Projekt „Sůl není nad zlato“ na 2. stupni

Post date: Jun 10, 2016 5:37:25 AM

V rámci školního projektu „sůl není nad zlato“ proběhly v týdnu v týdnu od 30.5. do 3.6. ve vybraných hodinách na 2. stupni aktivity na téma sůl.

V hodinách rodinné výchovy byly zaměřeny na vliv soli na zdraví člověka a míře škodlivosti nadměrného solení. Žáci pracovali ve skupinách, kde vyhledávali a zpracovávali velké množství informací o dané problematice, měli možnost si navzájem pomáhat při zpracovávaní a plnění úkolů v pracovních listech. Dozvěděli se spoustu zajímavostí o tom, proč je sůl pro organismus nezbytná, zda solení organismu vadí, jestli je sůl návyková a kdy tento návyk začíná nebo dokonce jestli se dá solí otrávit.Žáci taky získali hodně praktických rad, které mohou dále využít ve svém stravování a předcházet tak narůstajícím civilizačním nemocem, které nadměrné solení člověku způsobuje

V hodinách chemie a fyziky si žáci 8. ročníku vyzkoušeli krystalizaci nasyceného roztoku chloridu sodného jako jednoho ze způsobů získávání kuchyňské soli. V devátých třídách jsme zase navázali na téma Chemie a výživa, kde nejprve žáci ve skupinkách tvořili potravinové pyramidy a poté měli za úkol vypracovat pracovní list. Zde odpovídali na několik otázek týkajících se kuchyňské soli.

K. Gerbaryová, Z. Onderková