Dalton na 2. stupni

Na druhém stupni postupně zařazujeme do výuky daltonské úkoly od školního roku 2015/16. Hlavním cílem je podpora aktivní práce žáků s principy daltonské výuky, kterými jsou samostatnost, zodpovědnost a spolupráce.

Daltonské úkoly obsahují zadání pro jednu vyučovací hodinu (krátkodobé úkoly) nebo více vyučovacích hodin (dlouhodobé úkoly), na kterých žáci pracují i více hodin (zpravidla 3-5 hodinové bloky) a mohou je vypracovávat i doma. Daltonský úkol, zadaný nejčastěji pomocí pracovního listu, se skládá ze tří základních částí:

  • povinná část,

  • volitelné úkoly,

  • extra-úkoly.

Žák si může volně vybrat, který úkol splní dříve a který později. Volí si své spolupracovníky, a někdy také místo, kde bude pracovat. Může pracovat samostatně, ale i ve skupině. Žák si musí svou práci vhodně časově rozvrhnout a naplánovat, aby ji v daném čase stihnul. Úkoly žáci vypracovávají do sešitů, pracovních sešitů nebo přímo do pracovních listů.

Žáci druhého stupně úkoly nezpracovávají v hodinách uspořádaných do bloku během jednoho dne (jako 1. stupeň), ale během několika běžných hodin podle rozvrhu. Vyučující na druhém stupni zařazují prvky daltonské výuky ohledem na vhodnost jednotlivých témat a také s ohledem na hodinovou dotaci.

Díky rozsahu úkolu se tak vedle dovednosti samostatně pracovat či spolupracovat na úkolech, studovat a vyhledávat informace, žáci učí základní kroky, jak si plánovat práci a následně zhodnotit jak výsledek své práce, tak i proces, kdy úkol zpracovávali.

Jak vypadá práce na dlouhodobém úkolu v hodinách?

  • Na začátku proběhne instruktáž, ve které učitel představí úkol, vysvětlí žákům jejich činnost, projde jednotlivé úkoly.

  • V průběhu některých z hodin zařazujeme i klasický výklad, jehož obsah si žáci zaznamenají buď přímo do pracovních listů nebo do normálních sešitů.

  • Na závěr bloku si žáci nejčastěji pomoci opravného listu sami zkontrolují správnost řešení, mají možnost objasnit si nepřesnosti a připravit se na test.