Aktivity Montessori

2020-2021

První školní den v Montessori

Prvního září usedli do školních lavic také prváčci Montessori třídy paní učitelky Gábiny. V očích se jim zračilo trochu zvědavosti, trochu nejistoty i trocha obav, ale ze všeho nejvíce chuť objevovat nepoznané a zdolávat všechna úskalí spojená se školním životem. Je moc fajn, že prváčkům podali pomocnou ruku jejich starší spolužáci, kteří jim tak usnadnili školní začátky. Přejme všem prváčkům, aby je neopustila chuť poznávat a objevovat a během školního roku si našli co nejvíce činností, které jim přinesou radost a povzbuzení do další práce.

Mgr. Gábina Strouhalová