Dalton ve třídách

Dalton v březnu až květnu 2017

1.A

V daltonském plánu dostaly děti pracovní list do matematiky. Zatím si zvykají na samostatné vyplnění úkolů. Zaměřili jsme se na procvičení numerace do 14, pyramidy a práci s barevnými kostkami.

Mgr. Iva Kusbachová

2.A

V Daltonu měly děti úkoly z matematiky a českého jazyka, které byly doplněné o výtvarnou výchovu. V matematice se věnovaly raketovému počítání, kde musely dávat pozor - počítat, zároveň rozlišit sudá a lichá čísla, a ještě je vybarvit. V českém jazyce žáci luštili tajenku a opravovali chybná slova. Poté si do svých daltonských sešitů psali nejznámější pořekadla a k jednomu z nich kreslili obrázek.

Mgr. Jana Vyorálková

3.A

Ke zpracování dostaly děti tato témata: Hudební, Hravé, Tábornické, Rostlinné a Počítačové. Daltonský blok probíhal v pátek během dvou až tří hodin. Byl zaměřen hlavně na opakování probraného učiva.

Novinkou jsou ztv. Pracovní listy PL, které si mohou žáci plnit nejen v době vyučování, ale mohou na nich pracovat i doma.

Mgr. Jana Haasová

3.B

V našem daltonu v matematice žáci stavěli stavby z krychlí, zakreslovali jejich plány, nově také pohled zepředu. Procvičili si i zaokrouhlování.

V rámci českého jazyka si děti vyplnily přihlášku na letní tábor - velká/malá písmena. Hledaly v textu slovesa, určovaly osobu a číslo.

Mgr. Lenka Bárová

4.A

Daltonský plán byl věnovaný informacím o psech. Děti pracovaly na tématu v předmětech ČJ, M, VL a PŘ.

Další Daltonský plán sledoval učivo o hlavním městě Praze. Žáci zpracovali pracovní listy v ČJ, matematice, vlastivědě a přírodovědě.

Mgr. Lucie Köglerová

4.B

Dalton nás baví a těšíme se na něj. Pokaždé je něčím nový a zajímavý. Jelikož nás matematika baví, zaměřili jsme se tento měsíc hlavně na ni. Tvořili jsme tělesa, skládali krychle (takové malé origami), a nebo jsme kouzlili s proužkem papíru. Kdo neuvidí, neuvěří, co jsme všechno zvládli a naučili se :-). Po zvládnutí povinných úkolů nás vždy čekají ještě nepovinné. Tam nám paní učitelka zařazuje hodně her a vyhledávání v encyklopediích. Všechny úkoly jsou prima. Když někdo dosáhne 100 bodů, a tam už se pohybuje skoro každý, získává odměnu. Na tu se těšíme nevíce :-)

Mgr. Šárka Vojáčková