Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Aktuálně

Upozornění

Vážení rodiče, v týdnu od 26.10. - 1. 11. 2020 bude škola přecházet na novou počítačovou síť a bude prováděň přenos dat ze starého serveru na nový. V některých dnech tohoto týdne nebude přístupná webová aplikace Bakaláři a systém objednávání obědů (iCanteen). Děkujeme za pochopení.

Informace o ošetřovném v době prázdnin

Informace k ošetřovnému najdete v dokumentu ZDE

Vážení rodiče,

v příštím týdnu budou mít děti dva volné dny (26. a 27.10.2020) a podzimní prázdniny (29. a 30.10.2020). Využijte volno k posílení rodinných vazeb, choďte na procházky do lesa, odpočívejte doma, hrajte společně hry, dívejte se spolu na filmy, čtěte knížky, odpočívejte. Zavolejte svým babičkám a dědečkům, zkontrolujte, zda jsou v pořádku a mají vše, co potřebují.

Do obchodů a na místa, kde je více lidí, choďte jen v nejnutnějším případě. Prosíme, noste roušky, myjte si ruce po každém návratu z nákupu a věřte informacím a radám skutečných odborníků. Snažte se vyhnout čtení poplašných a strach nahánějících zpráv na internetu a sociálních sítích.

Podporujte a uklidňujte své děti, aby se nebály a věřily, že všechen zmatek ve společnosti, finanční problémy rodin a nebezpečí nemoci společně zvládneme. Pak přijdou opět lepší časy, kdy se zase budeme moci bez obav obejmout a zhluboka nadechnout.

Vážení rodiče, v současné chvíli nemáme žádné informace týkající se provozu školy v období po podzimních prázdninách. Čekáme na sdělení od ministra školství Roberta Plagy. Předpokládáme, že vláda bude řešit situaci aktuálně podle toho, jak se bude dále pandemie nemoci vyvíjet.

Jakmile dostaneme zásadní a platné zprávy o fungování školy v období od 2.11.2020, budeme Vás informovat.

Přejeme Vám, Vašim dětem a rodinám dobré zdraví a těšíme se na brzké setkání!

Vedení a učitelé školy

Leták MŠMT: I. stupeň

Leták MŠMT: II. stupeň

Vážení rodiče,

pokud jste se dostali vinou dopadů pandemie Covid – 19 do svízelné situace, můžete si požádat o Balík základních potravin a hygieny v hodnotě 3 000 Kč od projektu Patron dětí.

Důkladně si pročtěte přiložený letáček s návodem postupu. Pro bližší vysvětlení můžete také kontaktovat paní Kateřinu Havelkovou, tel. 774 776 361.

Leták je ZDE

Informace k mimořádným opatřením vlády

Vážení rodiče,

S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání.

Žáci budou vzdělávání distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání, je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů.

Veškerá komunikace s rodiči bude probíhat přes elektronickou žákovskou knížku. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a zároveň prostřednictvím e- ŽK. Žádáme rodiče, aby sledovali pravidelně informace, protože se mohou průběžně měnit.

Školní jídelna:

Všechny objednávky obědů i svačin byly s platností od 14. 10. 2020 zrušeny. Pro žáky v distančním vzdělávání je umožněno stravování ve školní jídelně za přísných hygienických podmínek. Jídlo je možné konzumovat pouze ve školní jídelně. Je zakázáno odnášet si jídlo domů. V případě prvního dne nemoci žáka v distančním vzdělávání si může zákonný zástupce odnést jídlo pro své dítě v jídlonosiči.

Výdej obědů pro žáky v distančním vzdělávání bude probíhat od 12:00 – 13:30 hod.

Pokud mají rodiče zájem o obědy, musí si je pro své dítě znovu objednat. Z technických a provozních důvodů došlo ke změně skladby jídelníčku. Cena stravného zůstává zachována.

Vážení rodiče, přeji Vám i nám pedagogům pevné zdraví, hodně trpělivosti a děkuji za spolupráci i součinnost, kterou nám poskytujete.

Mgr. Ilona Garguláková – ředitelka školy


Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Různé

plakat_2020_Bezpečný internet.pdf
IT_specialiste_nabidka.pdf

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění:

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF