Adopce na dálku

Pedagogičtí pracovníci naší školy adoptovali indickou holčičku jménem Navya, která měla na začátku podpory 7 let. Navya má 3 sourozence a chodí do školy Infant Jesus Hr. Primery School v Mangaluru. Učitelé zajišťují dívence vzdělání a lékařskou péči vždy na nadcházející školní rok.

Informace o rodině: Otec rodinu opustil a matka živí děti sama. Vydělává jako dělnice. Navya a její starší sestra bydlí v domově provozovaném řádovými sestrami. Dvě mladší děti žijí s matkou, které pomáhá babička. Ze skromného výdělku námezdní dělnice je pro matku nesmírně obtížné zabezpečovat i nejzákladnější potřeby své rodiny.

Saina D´Souza

je jméno indické dívenky , kterou naši žáci podporují od roku 2015. Jde již o druhou adopci na dálku organizovanou našimi žáky. V předchozí adopci děti z naší školy 12 let podporovaly chlapce Chandrashekara Bhoviho.

Adopci zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha, což je záruka, že peníze od našich žáků vždy dojdou na správné místo. V čem podpora indické dívenky spočívá? Každý rok na podzim probíhá sběr papíru, jehož výtěžek pokrývá sumu 4 900 Kč. Tato finanční částka stačí na zaplacení školného v Indii na celý školní rok, na pořízení školních pomůcek, nejnutnějšího oblečení, léčebné pojištění a drobné dárečky a výlety. Součástí adopce jsou také dopisy, které si naši žáci se Sainou vyměňují. Do Indie posíláme vánoční i velikonoční pohledy a přání a v dopisech seznamujeme indickou dívenku se životem v České republice. Z Indie nám přichází dopis dvakrát za rok: Kolem Vánoc a o prázdninách. Z dopisů se dozvídáme, jak Saina prospívá ve škole, čím by chtěla jednou být, co zajímavého prožila, jak vypadá život v Indii, co se učí ve škole a co ji baví. Vzájemná korespondence probíhá v angličtině. S překlady dopisů do a z anglického jazyka pomáhají žákům vyšších ročníků paní učitelky.