Montessori


28. Mezinárodní montessori kongres


V červenci 2017 se bude v Praze konat jedna z největších akcí v oblasti

montessori vzdělávání -  28. Mezinárodní montessori kongres, který je pořádán ve spolupráci s Association Montessori Internationale (AMI). Kongres osloví odborníky z více jak 60 zemí světa.

Téma kongresu je „Pathway to Peace: Montessori Education for Social Change“, díky němuž organizátoři budou šířit do světa myšlenku, že montessori je ucelený systém výchovy, vedený přírodními zákony lidského vývoje, který umožňuje všem lidem stát se prostředníky pozitivní sociální změny.

Praha očekává přes tři tisíce účastníků kongresu, mezi nimi montessori trenéry, zástupce montessori asociací, ředitele škol, učitele, konzultanty, studenty, rodiče, výrobce montessori pomůcek a dalších didaktických materiálů. Taktéž se zúčastní představitelé vlády a klíčoví reprezentanti z mezinárodních vzdělávacích organizací.