Jídelna

Objednávky jídel a svačinek, jídelníček

Oznámení

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku -vrácení přeplatků za stravné

Vážení rodiče, odcházející žáci devátých tříd mají na svých stravovacích účtech nemalé částky, které nejsme schopni vracet ve školní jídelně hotovostně. Žádáme Vás proto (pokud už vaše dítě v 9. ročníku nebude chodit na obědy) o zaslání jména žáka a čísla bank. účtu, kam chcete přeplatek vrátit.

Informace pošlete na email:

jidelna@zskom1.cz

  • Další možností je převedení zůstatku na mladšího sourozence po telefonické domluvě na tel. 577 044 715, 577 044 714

  • Menší částky (do 500,-) vyplácíme hotovostně v jídelně denně od 7-8 hod

Připomínáme také, abyste nezapomněli zrušit trvalé příkazy, které máte u svých dětí v 9. ročníku nastaveny.

Děkujeme za spolupráci!

Výdej obědů ve školní jídelně od 12.4.2021

  • 11.00 - 11.25 cizí strávníci, žáci a zaměstnanci na distanční výuce

  • 11.30 - 13.45 děti a zaměstnanci na prezenční výuce

  • 13.45 - 14.00 žáci a zaměstnanci na distanční výuce


ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO od 2. 12. 2020

Vážení rodiče

Upozorňujeme na změnu účtu pro platbu stravného. Žádáme vás o změnu trvalých příkazů do 15. 12.

Pro platbu stravného použijte:

Číslo účtu školy: 123 – 2661330217/ 0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (zůstává stejné)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis příjemce : např. Jan Novák - stravné

Mgr. Ilona Garguláková – ředitelka školy

Do odvolání vaříme jedno jídlo

Z provozních důvodů bude školní jídelna vařit do odvolání pouze jedno jídlo. Prosíme strávníky o kontrolu objednávek. Děkujeme

Změny ve školní jídelně od 12.10.02020

- výdej obědů pro žáky v distanční výuce: 12.50 - 13.20 hod.

- cena zůstává stejná (25,-/27,- Kč)

- žáci konzumují jídlo v jídelně, neodnáší si ho domů. Pouze v případě, že je žák nemocen a je z distanční výuky řádně omluven, může zákonný zástupce jídlo první den nemoci odebrat v době od 11.05 do 11.25 hod.

- 19.10. změna jídelníčku, zkontrolujte prosím objednávky, děkujeme


Prodej stravného a čipů

PRODEJ STRAVNÉHO V HOTOVOSTI BŘEZEN 2021


  • PONDĚLÍ 1.3.2021 7:00 – 8:00 11:30 – 14:00

  • ÚTERÝ 2.3.2021 7:00 – 8:00 11:30 – 14:00


Dostanete se k nám bočním vchodem ZŠ Komenského II

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY : 577 044 714

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY! Pokud Vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.


Při první platbě rodiče obdrží a vyplní Přihlášku ke stravování, čip na objednávání obědů, za který zaplatí 110 Kč a pokyny ke stravování s popisem způsobu bezhotovostní platby.

Po odevzdání přihlášky ke stravování a obdržení čipu lze zadávat bezhotovostní platbu.


Dostanete se k nám bočním vchodem 5. Základní školy Komenského II.

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY : 577 044 714

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY! Pokud Vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

Pro platbu stravného použijte boční vchod 5.ZŠ.

Kontakty

Olga Garguláková

vedoucí školní jídelny

tel: 577 044 714

jidelna@zskom1.cz

Jana Vážanská

administrativní pracovnice ŠJ

tel: 577 044 715

jidelna@zskom1.cz

Ceny stravného od 25.5.2020

ceny stravného 2020.pdf

Informace ke stravování


1. Přihláška ke stravování

Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží a vyplněnou odevzdá v kanceláři ŠJ.

2. Platba stravného

V hotovosti první 2 dny v měsíci ve ŠJ (ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!)

Bezhotovostní platba je zapsána každý vyučovací den.

Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy (rušení příkazu na prázdniny, nebo při dlouhodobé nemoci dítěte).

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:

Číslo účtu školy : 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (informace ve školní jídelně nebo na internet. objednávkách)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis pro příjemce: např. Jan Novák stravné

I v případě sourozenců platí : jeden strávník – jeden příkaz

V obou případech můžete stravné zaplatit i na více měsíců.

3. Výše stravného

7 – 10 let 24,- Kč

11 – 14 let 25,- Kč

15 a více let 27,- Kč

Do těchto věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určitého věku.

Školní rok trvá od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021.

4. Výdej obědů

11.05 - 11.25 hod. cizí strávníci, 11.30 - 14.00 hod. ostatní strávníci

Výdej stravy se provádí proti předložení elektronického čipu

5. Čipy

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Přihlášená strava se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje odebraný oběd.

Cena čipu je cca 110,- Kč s DPH. Záruka na čip je dva roky. Po této době se čip nevrací. Nelze opětovně prodávat čipy s prošlou záruční lhůtou. Při nalezení ztraceného čipu do 5 dnů od zakoupení nového čipu lze peníze vrátit. Pozdější nálezy nelze akceptovat. Strávník se dostaví do kanceláře s oběma čipy. Při ukončení docházky ke stravování ve školní jídelně se čipy nevracejí, číslo se zablokuje. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip za plnou finanční hodnotu. Náhradní čipy nejsou žákům poskytovány. Při zapomenutí čipu si žák vyžádá v kanceláři náhradní stravenku, která se může poskytnout pouze 3 dny. Další dny pokud strávník nepředloží čip, mu nebude oběd vydán.

Čip je majetkem strávníka.

6. Odhlašování a přihlašování obědů

Změny na příslušný den se mohou provádět do 8 hodin: telefonicky na tel. čísle 577 044 714, osobně u p. Vážanské (prodej stravného), na terminálech ve školní jídelně nebo na internetových objednávkách.

Připomínáme všem rodičům, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní, zrušit oběd nejpozději do 8. hodiny ranní. Hodnota celého oběda je 70,- Kč, z toho rodiče platí pouze výdaje za potraviny (24,-, 25,-, 27,- Kč), ostatní náklady (režijní, mzdové…) hradí stát. Dítě, které onemocní, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy si může odnést jídlo domů. Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již toto zvýhodnění nevztahuje. Pokud by si chtěl žák odebírat oběd v době nepřítomnosti ve škole, má možnost v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu. Není tedy možné, aby v době dalších dnů nemoci žáka byla z jeho stravovacího účtu odebírána strava,a to ani sourozencem (Příklad –onemocněl žák, rodiče mu stravu neodhlásili, svému druhému dítěti stravu naopak neobjednali a požadovali odběr stravy za nemocné dítě pro zdravého sourozence). V případě kontrol musíme prokazovat přítomnost žáka, věkovou kategorii a použití čipu.

7. Internetové objednávky

Každý strávník naší jídelny dostane přihlašovací jméno (login) a heslo. Po prvním přihlášení doporučujeme heslo změnit, jméno zůstává stále stejné. Pokud jste jméno či heslo zapomněli kontaktujte ŠJ tel. 577 044 714.

8. Vyúčtování

Zůstatek finančních prostředků strávníka si můžete sami zjistit na terminále ve školní jídelně, telefonicky u p. Vážanské ve školní jídelně nebo na internetových přihláškách. Roční vyúčtování podle zájmu na požádání.

Zůstatek finančních prostředků se převádí na následující školní rok. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala k oboustranné spokojenosti. Při vzniku jakéhokoliv problému jsme ochotni osobně, nebo telefonicky Vaše připomínky řešit v kanceláři školní jídelny, nebo v ředitelně školy.

9. Svačinky

Svačinky jsou připravovány denně v naší školní jídelně z čerstvých a kvalitních surovin.

ZAHÁJENÍ odběru svačin ve středu 2. 9. 2020

Cena svačinky: 12,00 Kč (př.: na měsíc září 12,00 Kč x 18 dní = 216,00 Kč).

Způsob platby: stejný jako u platby oběda – na účet školy – nutno navýšit platbu stravného o částku na svačinky v daném měsíci.

Způsob objednání: systém elektronických objednávek jako při objednávání obědů, telefonicky ve školní jídelně nebo osobně u administrativní pracovnice školní jídelny. Svačinky lze odebírat libovolné dny v měsíci, není již nutné objednávat svačiny na celý měsíc.

Způsob rušení: svačinky lze zrušit jen do 14.00 hodin předešlého dne (na pondělí - v pátek do 14.00 hodin) telefonicky, osobně či prostřednictvím internetových objednávek.

Způsob výdeje: během velké přestávky (tj. 09:35) služba odnáší ze školní jídelny svačinky v boxech k tomu určených do třídy, kde si je žáci snědí.

Pitný režim není součástí svačinky.

Dokumenty

Vnitřní řád školní jídleny.pdf
Přihláška ke školnímu stravování.pdf

Přihláška ke stravování