Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Oznámení školy:

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠD

Nová cena čipu ve školní jídelně

Od 1.8.2019 dochází k navýšení ceny čipu ze 100,- Kč na 110,- Kč včetně DPH (škola je od 1.5.2019 plátce DPH). Čip je majetkem strávníka.

PŘERUŠENÍ PROVOZU ŠD

Ředitelka školy oznamuje podle § 8 odst. 2 vyhlášky 74/2005 o zájmovém vzdělávání přerušení provozu školní družiny v době hlavních prázdnin (1.7. – 30.8) z organizačních důvodů.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

ÚŘEDNÍ HODINY NA SEKRETARIÁTU ŠKOLY V DOBĚ PRÁZDNIN

  • 1.7. – 4. 7. 8,00 – 11,00
  • 22. 7. -2. 8. 8,00 – 11,00
  • 12. 8. – 30. 8. 8,00 – 11,00

Žáci si mohou vyzvednout nevyzvednutá vysvědčení ve dnech:

  • 1.7. – 4. 7. 8,00 – 11,00
  • 26. 8. – 30. 8. 8,00 – 11,00

Vedení školy děkuje rodičům za spolupráci a přeje všem žákům, rodičům i zaměstnancům pěkné prázdniny.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy

Rodičům budoucích prvňáků

Vážení rodiče,

ve středu 12.6.2019 proběhla schůzka pracovníků školy a rodičů budoucích prvňáčků. Rodiče obdrželi informace o chodu školy, školním vzdělávacím programu, o výuce písma Comenia Script a metodách práce v matematice. Rovněž se dozvěděli důležité zprávy o provozu školní družiny a školní jídelny.

Od zástupců Výtvarného oboru ZUŠ Zlín a HŠ Yamahy, které v budově ZŠ Komenského I provozují své kroužky, dostali nabídku výtvarné a hudební náplně volného času dětí.

Ke stažení jsou dokumenty v pdf:

Souhlas rodiče s výukou angličtiny si můžete stáhnout, podepsat a odevzdat ve škole již nyní nebo 2. září 2019.

Další informace:

Informace o prodeji stravného


Pokud máte zájem o umístění dítěte do školní družiny, vyplňte zápisní lístek a odevzdejte ho v co nejkratší době v sekretariátu školy

Vážení rodiče, zahájení školního roku 2019 – 2020 proběhne dne 2.9.2019 od 8:00 do 9:00 hod.

Těšíme se na setkání!

Nabídka poradenství pro rodiče zdarma ve šk. roce 2019 - 2020

Vážení rodiče,

v rámci projektu MŠMT Místní akční plány rozvoje vzdělávání II nabízí Zlín rodičům dětí možnost konzultovat výchovné problémy dětí s odborníky z praxe zdarma.

Vážení rodiče, rozhodně nabídku využijte a poraďte se v případě problémů se specialisty na výchovné a vzdělávací potíže dětí!

Pokud budete mít zájem, napište či zatelefonujte od září 2019 Mgr. Fojtáchové nebo Mgr. Opravilovi nebo oslovte nás, učitele, abychom Vám s navázáním kontaktů pomohli.

Upozornění ze školní družiny na nutnost dodržování odchodových časů dětí

Vážení rodiče, připomínáme nutnost dodržování pravidel školní družiny (ŠD) pro vyzvedávání dětí podle odchodového lístku.

Pro odchod dětí ze ŠD jsou stanoveny tyto časy: 13:30, 15:00, po 15:00 kdykoliv.

Není možné vyžadovat pro odchod dítěte čas např. 13:07! Z organizačních důvodů to škola nemůže zajistit. Pokud má dítě odchod ze ŠD ve 13:30, rodič čeká na dítě před školou u hlavního vchodu. Nezvoňte prosím na zvonek ŠD ve 13:25, 13:28 atp.!

Pokud dítě odchází v jiný čas, napíší rodiče omluvenku. Stává se, že rodiče zapomenou omluvenku napsat a pouze zazvoní na ŠD. V takovém případě se může stát, že děti a paní vychovatelky jsou mimo hlavní budovu a zvonek neslyší.


Stránky Montessori tříd:

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění: