Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Olga Garguláková, tel: 577 044 714, email: jidelna@zskom1.cz

Administrativní pracovnice ŠJ: Jana Vážanská, tel: 577 044 715, email: jidelna@zskom1.cz

Oznámení:

Výdej obědů v posledním týdnu školního roku


  • Pondělí 27.6.2022 11.00 – 13.00 hod.

  • Úterý 28.6.2022 11.00 – 13.15 hod.

  • Středa 29.6.2022 11.00 – 13.00 hod.

  • Čtvrtek 30.6.2022 10.00 – 11.00 hod.

Informace pro rodiče dětí s dietním stravováním


Vážení rodiče,

v případě potřeby dietního stravování pro vaše děti se vždy obracejte nejdříve na paní vedoucí školní jídelny Olgu Gargulákovou mailto:gargulakova@zskom1.cz nebo na Mgr. Karin Frýdlovou mailto:frydlova@zskom1.cz.

Postup přihlášení:

1. Zákonný zástupce se dostaví do školní jídelny při ZŠ Komenského I, Zlín, kde vyplní přihlášku ke stravování a dodá kopii lékařského doporučení.

2. Po obdržení e-mailu s informací, že jste byli zařazeni do seznamu strávníků s dietním opatřením, si zajdete na ZŠ Dřevnická zakoupit čip, ke kterému obdržíte údaje k elektronickému přihlašování obědů.

Kapacita dietních jídel je omezená a paní vedoucí školní jídelny ze ZŠ Dřevnická musí mít přehled o množství přihlášených strávníků.

Prosím o dodržení tohoto postupu. Případné dotazy směřujte na výše jmenované osoby.

Děkuji za spolupráci

Mgr. Karin Frýdlová

řed.školy


Prodej čipů

Při první platbě rodiče obdrží a vyplní Přihlášku ke stravování, čip na objednávání obědů, za který zaplatí 110 Kč a pokyny ke stravování s popisem způsobu bezhotovostní platby.

Po odevzdání přihlášky ke stravování a obdržení čipu lze zadávat bezhotovostní platbu.


Dostanete se k nám bočním vchodem 5. Základní školy Komenského II.

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY : 577 044 714

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY! Pokud Vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

Pro platbu stravného použijte boční vchod 5.ZŠ.

Účet pro platbu stravného

Žádáme rodiče,

o důslednou kontrolu čísla účtu školní jídelny před odesláním platby za školní obědy na účet školní jídelny. Rodiče chybně zadají účet školní jídelny bez předčíslí 123 a platba pak odejde na účet soukromé osoby. Banka za vrácení platby z chybného účtu na účet rodičů strhává rodičům poplatek za převod. Upozornění jsme obdrželi od majitele soukromého účtu.

Číslo účtu školní jídelny: 123 – 2661330217/0100

Ilona Garguláková


Pro platbu stravného použijte:

Číslo účtu školy: 123 – 2661330217/ 0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (zůstává stejné)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis příjemce : např. Jan Novák - stravné


Informace pro rodiče žáků 9. ročníku - vrácení přeplatků za stravné

Vážení rodiče, odcházející žáci devátých tříd mají na svých stravovacích účtech nemalé částky, které nejsme schopni vracet ve školní jídelně hotovostně. Žádáme Vás proto (pokud už vaše dítě v 9. ročníku nebude chodit na obědy) o zaslání jména žáka a čísla bank. účtu, kam chcete přeplatek vrátit.

Informace pošlete na email:

jidelna@zskom1.cz

  • Další možností je převedení zůstatku na mladšího sourozence po telefonické domluvě na tel. 577 044 715, 577 044 714

  • Menší částky (do 500,-) vyplácíme hotovostně v jídelně denně od 7-8 hod

Připomínáme také, abyste nezapomněli zrušit trvalé příkazy, které máte u svých dětí v 9. ročníku nastaveny.

Děkujeme za spolupráci!