Elektronická ŽK

Do systému se můžete přihlásit na adrese: https://zskom1.bakalari.cz/bakaweb, případně přes webové stránky školy – kliknutím na ikonu:


Do mobilního telefonu si můžete stáhnou aplikaci bakaláři v Google play (pro OS Android) nebo v App Store (pro iOS). Pro přihlášení do nainstalované aplikace použijte adresu: https://zskom1.bakalari.cz/bakaweb

Přihlašovací údaje k rodičovskému účtu obdržíte od třídního učitele na třídních schůzkách nebo jinou formou (např. emailem) po vzájemné dohodě. V případě ztráty je potřeba kontaktovat třídního učitele.