Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Aktuálně:

SLOVO NA ZÁVĚR

Vážení rodiče,

Končí opět jeden školní rok. Dovolte mi, abych poděkovala všem žákům za to, jak se zdárně poprali s distančním vzděláváním, rodičům i prarodičům za pomoc, kterou dětem poskytovali, kolegům, kteří prokázali neuvěřitelnou míru spolupráce a pracovního nasazení. Děkuji všem, kteří svými podněty a nápady přispěli k tomu, aby se nám pracovalo co nejlépe. Poslední dva školní roky byly nejnáročnějšími školními roky v životě rodičů školáků i nás pedagogů. Za jejich zvládnutí všem patří upřímné poděkování.

Velké poděkování míří ke kolegyním, které se na dlouho dobu staly pilířem spolupráce a které opouštějí řady pedagogických pracovníků. Jejich pedagogická práce se naplnila, zanechaly za sebou kus svědomité práce, nápadů, empatie. Mezi kolegy, žáky i rodiči se těšily úctě. Přeji paní zástupkyni Zdence Velebové, paním učitelkám Blance Trojnové a Evě Postavové a úspěšný začátek nové životní etapy, mnoho zdraví, pohody, klidu a štěstí zejména v osobním životě.

Paní učitelce Šárce Vojáčkové rovněž úspěšný začátek nové pracovní etapy na pozici ředitelky školy.

Dovolte také mě, abych se se po 21 letech ve funkci ředitelky školy se všemi rovněž rozloučila. Nastal čas, kdy je třeba rozloučit se s pedagogickou kariérou. V našich srdcích zůstanou všechny ty stovky dětí, které jsme mohly učit, předávat jim znalosti a dovednosti. Budeme vzpomínat na zážitky prožité na této škole, které jsme mohly prožít při různých akcích, projektech. Věřím, že v nastolené cestě bude pokračovat od nového školního roku i nová paní ředitelka Karin Frýdlová. Přeji ji hodně pracovních úspěchů.

Čekají nás zasloužené dny volna a odpočinku o prázdninách a dovolených. Všem přeji pohodové letní měsíce plné sluníčka, zábavy, volnočasových aktivit, klidu i času na relaxaci co možná nejvíc bez epidemiologických omezení.

Odcházejícím žákům přeji, aby na nových školách našli kvalitní a empatické učitele, nové kamarády a také naplnění svých životních cílů. Milí deváťáci, odcházíte do života dobře připraveni na to, abyste dál rozvíjeli své vědomosti, umění a talent. Byli jste skvělí a tak jako ostatní deváťáci i vy, zůstanete v našich srdcích.

Nikdo z nás dnes nedokáže odhadnout, co nás čeká po prázdninách. Musíme být optimističtí a doufat, že snad jen to nejlepší. V době mimořádných opatření jsme získali cenné zkušenosti. Až se po prázdninách vrátíme do školy, uvědomíme si, že v životě není nic jednoduché a samozřejmé.

Za všechny pracovníky školy přeji dětem krásné a pohodové prázdniny. Vám rodičům, i pedagogům, příjemně strávenou dovolenou, abyste si o prázdninách dopřáli potřebného odpočinku a načerpali spoustu nové energie do následujícího školního roku.

Hezké prázdniny.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy


Provoz školní družiny 30.6.2021

Vážení rodiče, provoz školní družiny dne 30.6.2021 bude probíhat od 6:00 do 15:30 hod.


Děkujeme za pochopení.

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

V době prázdnin bude škola otevřena pro veřejnost v úředních hodinách na sekretariátu školy :

1.7 - 9.7. 9:00 – 11:00 hod

26.7. - 30.7.

26.8. - 31.8.

Komunikace se školou :

info@zskom1.cz

sekretariat@zskom1.cz

tel : 577 044 711


Výdej obědů v posledním týdnu školního roku

  • Pátek 25.6. 11.00 – 13.00 hod.

  • Pondělí 28.6. 11.00 – 13.00 hod.

  • Úterý 29.6. 11.00 – 13.00 hod.

  • Středa 30.6. 10.00 – 10.45 hod

Informace ze schůzky rodičů budoucích prvňáků:

Z důvodu současných vysokých teplot, ředitelka školy rozhodla o úpravě organizace vyučování

Ukončení výuky:

Pátek 18. 6.

  • I. st. dle rozvrhu hodin po 4. nebo 5. vyučovací hodině

  • II.st. dle rozvrhu hodin po 5. nebo 6. vyučovací hodině

  • odpolední výuka 7. a 8. vyučovací hodinu odpadá

Pondělí 21. 6. + Úterý 22. 6.

  • I. st. dle rozvrhu hodin po 4. nebo 5. vyučovací hodině

  • II. st. dle rozvrhu hodin po 5. nebo 6. vyučovací hodině

Ilona Garguláková

Informace k provozu školy od 15. 6. 2021

S účinností od 15. 6. 2021 je umožněn pobyt bez ochrany dýchacích cest. Žáci nemusí mít nasazenou roušku nebo respirátor při výuce ve třídě, v oddělení školní družiny. Při opuštění třídy o přestávkách na chodbách, v šatnách, při přechodu do školní jídelny je povinnost všech ,jak žáků, tak učitelů, mít nasazenou roušku nebo respirátor.

Jsou zakázány vzájemné návštěvy žáků ve třídách, zejména žáků vyšších ročníků. V případě nevyhnutelné návštěvy musí mít žáci nasazenou roušku.

Ilona Garguláková


Potvrzení o testování

Škola nevydává potvrzení pro jiné organizace o tom, že žák má negativní výsledek. Toto potvrzení nahrazuje čestné prohlášení zákonného zástupce, že ve škole žák absolvoval nejdéle před 72 hodinami antigenní test, který je určen pro sebetestování nebo povolen Ministerstvem zdravotnictví pro laickou osobu s negativním výsledkem. Výjimkou jsou přijímací zkoušky žáků 9. ročníku na SŠ.

Ilona Garguláková


IFORMACE K PROVOZU ŠKOLY OD 24.KVĚTNA 2021

Mimořádným opatřením MZDR se s účinností 24. 5. 2021 se mění doba po prodělání onemocnění COVID-19, po kterou zaměstnanci a žáci nemusí podstoupit preventivní testování, a to z 90 dní od pozitivního testu na přítomnost SARS-CoV-2 na 180 dní. Zaměstnanec nebo žák musí doložit, že prodělali covid – 19, nemusí podstupovat preventivní testování ve škole nebo školském zařízení 180 dní od prvního pozitivního testu POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu.

Ilona Garguláková

Vážení rodiče,

V souvislosti s novelou mimořádného opatření MZ k povinnému testování žáků s účinností od 3.5. 2021 se preventivní antigenní test ve školách nově provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Zpravidla je tímto dnem pondělí. Preventivně se test provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák v den testování přítomen ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pro žáky 2. stupně, kteří doposud neprošli testování s frekvencí 2x týdně, platí, že jsou testováni 2x týdně.

Netýká se individuálních konzultací jeden na jednoho, kdy se testování neprovádí.

Na základě požadavku ministra školství nedochází k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (kadeřnictví, holičství apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy


Informace pro rodiče - proběhne zápis do hudební školy Yamaha Zlín


Pobočka HŠ Yamaha se nachází v přízemí školy. Lektor si děti může vyzvednout přímo v družině. V letošním školním roce Yamaha nabízí instrumentální programy Zobcová flétna a Keyboard. Od září by rádi nabídku rozšířili o Doprovodnou kytaru, Ukulele a Populární zpěv. Pokud máte zájem, vyplňte předběžnou nezávaznou přihlášku s dotazníkem, který hudební obor by vás zajímal nejvíce.

Informační leták k zápisu najdete ZDE

Aktivity školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Různé

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání


Vážení rodiče,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání. Doučování je určeno dětem v 1. až 6. ročníku. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.


https://fhs.utb.cz/aktuality-a-akce/nabidka-doucovani-pro-1-stupen-zakladnich-skol/

Stránky na podporu kybernetické bezpečnosti a materiály Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Informace jsou v dokumentu MŠMT ke stažení ZDE.

Leták MŠMT: I. stupeň

Leták MŠMT: II. stupeň

plakat_2020_Bezpečný internet.pdf
IT_specialiste_nabidka.pdf

Ve škole působí pobočka HŠ Yamaha

Certifikáty a ocenění:


etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF