Aktivity ŠD - archiv článků

Odemykání lesa

Protože venku sluníčko ukazuje krásnou jarní tvář, rozhodly se p.vychovatelky Leciánová , Kotasová a Líňová s dětmi ze svých oddělení školní družiny, že je nejvyšší čas odemknout pro letošní rok les pro různé aktivity podle naší zavedené tradice. Učinily tak v pátek 29. března 2019.

Čtyři děti symbolicky podle světových stran klíči a krátkou básničkou les odemknuly a hned mohli všichni vyzkoušet své stavitelské dovednosti. Ostatně přesvědčte se podle fotografií.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Krajská výtvarná soutěž školních družin 2019

Školní družina při ZŠ Komenského I vyhlásila již osmnáctý ročník krajské výtvarné soutěže, letos na téma: „Černobílý svět očima dětí“.

Žáci školních družin z celého Zlínského kraje malovali, kreslili a tvořili. Vítěze ze základních škol určí odborná porota složená z pedagogů a žáků ZŠ

Komenského I.

V úterý 2. 4. 2019 proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže a vyhlášení oceněných žáků v ZŠ Komenského I (4.ZŠ).

Od 7. 4. – 24. 4. 2019 budou práce malých výtvarníků vystaveny ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

Zveme všechny rodiče a prarodiče, přátele a známé, aby se na výsledky tvorby svých dětí přišli podívat.

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka ŠD

Zdeňka Úrubová a Eva Líňová, vychovatelky ŠD

Doprava v našem městě

Měsíc duben patří krásným svátkům jara, ale také dopravní výchově. Děti od paní vychovatelky Úrubové a Plškové si společně na vycházkách prohlížely dopravní značky, pozorovaly různé dopravní prostředky a opakovaly si pravidla silničního provozu. Hráli jsme pohybovou hru ,,semafor“ a užili si u ní spoustu legrace. Nakonec jsme se vrhli na skupinovou pracovní činnost. Společnými silami jsme vytvořili město plné dopravních prostředků, lidí, zvířátek a zeleně. K tomu jsme nakreslili spoustu dopravních prostředků, které jsme pozorovali, a také jsme výtvarně zpracovali dopravní značky. Při dopravním putování jsme se dozvěděli spoustu zajímavých věcí a teď se můžeme vrhnout na velikonoční tvoření.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Předškoláci na průzkumu školy

Ve čtvrtek 28. března přišlo 24 dětí – předškoláků - z mateřské školy na Štefánikově ulici ve Zlíně „prozkoumat“ své budoucí působiště. Společně s p. učitelkami zvědavě nakoukly do několika tříd. V 1.A u p. učitelky Šárky Vojáčkové měly přichystaný poutavý „objevný“ program. Spolu se svými o rok staršími kamarády si děti ze školky vyzkoušely i lavice, prohlédly učebnice a proběhly se v krytu. Ve školní jídelně zaujatě sledovaly objednávání obědů a líbily se jim skvělé výtvarné práce našich dětí na chodbách školy i vystavené poháry.

Za týden na shledanou u zápisu !!!

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Co se děje s tříděným odpadem?

Na tuto otázku umí bez zaváhání odpovědět od čtvrtka 28. března 2019 děti ze školní družiny p.Leciánové, pro které slovíčko „ekologie“ nabývá díky častým aktivitám stále většího významu.

Toto odpoledne jsme společně navštívili třídící linky v Technických službách v Loukách a zažili neopakovatelné a nepřenosné zážitky. Viděli jsme na vlastní oči další cestu tříděného odpadu:

Pás, na němž se oddělují nepoužitelné plasty. Dále již slisované asi 200 kg vážící balíky červené, bílé, zelené i modré a zvlášť balíky od obalů s nápoji. Tyto všechny balíky jsou posléze zpracovány např. jako chránící lišty kabelů, vnitřní náplně bund nebo celá trička.

Papír i plast je recyklovatelný přibližně pětkrát, zato sklo donekonečna.

Třídění odpadů ve školní družině nabylo touto čtvrteční zkušeností zase další rozměry a dodalo dětem větší snahu a inspiraci pro ochranu životního prostředí.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Rozloučení se zimou ve školní družině

Děti ze družiny a paní vychovatelky Líňová, Leciánová a Kotasová se rozhodly, že v pátek 22. března se definitivně rozloučí s Paní Zimou, která už vládla příliš dlouho. Paní vychovatelky předem připravily symbolickou Morenu, kterou děti náležitě oblékly. Společně jsme se za svitu slunečních paprsků vydaly na dopravní hřiště. Dětem paní vychovatelky předem řekly, že Morenu potopíme pouze symbolicky, abychom do vody zbytečně nevhazovaly další odpad. Děti měly za úkol se naučit básničku, aby zima definitivně odešla.

„Já jsem smrtka Morana,

mráz a led má hůlka zná.

Máznu sem a máznu tam,

strašnou zimu přivolám“.

„Nesu, nesu Smrtku

k zelenému čtvrtku.

Až tu Smrtku vynesu,

nové léto přinesu.“

Konečně je zima pryč a my se můžeme radovat všichni společně ze sluníčka. Na hřišti jsme využily sluníčko k jarním hrám.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Malá technická univerzita ve školní družině

Ve středu 20.3. přijela za dětmi paní lektorka Hermanová z malé technické univerzity. Pro děti ze všech oddělení družin si připravila dva programy: Stavitel města a Malý vodohospodář.

Ve Staviteli města si děti velmi poutavou formou povídaly s paní lektorkou o městě Zlíně, o budovách, které tu máme. Následně utvořily dvojice a postavily důležité veřejné budovy jako je škola, nemocnice, radnice, kostel, policie, hasiči, divadlo,.. Jakmile měst plné budov stálo, tak děti dodělaly silnice a poté mohly město překreslit do mapy.

Mladý vodohospodář spočíval v tom, že se děti poutavou formou dozvěděly o nečistotách v odpadních vodách a společně objevily možnosti jejich filtrace. Postavily si vlastní model čističky odpadních vod, provedly jednoduchý pokus, kde ze znečištěné vody opět udělaly vodu čistou.

Dětem se obě přednášky velmi líbily a na závěr každý obdržel certifikát.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Jarní sportování

Pondělní odpoledne se pro děti z oddělení paní vychovatelky Líňové neslo ve sportovním duchu. Po obědě jsme relaxovali s plnými bříšky na koberci, stavěli jsme si z našich oblíbených dřevěných kostek, kreslili nebo listovali v knihách. Avšak někteří z nás tušili, že po odpočinku bude následovat zábava na školním hřišti. Zde jsme se rozdělili do skupin podle toho, jaký sport máme rádi. U kluků jednoznačně zvítězil fotbal, ale překvapivě se přidala i některá děvčata. Ostatní holčičky si našly zálibu v hrách s balónem, jiné si pinkaly s malým míčkem nebo trénovaly hod na cíl. Na závěr jsme si dali také závod v běhu. Pondělní odpoledne jsme si moc užili a všichni se moc těšíme na další dovádění na hřišti.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Jarní ekodílna

Na páteční jarní dílničce se ukázalo, že i ze zdánlivě nepotřebných zbytkových materiálů lze vyrábět krásné a užitečné věci. S dětmi jsme se zabývali otázkou, zda se dají nějak využít stará cédéčka, na která se v pokojíčku často práší, neboť většina souborů, dat, fotek a filmů je dnes uložena na flash discích. Společně jsme se rozhodli dát cédéčkům ještě druhou šanci. Kluci a holky vyrobili z CD nádherná zvířátka, která mohou sloužit jako dekorace nebo hezký dáreček pro kamarády, sourozence, maminky, tatínky či prarodiče. A protože fantazii se meze nekladou, děti vytvořily krásné sloníky, hrošíky, kraby, želvy, žabičky, šnečky a kočičky. Některé z nás vyrábění ze zbytkových materiálů tak bavilo, že jsme si odnesli domů dokonce až tři zvířátka. Konec týdne jsme si ve školní družině užili a těšíme se na další tvoření s kamarády.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Dílna ve školní družině k MDŽ

V pátek 8.3. 2019 si děti za družinek paní vychovatelky Líňové, Plškové a Úrubové udělaly další tvořivé odpoledne. Tentokrát jsme si připravili krásné dřevěné korálky, barevné mašličky, papíry, lepidla a nůžky a tvoření mohlo začít. Děti vytvořily pro maminky, babičky a tety krásné barevné kytice tulipánů a krásné dekorace na pověšení s korálky a srdíčky. Fantazie dětí je velmi pestrá a tak pod jejich rukama vznikaly pestrobarevné kytice, srdíčka a přáníčka. Děti svými výrobky jistě obdarované ženy potěší. Dárek vyrobený vlastníma rukama a z lásky nejvíce potěší.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Odpoledne plné společenských her

V pátek 22. února se opět sešly děti z družiny paní vychovatelky Úrubové, Plškové a Líňové, aby si společně zpestřily odpoledne. Na děti čekaly nejrůznější společenské, konstruktivní a kolektivní hry. Se svými kamarády se děti rozdělily do skupinek, vybraly si hru, kterou chtěly hrát, a zábava mohla začít. Hráli jsme Ubongo, šachy, karty, pexeso, dobble, cink, dámu, Tipni si, cortex, ale také jsme stavěli stavby z kostek a z oblíbených barevných chomáčků. Všichni si odpoledne plné her velmi užili a dokonce jsme si odnesli drobnou odměnu a sladkost. Těšíme se na další odpoledne s našimi kamarády.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Sbírka plyšáků pro VaK

Děti ze školní družinky paní vychovatelky Leciánové, Líňové a Kotasové se zapojily do sbírky, kterou pořádají Vodovody a kanalizace Zlín.

Společnost VaK, která je nedílnou součástí města Zlína, zahájila sbírku plyšáků pro zdravotnickou záchrannou službu a hasiče. Záchranáři a hasiči budou plyšáky předávat dětem za dramatických situací při dopravních nehodách a jiných krizových událostech. Tak pomohou těmto dětem překonat nelehké situace a zmírní jejich dopady na dětskou psychiku.

Žáci naší školy projevili velmi dobré srdíčko a během týdne přinesli svoje hračky jako dárky do sbírky.

Všem našim dětem za plyšáky moc děkujeme. Věříme, že přinesou kamarádům v nesnázích alespoň trošku radosti a zmírní jejich nepříjemné chvíle.

Ještě jednou velké díky dětem a jejich rodičům!

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Masopust ve školní družině

Tento týden jsme si s dětmi povídali o tradicích masopustu, o průvodech masek a o masopustních koblížcích. Děti některé „maškary“ znaly, jiné pro ně byly úplně nové, ale ztvárnit masopustní masky pro nás nebyl žádný problém. Když si děti s kamarády našly pohodlná místa, mohla fantazie začít pracovat na plné obrátky. Po chvilce byly bílé papíry k nepoznání. Nejrůznější masky vznikaly pod pastelkami, které děti vedly zkušenou rukou malíře. Při kreslení jsme si zpívali písničky a dokonce jsme si i pochutnaly na sladkostech, které si děti přinesly. Odpoledne plné pestrobarevné zábavy jsme si užili skvěle a čekáme, co pro nás paní vychovatelky zase připraví.

Barevné čarování

Děti ze školní družinky paní vychovatelky Úrubové proměnily svoji třídu v duhový sál. Z velkých papírových krabic, které na děti čekaly po obědě ve družince, společně vybalily spoustu barevných chomáčků. Nejprve jsme si novou hračku magic balls společně prohlédli, a potom už mohlo začít to pravé tvořivé odpoledne.


Děti podle návodů ale i podle své fantazie dávaly barevné chomáčky s malými chapadélky k sobě a začaly vznikat opravdu nádherné věci. Za pár chvilek jsme měli třídu plnou duhových zvířátek, nejrůznějších příšerek a strašidélek, sluníček a mráčků.


Všichni jsme si vytvořili to, co jsme chtěli a nakonec jsme si udělali velkou výstavu našich originálních výtvorů. Tyto barevné kuličky se staly nejoblíbenější hračkou.


Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Přírodovědná přednáška ve školní družině

Čtvrteční odpoledne děti ze všech oddělení školní družiny trávily s názornou přednáškou o vodě. Za dětmi přijela lektorka z přírodovědného centra Trnka, která si pro děti připravila poutavé programy.


Děti se v první skupince dozvěděly o životě ve vodě a kolem ní, zjistily, jak je voda důležitá a na závěr měly možnost vyzkoušet si jednoduchý pokus, ve kterém viděly, jak se zabarvuje čistá voda a jak voda znečištěná.


Ve druhé skupince se děti dozvěděly, jak a kde putuje voda, seznámily se s malým a velkým koloběhem vody. Závěrem byla paní lektorka zahlcena všetečnými dotazy, na které dětem odpověděla. Dětem se obě přednášky moc líbily.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Valentýnské tvoření

S dětmi jsme si v pátek odpoledne proměnily družinku v srdíčkový sál. Stoly byly plné barevných papírů, samolepek, lepidel a šablonek. Každý měl možnost zapojit vlastní fantazii a tak začaly vznikat srdíčkové přáníčka plná krásných vzkazů z lásky, vázičky s květinami a jiné valentýnské dekorace.


Odpoledne jsme si zpestřili poslechem oblíbených písniček. Bylo to skvělé odpoledne plné zábavy a tvoření, které zakončilo další školní týden. Všechny obdarované jistě výrobky plné srdíček potěší.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Spolupráce s Českým červeným křížem

Děti z naší školní družinky se zapojily do výroby barevných přáníček pro dárce krve. Český červený kříž pořádá každý rok ples a jako poděkování dárcům krve předávají barevná přáníčka ve tvaru srdce. Letos naši družinu oslovila paní ředitelka Červeného kříže ve Zlíně paní Stýblová. My jsme ani chvilinku neváhali a rozhodli jsme se s výrobou přáníček pomoci. Děti si stříhaly, lepily a kombinovaly barvy srdíček a výsledek stojí opravdu za to. Na všechny děti, které s velkou radostí tvořily, čekala sladká odměna. Tak doufáme, že se všem obdarovaným budou přáníčka líbit a těšíme se na další spolupráci.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Odpoledne plné zábavy

V úterý 5.2.2018 si děti z oddělení p. vychovatelky Kotasové a Líňové užily odpoledne plné zábavy. A protože nám počasí přálo a sluníčko se krásně usmívalo, vydali jsme se krmit kačenky.


Naše první zastávka byla na mostě nedaleko školy. Zde jsme si povídali o kachnách a společně jsme jim hodili několik kousků pečiva. Další naše zastávka byla na dětském hřišti, kde jsme si hráli a dováděli.


Pomocí větviček jsme se také pokusili kreslit do sněhu. Někteří z nás kreslili sněhuláky, jiní kreslili panáčky nebo smajlíky. Odpoledne se nám moc líbilo a těšíme se na další společnou akci.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Karneval ve školní družině

V úterý 29. ledna 2019 žáci naší školy oslavili konec prvního pololetí tradičním karnevalem školní družiny. Žáci školní družiny se celý týden pečlivě připravovali na veselý karneval. Vyráběli masky, škrabošky, čepičky, malovali obrázky a zároveň si povídali o masopustních zvycích.

Družina paní Úrubové nachystala hudbu a tanečky. Paní vychovatelka Plšková nakoupila sladké a drobné odměny. Družina paní vychovatelky Líňové připravila výzdobu do školní jídelny, plakáty a obrázky na stěny. Paní vychovatelka Kotasová zajistila aparaturu a připravila jídelnu pro náš veselý karneval. Paní vychovatelka Leciánová připravila zábavné soutěže na karneval. A tak mohl karneval začít.


V 15.30 hodin jsme se všichni sešli v jídelně školy. Společně jsme tancovali, soutěžili a mlsali. V průběhu karnevalového veselí jsme si zatancovali také několik tanečků. Karnevalu se zúčastnilo 90 žáků, mnoho rodičů, prarodičů a sourozenců našich žáků. Karneval se opravdu vydařil. Proto se již všichni těšíme na příští rok, kdy si karneval opět zopakujeme.

Děkujeme všem, kteří na závěr pomohli s uklízením školní jídelny, všem, kteří přinesli dárečky a drobnosti a hlavně těm, kdo se karnevalu školní družiny zúčastnili.

Mgr. Marcela Plšková

Vedoucí vychovatelka


Sněhové odpoledne ve školní družince

V noci z neděle na pondělí 28. ledna napadl další sníh. Odpoledne děti ze družiny paní Kotasové a Líňové využily příznivé teploty venku a rychle zorganizovaly sochařskou akci.


Děti vytvořily pracovní skupiny a pustily se do díla. A tak pod jejich rukama vznikaly nejdříve koule, z kterých postupně vznikaly krásní sněhuláci.


Posuďte sami, doufáme, že sněhuláci budou hřiště zdobit ještě nějaký čas, než přijde sluníčko.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Ideální školní družina

Žáci paní vychovatelky Plškové dostali za úkol vymyslet a nakreslit ideální školní družinu. Pracovali ve skupinkách nebo samostatně a své fantazie nakreslili na výkres formátu A4 nebo A3. A výsledek? Paní vychovatelka Plšková byla velmi mile překvapená. Dozvěděla se, že by ve školní družině byla výborná klouzačka, houpačka od stropu či bungee-jumping, domeček pod stropem, lego koutek, počítačový koutek, koutek pro hraní s mobilem nebo tunel se stavem beztíže. Výborné by bylo letadlo, zavěšené u stropu, kde by si žáci hráli. Vodopád, do kterého by se dalo skákat. Nebo by mohl být v celé školní družině stav beztíže, virtuální realita či alespoň lasergame. Taková družina by se líbila i paní vychovatelce.

Mgr. Marcela Plšková

vedoucí vychovatelka

Karnevalová dílna ve školní družině

V pátek 25.1.2019 se děti z oddělení paní vychovatelky Plškové, Úrubové a Líňové zúčastnily karnevalové dílničky. Kluci a holky vyráběli karnevalové škrabošky, masky kočiček, lišek a pirátů, ale i originální papírové kravaty a indiánské čelenky s nádhernými barevnými peříčky. Při tvoření jsme si povídali o masopustu a karnevalových kostýmech a společně jsme se shodli na tom, že se všichni už moc těšíme na úterní karneval. Celé tvořivé odpoledne jsme si užili a těšíme se na další společnou dílnu.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Odpoledne s handicapem

Na projekt Kamarád navázaly děti ze školní družiny p.Leciánové hned následující den, tedy ve čtvrtek 24. ledna, aby na vlastní kůži vyzkoušely své schopnosti ztvárnit zvolený symbol, tedy kytičku, domeček nebo srdíčko, pohybově znevýhodněně: a) jednou rukou (samozřejmě opačnou než běžně používají), b) nohou, c) na závěr bez pomocí končetin, tedy pusou.

Utvořili jsme dvojice, každý si zvolil symbol a pak už jen ve dvojicích kontoloval jeden druhého ve správnosti provedení. A že nám to dalo práce.... ale i zábavy. Na závěr jsme si sedli do komunitního kruhu a pohovořili, co bylo nejobtížnější a proč, srovnali svá dílka navzájem, posléze i své pocity.

Díky za naše zdraví!


Jana Leciánová

vychovatelka

Projekt "Kamarád"

Středeční odpoledne se neslo v přátelském duchu. Děti měly možnost na vlastní kůži zažít, jak těžké to mají lidé s různým omezením. Chůze se zavázanýma očima a slepeckou holí prověřila trpělivost a důvěru v kamarády, kteří děti vedli. Velkou zkouškou byla také jízda na invalidním vozíčku, která vyžaduje velkou soustředěnost a zručnost. Také úkoly se špunty v uších nám daly pořádně zabrat, ale nakonec jsme vše úspěšně zvládli. Děti si z prožitého odpoledne odnesou nové zážitky a zkušenosti, ale také jistou dávku porozumění pro lidi, kteří jsou denně nuceni se potýkat se svým handicapem. Všichni jsme si společné odpoledne moc užili a těšíme se na další projekty, které nás čekají.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Superstar ve školní družině

Ve středu 16.1.2019 paní vychovatelky Plšková, Úrubová a Líňová uspořádaly ve školní družině tradiční talentovou soutěž Superstar. Letošní ročník byl velmi silně obsazen. Sešlo se velké množství zpěváků a zpěvaček, tanečníků a tanečnic, a také dětí, které předvedly hru na flétnu a na klavír. Holky a kluci mohli zpívat a hrát sólo, ale také ve dvojicích. V samotné soutěži však nešlo pouze o vítěze, ale také o odvahu vystoupit před všemi kamarády. Celé odpoledne provázela příjemná atmosféra. Pro všechny soutěžící byly přichystány sladkosti a malé odměny, které vykouzlily dětem úsměv na tváři. Již nyní se těšíme na další ročník plný krásných vystoupení.

Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Velkým překvapením celého odpoledne bylo vystoupení orientálního tance, které sklidilo největší úspěch.


Mezidružinový turnaj v živém pexesu

Úterní odpoledne si děti ze družinek paní vychovatelky Leciánové a Kotasové zpestřily tím, že se sešly v malé tělocvičně, a tam na ně čekaly připravené pohádkové kartičky. Z každé družinky se vybral jeden dobrovolník a ostatní děti se pomocí kartiček proměnily v pohádkové bytosti. Pravidla jsou stejná jako při stolní hře. Úkolem hry byl k dané kartičce najít správnou pohádkovou dvojici. Děti opět ukázaly, že jsou hodně soutěživé. Navzájem se povzbuzovaly, aby vyhrála jejich třída. Zapamatovat si několik odkrytých kartiček nebyl snadný úkol, ale děti vše krásně zvládly. Nakonec všechny děti čekala sladká odměna.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Kouzelné růžičky

Přestože Vánoce a s nimi spojené pohádky rychle uběhly, pohádkově naladění jsme zůstali ještě 9.1.2019 při výrobě kouzelných růžiček v kroužku Šikovné ručičky. A protože ze zahrady si teď v zimě žádné kytičky nepřineseme, zbývá nám pouze zapojit svou kreativitu, fantazii a naše ručičky. Děti zjistily, že výborným materiálem pro výrobu růží a jiných květinek jsou kartony od vajíček. Společně jsme se přesvědčili o tom, že růžičku zvládne vyrobit opravdu každý. A jaký je tedy postup? V prvním kroku opatrně vytrhneme prohlubně na vajíčka. Následně upravíme okraje do tvaru lístků a postupně natlačíme 4 kalíšky na sebe. Střed naší růžičky vyrobíme z odtrženého pruhu kartonu, ze kterého vytvoříme váleček. Vše slepíme lepidlem nebo tavnou pistolí. Na závěr připevníme ke květu špejli. Růžičky můžeme ponechat bez barvy, ale lze použít také vodové barvičky, které se do kartonu hezky vsáknou. V kroužku jsme použili zlatý sprej, který růžičkám dodal kouzelný a pohádkový vzhled. Jestliže si budete chtít vytvořit netradiční dekorace, sáhněte po obyčejném platu od vajíček. Růžičky tak poslouží jako dekorace, ale také jako milý dárek. J

Eva Líňová

Bobování ve školní družince

Konečně přišla první sněhová nadílka, a proto toho děti ze družinky paní vychovatelky Kotasové hned využily a vyrazily na nejbližší kopec, kde si pořádně zadováděly. Přinesly si s sebou své vlastní boby, lopaty i kruhové talíře, a tak se mohlo začít se sjížděním. Radost, křik a smích a neustálý pohyb dolů a zase nahoru naplňoval pobyt na krásně zasněženém kopci. Čas utekl jako voda a dětem se vůbec nechtělo do vyhřáté školy. Doufáme, že sníh ještě dlouho vydrží a my znovu půjdeme za sněhovými radovánkami.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Zpíváme koledy a zdobíme stromeček pro ptáčky

Ve středu 19.12.2018 se sešli žáci školní družiny paní vychovatelky Líňové, Úrubové a Plškové na školní zahradě. Přinesli si s sebou mrkvičky, jablíčka, slunečnicová semínka, lojové kouličky, a dokonce i baňky na ozdobení stromečku. Počasí sice nevypadalo jako před Vánocemi, přesto jsme si společně zazpívali několik vánočních koled a nachystali dobroty pro ptáčky do krmítek. Přinesenými dobrotami jsme také ozdobili tři stromky. Všichni se již těšíme na blížící se Vánoce.

Mgr. Marcela Plšková

Koledování v "Domovince"

Jedno z posledních předvánočních odpolední se ve středu 19. prosince rozhodly zpříjemnit babičkám a dědečkům v Domovince, což je zařízení podobné naší družině jen pro „staroušky“, děti ze školní družiny p.Leciánové. Následně se přidaly i děti ze družiny p.Kotasové. Několikrát si pořádně zopakovaly koledy, a právě koledováním několika nejznámějších „rozsvítily“ prosluněné mrazivé odpoledne vděčným babičkám a dědečkům.

Největší odměnou pro všechny byl příjemný, hřejivý pocit.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Předvánoční vyrábění v ŠD

Blíží se nejkrásnější svátky v roce a děti se společně se svými vychovatelkami rozhodly, že prosincové pátky budou patřit tvoření. Nejprve si děti vyrobily své vlastní adventní kalendáře. Vánoční řetěz, který mají doma, si každý den prodlužují o jedno barevné kolečko. Další páteční odpoledne patřilo tvoření sobíků a krásných přáníček s barevnými baňkami. Děti si také vyrobily vlastní vánoční lucerničky a už se těší na poslední pátek před prázdninami, protože si udělají ve družině přátelské posezení plné vánočních koled, sladkého cukroví, přátelského povídání a skvělé nálady. A kdo ví? Třeba na nás čeká i nějaké překvapení.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Vánoční ladění ve školní družině

Měsíc prosinec se tak jako každý rok nesl v duchu blížících se Vánoc a těšení se na ně. Děti pilně vlastnoručně vyráběly nejen vánoční přáníčka a drobné ozdůbky na stromeček, ale dokonce vyrobily ke stromečku i betlém. Vyrobit pro někoho dárek, je radost, vidět na Štědrý den pod stromečkem v očích obdarovaného štěstí, je radost dvojnásobná. Na závěr jsme si všichni společně povídali o Vánocích, tradicích, zpívali koledy a těšili se na Ježíška.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Dílnička - Drátkování s rodiči

V úterý 11. prosince 2018 se jako každým rokem sešli rodiče se svými dětmi, malými dráteníky, ve školní družince paní vychovatelky Plškové. Čekala je společná dílnička drátkování. Všichni se na drátkování těšili.

Sešlo se devět dětí a celkem devět maminek, tatínků a babiček. Paní vychovatelka Plšková nachystala korálky a drátky na výrobu vánočních hvězdiček. Během drátkování si všichni společně povídali, vtipkovali a smáli se. Přestože si někteří dospělí mysleli, že jim drátkování vůbec nepůjde, nakonec si všichni odnesli několik drátkovaných hvězdiček. V příjemné atmosféře odpoledne rychle uběhlo a já děkuji všem rodičům, kteří našli odvahu a vyzkoušeli si svoji zručnost při drátkování. Určitě teď dokáží ocenit, jak jsou jejich děti šikovné a trpělivé.

Mgr. Marcela Plšková,vedoucí vychovatelka

Dílnička s rodiči

Jako každý rok jsme s dětmi pozvali rodiče do našeho tvořivého kroužku, abychom jim ukázali, co všechno už umíme. Letos jsme s maminkami a s tatínky vyrobili nádherné andílky a hvězdičky z drátků a korálků. Každý si vybral barvičky, jaké má nejraději, a vánoční korálkování mohlo začít. Hotové andílky a hvězdičky jsme uložili do celofánových sáčků a měli jsme tak hotový dárek pro své blízké. Maminky, tatínci i děti, si užili krásné odpoledne a společně si vyrobili krásné vánoční dárečky, které pod stromečkem všechny obdarované určitě potěší.

Zdena Úrubová, vychovatelka ŠD

Vánoční dárky s Charitou Zlín

Děti ze školní družiny p. Leciánové mají srdíčka na pravém místě, o čemž svědčí předvánoční sbírka pro kamarády ze znevýhodněných rodin. Nasbírané dárečky v krabicích od bot putují do Charity Zlín, aby udělaly radost dalším dětem.

Na Vánoce nás všechny bude hřát dobrý pocit…..

Jana Leciánová, vychovatelka

Čertovské hrátky s "Pětkou"

Ve čtvrtek 29. listopadu 2018 hostily děti p. vychovatelky Leciánové své kamarády z vedlejší školy ze školní družiny p. Zmeškalové v naší škole. Na všechny čekaly Čertovské hrátky v krytu školy. Děti se rozdělily do 4 družstev a už „pekelně“ závodily. Nejprve čertíci s ocásky z lana museli překonat slalomovou dráhu. Následně museli tutéž cestu absolvovat na kouzelné tyči, poté s tyčí provést slalomovou dráhou „čertovo vejce“ a nakonec projít celou dráhu s kopyty na nohách (na chůdách).

Malí čertíci se hooodně vydováděli. Teď se těšíme na návštěvu u nových kamarádů v jejich družině v 5. ZŠ.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Zimní tvoření

V pátek si děti z družinek paní vychovatelky Líňové a Úrubové udělaly společné odpoledne plné tvoření. Nejprve si připravily barevné papíry, lepidla, roličky, bavlnky, jehly a velkou hromadu zelených křupek z balíků a vyrábění mohlo začít. Děti si vyrobily vánoční řetězy a u jejich navlékání si s kamarády užily spoustu legrace. U stolečků potom děti proměnily obyčejné roličky od kuchyňských utěrek v celý zástup sněhuláčků s různobarevnými klobouky. Odpoledne jsme si všichni společně užili a už se těšíme na příští společné vyrábění.

TURNAJ V PEXESU

Umíte hrát pexeso? Kluci a holky ze školní družiny ano. Přesvědčili jsme se o tom v pátek 16.11. 2018. Ve školní družině totiž proběhl turnaj v pexesu, kde si děti poměřily svůj postřeh a paměť. Turnaje se zúčastnilo oddělení paní vychovatelky Plškové, Úrubové a Líňové. Žáci byli rozděleni do menších skupinek a následně se pustili s velkou chutí do soubojů. A že to byly souboje napínavé. Na toho nejlepšího ze skupinky čekala sladkost a odměna ve formě omalovánky nebo pexesa. Na závěr jsme si všichni zahráli oblíbenou hru BINGO, kde se na některé žáky také usmálo štěstíčko. Pexesové odpoledne jsme si moc užili. Všem vítězům gratulujeme!

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

OVOCNÝ TÝDEN VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Týden od 12.11.2018 se v oddělení školní družiny paní vychovatelky Líňové nesl ve znamení ovoce. Hned v pondělí jsme si povídali o tom, že ovoce je významný zdroj vitamínů, tudíž je pro naše zdraví velmi důležité. Následně jsme si vybrali náš oblíbený druh a ztvárnili ho pomocí štětce a vodových barviček na papír. Někteří malovali jablíčka, jiní banány, hrušky, pomeranče, ale také třešně. Ve středu jsme si hráli s našimi smysly při ochutnávce ovoce se zavázanýma očima. Otestovali jsme vnímání chuti, hmatu a čichu. Hrátky se smysly se dětem líbily, a tak ochutnávku jistě brzy zopakujeme.

Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Hledání pokladu

Ve čtvrtek 14.11.2018 se celá družina zúčastnila hledání pokladu. Aby se děti dostaly k pokladu, musely zdolat řadu úkolů. A protože princeznička na bále poztrácela korále, čekal na děti u prvního stanoviště nelehký úkol. Chlapci a děvčata museli nalepit na nakreslenou šňůrku barevné korálky s písmenky a vytvořit tak slova. Na druhém stanovišti si děti vylosovaly hádanku, na kterou společnými silami hledaly odpověď, kterou pak ztvárnily pomocí víček od PET lahví. Na třetím stanovišti byla pro děti připravena opičí dráha, kde si chlapci a děvčata zasportovali a vzájemně si drželi palce při překonávání překážek. Na závěr nás čekal úkol nejdůležitější – najít poklad. Každé oddělení si s tímto úkolem poradilo velmi dobře. Všem družinkám se podařilo najít truhličku plnou sladkostí, která vykouzlila každému dítku úsměv na tváři. A tak se už společně těšíme na příští rok a na pátrání po ukrytém pokladu.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Prevence ve Městské policii Zlín

Ve čtvrtek 8. listopadu navštívilo 19 dětí ze školní družinky p. Leciánové Městskou policii na Santražinách, kde na ně čekala preventistka p. Kamila Nováková, aby je formou zhlédnutého filmu o dívence Aničce a její chlupaté kamarádce opičce seznámila nenásilnou formou s těmi nejzákladnějšími pravidly silničního provozu. Slova Aničky a její příběh všechny děti velmi zaujal, protože mluvila jejich řečí, a tak v paměti uvízlo maximum informací.

Po skončení příběhu si děti vše ještě jednou probraly s paní Novákovou. Zaměřily se i na osobní zkušenosti z reálných situací. Aby byly lépe vidět, obdržely reflexní náramky a návdavkem speciální pexeso zdejší městské policie.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Ekohrátky s Desítkou

Ve slunném, teplém, pátém listopadovém odpoledni čekaly děti ze školní družiny p.Leciánové na nové kamarády ze ZŠ Dřevnická, aby si s nimi zasoutěžily s netradičními eko-pomůckami, „obyčejnou“ PET lahví a umělohmotnými barevnými zátkami.

S nimi lze zažít spoustu legrace, o čemž se děti přesvědčily při přenášení PET lahve pod bradou, samozřejmě bez pomoci rukou. Posléze pak dvojice mezi čely a spojené břichem. Zátky posloužily k co nejrychlejší barevné řadě a na závěr k obrázku dýně.

Uteklo to velice rychle, příště hurá na „Desítku“.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Netradiční Drakiáda

Krásné, slunečné a teplé první čtvrteční listopadové odpoledne bylo jako stvořené pro setkání dětí ze družinek p.Leciánové, Kotasové a Líňové při netradiční Drakiádě.

Co obnášela? Nejprve si děti ve družinkách dokreslily podle osové souměrnosti dráčky. Společně jsme jim pak dotvořili barevné ocásky. Třeťáci si mohli vyzkoušet domalovat speciální dračí pexeso a pak už hurá ven do přírody.

Ta nám posloužila jako skvělá zásobárna listů na výrobu netradičních dráčků. Soutěžili jsme nejprve jako jednotlivci nebo dvojice ve složení co nejdelšího dráčka, poté jsme na rovné ploše dráčka porovnali, uznale odměnili potleskem a už následovalo spojení všech dráčků jednotlivců každého oddělení do jednoho co nejdelšího draka.

Není důležité, kdo zvítězil, děti ostatně kroky přeměřovaly samy, nicméně sladká odměna za snahu čekala všechny. A o zájmu dětí nejlépe svědčí skutečnost, že si dráčky chtěly odnést domůJ

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Bramboriáda ve školní družině

Koulela se ze dvora, tááákhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela, že odněkud ze shora padá na ni závora.

Kam koukáš ty bramboro? Na tebe ty závoro.

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák.

Každý rok na podzim v naší školní družině probíhá týden, kdy se věnujeme celkem nenápadné, ale velmi důležité plodině – bramboře. Během celého týdne si povídáme o pěstování, historii i důležitosti brambor. Malujeme brambory a soutěžíme s nimi napříč družinami.

