Oznámení školy

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ke dni 14.10.2020

  • Rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto důvodu čerpat ošetřovné.

  • Rodiče se mohou v péči střídat bez omezení.

  • Žádost o ošetřovné nevystavuje příslušná škola, ale samotný zaměstnanec- zákonný zástupce dítěte, který po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce předá vyplněnou svému zaměstnavateli.

  • Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.


Informace k výuce od 12. do 25. října 2020 a k prodloužení prázdnin v týdnu od 26. – 30. října 2020


S účinností od 12. října 2020 do 25. října 2020 platí pro základní školy následující:


1. stupeň

Probíhá prezenční výuka dle rozvrhu hodin (v rámci HV se zakazuje zpěv, režim tělesné výchovy se nemění).


2. stupeň

Zavádí se střídavá výuka. Cílem střídavé výuky je organizovat střídavé vzdělávání po přechodnou dobu tak, aby se snížil počet žáků přítomných ve škole.

Rozdělení výuky jednotlivých tříd:

12. – 16. října

Výuka ve škole: 6. a 7.ročník (6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C)

Výuka distančně 8. a 9.ročník (8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C)

V distanční výuce žáci plní úkoly dle pokynů učitelů podle rozvrhu hodin. Informace do hodin žáci obdrží přes aplikaci Bakaláři – domácí úkoly. V distanční výuce se ruší tělesná výchova, pracovní činnosti, sportovní hry a výtvarné činnosti.


19. – 23. října

Výuka ve škole: 8. a 9.ročník (8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C)

Výuka distančně 6. a 7.ročník (6.A, 6.B, 6.C, 7.A, 7.B, 7.C)

V distanční výuce žáci plní úkoly dle pokynů učitelů podle rozvrhu hodin. Informace do hodin žáci obdrží přes aplikaci Bakaláři – domácí úkoly. V distanční výuce se ruší tělesná výchova, pracovní činnosti, sportovní hry a výtvarné činnosti.


Školní jídelna

Žáci v distančním vzdělávání mohou odebírat obědy ze školní jídelny ve stanoveném čase od 12: 50 – 13: 20 odděleně od žáků v prezenční formě výuky. V případě nemoci žáka v distančním vzdělávání, je žák řádně omluven, zákonný zástupce může odebrat oběd v první den nemoci za podmínek jako za běžného provozu výuky.

Žáci konzumují jídlo v jídelně, neodnáší si ho domů. Pouze v případě, že je žák nemocen a je z distanční výuky řádně omluven, může zákonný zástupce jídlo první den nemoci odebrat v době od 11.05 do 11.25 hod.

Dne 19. 10. je změna jídelníčku, zkontrolujte prosím objednávky.


Podzimní prázdniny

Rozhodnutím ministerstva školství dochází k prodloužení podzimních prázdnin o dva volné dny. Žáci budou mít volno ve dnech 26. – 30. října 2020 . Školní jídelna i školní družina jsou mimo provoz.

Ilona Garguláková


Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020 a Pokyny pro školní rok 2020-21

Doporučení:

I letos upozorňujeme na obtížnou dopravní situaci v okolí školy. Doporučujeme proto, aby rodiče doprovodili své děti do školy pěšky, případně nechali svá vozidla v dostupné vzdálenosti od školy a doprovodili své děti pěšky. Vyhnete se tak kritickým dopravním situacím.

Za pochopení děkujeme

Mgr. Ilona Garguláková, řed. školy


Pokyny pro školní rok 2020-21.pdf
Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020.pdf

Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o zasílání žádostí o ošetřovné elektronicky.

V žádosti uveďte:

  • celé jméno dítěte

  • třídu

  • rodné číslo

  • datum narození.


Vyplněnou a potvrzenou žádost budeme zasílat obratem na Vaši e-mailovou adresu dle pořadí doručení.

E-mailová adresa pro zasílání žádostí : sekretariat@zskom1.cz

Veškeré informace platné od 27. 3. 2020 přikládáme v odkazu České správy sociálního zabezpečení :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne