Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Oznámení školy:

Sportovní odpoledne pro děti a rodiče!

Vážení rodiče,

srdečně zveme Vás a Vaše děti na naše každoroční zábavně sportovní odpoledne ve středu 19. června 2019 od 15:00 do 16:30 hodin.

Spoustu legrace, ale i poznání si užijete v areálu školní zahrady a hřiště.

Těšíme se i na mňamky, které vždycky připraví úžasné maminky našich žáčků!

Přijďte se pobavit před koncem školního roku!

Rodičům budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

ve středu 12.6.2019 proběhla schůzka pracovníků školy a rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče obdrželi informace o chodu školy, školním vzdělávacím programu, o výuce písma Comenia Script a metodách práce v matematice. Rovněž se dozvěděli důležité zprávy o provozu školní družiny a školní jídelny.

Od zástupců Výtvarného oboru ZUŠ Zlín a HŠ Yamahy, které v budově ZŠ Komenského I provozují své kroužky, dostali nabídku výtvarné a hudební náplně volného času dětí.

Ke stažení jsou dokumenty v pdf:

Souhlas rodiče s výukou angličtiny si můžete stáhnout, podepsat a odevzdat ve škole již nyní nebo 2. září 2019.

Další informace:

Informace o prodeji stravného


Pokud máte zájem o umístění dítěte do školní družiny, vyplňte zápisní lístek a odevzdejte ho v co nejkratší době v sekretariátu školy

Vážení rodiče, zahájení školního roku 2019 – 2020 proběhne dne 2.9.2019 od 8:00 do 9:00 hod.

Těšíme se na setkání!

Upozornění ze školní jídelny pro rodiče žáků 9. ročníku

Žáci 9 ročníku, kteří už nechtějí chodit na obědy, si musí vyzvednout zůstatek finančních prostředků na účtu stravného (a to i tehdy, pokud ztratili čip). Je to nutné z důvodu vyřazení z evidence, nejpozději do konce školního roku.

Možno denně v době:

  • 7:00-8:00
  • 9:35-10:00
  • 11:30-14:00

Děkujeme.

Nabídka poradenství pro rodiče zdarma ve šk. roce 2019 - 2020

Vážení rodiče,

v rámci projektu MŠMT Místní akční plány rozvoje vzdělávání II nabízí Zlín rodičům dětí možnost konzultovat výchovné problémy dětí s odborníky z praxe zdarma.

Vážení rodiče, rozhodně nabídku využijte a poraďte se v případě problémů se specialisty na výchovné a vzdělávací potíže dětí!

Pokud budete mít zájem, napište či zatelefonujte od září 2019 Mgr. Fojtáchové nebo Mgr. Opravilovi nebo oslovte nás, učitele, abychom Vám s navázáním kontaktů pomohli.

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na schůzku, která se uskuteční ve středu 12.6 2019 od 16:00 hod. v jídelně školy.

Obsahem schůzky budou informace o výuce ve škole, o školní družině a nabídka Hudební školy Yamaha a Základní umělecké školy Zlín- výtvarného oboru.

Těšíme se na setkání!

Výsledky okresního kola matematické soutěže Pythagoriáda 2019

V pondělí 27. května 2019 proběhlo v ZŠ Slovenská ve Zlíně okresní kolo matematické soutěže Pythagoriáda, které se zúčastnili i naši žáci – úspěšní řešitelé školního kola.

Soutěž je určena pro žáky 5. tříd a 2. stupně ZŠ.

V těžké konkurenci nejlepších „matematiků“ ze základních škol Zlínska dosáhli naši žáci výborných výsledků.

V kategorii pátých tříd se ze 78 zúčastněných umístili mezi tzv. úspěšnými řešiteli, tedy těmi, kteří dosáhli nejvyšší počet bodů 10 – 13/14, tři naši žáci. Nejlepší z nich, Anička Šalomounová, získala 13 bodů. Podobně úspěšní byli naši žáci i v loňském roce.

Přehled zlínských škol podle úspěšnosti (10 – 13/14 bodů):

ZŠ Komenského II 4 žáci

ZŠ Komenského I 3 žáci

10. ZŠ (Dřevnická) 3 žáci

11. ZŠ (Malenovice) 3 žáci

16. ZŠ (Jižní svahy) 2 žáci

7. ZŠ (Kvítková, jazykovka) 1 žák

3. ZŠ (Slovenská) 1 žák

8. ZŠ (Malenovice) 1 žák

Velkým úspěchem je umístění naší žákyně ze 6. třídy, Lindy Andrýskové, která dosáhla 12 bodů z možných 13.

Za úspěchy mladých matematiků stojí jistě jejich osobní talent. Ten ale sám o sobě nestačí, musí být vhodně rozvíjen a podporován.

Jsme přesvědčení, že takovou podporu poskytuje dětem matematika prof. Hejného, která rozvíjí v dětech představu o čísle, logické myšlení a vede k pochopení početních operací.

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07! Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit. Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atp.!

Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.


Stránky Montessori tříd:

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění: