Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Aktuálně:

Žádáme rodiče,

o důslednou kontrolu čísla účtu školní jídelny před odesláním platby za školní obědy na účet školní jídelny. Rodiče chybně zadají účet školní jídelny bez předčíslí 123 a platba pak odejde na účet soukromé osoby. Banka za vrácení platby z chybného účtu na účet rodičů strhává rodičům poplatek za převod. Upozornění jsme obdrželi od majitele soukromého účtu.

Číslo účtu školní jídelny 123 – 2661330217/0100

Ilona Garguláková


Vážení rodiče,

V souvislosti s novelou mimořádného opatření MZ k povinnému testování žáků s účinností od 3.5. 2021 se preventivní antigenní test ve školách nově provádí 1x týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti žáka ve škole v daném týdnu. Zpravidla je tímto dnem pondělí. Preventivně se test provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li žák v den testování přítomen ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

Pro žáky 2. stupně, kteří doposud neprošli testování s frekvencí 2x týdně, platí, že jsou testováni 2x týdně.

Netýká se individuálních konzultací jeden na jednoho, kdy se testování neprovádí.

Na základě požadavku ministra školství nedochází k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (kadeřnictví, holičství apod.) nebo pro účely amatérského sportu. Klient nebo sportovec (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

Mgr. Ilona Garguláková, ředitelka školy


Aktivity školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Informace ze školy

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání


Vážení rodiče,

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nabízí dětem zdarma doučování v období distančního vzdělávání. Doučování je určeno dětem v 1. až 6. ročníku. Bližší informace naleznete na tomto odkazu.


https://fhs.utb.cz/aktuality-a-akce/nabidka-doucovani-pro-1-stupen-zakladnich-skol/

ZMĚNA ÚČTU PRO PLATBU STRAVNÉHO od 2. 12. 2020

123 – 2661330217/0100


Vážení rodiče

Upozorňujeme na změnu účtu pro platbu stravného. Žádáme vás o změnu trvalých příkazů do 15. 12.

Pro platbu stravného použijte:

Číslo účtu školy: 123 – 2661330217/ 0100 (Komerční banka)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (zůstává stejné)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis příjemce : např. Jan Novák - stravné

Mgr. Ilona Garguláková – ředitelka školy

Stránky na podporu kybernetické bezpečnosti a materiály Národní úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost. Informace jsou v dokumentu MŠMT ke stažení ZDE.

Informace o novém hřišti na Zálešné ZDE

Leták MŠMT: I. stupeň

Leták MŠMT: II. stupeň

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Různé

plakat_2020_Bezpečný internet.pdf
IT_specialiste_nabidka.pdf

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění:

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF