Aktivity Montessori 2018-19

Beseda o včelách

Děti z Montessori měly mimořádnou možnost dozvědět se mnoho zajímavých informací ze života včel. Maminka naší žačky, zkušená chovatelka včel, si pro nás připravila poutavou besedu s řadou fotografií. Přinesla k prohlédnutí některé z nezbytných pomůcek každého včelaře a umožnila nám na chvíli proniknout do záhadného a neuvěřitelně chytře organizovaného života včel. Dozvěděli jsme se, že v jednom roji jich žije několik tisíc, jakou úlohu má včelí královna, k čemu jsou důležití trubci a jak probíhá každodenní náročná práce pilných včeliček. Překvapilo nás, jakým způsobem se tento drobný hmyz dorozumívá, že si umí sdělit, kterým směrem je rozkvetlá louka, jak mají přesně rozděleny každodenní úkoly, a že i přes svou neuvěřitelnou pracovitost vyrobí včelka za svůj život jen několik gramů medu. Na závěr besedy jsme naši přednášející maminku doslova zasypali řadou zvídavých otázek a nebýt toho, že nám přinesla na ochutnání některé z včelích výrobků, které zaměstnaly naše pusy, tak jsme ji snad ani nepustili domů.

Věříme, že ode dneška nebudeme ve včelce vidět jen nebezpečný hmyz se žihadlem, ale také neuvěřitelně chytrou a pracovitou včelku, která nám nejen dává med, ale má i důležitou úlohu při opylování rostlin v přírodě.

Mgr. Iveta Zámečníková

Den rodin - 15. květen

Rodina - krátké slovo a přitom tolik znamená. Proč je pro nás tak důležitá? Jsou všechny rodiny stejné? Kdo je to sourozenec, švagr, neteř? Jak vypadá rodina mých kamarádů z Montessori? Odpovědi na tyto otázky jsme hledali společně ve svých vyprávěních a rodinných albech a byli jsme všichni překvapeni, kolik nového jsme se o svých kamarádech a jejich rodinách dozvěděli. Výsledkem naší práce byla nejen řada nových informací a rodinný rodokmen, ale také společně vytvořená kreslená a psaná pomůcka s písničkou o rodině. S výsledkem naší společné práce jsme se pochlubili také doma a s rodiči zavzpomínali i na širší rodinné příbuzenstvo.

Projekt "Velikonoce"

Nejvýznamnější křesťanský svátek si děti z Montessori připomněly formou projektu, v rámci kterého se seznámily s nejznámějšími velikonočními zvyky a tradicemi. Samozřejmě nechybělo ani barvení a zdobení vajíček nejrůznějšími tradičními i neobvyklými technikami. Své poznatky děti poté zachytily v pracovních listech, informace zjišťovaly nejen v textu, ale také v rámci rozhovorů s rodiči i prarodiči. Úspěch zaznamenal také výukový film, který děti zhlédly. Chlapci si připomněli nejznámější velikonoční koledy, aby byli připravení na pondělní pomlázku, které v letošním roce přálo také nádherné počasí. Po Velikonocích si získané poznatky děti ověřily prostřednictvím testu.

Mgr. Gabriela Strouhalová

Velikonoční jarmark

Letošní velikonoční svátky připadly až na polovinu dubna, kdy už i sluníčko krásně hřeje. Tato příjemná jarní nálada se promítla také do atmosféry našeho jarmarku. Dílničky si připravily ochotné maminky, jejichž nápady byly i letos krásně kreativní. Sázelo se osení, malovaly kraslice, zdobily perníčky… zkrátka plno příjemné a voňavé práce. Dílničky byly v obležení dětí a ostatních rodičů. Tento rok nám nabídly svou pomoc a přichystaly si dvě dílny i naše bývalé žákyně, které se dnes na pedagogické škole připravují na své povolání. Výrobky, které si děti zhotovily, jim doma určitě obohatily velikonoční výzdobu.

Mgr. Jolana Končáková

100 let Miroslava Zikmunda

Žáci Montessori tříd vyhledávali, třídili a zkoumali nové informace o zlínských cestovatelích. Připomněli jsme si sté výročí od narození pana Miroslava Zikmunda. Četli jsme, doplňovali a vyhledávali na mapách, kde všude tito významní rodáci byli, jak jejich cesty probíhaly, a také jak sbírali potřebný materiál. Zkoumali jsme i automobil značky Tatra, kterým tyto cesty podnikali. Vypracovali jsme testík o jejich životě a také se chystáme zaslat panu M. Zikmundovi blahopřání s našimi podpisy. Dopis odevzdáme do zlínského muzea, kde přijímají blahopřání pro tohoto výjimečného muže. Snad mu blahopřáním uděláme radost. Připravili jsme i nástěnky s našimi pracemi. Je neuvěřitelné, že přes svůj vysoký věk pan Zikmund stále pracuje v muzeu, kde třídí a zpracovává své poznatky z cest. Tak tedy – všechno nejlepší, pane Zikmunde, a hlavně hodně zdraví a radosti z Vaší práce!

Mgr. Jolana Končáková

Valentinky v Montessori

Dne 14.2. jsme si připomněli s Montessori žáky svátek zamilovaných. Seznámili jsme se s historií tohoto oblíbeného svátku. Náš spolužák Viktor si připravil pro všechny své spolužáky, spolužačky i paní učitelky a paní asistentky ručně vyrobená valentinská přáníčka i se sladkou ozdobou. Navzájem jsme si popřáli a celý den se tak nesl v úsměvném duchu a dobře navozenou náladu.

Mgr. Jolana Končáková

Prvních 100 dní ve škole a předávání vysvědčení

První pololetí uzavřeli prvňáčci z Montessori slavnostním okamžikem. V tento den prokázali nově získané vědomosti a dovednosti formou čtení s porozuměním. Ve spolupráci se staršími kamarády přečetli rýmované básničky a poznávali v nich sebe a své spolužáky. Ukázali, že se orientují ve dnech a měsících a matematiku prokázali v běžných praktických každodenních situacích. Rodiče ocenili velké pokroky svých malých žáčků a byli nadšeni, jak velký kus cesty ušli od začátku školního roku.

Společné setkání vyvrcholilo slavnostním předáním vysvědčení a prvňáčci se vydali na cestu do druhého pololetí. Všichni můžou být na své dosažené výsledky právem hrdi a slova uznání patří také jejich rodičům. Slavnostní setkání jsme zakončili bohatou tabulí plnou různých dobrot a rozešli jsme se na kratičké, ale zasloužené prázdniny.

Mgr. Iveta Zámečníková

Předvánoční čas a s ním spojené zvyklosti a tradice jsou pro nás, děti, nejkrásnějším obdobím v roce.

Připomínáme si staré zvyky – hrníčkové kouzlo, házení střevícem (v našem případě bačkorou), velké cesty či pouštění lodiček ze skořápek ořechů, které nám ukážou, jestli dokážeme my, kamarádi, držet pospolu. Nezapomínáme také na zvířátka, tak jako každý rok. Společně se vypravujeme nakrmit ptáčky kolem řeky Dřevnice i potoka Januštice. A teprve poté se můžeme pustit do ochutnávání vánočního cukroví, které jsme si přinesli. Nemůžou chybět ani koledy, bez kterých by Vánoce byly takové smutné.

Bohatého Ježíška přejí všem žáci Montessori !!!

Škola v přírodě 2018

Letošní školu v přírodě dětí z Montessori provázelo nádherné babí léto. První den jsme společně podnikli turistický výšlap po naučné stezce k soše Radegast. Seznamovali jsme se se zdejší faunou a florou, pracovali s přírodninami, sledovali barvy podzimu a rozdíly v přípravách listnatých a jehličnatých stromů na zimu. Vyposlechli jsme příběh O vzniku písma a dramatickým zpracováním si vyzkoušeli, jak probíhalo dorozumívání v dobách před vznikem řeči i písma. Ve smíšených týmech jsme po stezce „Člověče nezlob se“ zdárně dorazili k cíli a zahráli si také velkou hru v lese s Braillovým písmem, při které nás pronásledovali dvounozí medvědi. Užili jsme si hrátek se spadaným listím a řady drobných her s kamarády. Závěrem jsme si zatančili pod hvězdami. A počítač a mobil? Ten nám v kouzelné přírodě plné kamarádů vůbec nechyběl.

Mgr. Iveta Zámečníková

Velký příběh o vzniku života na zemi

Se začátkem školního roku si žáci opět vyslechli další Velký příběh o vzniku života na Zemi. Při vyprávění o prvních živočiších či rostlinách, o prvních hlasech na souši, o dinosaurech, o velkých savcích, o…. zkrátka otevřel se před nimi úplně jiný, tajuplný svět. Zkoumali společně ve skupinkách nové poznatky, přiřazovali živočichy i rostliny do správného období, vyráběli si svou malou osu vzniku života na Zemi. Pomáhali si navzájem, zejména starší mladším, vzájemně diskutovali nad pomůckami a řešili ústní i písemná zadání úkolů vyplývajících z dané práce. Už teď se všichni těší na další příběh, který bude v nejbližších dnech navazovat.

Mgr. Jolana Končáková

Beseda v Montessori s tatínkem žáka

Žáci Montessori tříd se zúčastnili besedy, kterou si pro ně připravil tatínek jejich spolužáka, pan Žiga. Jeho povolání zní dětem velmi zajímavě. Je vojákem z povolání. Účastnil se několika zahraničních misí a cvičí vojáky při skocích z padáku. Měl připravenou nejen obrazovou dokumentaci ze své práce, ale i zajímavé obrázky a krátká videa ze života na misích. Zajímavé byly i snímky místních dětí v jejich domácím prostředí a ve škole na opačném konci světa. Při volné diskuzi nebraly otázky dětí konce. Závěrem tedy tatínek slíbil, že je všechny ještě před koncem školního roku pozve na výcvikovou základnu. Někteří už se vidí ve své dětské fantazii při seskoku padákem, ale my, paní učitelky, jsme byly ujištěny, že nic tak dobrodružného nás opravdu nečeká. Všichni se moc těšíme a o své nové zážitky se s vámi opět podělíme.

Mgr. Jolana Končáková

Den jazyků v Montessori

Středa 26. září 2018 se stala Dnem jazyků. I žáci pátého ročníku Montessori si tento den připomněli v několika hodinách angličtiny. Spolu s videi počítali a zapisovali číslovky od 1 do 10 anglicky, francouzsky, španělsky a dokonce i japonsky, kde si vyzkoušeli i japonské písmo. Na tabletu pak vyhledávali, odkud pochází různé pozdravy a názvy zemí překládali do angličtiny. Potom následovala práce s textem a kvíz, ve kterém se dozvěděli zajímavé informace ze světa jazyků.

Mgr. Karin Frýdlová

První školní den v Montessori

Vstup do prvního školního roku usnadnili malým prvňáčkům z Montessori jejich starší kamarádi. Společně se přivítali 3. září, seznámili se a sdělili si několik málo informací o sobě. Zahráli si spolu drobné hry a za chvilku úplně zapomněli, že v jejich budoucích lavicích dnes sedí maminka a tatínek. První setkání nám rychle uteklo a všichni se těšíme, že se v následujících měsících lépe poznáme a utvoříme nová přátelství.

Mgr. Iveta Zámečníková