Jídelna

Vedoucí školní jídelny: Olga Garguláková, tel: 577 044 714, email: jidelna@zskom1.cz

Administrativní pracovnice ŠJ: Jana Vážanská, tel: 577 044 715, email: jidelna@zskom1.cz

Oznámení:

Prodej stravného - říjen


  • PONDĚLÍ 3.10.2022 7:00-8:00, 11:30-14:00

  • ÚTERÝ 4.10.2022 7:00-8:00, 11:30-14:00


Dostanete se k nám bočním vchodem ZŠ Komenského II

Prodej čipů

Při první platbě rodiče obdrží a vyplní Přihlášku ke stravování, čip na objednávání obědů, za který zaplatí 110 Kč a pokyny ke stravování s popisem způsobu bezhotovostní platby.

Po odevzdání přihlášky ke stravování a obdržení čipu lze zadávat bezhotovostní platbu.


Dostanete se k nám bočním vchodem 5. Základní školy Komenského II.

TELEFONNÍ ČÍSLO ŠKOLNÍ JÍDELNY : 577 044 714

PROSÍME, DODRŽUJTE STANOVENÉ TERMÍNY! Pokud Vám termín prodeje stravy nevyhovuje, máte možnost poukázat platbu bezhotovostně.

Pro platbu stravného použijte boční vchod 5.ZŠ.

Účet pro platbu stravného

Žádáme rodiče,

o důslednou kontrolu čísla účtu školní jídelny před odesláním platby za školní obědy na účet školní jídelny. Rodiče chybně zadají účet školní jídelny bez předčíslí 123 a platba pak odejde na účet soukromé osoby. Banka za vrácení platby z chybného účtu na účet rodičů strhává rodičům poplatek za převod. Upozornění jsme obdrželi od majitele soukromého účtu.

Číslo účtu školní jídelny: 123 – 2661330217/0100Pro platbu stravného použijte:

Číslo účtu školy: 123 – 2661330217/ 0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (zůstává stejné)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis příjemce : např. Jan Novák - stravné


Informace pro rodiče žáků 9. ročníku - vrácení přeplatků za stravné

Vážení rodiče, odcházející žáci devátých tříd mají na svých stravovacích účtech nemalé částky, které nejsme schopni vracet ve školní jídelně hotovostně. Žádáme Vás proto (pokud už vaše dítě v 9. ročníku nebude chodit na obědy) o zaslání jména žáka a čísla bank. účtu, kam chcete přeplatek vrátit.

Informace pošlete na email:

jidelna@zskom1.cz

  • Další možností je převedení zůstatku na mladšího sourozence po telefonické domluvě na tel. 577 044 715, 577 044 714

  • Menší částky (do 500,-) vyplácíme hotovostně v jídelně denně od 7-8 hod

Připomínáme také, abyste nezapomněli zrušit trvalé příkazy, které máte u svých dětí v 9. ročníku nastaveny.

Děkujeme za spolupráci!