Zápis dětí do prvních tříd


Vážení rodiče,

zápis do prvních tříd pro školní rok 2017 – 2018 se uskuteční v pátek 6. dubna 2018. K zápisu se dostaví děti, které do 31. 8. 2018 dovrší šestý rok věku včetně těch, kterým byl loni odložen začátek povinné školní docházky o jeden rok.

Zápis proběhne elektronicky: V době od 19.03.2018 do 05.04.2018 se mohou zákonní zástupci na www.zapisdozszlin.cz zaregistrovat a vytvořit elektronický profil svého dítěte. Následně si zde vyberou zvolenou základní školu a vygenerují žádost o přijetí, kterou lze vytisknout a podepsat. Podáním vytištěné a podepsané žádosti o přijetí zákonným zástupcem v příslušné ZŠ v den zápisu 06.04.2018 se zahájí přijímací řízení.

Rodičům, kteří nemají možnost elektronické registrace dítěte nebo vytištění žádosti o přijetí, provede tyto úkony škola v úterý 3. dubna 2018 v době od 14:30 do 15:30 hodin.

Rodiče mohou registrovat dítě k zápisu na www.zapisdozszlin.cz od 19.03.2018 do 05.04.2018.

Ve školním roce 2018 – 2019 budeme v naší škole otevírat dvě běžné první třídy s výukou podle Školního vzdělávacího programu Barevná škola, do kterých přijmeme max. 52 dětí, a jednu první montessori třídu s prvky výuky podle pedagogiky Marie Montessori pro max. 18 dětí. O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v naší škole rozhoduje podle kritérií (viz přidaný soubor) a v souladu se školským zákonem ředitelka školy.

Co potřebují rodiče k zápisu?

  • rodný list dítěte
  • platný občanský průkaz zákonného zástupce
  • žádost o přijetí podepsanou zákonnými zástupci

Odklad povinné školní docházky

Upozorňujeme, že podle novely školského zákona je potřeba, aby rodiče, kteří budou pro své dítě žádat odklad zahájení povinné školní docházky, přišli k zápisu již s doporučením školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Vážení rodiče, vzhledem k dlouhým objednacím termínům ve školských poradenských zařízeních si vyšetření zajistěte včas.

Jak mají rodiče postupovat, když chtějí žádat o odklad povinné školní docházky?

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.

Pokud bude Vašemu dítěti udělen odklad povinné školní docházky, vzniká povinnost předškolního vzdělávání Vašeho dítěte. Podrobnosti najdete např. v Informacích o povinném předškolním vzdělávání určeném pro zákonné zástupce dětí (MŠMT ČR – březen 2017).

Další informace k zápisu budou včas zveřejňovány.