Prevence šikany - projekt "Nenech to být"

Vážení rodiče, žáci,

Cílem naší školy je, aby byla přátelským a bezpečným prostředím pro všechny žáky. Naší snahou je zlepšovat klima školy, zlepšovat atmosféru mezi žáky a předejít řadě problémů, které každodenní školní život přináší v oblasti vzájemných vtahů mezi žáky. Jsme školou otevřenou a problémy se snažíme řešit. Žáci mají k dispozici schránku důvěry, kdykoliv se svými problémy mohou přijít za kterýmkoliv ze členů pedagogického sboru včetně vedení školy.  Naše škola dlouhodobě pořádá pro žáky školy v přírodě, zážitkové kurzy, žáci se účastní celé řady preventivních programů, kde se nastavují pravidla soužití i vzájemných vztahů. Nevhodné chování mezi žáky nám není lhostejné, snažíme se je řešit a žákům pomoci.  Ne každý z žáků má odvahu přijít za učitelem. Proto se naše škola zapojila

do projektu „NENECH TO BÝT - NNTB“

„Nenech to být“ je internetový systém a mobilní aplikace pomáhající velmi rychle odhalovat negativní vztahy vyskytující se ve školním prostředí, řešit či minimalizovat rizika spojená s případnou  šikanou, nevhodným chováním nebo vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. S podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy mají žáci i rodiče možnost anonymně a bez obav nahlásit vyskytující se problémy v kolektivu.

Jak postupovat:

-          Otevřít webovou stránku www.nntb.cz

-          Vstoupit do prostředí jako žák nebo jako rodič

-          Vyhledat svou školu

-          Vyplnit a odeslat potřebné informace – žák nebo rodič popíše problémy nebo šikanu, které se u něj ve třídě, či škole vyskytují.

Zprávu pak obdrží v e-mailu pověřená osoba příslušné školy – metodik prevence, který se jí bude dále zabývat.

Věříme, že zapojení naší školy do projektu přispěje k udržení zdravého klimatu v naší škole