Kamarád

Celoroční spolupráce žáků devátých ročníků a prvňáčků začíná v září společně prožitou dvouhodinovou akcí. Malé děti se seznámí se svými staršími spolužáky, kteří nad nimi budou mít po celou první třídu patronát. Deváťáci provedou prvňáčky školním rokem, chrání je a pomáhají jim. V průběhu školního roku mají 1. a 9. třídy několik společných akcí a vše se uzavírá na konci roku, kdy se děti spolu rozloučí.

Cílem akce je vytvořit citové vazby mezi staršími a mladšími žáky, vést deváťáky k zodpovědnosti a snaze pomáhat slabším a nabídnout nejmladším dětem ochranu a přátelství v začátku školní docházky