Základní škola Komenského I, Zlín

Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

Aktuálně

Školní spoje MHD od 30. listopadu

Informace v dokumentu pdf ZDE

Dotazník pro rodiče

Sběr dat o průběhu distančního vzdělávání ve všech zlínských základních školách. Data poslouží k vyhodnocení potřebnosti podpůrných opatření, např. je předjednána pomoc studentů pedagogických oborů FHS UTB s doučováním, pomoc s přípravou videolekcí a další.

Odkaz na dotazník:

https://bit.ly/36OtJUS

Informace o ošetřovném v době prázdnin

Informace k ošetřovnému najdete v dokumentu ZDE

Leták MŠMT: I. stupeň

Leták MŠMT: II. stupeň

Vážení rodiče,

pokud jste se dostali vinou dopadů pandemie Covid – 19 do svízelné situace, můžete si požádat o Balík základních potravin a hygieny v hodnotě 3 000 Kč od projektu Patron dětí.

Důkladně si pročtěte přiložený letáček s návodem postupu. Pro bližší vysvětlení můžete také kontaktovat paní Kateřinu Havelkovou, tel. 774 776 361.

Leták je ZDE

Informace k mimořádným opatřením vlády

Vážení rodiče,

S účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole na základním vzdělávání.

Žáci budou vzdělávání distanční formou. Dle školského zákona je účast všech žáků na výuce povinná. V případě nemoci žáka v průběhu distančního vzdělávání, je rodič povinen žáka omluvit třídnímu učiteli do 3 dnů.

Veškerá komunikace s rodiči bude probíhat přes elektronickou žákovskou knížku. Aktuální informace budou zveřejňovány na webových stránkách školy a zároveň prostřednictvím e- ŽK. Žádáme rodiče, aby sledovali pravidelně informace, protože se mohou průběžně měnit.

Školní jídelna:

Všechny objednávky obědů i svačin byly s platností od 14. 10. 2020 zrušeny. Pro žáky v distančním vzdělávání je umožněno stravování ve školní jídelně za přísných hygienických podmínek. Jídlo je možné konzumovat pouze ve školní jídelně. Je zakázáno odnášet si jídlo domů. V případě prvního dne nemoci žáka v distančním vzdělávání si může zákonný zástupce odnést jídlo pro své dítě v jídlonosiči.

Výdej obědů pro žáky v distančním vzdělávání bude probíhat od 12:00 – 13:30 hod.

Pokud mají rodiče zájem o obědy, musí si je pro své dítě znovu objednat. Z technických a provozních důvodů došlo ke změně skladby jídelníčku. Cena stravného zůstává zachována.

Vážení rodiče, přeji Vám i nám pedagogům pevné zdraví, hodně trpělivosti a děkuji za spolupráci i součinnost, kterou nám poskytujete.

Mgr. Ilona Garguláková – ředitelka školy


Škola

Montessori

Družina

Jídelna

Bakaláři - elektronická ŽK

Objednávky obědů a svačinek

Kontakty (škola, jídelna, družina, učitelé)

Kalendář akcí školy

Články o dění ve škole, aktivity, soutěže, projekty

Články o aktivitách Montessori tříd

Články o aktivitách a kroužcích ve ŠD

Stránky tříd:


Stránky Montessori tříd:

Různé

plakat_2020_Bezpečný internet.pdf
IT_specialiste_nabidka.pdf

Kalendář akcí školy:

Certifikáty a ocenění:

etw_certificate_187852_cz.pdf
etw_certificate_199154_cz.pdf
Plakát A3.pdf
plakát MAP II.PDF