Ekoškola

Škola je přihlášena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Chceme se tak přidat se k více než 300 školám v ČR a k 44 500 ve světě, jejichž žáci postupně zlepšují životní prostředí školy a jejího okolí.

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace.

Jsme Ekoškola

Do projektu jsme se zapojili v roce 2015. Díky velkému úsilí a práci našich šikovných žáků se nám na jaře 2018 podařilo získat prestižní titul ekoškola.

Slavnostního předávání mezinárodních titulů programu Ekoškola se v roce 2018 zúčastnilo 58 škol z celé České republiky. Ceremonie proběhla v prostorách Valdštejnského paláce Senátu PČR ČR v Praze.

Po tomto vyhlášení jsme se tedy stali jednou ze 155 škol v České republice s oceněním Ekoškola.

V budoucnu očekáváme, že se do našeho ekotýmu přidají další žáci a společně se nám podaří tento titul obhájit!

Pracovní tým:

5. A - Kryštof Křivánek

7. A - Gabriela Malíková

8. B - Markéta Synková, Barbora Prchlíková, Anna Thurnerová,Radim Navrátil, Ester Andrýsková

9. B - Adéla Daňková, Veronika Adamová


Analýza školy:

Náš ekotým analyzoval ekologický stav školy. Využili jsme pracovní listy ekoškoly, abychom věděli, na co se zaměřit. Výsledky analýzy ekotýmu jsou v dokumentech na konci této stránky. Z výsledků analýzy ekotým vyhodnotil silné a slabé stránky školy.

Ekokodex:

Vytvoříli jsme Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží nám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí.

Plán činnosti:

Náš plán činností vychází z výsledků předchozí analýzy. V rámci diskuze jsme se snažili přijít na to, jak zlepšit výchozí stav.

Jednotlivé činnosti byly zpracovány do přehledné tabulky, která je vyvěšena na chodbě v přízemí.

Dokumenty: