Týden k volbě povolání 2016 (8. + 9. ročník)

Týden k volbě povolání“ se bude konat v budově Krajské pobočky Úřadu práce ČR ve Zlíně (Čiperova 5182, 760 42 Zlín), v pondělí 31. 10. 2016 a ve středu 2. 11. 2016 vždy od 13:00 – 17:00 hodin.

Akce je na základě předchozí domluvy s výchovnými poradci určena především pro rodiče a děti. Může se ovšem účastnit kdokoliv, kdo se zajímá o uplatnění na trhu práce nebo o volbu povolání.

Na této akci se budou prezentovat jak významní zaměstnavatelé ze zlínského regionu, tak některé střední školy. Vítaná je účast i žáků osmých tříd.

Tematické rozdělení oblastí, které budou na akci prezentovány, je následující:

PONDĚLÍ - 31. 10. 2016 - strojírenství + elektro + stavebnictví + armáda

Zaměstnavatelé: Kovárna Viva a.s., ZPS - FRÉZOVACÍ NÁSTROJE a.s., Avex Steel Products s.r.o., Frema a.s., TEAZ s.r.o., SPO spol. s r.o., Geniczech spol. s r.o., TNS SERVIS s.r.o., Navláčil s.r.o., Armáda ČR

Střední školy: Střední průmyslová škola Zlín, SOU a SPV Stavební s.r.o. Zádveřice - Raková, Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola MO Moravská Třebová

STŘEDA - 2. 11. 2016 - doprava + zdravotnictví + služby + potravinářství +

gumárenství + plastikářství + obuvnictví

Zaměstnavatelé: Greiner Packaging Slušovice s.r.o., Mitas a.s., Saltic s.r.o. , Prabos plus s.r.o., Tomatex a.s., Lázně Luhačovice a.s., Baltaci a.s.

Střední školy: Střední odborná škola Luhačovice, Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, Střední škola pedagogická a sociální Zlín s.r.o., Střední škola hotelová Zlín s.r.o., Střední škola Kostka Vsetín s.r.o.