Aktivity ŠD

Recyhrátky

Většina z vás jistě v dnešní době hlavně doma, ale někdy snad i ve škole recykluje odpad . Ten se dá bezvadně využít i při pohybovém dovádění, na které jsme tentokrát pozvali kamarády z vedlejší školy ze školní družiny p.Opálkové. V krytu jsme mohli plně rozvinout své pohybové schopnosti s pomůckami z PET lahví, s umělohmotnými tyčemi, ruličkami toaletního papíru a obyčejnými letáky. S PET lahvemi jsme různě manévrovali, skákali s nimi mezi koleny a poháněli je po vytyčené trase umělohmotnou tyčí. Roličku jsme přenášeli na hlavě samozřejmě bez pomoci rukou a přesunovali ji foukáním. Následovaly dva úkoly s letáky: nejprve „ pohyblivý“ chodník a posléze strkání koule z letáků částí hlavy po vytyčené trase. Recyhrátky děti parádně zabavily a opět trošinku pomohly v rozvoji jejich manuální zručnosti i fantazie. Ostatně posuďte sami podle níže uvedených obrázků … a možná to někdy zkuste také.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Velikonoční tvořivé odpoledne

V pátek děti ze školní družinky paní vychovatelky Úrubové, Plškové a Líňové vytvářely velikonoční dekorace. Stoly byly plné peříček, barevných papírů, korálků, lepidel a nejrůznějších dekoračních materiálů. Během chvilky si děti vybraly výrobky, které se jim nejvíce líbily, a tvoření mohlo začít. Na konci odpoledne byly třídy školních družin plné velikonočních zajíčků, kuřátek, slepiček, kohoutků, vajíček a přáníček. Krásné výrobky, které hrály nejrůznějšími barvami, si děti hrdě odnášely domů a už ve družince přemýšlely, kam je umístí. Všichni jsme si odpoledne skvěle užili a těšíme se na další den plný zábavy s kamarády.

Návštěva knihovny

Přestože jsme byli velice zklamaní ze čtvrtečního počasí, neodradila nás návštěva Obvodní knihovny na Dílech, kde pro nás paní knihovnice připravila báječnou besedu. Nejprve nás seznámila s prostorem knihovny, popovídala nám o tom, jak se zde můžeme přihlásit, a ukázala nám, jaké knihy se ve zdejší knihovně nacházejí. Následovala půlhodinka rébusů, u kterých jsme si procvičili logické myšlení. Protože jsme se s nadšením zapojili, čekala na nás sladká odměna, která všechny moc potěšila. Na závěr jsme si mohli prolistovat knihy. Nejvíce nás zaujaly komiksy, knihy o lidském těle a o zvířátkách, zejména o pejscích. Protože byla beseda velice zajímavá, slíbili jsme, že se zde ještě někdy ukážeme.

Bc. Eva Líňová, vychovatelka ŠD

Ekologický projekt ve školní družině Jany Kotasové

Ve středu dne 10.4. se děti ze družinky paní vychovatelky Kotasové vydaly čistit břeh Januštice k dopravnímu hřišti. Po zdůrazněné bezpečnosti, co budeme a nebudeme brát do rukou, děti od paní vychovatelky obdržely rukavice a mohly jsme se vydat prozkoumávat okolí naší školy znečištěné odpadky. Děti se nestačily divit, co všechno nacházely. Od střepů z lahví, prázdných skleněných lahví až po plechovky od piva. Vše jsme pečlivě dávali do pytle, který jsme odevzdali ve Sběrném dvoře na Zálešné.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Ekologický projekt - Čistíme břehy Januštice

V úterý 9. dubna 2019 nás vytáhlo ven jarní sluníčko. Využili jsme jeho energie a vydali se po důkladném bezpečnostním proškolení spolu s dětmi p. vychovatelky Líňové vysbírat s rukavicemi na rukou a umělohmotným pytlem nepořádek na levém břehu Januštice od můstku ke Sběrnému dvoru po most na Padělkách IX. Děti se nestačily divit, co všechno objevily, a přestože před nedávnem nás předběhla jiná skupina, tentokrát dospělých dobrovolníků, nasbírali jsme téměř polovinu pytle .

Nejkurióznější byl nález starých brýlí. Je jen škoda, že v přírodě se bohužel stále dá najít spousta předmětů, které patří do košů nebo nádob na tříděný odpad. Kéž by si to všichni, kteří tyto předměty upustili, zavčasu uvědomili.

Na závěr naší úspěšné akce jsme se spokojení vrátili do školy předat štafetu dalším družinám naší školy.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Návštěva v knihovně na Dílech

Pondělní slunečné odpoledne dne 8. dubna se děti ze školní družiny paní vychovatelky Kotasové vydaly do knihovny na Dílech. Na všechny děti čekala vstřícná knihovnice paní Zemánková, která měla pro ně připravené velmi poutavé povídání o knihách. Děti se mimo jiné dozvěděly, že v této knihovně je cca 3 000 knih a v celém městě asi půl milionu. Po poutavém povídání, kdy děti slíbily, že se stanou novými čtenáři této knihovny, paní knihovnice dala dětem rébusy, které je velmi bavily, a následně se mohly volně procházet po knihovně a vybírat si knihy dle svých zájmů. Všem dětem se v knihovně líbilo, některé děti nechtěly ani odejít.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Velikonoční EKO - dílnička

V pátek se sešly děti od paní vychovatelky Líňové, Úrubové a Plškové, aby si společně vyrobily kuřátka a velikonoční zajíčky. Nebylo to ale ledajaké tvoření, protože k výrobě roztomilých kuřátek byly použity prázdné obaly od kinder vajíček a na veselé zajíčky s puntíky jsme využili prázdné papírové roličky od kuchyňských utěrek. Děti kombinovaly barvičky, vymýšlely různé chocholky pro kuřátka a během chvilky jsme měli třídu plnou krásných dekorací. Všichni jsme byli velmi mile překvapeni z využití již zdánlivě nepotřebných materiálů. Vdechnout druhý život CD nosičům, PET lahvím, zbytkům papírů a nejrůznějším věcem denní potřeby je skvělý nápad. Recyklace má smysl, a proto je třeba se zamyslet nad tím, než něco vyhodíme do odpadků, zda by pro nás zdánlivě neužitečná věc někomu jinému nepřipadala jako poklad. S dětmi budeme pozorovat věci kolem nás a pokusíme se pro co nejvíce z nich najít nové využití. Zkusíte to s námi?

Návštěva knihovny na Dílech

Nejblíže naší škole je knihovna na Dílech, a právě tuto navštívily ve čtvrtek 4. dubna 2019 děti ze školní družinky p. Leciánové. Většina z nich včetně prváčků ráda čte a je zvídavá, proto se velmi těšily. Vstřícná knihovnice p.Zemánková dětem poutavou formou povyprávěla o knihách, jako bonus si děti zkusily zábavné rébusy, které je velmi bavily, a posléze se již volně procházely po oddělení a vybíraly si čtení podle svých zájmů samozřejmě včetně 3D brýlí.

Odejít se nám nechtělo, ale některé děti slíbily, že se vrátí jako pravidelní čtenáři.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD