Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Aktivity Montessori

Aktivity školy a školní družiny

Aktivity Montessori

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Objednávka jídel

Ekoškola

Jídelna

Kontakty

Dokumenty

Školní družina

Rodič

Rodič

Učitel

Žák

Žák

AKTUÁLNĚ:

Změna organizace vyučování dne 29.9.2023

V pátek 29.9.2023 proběhne ve škole projektový den "Den ochrany zdraví a majetku".  Jeho součástí bude také nácvik evakuace školy. Vyučování v tento den bude ukončeno takto:

1. stupeň ukončí vyučování po 4. vyučovací hodině (11,30)

2. stupeň ukončí vyučování po 5. vyučovací hodině (12,25)


Vedení školy​ 

Výsledky losování rozhodného pro přijetí do ŠD ve školním roce 2023-24

Sběr starého papíru proběhne ve dnech 26. - 27.9. 

Vážení rodiče,

v úterý 26.9. a středu 27.9. proběhne sběr starého papíru v časech 7:00 - 8:00 a 13:00 - 16:00

Certifikáty a ocenění:

Digitalizujeme školu

Doučování žáků

Česká daltonská škola

Ekoškola

Zdravá školní jídelna

eTwinning

Kraje pro bezpečný internet

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha