Aktivity a soutěže školy 2023/2024

Soutěž Mladý ekonom

V pátek 24. 11. se dva tříčlenné týmy našich osmáků a deváťáků zúčastnily soutěže Mladý ekonom.

Soutěž již tradičně pořádají studenti Obchodní akademie Tomáše Bati ve Zlíně. Letos se zúčastnilo celkem 19 týmů.

Děti zde nahlédly do světa financí. Nejdříve všechny týmy odpovídaly na 40 testových otázek, kde vybírali z několika odpovědí. Potom řešily úkoly z ekonomie formou křížovek, osmisměrek a přiřazovaček a na závěr se věnovaly výpočtům.

Náš tým deváťáků – Anna Machálková, Kateřina Müllerová a Lucie Vejplachová obsadil 9. místo, tým osmáků – Jan Gajdůšek, Ondřej Slováček a Dominik Šoltis obsadil 10. místo.

Studenti Obchodní akademie, kteří soutěž pořádali oslovili i několik sponzorů, takže všechny týmy dostaly na závěr malé ceny. Dětem se soutěž líbila a odcházely z akce spokojené.


Mgr. Dana Gerichová

Energie – budoucnost lidstva

Proč nemáme v Česku víc větrných elektráren, zatímco v sousedním Německu jsou „větráky“ vidět skoro na každém kroku? Které energetické zdroje jsou pro ČR do budoucna ideální?

Nejen to se dozvěděli naši osmáci dne 28. listopadu od odborníků na energetiku z organizace ČEZ. Beseda, která byla zaměřena především na zdroje energie, byla doplněna spoustou zajímavých filmů a praktických ukázek (např. pokus s fotovoltaickým panelem nebo s radioaktivitou).

Na závěr proběhla diskuse o budoucnosti energetiky a o chytrých energetických řešeních.

Podle reakcí žáků byla beseda velmi přínosná a zajímavá, také díky spoustě pokusů a příkladu ze života.

 

Mgr. Zuzana OnderkováLaboratorní práce v osmých a devátých třídách

V minulých dnech jsme si výuku chemie zpestřili laboratorní prací. Žáci osmých tříd si vyzkoušeli filtraci, kde měli za úkol získat filtrát ze suspenze písku a vody přes vatu, gázu a filtrační papír. Zde porovnávali nejen čistotu filtrátu, ale i rychlost filtrace. Deváťáci zase zkoumali průběh koroze hřebíku v několika prostředích – ve vodě kohoutkové a převařené, ve slané vodě, v roztoku skalice modré a citronové šťávě. A jak to dopadlo? Bylo vidět, že je všechny žáky možnost experimentovat a něco samostatně dokázat velmi baví.

Mgr. Zuzana Onderková


PODZIMNÍ LANDART 4.B

Jeden z posledních zářivých podzimních dnů jsme se čtvrťáky využili k výtvarce na čerstvém vzduchu.

Landart je tvořivá disciplína , která se dá charakterizovat jako krajinné umění. Využívá přírodní prvky a materiály a inspiruje se konkrétním místem. Tématem aktivity byla rozkvetlá zahrada.

Ačkoli skutečné květiny již na naší zahradě dávno uvadly, nechali jsme ji znovu rozkvést drobnými stavbami v pestré podzimní škále. Voda, hlína, kamení a spousta nápadů , jejichž pomíjivá krása byla zaznamenána na fotografiích nejen výsledků, ale i procesu tvorby.

 

Kamila Kopčilová


Den boje za svobodu a demokracii

Žáci čtvrtých a pátých ročníků si v uplynulém týdnu připomněli svátek Den boje za svobodu a demokracii. Ve třídách probíhaly rozmanité aktivity, které měly za cíl uvědomit si význam tohoto státního svátku. Děti řešily matematické šifry, jejichž výsledky byly důležité letopočty vztahující se k nadcházejícímu svátku. Zhlédly dobové video z Václavského náměstí, poslechly si píseň Modlitba pro Martu. Vyplňovaly podle zhlédnutého videa pracovní listy, ve kterých se seznámily s významnými osobnostmi tehdejší doby. Vysvětlovaly a diskutovaly o pojmech demokracie, diktatura, demonstrace, cenzura, svobodné volby, proč se sametové revoluci říká „sametová“ a jiné. Žáci si také zahráli na demonstranty a zkoušeli tvořit hesla, která by vyjadřovala jejich postoj k současné škole.

Zapsala: Mgr. Hana Kovářová

Exkurze Osvětim 2023

Osvětim – svědomí lidstva. Tradiční vzdělávací pořad pro žáky 9. tříd naší školy se uskutečnil v úterý 7. 11. 2023. N exkurzi se žáci sice letmo připravovali už ve škole v posledních hodinách dějepisu, přesto vlastně nevěděli, co mají očekávat.

První informace vstřebávali už cestou od pana průvodce a první zážitky je očekávaly po vystoupení z autobusu, a to ve formě spousty zahraničních výprav, které tu svou návštěvou uctívají památku tisíců osvětimských mrtvých.

S místními průvodci, mluvícími česky, prošli deváťáci obě části areálu koncentračního a vyhlazovacího tábora v Osvětimi a Březince. Nebylo nikoho, na koho by nedolehla tíha doby sice dávno minulé, ale stále spojené se současností. Výmluvné naučné expozice nebylo třeba představovat dramaticky, napětí cítili všichni kolem. Mrtvé uctili minutou ticha u popravčí zdi, v podzimním tichu přemýšleli o všech zrůdnostech holokaustu. Je zřejmé, že emoce zúčastněných prošly velkou zkouškou a že si všichni odnesli z exkurze nové podněty a náměty k zamyšlení. A i to bylo účelem této exkurze. Koneckonců, „kto nie pamiẹta historii skazany jest na jej ponowne przeżycie“…

Mgr. Darina Sotolářová, Mgr. Jana Klimecká


Kdo jablko denně sní, k tomu lékař nechodí…

K podzimu patří jablka. Je to jedno z nejopěvovanějších druhů ovoce. Den jablka je 21. října, nás však provázelo i v listopadu, kdy jsme chtěli zahnat nemoce a podzimní splín a deprese… Také děti prvního stupně se jablky zabývaly ve všech předmětech. Zpívaly písničky, četly pohádky, poznaly různé odrůdy, počítaly jablíčka, dělily je na poloviny, čtvrtiny, kreslily je, malovaly, ochutnávaly, koulely s nimi, očichávaly…..

Ve třídách probíhaly výstavky jednotlivých odrůd jablek, jejich ochutnávky. Někde si žáci zpestřili svačinky pečenými pochoutkami z jablek a připili si jablečným moštem. Myslíme si, že cíl nenásilným a hravým způsobem podporovat konzumaci tohoto ovoce byl splněn.

Haasová Jana

Dne 3.11. se první třídy proměnily ve voňavé jablíčkové království. Zapojená byla celá rodina. Maminky napekly, tatínci přivezli dobroty do školy a děti je snědly. Porovnávali a vážili jsme jablíčka. Našli jsme největší a nejmenší jablíčko, tvořili jsme leporelo, jak roste jablíčko a také jsme celý den ochutnávali přinesené dobroty. Den se nám moc vydařil.

Lenka Doležalová

Den padajícího listí

V pátek 3. listopadu se žáci druhých až pátých ročníků zúčastnili školního projektu „Den padajícího listí“, jehož letošní téma byla zvířata. Každé dítě si pro tento den zvolilo svůj rozvrh podle oblíbenostipředmětů nebo i vyučujícího. V jednotlivých hodinách se tak potkávali mladší žáci se staršími a měli možnost zažít výuku v jiném kolektivu a s jinou paní učitelkou. V hodině slohu děti ve skupinkách společně nakreslily po částech zvíře, vymyslely název a dopisovaly mu jeho vlastnosti. V matematice se školáci propočítali k zajímavostem o zvířatech žijících ve zlínské zoo. Hodina angličtiny byla zaměřena na mořské živočichy, kde si při hře „Spelling Shark“ žáci procvičili hláskování slov. Hudebně pohybová výchova nabídla známé i méně známé písničky o zvířátkách. Za doprovodu kytary zazněly písně jako Kozel, Hlídač krav, Grónská písnička a Tři čuníci. Tělocvik vždy odstartovala zvířecí honička, poté se skládala ve skupinách zvířata na daný počet písmen, proběhla štvanice na jelena a na závěr se posílal v tichosti signál, při kterém se všichni zklidnili a vydýchali. Nechybělo ani výtvarné tvoření, jehož výsledkem byli barevní pruhovaní medvědi nebo noční sova. Po čtyřech vyučovacích hodinách se pak všichni sešli ve svých třídách a sdělili si dojmy z celého dne a zhodnotili jeho průběh. Většina dětí se shodla, že díky pestré nabídce předmětů a někdy i lehce dobrodružného hledání té správné třídy na zvolenou hodinu, jim tento den rychle utekl.

Mgr. Lenka Klepalová

Výukový program Mraveneček

V úterý 31.11. si naši druháci užili výukový program CEV Žabka s názvem Mraveneček. Hravou formou jsme se seznámili o životě mravenců v mraveništi od kladení vajíček až po obstarání potravy. Vše jsme si přitom vyzkoušeli prostřednictvím rolí a pohledu mravenečků na okolní svět.


J. Helmer


Halloween v 1.A

V úterý 31.10 měli žáci 1.A projektový den na téma Halloween. Aktivity, hry a vyučování bylo

zaměřeno nejen na Halloween, ale taky na Dušičky. Čekalo nás i vaření lektvaru a také sladká

překvapení.

Strašidelné dopoledne jsme si moc užili a těšíme se na další projektové dny.

M. Muchová

HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2023/2024

V pondělí 30. října se na naší škole již po osmé konala soutěž Hledáme nejlepšího mladého chemika. Školního kola se zúčastnilo celkem 13 deváťáků, kteří měli za úkol vyřešit několik úloh z anorganické chemie. Otázky měli opravdu těžké, ale většinou se s nimi dokonale poprali. Do dalšího kola, které se bude konat v prosinci v Otrokovicích, postupují tři nejlepší. Na prvním místě se umístila Kateřina Müllerová z 9.C, na druhém místě zabodovala její spolužačka Lucie Vejplachová a třetí místo vybojoval Ondřej Lekeš z 9.B. Všem soutěžícím děkuji za účast a postupujícím přeji hodně štěstí!

 

Mgr. Zuzana Onderková

ADAPTAČNÍ POBYT 6. A 8. TŘÍD

Na začátku školního roku se žáci 6. a 8. tříd zúčastnili adaptačního pobytu v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích. Hned po ubytování začal ve spolupráci s Unií Kompas a metodiků prevence program plný různých seznamovacích her. Odpoledne jsme pokračovali dalším blokem zábavných aktivit, například „Výměna místa“, „Sochání“, „Vejce“, „Adrianina nit“, „Lesní golf“ a další. Večer proběhla oblíbená soutěž „Kufr“.                                                                                                       

Druhý den po vydatné snídani jsme si užili opět spoustu zábavy a po večeři nás čekala parádní diskotéka.                                                       Zpestřením pobytu byla návštěva zásahové jednotky Policie. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké to je mít na sobě policejní výstroj a dozvěděli se spoustu zajímavostí z práce příslušníků Policie. Dále nám přijeli představit své moderní vozidlo hasiči z Vizovic. Po setmění jsme mohli shlédnou parádní Fire show.                                                                                                                                

Oba pobyty jsme si mohli užít díky krásnému počasí venku a vrátili jsme se plní příjemných zážitků a dobré nálady.

Iva Kusbachová, Klára Gerberyová


Odkaz na video:  https://www.youtube.com/watch?v=oRsDzZ6yVPI


Halloween ve škole!

Ve dnech 30. a 31. října jsme se angličtinářským okénkem propadli do amerického Halloweenu. Kromě výzdoby chodeb a tříd jsme se v hodinách angličtiny proměnili i my sami. Se žáky jsme prozkoumávali strašidelný dům, řešili halloweenskou záhadu v podobě domu omotaného toaletním papírem a také jsme se báli u strašidelných historek. Ty mladší z nás dokonce Peppa Pig pozvala na dýňovou párty a čarodějka Hazel nás provedla jejím domem. Tak zase za rok, pokud se nebojíte…. Happy Halloween! 👻 🕸️ 🎃 🦇 🖤

 

za vyučující AJ – Mgr. Nikola Chaloupková


Den stromů

Máme rádi stromy, máme rádi oslavy. Toto všechno jsme spojili dohromady a prožili krásný slavnostní den mezi stromy v parku Svobody u zámku. Stromy nás provázely také celým vyučováním ve škole. Strom je jednoslabičné slovo, ale skrývá celý svět pohádek a zázraků. Strom může být tvým přítelem : nemluví na tebe, ale ví, že tě má rád, protože ti dává jablka, hrušky či třešně nebo také větev na houpání… Pracovali jsme s texty o stromech, zpívali o nich písničky. Vytvořili jsme pětilístek na téma STROM. Namalovali jsme si svůj strom a vybrali jsme si k dlouhodobému pozorování každý ten svůj.

Všem stromům přejeme hodně slunečních dnů a hlavně ruce, které je budou objímat…

Třída 3.A

Dopravní výchova žáků 4. ročníku 

V pondělí 23. října se třídy 4.A a 4.B vydaly na dopravní hřiště ve Zlíně, kde proběhla první část výuky dopravní výchovy. Pan instruktor žáky nejprve seznámil s pravidly silničního provozu a vysvětlil jim zásady bezpečného chování, které musí jako cyklisté a chodci dodržovat. Nezbytnou součástí bylo předvedení správného nasazení ochranné přilby a poté už si děvčata a chlapci mohli vyzkoušet své jízdní dovednosti na kolech nebo koloběžkách. 

Mgr. Lenka Klepalová 

Druháčci na Škole v přírodě

Letos poprvé si naši druháčci užívali týdenní pobyt na Škole v přírodě. Poznávali překrásnou krajinu Beskyd, v slunečném počasí hráli spoustu her, prožívali menší i větší dobrodružství. Překonávali svůj strach při stezce odvahy. Dokázali, jací umí být kamarádi, když jeden druhého vzal za ruku. Celý pobyt se nesl v duchu Olympijských her. Než děti začaly soutěžit v různých disciplínách, které jim připravily paní vychovatelky, musely složit olympijský slib: Slibuji na svou čest, že budu závodit tak, abych nikomu neublížil, budu dodržovat pravidla hry, nebudu se posmívat slabším a budu pomáhat ostatním. TAK SLIBUJI! Už jen splněním tohoto slibu jsme jako kolektiv vyhráli. Dalo by se tu zmínit dalších sto dalších věcí, jako třeba Valašská olympiáda se střelbou na bizona nebo hraní deskové hry s panem Baťou, kterou jsme dostali od Baťova institutu jako sponzorský dar, vynikající chuť kynutých knedlíků nebo večerní vypravování před spaním.

Ale už dost. Bylo to super, bylo toho tak akorát.

Pavlína Absolonová

Výlet za historií – Ploština 3.10. 2023

Proč nevyužít krásné podzimní dny k dějepisné exkurzi?  Naším cílem byla nově zrekonstruovaná Národní kulturní památka Ploština, která připomíná místní tragédii posledních dnů 2. světové války. Naši deváťáci v nové expozici rozplétali nitky rozhodnutí a činů, které přivedly v závěru 2. světové války do valašských hor partyzány. Poznali sílu tehdejšího nacistického aparátu v podobě zlínského gestapa, která vyvrcholila vypálením pasekářské osady Ploština. Nechyběly příběhy jednotlivých obyvatel ani dalších podobně postižených míst v okolí.

Edukační program i multimediální výstava výstižně přiblížily našim žákům moderní československé dějiny a ti se těší na další podobně laděné exkurze.

Mgr.Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová a Mgr. Simona KrčmářováDen jazyků 2. 10. 2023

V pondělí 2. 10. 2023 se konal na naší škole Den jazyků. Žáci 9. tříd si připravili pro své mladší spolužáky z 2. stupně celou řadu aktivit, které měly jedno společné, a to, že probíhaly v různých jazycích. Bylo celkem 16 stanovišť a z každého stanoviště se ozýval jiný jazyk. Letos se nám objevily jazyky opravdu netradiční jako například finština, velština, švédština, polština nebo japonština. Objevovali jsme krásy Itálie a Švédska, poznávali jazyk podle písniček, přiřazovali hlášky z filmů, objevilo se nám slovo žralok v několika jazycích, hráli jsme piškvorky, kreslili poslepu, seznámili jsme se se španělskými sportovci, poznávali jídlo podle obrázků, zahráli pexesa i Kahoot. Chtěla bych poděkovat našim deváťákům za zodpovědnou přípravu aktivit.

 

A pár postřehů deváťáků:

„Den jazyků se mi líbil. Bavila mě příprava na moji aktivitu. Líbilo se mi, že se žáci spojili a většinou vše vyřešili.“

„Naše aktivita mi pomohla v poznání gastronomie cizích zemí, takže jsem ráda, že jsme si ji vybrali.“

„Den jazyků byl zajímavý. Byla zábava si povídat a učit ostatní spolužáky novému jazyků.“

„Den jazyků byl celkem náročný. Lepší by bylo zúčastnit se jako žák obcházející stanoviště než jako učitel.“

                                                                                                                                                     Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová


Finanční gramotnost

V měsíci září jsme v jednotlivých třídách věnovali v matematice kromě jiného také čas tématu finanční gramotnosti. Děti si rozšířili slovník o nové výrazy jako manko, bankovní účet, příjmy, výdaje, směnný obchod, spořící účet, běžný účet, klient. Jinde se zabývali historií peněz a směnným obchodem, jeho výhodami či nevýhodami. V další třídě sestavovali rodinný rozpočet na víkend, jiní se pustili do nákupní horečky, neboť s tisícikorunou už lze ledacos koupit. Mít vyrovnaný rozpočet na straně výdajů a příjmů, či ještě uspořit je také umění. Stát se prodavačem a bez dlouhých výpočtů vrátit do stokoruny pomocí dopočítávání je také dobrá zkušenost. Někoho bavilo, že může utrácet a jiní žasli, jak jsou produkty drahé a kolik si toho mohou dovolit koupit za stokorunu nebo tisícikorunu. Čas s těmito aktivitami ubíhal velmi rychle a bylo to strhující poznávání.

Mgr. Jana Ovesná

Den české státnosti

Tento svátek jsme si na 1. stupni připomněli napříč mnoha předměty. V některých třídách se dozvěděli nové informace přes běhací diktát, jinde hledali informace z krátkých textů, aby vyluštili křížovku atd. V rámci výtvarné výchovy žáci tvořili na dané téma, například malovali svatováclavskou korunu. Kdo je to patron? Jedna z upřímných odpovědí od čtvrťáka: „Patron nemůže být nějaký ňouma, který říká ostatním, co mají dělat. Patron má být spravedlivý, moudrý a odvážný.“

Mgr. Lenka Bárová

ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ VE VÝTVARNÉ SOUTĚŽI

Před koncem školního roku naše škola opět přispěla žákovskými pracemi do soutěže Děti malují pro konto Bariéry – tentokrát na téma Architektura.

