Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Šárka Závorová, tel: 577 044 714, email: jidelna@zskom1.cz

Administrativní pracovnice ŠJ: Jana Vážanská, tel: 577 044 715, email: jidelna@zskom1.cz

Objednávka jídel

Zdravá školní jídelna

Info ke stravování

Dokumenty ŠJ

Fotojídelníček

Oznámení:

Prodej čipů

Při první platbě rodiče obdrží a vyplní Přihlášku ke stravování, zakoupí čip na objednávání obědů, za který zaplatí 110 Kč (lze nahradit kartou ISIC) a pokyny ke stravování s popisem způsobu bezhotovostní platby. 

Po odevzdání přihlášky ke stravování a obdržení čipu lze zadávat bezhotovostní platbu.


Dostanete se k nám bočním vchodem 5. Základní školy Komenského II.     

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY :  577 044 714

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY! Pokud Vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

Pro platbu stravného použijte boční vchod 5.ZŠ.

Účet pro platbu stravného

Pro platbu stravného použijte:

Číslo účtu školy:       123 – 2661330217/ 0100    (Komerční banka)

Variabilní symbol (VS):  evidenční číslo žáka (zůstává stejné)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis příjemce :  např. Jan Novák - stravné


Informace pro rodiče žáků 9. ročníku - vrácení přeplatků za stravné

Vážení rodiče, odcházející žáci devátých tříd mají na svých stravovacích účtech nemalé částky, které nejsme schopni vracet ve školní jídelně hotovostně. Žádáme Vás proto (pokud už vaše dítě v 9. ročníku nebude chodit na obědy) o zaslání jména žáka a čísla bank. účtu, kam chcete přeplatek vrátit.

Informace pošlete na email:

jidelna@zskom1.cz

Připomínáme také, abyste nezapomněli zrušit trvalé příkazy, které máte u svých dětí v 9. ročníku nastaveny.

Děkujeme za spolupráci!

Dokumenty školní jídelny