Informace o zpracování osobních údajů zákonného zástupce dítěte

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE DÍTĚTE-ŽÁKA.pdf