Máme velkou radost, že nyní můžeme gratulovat k úspěchu dvěma žákům bývalých devátých ročníků – Samuelu Šemodovi a Sofii Gregarové, jejichž kresby porotu zaujaly.

Oceněné práce jsou k vidění na webu projektu. Mnohé z nich jsou zařazovány do stolních kalendářů, které pod stejným názvem propagují Konto Bariéry a jejich prodejem jsou získávány finanční prostředky na nákup školních pomůcek pro děti s handicapem.

Výsledková listina: http://www.detimaluji.cz/index.php/vysledky/architektura

Galerie: http://www.detimaluji.cz/index.php/galerie/architektura-22-23

 

Budeme se těšit i na letošní výtvarná témata.

Kamila Kopčilová


Projekt Kamarád

Tradice se mají dodržovat a podporovat, a proto i letošní školní rok tomu není jinak u projektu"Kamarád". 

Deváťáci si hned 2.září došli najít svého malého kamaráda. Všechny první i deváté třídy se sešly na dvorku školy, kde došlo k losování. Každý deváťák si vylosoval svého malého kamaráda, povídali si spolu, a pak jsme všichni šli do tříd k prvňáčkům, kde kamarádi společně tvořili kytičky přátelství.

Společné hodiny byly velmi pěkné a probíhaly v přátelské atmosféře.


Doležalová, Muchová

Hurá do ZOO

V pátek 4. září si žáci z 1.A a 1.B udělali báječný výlet do ZOO Lešná. Jedinečnost tohoto dne spočívala v prožitcích dětí, které svým chováním dávaly jasně na zvířecím světě. Dozvěděli jsme se spoustu nových informací nejen o lachtanech, vydrách a tučňácích. Prvňáčci hned v první týden vše zvládli na jedničku.

M. Muchová, L. Doležalová

Turnaj škol 

Paráda, vítězství, euforie, radost a spousta dalších pocitů proběhla vlnou mezi žáky 2.B. Přesně 13. záři na stadionu Mládeže. V tento den zde probíhal turnaj v baseballu. Naši druháčci v konkurenci 14 družstev dalších druhých a třetích tříd naprosto zazářili. Oni totiž vyhráli. Úspěšné byly i děti z 3.A , které byly třetí a na pěkném čtvrtém místě se umístili žáci 3.B

Sláva baseballu.

Pavlína Absolonová

Okno do světa

Před koncem školního roku se v přístavbě naší školy uskutečnila vernisáž již 20. ročníku výtvarné soutěže pořádané naší školou Okno do světa. A téma tohoto jubilejního ročníku: „Až já budu velký/á, bude ze mě…?“                                                                  Naše soutěž má už dlouhou tradici a účastní se jí školy nejen ze Zlína, ale také ty vzdálenější – z toho máme velkou radost. Letos poslaly své práce například děti z Velkého Ořechova, Holešova, Vizovic, Napajedel, Uherského Hradiště, Tlumačova, Babic, Všeminy, Fryštáku, Otrokovic nebo Štípy. Všichni začínající výtvarníci by si zasloužili velkou pochvalu, ale odměnit jsme mohli jen některé. Krásnou cenu a diplom si nakonec přijelo převzít šestnáct výherců z celkového počtu sedmnácti oceněných i se svými rodiči, vyučujícími nebo kamarády. Součástí slavnostní vernisáže bylo hudební vystoupení žáků ZUŠ, která má pobočku v naší škole. Pro všechny návštěvníky výstavy jsme také připravili tradiční malé občerstvení.                                               Už teď přemýšlíme nad tématem pro příští ročník a budeme se moc těšit na zajímavé výtvarné práce.                                                                                                                                                                                                             Jitka Palíková