodnotu peněz a šetření. Kolik se dá ušetřit z rodinného rozpočtu, na které věci si šetříme. Připomněla si, že šetření nám pomůže překonat horší časy. Děti řešily slovní úlohy s penězi. Také manipulovaly s mincemi, a zopakovaly si, které jsou u nás raženy. 

 

3. B hodinu finanční gramotnosti zahájila čtením pohádky o penězích Bertík a Šmudla Zlatovous z knihy Zlatý poklad. Vysvětlili si, proč je lepší platit penězi a ne pytli pšenice. Poté si děti zahrály hru na obchod. Někteří nakupovali zboží podle nákupního seznamu a prodavači vraceli peníze. Poté děti plnily další úkoly s penězi určitého obnosu a zjišťovaly, zda jim to vyjde. Někteří odebrali položky z nákupu, někteří využili možnost si peníze vydělat splněním různých úkolů navíc – spočítej 10 příkladů za 30 Kč, zazpívej písničku za 20 Kč, atd. Hodinu jsme ukončili povídáním v kruhu o tom, jak je důležité chodit do práce a vydělávat peníze a také šetřit.

 

4. A se v rámci finanční gramotnosti učila pracovat na počítači s programem “Zlatka” na webových stránkách https://www.zlatka.in/cs/#1. Na těchto stránkách lze hravou formou získat spoustu informací o financích a rozvíjet tuto gramotnost pomocí her, pracovních listů a různých úloh.

 

Ve 4. B se žáci vyjadřovali k tématu: Jak využít peníze, aby nám hodnota posloužila? Plnili kvíz, ve kterém řadili věci podle jejich hodnoty. Na časové ose ukazovali, jak dlouho budou muset šetřit na určité věci. Také řešili na toto téma slovní úlohu. Vedla se velká diskuze o šetření peněz a nakonec všichni došli k závěru, že je důležité si dopředu plánovat, jak s penězi naložit. Otevřeli i otázku kapesného a jak by se dalo z něj něco našetřit. V další části se zabývali žáci pojmy: výdaj, příjem, rozpočet. A samostatně tvořili rozpočet na jednodenní výlet. 

 

V 5. A pracovali žáci s mincemi a bankovkami. Nejen s jejich nominální hodnotou, ale i s jejich vizuální stránkou. Poté žáci imitovali platby za nákup a zkoušeli kolika různými způsoby můžeme danou částku zaplatit. Nakonec vše zpracovávali do tabulky, což jim dalo asi největší práci.

 

5. B se věnovala přepočtu mincí a bankovek cizí měny. Porovnával se vzhled mincí, bankovek a jejich nominální hodnota. Na jednoduchých příkladech přepočítávali žáci, kolik by je stál běžný nákup v jiných zemích. Společně si pak vytvořili tabulku na porovnání cen. 

 

V Montessori třídách se všichni věnovali historii peněz, zkoumali současné bankovky, jejich ochranné prvky a významné osobnosti na jednotlivých bankovkách. V rámci ČJ si vysvětlili význam některých přísloví a citátů, které se týkají peněz. Mladší děti porovnávaly ceny potravin a zkoumaly mince.

 

Za všechny Markéta Nováková

Den jazyků


 

Na úterý 27.9. si žáci 9. tříd připravili aktivity k výuce cizích jazyků pro všechny žáky druhého stupně, a tím jsme si připomněli Evropský den jazyků, který se slaví každoročně 26. září. Cílem je propagovat studium jazyků a jazykovou rozmanitost coby nástroj pro dosažení většího mezikulturního porozumění. 

Žáci obcházeli stanoviště připravené deváťáky. Ochutnali vietnamské dobroty, přičichli k vůním z různých koutů světa, plnili kvízy o Španělsku, Polsku nebo Velké Británii, rozeznávali jazyk pohádek, přiřazovali slova nebo obrázky, poznávali písničky nebo se seznámili s pozdravy různých zemí. Chtěla bych poděkovat deváťákům za všechny velmi hezky připravené aktivity.

 

Mgr. Jana Klimecká
Video z adaptačního kurzu

Adapťák ZŠ Kom.I.Zlín 6.tř.2022.mp4

ADAPTAČNÍ POBYT

V pondělí 19. září ráno odjely třídy 6.A a 6.B na adaptační pobyt do rekreačního střediska Revika ve Vizovicích. Ubytovali jsme se a program začal seznamovacími hrami. Odpoledne jsme pokračovali dalším blokem plným her a různých zábavných aktivit. Večer nás čekala soutěž Kufr.

Druhý den po vydatné snídani jsme jsme si užili opět spoustu zábavy. Bavily nás hry jako „Slepý, chromý a němý“, „Výměna místa“, „Vejce“ a spousta dalších. Po večeři nás čekala parádní diskotéka.

Ve středu jsme pobyt uzavřeli a pustili si závěrečné video. Bohužel jsme měli celé 3 dny deštivé počasí a téměř jsme se nedostali ven, ale užili jsme si to skvěle a uvědomili jsme si, že jsme dobrá parta a umíme se spolu výborně bavit.

Už teď se těšíme na pobyt v osmé třídě.


Mgr. Iva KusbachováLegiovlak ve Zlíně

V druhém zářijovém týdnu navštívili žáci 8. a 9. tříd Legiovlak. Legiovlak je putovní muzeum československých legií, který projíždí Českou republikou, aby přiblížil činnost našich legionářů během 1. světové války. Žáci získali mnoho nových poznatků díky skvělým průvodcům, kteří svým poutavým vyprávěním obohatili znalosti žáků do hodin dějepisu. 

Zajímavý byl odkaz na databázi ww.krevlegionare.cz, kde si sami mohou ověřit, zda někdo z jejich předků působil jako legionář, případně pomoci doplnit jejich seznam.

 

Těšíme se na další exkurze v terénu.

 

Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová


První dny ve škole

Už je to přibližně týden, kdy naši nejmenší žáčci poprvé zasedli do lavic.

Plni očekávání, napětí, přání a určitě i nervozity.

Všechno zvládli. S úsměvem, jiskřičkami v očích a občasnou stýkací slzičkou. To vše patří ke každému začátku.

Všem prvňáčků přejeme jen to nejlepší.

Pavlína Absolonová