Zdravá školní jídelna - Počítání spotřebního koše

Post date: Nov 4, 2016 1:08:03 PM

Do projektu „Spotřební koš a jeho správné počítání“ se zapojili žáci 9 ročníku pod vedením paní učitelky Dany Gerichové. V hodinách matematiky určovali, na kolik procent byly ve vybraném týdnu měsíce září splněny některé kategorie podle spotřebního koše. Potřebné vstupní údaje žáci získali od vedoucí školní jídelny paní Olgy Bednaříkové. Dozvěděli se, že výraz „spotřební koš“ popisuje množství jednotlivých potravin jako např. ryb, brambor, luštěnin, tuků, masa, ovoce, zeleniny, cukru atd., které by mělo dítě sníst za jeden měsíc. Obsah spotřebního koše je dán vyhláškou o školním stravování vydanou MŠMT a představuje výživové normy ve školním stravování.

Paní učitelka Gerichová zpracovala metodiku projektu zahrnující obecné seznámení s problematikou, spolupráci se školní jídelnou, zvolení sledovaných komodit v určeném časovém období a určení věkové kategorie žáků, pro které bude spotřební koš spočítán.

Žáci vycházeli z týdenního jídelníčku v měsíci září, který pro ně nachystala paní vedoucí školní jídelny. Sledovali spotřebu ryb, masa a luštěnin pro věkovou kategorii žáků 14 a více let. Ve skupinách prováděli výpočty měsíční porce podle zadané denní porce. Počítali v gramech na základě jedné porce množství sledované potraviny např. ve 40 porcích atp.

Na závěr zpracovali výsledky v procentech a porovnali je s požadavky spotřebního koše. Zjistili, že nachystat jídelníček je poměrně složitá záležitost. Uvědomili si důležitost správné skladby jídelníčku, důležitost pestrosti stravy. Promluvili si o tom, proč jsou ryby, maso a luštěniny důležitou součástí stravy.

Samostatně nalézali postup řešení problému, procvičili práci s procenty.