Ekoškola

Škola je přihlášena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Chceme se tak přidat se k více než 300 školám v ČR a k 44 500 ve světě, jejichž žáci postupně zlepšují životní prostředí školy a jejího okolí. 

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace. 

Naše škola opět obhájila titul ekoškola!

ZŠ Komenského I je v Ekoškole od roku 2014 a v dubnu po třetí obhájila titul na období 2023 - 2026. Škola získala na základě auditu 28.4. 2023 vysoké skóre 666 bodů ze 700 možných bodů. Z auditorské zprávy vyplývá, že:

·         Přístup k žákům je zaměřen na předávání odpovědnosti za chod a budování školy

·         Vedení školy vytváří pro Ekotým otevřený prostor a motivuje ho k činnosti.

·         Snaží se najít řešení i v případě vyšší finanční náročnosti cíle.

·         Témata Ekoškoly a aktivity Ekotýmu se staly nedílnou součástí provozu školy a také výuky

·         Členové Ekotýmu informují a vzdělávají spolužáky, vymýšlejí aktivity, jak je zapojit, aby měl každý možnost ovlivnit prostředí školy.

·         Ekotým vytvořil prezentaci, kterou 2 členky prezentovaly na magistrátu Zlína v rámci projektu „Tvoříme školu“ a tím získaly finance pro nákup různých věcí, díky kterým se žáci cítí ve škole lépe.

·         Ekotým rozumí metodice Ekoškoly a je si vědom důležitosti návaznosti jednotlivých kroků.

·         V každé třídě mají „ekohlídky‘“, které zajišťují šetření vodou a energiemi.

·         Od poslední obhajoby udělala škola velké pokroky ve zpracování Analýzy a Plánu činnosti

a především v předávání kompetencí na Ekotým, který má aktuálně 15 členů.

Díky úspěšnému auditu jsme se 22. června zúčastnili slavnostního předávání mezinárodních certifikací programu Ekoškola v Brožíkově sále na Staroměstské radnici v Praze.

Chtěl bych poděkovat ekotýmu za výbornou spolupráci a doufám, že zůstane úspěšný i v následujících letech.

Mgr. Jaroslav Helmer


Jsme Ekoškola

Do projektu jsme se zapojili v roce 2015. Díky velkému úsilí a práci našich šikovných žáků se nám na jaře 2018 podařilo získat prestižní titul ekoškola. 

Slavnostního předávání mezinárodních titulů programu Ekoškola se v roce 2018 zúčastnilo 58 škol z celé České republiky. Ceremonie proběhla v prostorách Valdštejnského paláce Senátu PČR ČR v Praze. 

Po tomto vyhlášení jsme se tedy stali jednou ze 155 škol v České republice s oceněním Ekoškola.


Analýza školy:

Náš ekotým analyzoval ekologický stav školy. Využili jsme pracovní listy ekoškoly, abychom věděli, na co se zaměřit. Výsledky analýzy ekotýmu jsou v dokumentech na konci této stránky. Z výsledků analýzy ekotým vyhodnotil silné a slabé stránky školy.

Ekokodex:

Vytvoříli jsme Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží nám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí. 

Plán činnosti:

Náš plán činností vychází z výsledků předchozí analýzy. V rámci diskuze jsme se snažili přijít na to, jak zlepšit výchozí stav. 

Jednotlivé činnosti byly zpracovány do přehledné tabulky, která je vyvěšena na chodbě v přízemí. 

Dokumenty: