Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Aktuálně:

Výdej obědů v posledním týdnu školního roku

  • Pondělí 28.6.2021 11.00 – 13.00 hod.

  • Úterý 29.6.2021 11.00 – 13.00 hod.

  • Středa 30.6.2021 10.00 – 10.45 hod

Informace ze schůzky rodičů budoucích prvňáků:

Z důvodu současných vysokých teplot, ředitelka školy rozhodla o úpravě organizace vyučování

Ukončení výuky:

Pátek 18. 6.

  • I. st. dle rozvrhu hodin po 4. nebo 5. vyučovací hodině

  • II.st. dle rozvrhu hodin po 5. nebo 6. vyučovací hodině

  • odpolední výuka 7. a 8. vyučovací hodinu odpadá

Pondělí 21. 6. + Úterý 22. 6.

  • I. st. dle rozvrhu hodin po 4. nebo 5. vyučovací hodině

  • II. st. dle rozvrhu hodin po 5. nebo 6. vyučovací hodině

Ilona Garguláková

Informace k provozu školy od 15. 6. 2021

S účinností od 15. 6. 2021 je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest. Žáci nemusí mít nasazenou roušku nebo respirátor při výuce ve třídě, v oddělení školní družiny. Při opuštění třídy o přestávkách na chodbách, v šatnách, při přechodu do školní jídelny je povinnost všech ,jak žáků, tak učitelů, mít nasazenou roušku nebo respirátor.

Jsou zakázány vzájemné návštěvy žáků ve třídách, zejména žáků vyšších ročníků. V případě nevyhnutelné návštěvy musí mít žáci nasazenou roušku.

Ilona Garguláková


Sběr papíru

Vážení rodiče, ve dnech 22. a 23. června 2021 se uskuteční poslední sběr papíru v tomto školním roce. Prosíme Vás o účast, a tím také o podporu školy.

Děkujeme!

Potvrzení o testování

Škola nevydává potvrzení pro jiné organizace o tom, že žák má negativní výsledek. Toto potvrzení nahrazuje čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolen Ministerstvem zdravotnictví pro laickou osobu s negativním výsledkem. Výjimkou jsou přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na SŠ.

Ilona Garguláková


IFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24.KVĚTNA 2021

Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu.

Ilona Garguláková

Vážení rodiče,

V souvislosti s novelou mimořádného opatření MZ k povinnému testování žáků s účinností od 3.5. 2021 se preventivní antigenní test ve školách nově provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Zpravidla je tímto dnem pondělí. Preventivně se test provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák v den testování přítomen ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pro žáky 2. stupně, kteří doposud neprošli testování s frekvencí 2x týdně, platí, že jsou testováni 2x týdně.

Netýká se individuálních konzultací jeden na jednoho, kdy se testování neprovádí.

Na základě požadavku ministra školství nedochází k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (kadeřnictví, holičství apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy


Informace pro rodiče - proběhne zápis do hudební školy Yamaha Zlín


Pobočka HŠ Yamaha se nachází v přízemí školy. Lektor si děti může vyzvednout přímo v družině. V letošním školním roce Yamaha nabízí instrumentální programy Zobcová flétna a Keyboard. Od září by rádi nabídku rozšířili o Doprovodnou kytaru, Ukulele a Populární zpěv. Pokud máte zájem, vyplňte předběžnou nezávaznou přihlášku s dotazníkem, který hudební obor by vás zajímal nejvíce.

Informační leták k zápisu najdete ZDE

Aktivity školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Různé

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání


Vážení rodiče,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání. Doučování je určeno dětem v 1. až 6. ročníku. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.


https://fhs.utb.cz/aktuality-a-akce/nabidka-doucovani-pro-1-stupen-zakladnich-skol/

Stránky na podporu kybernetické bezpečnosti a materiály Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Informace jsou v dokumentu MŠMT ke stažení ZDE.

Leták MŠMT: I. stupeň

Leták MŠMT: II. stupeň

plakat_2020_Bezpečný internet.pdf
IT_specialiste_nabidka.pdf

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha

Certifikáty a ocenění:


etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF