Oznámení školy

Informace k ukončení 1. pololetí šk. roku 2020/2021, předávání vysvědčení

První pololetí školního roku 2020/2021 končí ve čtvrtek 28. ledna 2021. Vzhledem k tomu, že prezenční výuka probíhá v současné době pouze v 1. a 2. ročníku a příslušných třídách Montessori, obdrží žáci 1. a 2. ročníku v tento den Výpis z vysvědčení, žáci příslušných tříd Montessori mající prezenční výuku, vysvědčení.

Ministerstvo školství rozhodlo na základě vyhlášky obecné povahy, že všem ostatním žákům 3. – 9. ročníku budou výpisy z vysvědčení nebo vysvědčení předána do tří dnů po návratu do školy.

Žáci 3. – 9. ročníků a příslušných tříd Montessori v distanční výuce a jejich zákonní zástupci, se mohou seznámit s hodnocením za 1. pololetí školního roku 2020/2021 v elektronické žákovské knížce – záložka pololetní hodnocení, kde jim bude klasifikace zpřístupněna dne 28. 1. 2021.

Vyučování bude tento den ukončeno po 4. vyučovací hodině v 11,30 hod.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Pololetní prázdniny

V pátek 29. ledna 2021 probíhají jednodenní pololetní prázdniny. Školní jídelna i školní družina jsou v tento den mimo provoz. V době pololetních prázdnin bude škola pro veřejnost uzavřena. Prezenční a distanční výuka bude opět probíhat v pondělí dne 1. 2. 2021.

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ V TÝDNU OD 25. LEDNA 2021

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu PS Parlamentu ČR byla dne 22. ledna 2021 vládou České republiky prodloužena krizová opatření pro oblast školství. Provoz škol a školských zařízení v týdnu od 25. ledna 2021 i nadále probíhá ve stejném režimu jako dosud.

Ilona Garguláková

INFORMACE K OŠETŘOVNÉMU Z DŮVODU UZAVŘENÍ ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ ke dni 14.10.2020

  • Rodiče dětí, kteří k dnešnímu dni nedovršili 10 let věku, mohou z tohoto důvodu čerpat ošetřovné.

  • Rodiče se mohou v péči střídat bez omezení.

  • Žádost o ošetřovné nevystavuje příslušná škola, ale samotný zaměstnanec- zákonný zástupce dítěte, který po ukončení kalendářního měsíce, popř. po ukončení péče v průběhu měsíce předá vyplněnou svému zaměstnavateli.

  • Česká správa sociálního zabezpečení připravuje nový, jednodušší formulář žádosti, který bude k dispozici na ePortálu ČSSZ.


Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020 a Pokyny pro školní rok 2020-21

Doporučení:

I letos upozorňujeme na obtížnou dopravní situaci v okolí školy. Doporučujeme proto, aby rodiče doprovodili své děti do školy pěšky, případně nechali svá vozidla v dostupné vzdálenosti od školy a doprovodili své děti pěšky. Vyhnete se tak kritickým dopravním situacím.

Za pochopení děkujeme

Mgr. Ilona Garguláková, řed. školy


Pokyny pro školní rok 2020-21.pdf
Pokyny ke školní docházce 1. 9. 2020.pdf

Upozornění pro rodiče - žádosti o ošetřovné při péči o dítě do 13 let elektronicky

V zájmu ochrany Vás rodičů i našich zaměstnanců Vás žádáme o zasílání žádostí o ošetřovné elektronicky.

V žádosti uveďte:

  • celé jméno dítěte

  • třídu

  • rodné číslo

  • datum narození.


Vyplněnou a potvrzenou žádost budeme zasílat obratem na Vaši e-mailovou adresu dle pořadí doručení.

E-mailová adresa pro zasílání žádostí : sekretariat@zskom1.cz

Veškeré informace platné od 27. 3. 2020 přikládáme v odkazu České správy sociálního zabezpečení :

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne