Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Aktivity Montessori

Aktivity školy a školní družiny

Aktivity Montessori

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Bakaláři - elektronická žákovská knížka

Objednávky obědů

Objednávka obědů

Kontakty

Stránky tříd

Dokumenty

Kalendář akcí školy

Kalendář akcí školy

AKTUÁLNĚ:

Dny otevřených dveří pro veřejnost

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, přátelé školy,

dovolujeme si vás pozvat k návštěvě naší školy v rámci týdne otevřených dveří, a to v týdnu od 5.12. - 9.12. Jelikož jsou kapacity tříd omezeny, je nutné se k návštěvě telefonicky přihlásit v kanceláři školy na tel. čísle 577 044 711, kde vás paní asistentka zapíše. V případě plného obsazení dané hodiny vám nabídne jiný termín. Max.počet návštěvníků ve třídě je 10 osob. Dny otevřených dveří jsou pouze pro dospělé, zdvořile vás tedy žádáme, abyste děti tentokrát nechali doma či ve školkách.

Těšíme se na vaši návštěvu, vedení školyDny otevřených dveří pro rodiče žáků

Vážení rodiče, v týdnu od 28.11. do 2.12. 2012 proběhnou dny otevřených dveří určené pro rodiče žáků. Hodiny, které můžete navštívit najdete v přehledu:

Přehled hodin pro návštěvu rodičů

Změna organice vyučování dne 18. listopadu 2022

Vážení rodiče, v pátek 18. listopadu 2022 bude organizace vyučování probíhat takto:

1. stupeň (vyučování do 11.30)

Obsah vyučování

  • 1. - 3. ročník: Daltonský plán zaměřený na procvičování a opakování probraného učiva

  • 4. - 5. ročník: Tematický den k Sametové revoluci

2. stupeň (vyučování do 12.25)

Obsah vyučování

  • ČJ, D: tematický den k Sametové revoluci

  • ostatní předměty: Daltonské pracovní listy na procvičování a opakování probraného učiva

Pozvánka na konzultace s učiteli, které proběhnou 14.11.2022

Vážení rodiče, zveme Vás na konzultace s učiteli, které proběhnou v pondělí 14. listopadu 2022 od 16:00 do 18:00 hodin.

Těšíme se na setkání!


Základní škola hledá do svého týmu učitele/učitelku s aprobací pro 1.stupeň

Základní škola hledá do svého týmu učitele/učitelku s aprobací pro 1.stupeň. Podrobnější informace na tel. 608 432 140.

Nabídka workshopu pro rodiče

Vážení rodiče, 26.11. 2022 proběhne ve škole workshop Montessori vzdělávání.

Více informací najdete v přiloženém plakátu.

Plakát (pdf)

Informace pro rodiče: testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku pro potřeby ČŠI

Vážení rodiče, v průběhu října a listopadu 2022 probíhá testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníku pro potřeby České školní inspekce. Informace k GDPR najdete kliknutím na níže uvedený odkaz.

Informace o testování a GDPR ZDE

Nabídka jazykových kurzů pro žáky ZŠ Komenského I, Zlín, které se budou konat přímo ve škole

Nabídka jazykových kurzů pro žáky ZŠ Komenského I, Zlín, které se budou konat přímo ve škole:

  • TE0603922

1. třída

PO/ ČT

13:00 - 13:45


  • DAA104022

2.- 3. třída

PO 14:00-15:00


  • DAA204122

4.- 5. třída

ST 13:30- 14:30


  • DAA204222

6.- 7. třída

ČT 13:50 - 14:50


  • DAA204322

8. třída( 9. třída)

ST 14:30 - 15:30


  • DAA204422

9.třída - TOEFL Jun

ČT 13:40-14:40

Nabídku a odkazy na přihlášení naleznete v příloze:

Příloha (pdf)


Seznam přijatých žáků z Ukrajiny

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků, formuláře ke stažení

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

v pondělí 23. 6. 2022 proběhla schůzka před nástupem dětí do 1. třídy. Dostavilo se 50 rodičů, kteří byli seznámeni s organizací školy a výuky v 1. třídě.

Schůzky se zúčastnila ředitelka školy Mgr. Karin Frýdlová, zástupkyně ředitelky školy pro 1. stupeň Mgr. Bc. Irena Rotreklová, MCS, vedoucí vychovatelka školní družiny Mgr. Marcela Plšková, paní učitelky budoucích prvních tříd Mgr. Pavlína Absolonová, Mgr. Iva Kusbachová a Mgr. Iveta Zámečníková.

Pro rodiče byly připraveny formuláře s informacemi o školní jídelně, školní družině. Rodiče také obdrželi „Seznam školních potřeb, které je potřeba zajistit dětem do 1. třídy a dále měli možnost podat si „Přihlášku k průkazu ISIC školák.

Rodiče vyplnili a podepsali Souhlas s výukou anglického jazyka v 1. a 2. třídě“,Zápisový lístek do školní družiny“ + „Odchodový lísteka „Přihlášku ke školnímu stravování“. Rodiče, kteří se schůzky nezúčastnili, si mohou tyto dokumenty stáhnout z webu školy, vyplnit je a odevzdat v sekretariátu do 30. 6. 2022. Dokumenty jsou rovněž připravené k vyplnění u sekretářky školy p. Soni Dudové.

Po informační schůzce byl pro rodiče připraven seminář o matematice prof. Hejného. Praktické workshopy pak rodiče čekají ještě v září.

V rámci schůzky měli rodiče možnost zajistit si pracovní sešit do anglického jazyka přes školu. V případě zájmu je možné si toto zajistit v kanceláři školy do 10. 6. 2022.

Obecné informace:

1. Děti jsou zařazeny do volitelných předmětů výtvarné činnosti a dramatická výchova (volbu provedli rodiče při zápisu – do 10. 6. 2022 je možné ještě provést změny, a to prostřednictvím emailu frydlova@zskom1.cz ).

2. Škola zakoupí dětem školní potřeby, jako jsou tužky, mazací tabulky, lepidla, barevné papíry a nůžky. Ostatní potřeby do výtvarné výchovy budou zakoupeny v září z prostředků Spolku rodičů při ZŠ Komenského I.

3. Škola pořádá každoroční školy v přírodě, a to vždy na začátku školního roku z důvodu upevnění kolektivu a navázání přátelských vztahů. Školy v přírodě se účastní žáci 2. – 5. tříd. Žáci 1. tříd se ŠVP mohou zúčastnit po dohodě s třídní paní učitelkou také, a to na podzim, či ke konci školního roku po vzájemné dohodě s rodiči.

4. Byl stanoven předběžný termín tř. schůzek pro první ročníky – 12. 9. 2022

5. Škola i školní družina připravuje nabídku zájmových kroužků pro děti. Seznam kroužků obdrží žáci a rodiče v polovině září 2022.

6. V budově školy má svoje pracoviště Hudební škola Yamaha a výtvarný obor ZUŠ Zlín. Do těchto zájmových škol mohou rodiče svoje děti přihlašovat již nyní nebo pak na začátku září 2022. Přihlášené děti si bude přímo ze školní družiny odvádět vyučující HŠ Yamaha a ZUŠ Zlín a po skončení výuky je opět zavede zpět.

7. Škola také navázala spolupráci s jazykovou školou Lingua, která připravuje kurzy pro žáky naší školy již od 1. ročníku.

8. Výuka

a) Matematika podle prof. Hejného

b) Český jazyk genetickou metodou (bez slabikování, rychlejší pochopení principu čtení)

c) Psaní písmem Comenia Script (ŠVP Barevná škola – běžné první třídy). Děti se s vázaným písmem seznamují v rámci čtení.

d) Od pololetí šk. roku 2022 – 2023 bude zařazen do výuky „Daltonský plán“. Jeden den v týdnu budou děti plnit úkoly z různých předmětů v daném časovém úseku. Mohou si volit pořadí úkolů, pracovní místo, samostatnou práci či práci ve skupině. Dodržet musí časový limit. Učí se tak plánování, zodpovědnosti za splnění úkolů, soustředění a práci v tichu.

e) Děti se učí podle týdenních plánů, které jsou vždy v pátek zveřejněny na webu třídy a školy.

f) Děti plní tzv. „měsíční domácí úkoly“. Jedná se o úkoly zaměřené na rozvoj osobnostních, sociálních, občanských a dalších stránek každého dítěte.

9. Děti v 1. třídách mají své garanty, přátele a ochránce v žácích 9. ročníků. Společně prožívají různé aktivity a plní úkoly. Tento projekt se jmenuje „Kamarád“ a prolíná celým prvním školním rokem prvňáčků.

10. Školní družina používá nově bezpečnější systém vyzvedávání dětí rodiči – Bellhop. Pokud bude rodič vyzvedávat své dítě ze školní družiny, zakoupí si k tomu účelu speciální čip (100 Kč). Čip vydává vedoucí vychovatelka školní družiny Mgr. Marcela Plšková na základě vyplněného zápisového lístku. Čipy je možné si vyzvednout od 29. 8. 2022.

Schůzka s rodiči, kde odevzdají odchodové lístky proběhne 1. září ve školní družině s vedoucí paní vychovatelkou.

Vyzvedávání dětí ze ŠD je možný do 13.30 a pak od 15.00. Mimo stanovený čas je to samozřejmě také možné, ale prosíme, abyste tento režim respektovali v co největší míře. Paní vychovatelky tak mají prostor chodit ven a na další akce mimo školu. Vše je však vždy o vzájemné domluvě.

11. V září rodiče obdrží přístupové údaje do elektronické žákovské knížky „Bakaláři“, prostřednictvím níž probíhá omlouvání nepřítomnosti žáka, komunikace učitel­ – rodič a předávání výsledků vzdělávání.

12. Provoz školy v době prázdnin bude vyvěšen na webových stránkách. www.zskom1.cz.

13. Požadavky na zařazení dětí do tříd (kamarádské vztahy ze školky či rodinné) máte možnost vznést směrem k paní ředitelce prostřednictvím emailu frydlova@zskom1.cz do 10.6. Pak budou seznamy vyvěšeny a změny v nich nebudou možné.

S přáním krásných letních dnů Mgr. Karin Frýdlová, řed. školy


Průkazy ISIC scholar - informace

Vážení rodiče,

od školního roku 2021/2022 vám nabízíme možnost vyřídit pro své děti žákovský průkaz ISIC scholar. Podrobnější informace o možnostech využití a výhodách tohoto průkazu naleznete na Průkaz ISIC Školák - ISIC.cz


Cena průkazu je 250,-Kč a je platný po dobu 5 let. Tento průkaz je také možné využívat také místo čipu ke stravování či vstupu do budovy školy v době polední pauzy.

V případě vašeho zájmu vyplňte a dodejte přiloženou přihlášku do školy, a to elektronicky na mailto:isic@zskom1.cz nebo osobně do kanceláře školy. Součástí přihlášky musí být také fotografie dítěte dle pokynů v přiloženém informačním dopise.


Certifikáty a ocenění:

Ekoškola

e-Twinning 2021.pdf

eTwinning

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Příloha4_MŠMT-Plakát A4 k publicitě NPO.PDF
2112290202-a3horizontal.pdf
Sablony III.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF

Kraje pro bezpečný internet

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha