EU - mléko a ovoce

Naše škola je zapojena do projektů „Ovoce do škol“ a "Mléko v evropských školách". Mléčné výrobky a ovoce jsou poskytovány prostřednictvím chladícího automatu, který je umístěn v přízemí školy v prostorách herny. Základním cílem projektu je přispět k trvalému zvýšení spotřeby mléka, ovoce a zeleniny, bojovat proti epidemii dětské obezity a zvrátit klesající spotřebu mléčných výrobků, ovoce a zeleniny. K odběru výrobků je nutné mít kreditku, která platí pro odběr ovoce i mléčných výrobků. Tu si děti mohou vyzvednout zdarma každý den do 8:00 hod. ve školní jídelně. Kredity zůstávají v platnosti po celou dobu školní docházky. Ztrátu je nutné nahlásit u okénka pro prodej stravy. Kreditka se zablokuje a žákovi je vydána nová. Při převodu kreditu ze ztracené karty na novou se platí manipulační poplatek ve výši 10,- Kč, který bude odečten z výše převáděného kreditu. Přihlášením na webové stránce http://automaty.come.cz (číslo karty a heslo je uvedeno na kreditce) si můžete kontrolovat stav účtu, vybrané výrobky, a také zablokovat zboží, které nechcete, aby vaše dítě odebíralo z automatu.

Mléko – na odběr mléčných výrobků je potřeba si mléčnou kreditku nabít http:/www.happysnack.cz/jak-se-v-automatu-plati.html. Cena neochuceného mléka je 7,60 Kč, ochucené mléko za 8,40 Kč.

Ovoce – je zdarma pro žáky 1. – 5. tříd, žák má nárok na jednu porci měsíčně. http:/www.happysnack.cz/ovoce-do-skol/obecne-informace.html