Aktivity Montessori

2019-2020

17. listopad v Montessori

Pátek 15. listopadu se nesl v Montessori třídách v duchu vzpomínek na události, které se odehrály před třiceti lety. To, co mají naši rodiče ještě v živé paměti, si my děti, můžeme přiblížit prostřednictvím jejich vzpomínek, vyprávění a také pomocí fotografií a různých zajímavých filmů a videí. Nás starší velmi zaujal film Z deníku Anny K., který nás provedl celým rokem 1989 od ledna až do prosince. Mladší spolužáci zase s chutí zhlédli několik kratších epizod ze seriálu Dějiny udatného národa českého. Filmy byly oživeny také vzpomínkami našich paní učitelek. Poté následovala práce ve skupinkách s pracovními listy a pomůckami, které nás ještě více vtáhly do tehdejších událostí. Zároveň jsme si tak trénovali čtení s porozuměním, orientaci v textu a čase, třídili jsme události, hledali rozdíly mezi životem tehdy a dnes, a také jsme si společně zazpívali několik písní, které tenkrát prolétly celou republikou. A tak jsme strávili den, který nám připomněl již třetí státní svátek v tomto školním roce.

Mgr. Gabriela Strouhalová

Na svatého Martina, kouřívá se z komína

Víte, co jsme dělali dne 11.11. v 11 hodin 11 minut? Kdo hádal, že jsme zahájili svatomartinskou ochutnávku, má pravdu. Nebyla to však ochutnávka vín, ale rohlíčků, koláčků a celé řady dobrot, které nám k projektu o Martinovi napekly ochotné maminky. Vyslechli jsme legendu o svatém Martinovi, seznámili se s tradicemi souvisejícími s tímto dnem, a ačkoli nám za okny chyběl sníh, nenechali jsme si zkazit náladu. Každý si vyrobil svou lucerničku, tiše jsme prošli světelnou spirálou a s očekáváním vykročili vstříc dalším zimním dnům.

Mgr. Iveta Zámečníková

Druhý velký příběh

Opět se hlásíme se zprávičkou o dalším očekávaném Velkém příběhu o vzniku života na Zemi. Při vyprávění o prvních živočiších či rostlinách, o prvních hlasech na souši, o dinosaurech, o velkých savcích o…. zkrátka otevřel se před námi úplně jiný-tajuplný svět. Zkoumali jsme společně ve skupinkách nové poznatky, přiřazovali živočichy i rostliny do správného období, zkoumali osu vzniku života na Zemi. Pomáhali jsme si navzájem - starší mladším a vzájemně diskutovali nad pomůckami a řešili ústní i písemná zadání vyplývající z dané práce. Tyto příběhy jsou pro nás pořád poutavé, zajímavé a vždy se prostřednictvím nich dovíme něco nového. Co nás čeká dál? Necháme se překvapit….. A vy, naši rodičové i kamarádi budete muset čekat s námi.

Mgr. Jolana Končáková

První velký příběh

Začátkem školního roku si žáci Montessori tříd opět prožili a připomněli První velký příběh, ve kterém měli možnost se seznámit s teorií vzniku Vesmíru. Celé téma si přiblížili prostřednictvím několika pokusů, které si s chutí vyzkoušeli. Na vlastní oči viděli, jak asi tenkrát všechno vřelo, bublalo, bouřilo a kouřilo. A to všechno díky prvnímu Velkému příběhu a řadě pokusů, které nám ukázaly, jak zřejmě všechno před miliony a miliony let začalo.

Mladší i starší kamarádi společně se zaujetím prošli tímto krásným a kouzelným příběhem. Už teď se těšíme na pokračování.

Mgr. Jolana Končáková

Svatý Václav

Děti Montessori tříd si připomněly legendy ze života svatého Václava a seznámily se s jeho osudem. Společně velcí i malí plnili úkoly, vyslechli několik příběhů, zazpívali písničku a pracovali na vitráži z prostředí vztahující se k danému tématu. Ti nejmenší si vyrobili svatováclavskou korunu a také zjistili, jak je náročné nosit korunu delší dobu. Prostřednictvím komiksového čtení ti starší seznámili mladší spolužáky s dobou dávnou minulou a s historií naší legendy. Starší spolužáci se chvílemi velmi zapotili, když měli odpovídat na doplňující-všetečné otázky těch nejmenších – prváčků. Byl to velmi zajímavý den, plný zaujaté práce a společných zážitků a dojmů.

Mgr. Jolana Končáková

Škola v přírodě Vizovice

Letošní škola v přírodě se nesla ve znamení objevování regionálních zajímavých míst našeho okresu. Náš hotel se nacházel v krásném prostředí Hostýnských vrchů, ve Vizovicích. Odtud jsme se vydali poznávat nedaleké významné lázeňské město Luhačovice. Seznámili jsme se s jeho historií, městečko si prošli a hlavně ochutnali řadu léčivých pramenů. Bylo jich 18, nejznámější Vincentka některým zachutnala, jiné její chuť překvapila.

Také jsme navštívili zemědělskou usedlost, ve které chovají skot, ovce a koně. Byl to úplně jiný svět než ten, který známe. Moc se nám líbil. Ochutnali jsme také produkty z kozího mléka-nejrůznější sýry, salámy a dokonce i zmrzlinu. Ta oslovila každého. Mezitím jsme stihli plnit úkoly v přírodě, které si pro nás připravily naše paní učitelky. Večerní stezka odvahy ztemnělým lesem- to byl teprve zážitek!!! A když jsme navštívili čokoládovnu a ochutnali některé dobroty….už jsme ani nevěděli, co napsat rodičům dříve. Bylo náročné se rozhodnout, která aktivita se nám líbila nejvíce.

Ale nejdůležitější a asi i nejlepší bylo, že jsme kolem sebe měli stále spoustu kamarádů a legrace. A víte, že jsme si ani nevzpomněli na naše telefony a tablety? Byli jsme úplně v jiném světě, už teď se těšíme na příští rok.

Mgr. Jolana Končáková

Jablíčkový den

A už je to tady! Konečně jsme se dočkaly! Kdo? No přece my, děti z Montessori!

Náš dlouho očekávaný, voňavý den je tu. Připravovaly jsme se na něj nejen ve škole, ale i doma se svými rodiči a prarodiči. Téměř každý přiložil ruku k dílu. Doma se česalo, sklízelo, vařilo, zavařovalo, peklo i zdobilo….na co si kdo vzpomněl. Naše maminky i babičky vymýšlely dobrůtky i krásné dekorace, tatínkové či dědečkové drtili a stáčeli lahodný mošt. A o čem je řeč? No přece o ovoci pro nás nejtypičtějším – jablíčkách. Zapojily jsme čich, chuť, hmat i zrak a zkoumaly odrůdy jablek. Přečetly si příběh o jabloni, vymýšlely věty a krátké příběhy na dané téma. Počítaly úrodu či sklizeň, porovnávaly recepty a zapisovaly různé zajímavosti. A na závěr přišla h o s t i n a ….. ta byla! Ještě teď cítíme tu vůni a slaďoučkou chuť všech těch výborných dobrot.

Mgr. Jolana Končáková

Carousel imageCarousel image

První školní den v Montessori

Prázdniny jsou za námi a je tu další školní rok. Pro některé jen další v pořadí, pro naše prvňáčky však úplně první v životě. Druhého září jsme se s nimi společně sešli v jejich nových třídách a naši noví školáci se zatím ještě s maminkami, tatínky a babičkami začali nesměle rozkoukávat po nových kamarádech a paní učitelce. Vzájemně jsme se představili, zahráli si pár her, dali si do aktovek nové pomůcky a rozešli se domů. Všichni prvňáčci byli moc šikovní a určitě se brzy naučí spoustu nových věcí.

Mgr. Iveta Zámečníková