Paní vychovatelka Leciánová si s žáky povídala o vzhledu, růstu, sklizni a druzích brambor. Poté následovalo klasické řazení brambor podle velikosti (včetně náhodného přeměření), bramborový souboj s lžícemi dvojic a v krytu hod bramborou na cíl, pošťuchování brambory tyčkou, cvrnkání brambor a přenášení brambory na hlavě. Paní vychovatelka Úrubová vyráběla společně se svými žáky razítka z brambor. Paní vychovatelka Líňová tvořila panáčka Bramboráčka. Žáci tvořili piráty nebo panenky, kterým zaplétali copánky. Paní vychovatelka Kotasová společně se svými žáky, pomocí brambor sčítali a odčítali matematické příklady. Žáci z družiny paní vychovatelky Plškové naplnili čtyřlitrovou láhev bramborami a všichni hádali kolik je v ní brambor. Ze 146 žáků 7 žáků správně určilo, že v láhvi je 16 brambor a získali tak sladkou odměnu. Odměna však není důležitá. Důležité je získání znalostí, prohloubení dovedností, rozvoj komunikace a interakce mezi žáky. A v neposlední řadě relaxace a spokojenost žáků školní družiny. Myslím, že to se povedlo, a zároveň jsme si všichni užili spoustu legrace.

Mgr. Marcela Plšková

Vedoucí vychovatelka

HALLOWEENSKÁ DÍLNA

Ve čtvrtek 18.10.2018 se děti ze školní družiny paní vychovatelky Plškové, Úrubové a Líňové zúčastnily halloweenské dílny. Cílem bylo přiblížit dětem tento anglosaský svátek, kdy se chlapci a děvčata oblékají do strašidelných kostýmů a se svými kamarády chodí od domu k domu a koledují o sladkosti.

Dnes o Halloweenu slyšíme téměř po celém světě. Ačkoliv v Česku nemá Halloween takovou tradici jako v anglosaských zemích, jeho popularita rok od roku stoupá. A protože se blíží 31. říjen, den oslavy tohoto svátku, zrealizovaly paní vychovatelky a praktikantky ze Střední školy pedagogické a sociální „Halloweenské tvořeníčko“. Chlapci a děvčata mohli tvořit na pěti stanovištích typické halloweenské symboly – dýně, duchy, mumie, netopýří čelenky a pavoučky.

Dobrá nálada nás provázela celé odpoledne a děti odcházely domů s úsměvem na tváři a s krásnými výrobky.

Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Opékání špekáčků

Ve středu 17. října 2018 nám podzim přinesl teplý a polojasný den, kterého jsme naplno využili. Družiny paní vychovatelky Úrubové a Plškové si připravily k ohništi na školní zahradě vše potřebné. Špekáčky, chleba, hořčici, kečup i marshmallow a mohlo se začít s rozděláním ohně. Ten se podařilo zapálit hned na první pokus a nic už nám nebránilo v opékání špekáčků či chlebíků. S opékáním špekáčků nám pomáhaly dvě studentky na praxi Nicol Löbbová a Míša Geržová.

Všechny děti si postupně pochutnávaly na dobrotách přímo z ohně, povídaly si a vzájemně si pomáhaly při opékání. Nakonec jsme odcházeli spokojeni, s úsměvem na tváři a s plnými bříšky. Těšíme se na další společnou akci obou družinek.

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka ŠD

Zamykání lesa ve školní družince

Každý rok, když nastává sychravé podzimní počasí, chodí děti ze školních družin paní vychovatelky Leciánové, Líňové a Kotasové uspávat lesní zvířátka a broučky. V pátek dne 5.10. 2018, kdy ještě svítily poslední paprsky sluníčka, jsme se vydali splnit nelehký úkol – uzamknout kouzelným klíčem les. Neuspíme jen zvířátka, ale celý les na Burešově, a tím bude v klidu celá živá a neživá příroda.

Děti se na zamykání lesa velmi těšily. Aby nám rychleji utekla cesta k lesu, tak jsme si velký kopec s paní vychovatelkou s velkým nadšením vyběhli. Poté jsme si povídali, kdo v lese žije a jak se zde máme chovat. Následně se děti rozdělily do skupinek a postavily pro lesní zvířátka krásné domečky. Po úspěšném stavění následovalo zamknutí lesa, ale to neznamená, že bychom v zimě nemohli les navštívit, ba právě naopak. Zvířátka nám prozradila, že pokud se budeme chovat slušně a tiše, budeme zde všichni vítáni. Ale pšššt! Ať je nevzbudíme!

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Kaštánkování ve školní družině

V pondělí 1. října odpoledne si děti ze školní družinky p.Leciánové vyzkoušely i jiné využití kaštanů než je to nejznámější, tedy k výrobě postaviček a zvířátek za pomoci špejlí. Dozvěděly se něco o zdravotním významu kaštanů, ale hlavně si s nimi zahrály různé pohybové hry, o čemž svědčí přiložené foto.

Děti hra velmi bavila, nicméně posléze kaštany posbíraly a těší se na jejich další využití.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Přírodovědná přednáška ve školní družině

Čtvrteční odpoledne děti ze všech oddělení školní družiny trávily s názornou přednáškou o vodě. Za dětmi přijela lektorka z přírodovědného centra Trnka, která si pro děti připravila poutavé programy.