Aktivity Montessori

Škola v přírodě 2018

Letošní školu v přírodě dětí z Montessori provázelo nádherné babí léto. První den jsme společně podnikli turistický výšlap po naučné stezce k soše Radegast. Seznamovali jsme se se zdejší faunou a florou, pracovali s přírodninami, sledovali barvy podzimu a rozdíly v přípravách listnatých a jehličnatých stromů na zimu. Vyposlechli jsme příběh O vzniku písma a dramatickým zpracováním si vyzkoušeli, jak probíhalo dorozumívání v dobách před vznikem řeči i písma. Ve smíšených týmech jsme po stezce „Člověče nezlob se“ zdárně dorazili k cíli a zahráli si také velkou hru v lese s Braillovým písmem, při které nás pronásledovali dvounozí medvědi. Užili jsme si hrátek se spadaným listím a řady drobných her s kamarády. Závěrem jsme si zatančili pod hvězdami. A počítač a mobil? Ten nám v kouzelné přírodě plné kamarádů vůbec nechyběl.

Mgr. Iveta Zámečníková

Velký příběh o vzniku života na zemi

Se začátkem školního roku si žáci opět vyslechli další Velký příběh o vzniku života na Zemi. Při vyprávění o prvních živočiších či rostlinách, o prvních hlasech na souši, o dinosaurech, o velkých savcích, o…. zkrátka otevřel se před nimi úplně jiný, tajuplný svět. Zkoumali společně ve skupinkách nové poznatky, přiřazovali živočichy i rostliny do správného období, vyráběli si svou malou osu vzniku života na Zemi. Pomáhali si navzájem, zejména starší mladším, vzájemně diskutovali nad pomůckami a řešili ústní i písemná zadání úkolů vyplývajících z dané práce. Už teď se všichni těší na další příběh, který bude v nejbližších dnech navazovat.

Mgr. Jolana Končáková

Beseda v Montessori s tatínkem žáka

Žáci Montessori tříd se zúčastnili besedy, kterou si pro ně připravil tatínek jejich spolužáka, pan Žiga. Jeho povolání zní dětem velmi zajímavě. Je vojákem z povolání. Účastnil se několika zahraničních misí a cvičí vojáky při skocích z padáku. Měl připravenou nejen obrazovou dokumentaci ze své práce, ale i zajímavé obrázky a krátká videa ze života na misích. Zajímavé byly i snímky místních dětí v jejich domácím prostředí a ve škole na opačném konci světa. Při volné diskuzi nebraly otázky dětí konce. Závěrem tedy tatínek slíbil, že je všechny ještě před koncem školního roku pozve na výcvikovou základnu. Někteří už se vidí ve své dětské fantazii při seskoku padákem, ale my, paní učitelky, jsme byly ujištěny, že nic tak dobrodružného nás opravdu nečeká. Všichni se moc těšíme a o své nové zážitky se s vámi opět podělíme.

Mgr. Jolana Končáková

Den jazyků v Montessori

Středa 26. září 2018 se stala Dnem jazyků. I žáci pátého ročníku Montessori si tento den připomněli v několika hodinách angličtiny. Spolu s videi počítali a zapisovali číslovky od 1 do 10 anglicky, francouzsky, španělsky a dokonce i japonsky, kde si vyzkoušeli i japonské písmo. Na tabletu pak vyhledávali, odkud pochází různé pozdravy a názvy zemí překládali do angličtiny. Potom následovala práce s textem a kvíz, ve kterém se dozvěděli zajímavé informace ze světa jazyků.

Mgr. Karin Frýdlová

První školní den v Montessori

Vstup do prvního školního roku usnadnili malým prvňáčkům z Montessori jejich starší kamarádi. Společně se přivítali 3. září, seznámili se a sdělili si několik málo informací o sobě. Zahráli si spolu drobné hry a za chvilku úplně zapomněli, že v jejich budoucích lavicích dnes sedí maminka a tatínek. První setkání nám rychle uteklo a všichni se těšíme, že se v následujících měsících lépe poznáme a utvoříme nová přátelství.

Mgr. Iveta Zámečníková