Poradenské služby školy

Mgr. J. Ocelková - vých. poradce II. st

Mgr. L. Doležalová - vých. poradce I. st.

Mgr. I.Kusbachová - metodik prevence I.

Mgr. K. Gerberyová - metodik prevence II.

Dokumenty