Aktivity školy, soutěže 2018-19 (1)

Velikonoční odpoledne s dětmi a rodiči

V úterý 16. dubna se uskutečnilo ve škole tradiční Velikonoční odpoledne připravované rodiči žáků, vychovatelkami školní družiny a vyučujícími prvního stupně.

Děkujeme převelice maminkám našich žáčků za čas, který věnovaly přípravě dílniček a jejich průběhu. Děti si mohly namalovat vajíčka, vyrobit velikonočního beránka, košíček s vajíčky, papírového zajíčka, velikonoční origami, mohly dokonce zdobit perníčky a bavit se spoustou dalších aktivit.

Jmenovitě děkujeme paní Kosečkové, paní Vičánkové, paní Kvasničkové, paní Šoltisové, paní Müllerové, paní Svačinové, paní Paličkové a paní Chudárkové!

Jsme rádi, že máme v naší škole tolik obětavých a milých maminek!

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S POKUSY

Ve středu dne 27. března se naši žáci 5. a 7. tříd opět zúčastnili „ Zábavného dopoledne s chemickými pokusy.“ Letos se akce konala již popáté a probíhala v tradičním duchu. V úvodu jsme si povídali o tom, jak se chemie vyvíjela, kdo to byli alchymisté a které významné objevy se využívají v přírodních vědách dodnes. Žáci průběžně zhlédli několik pokusů. Společně jsme potápěli Titanik, pak vyráběli sloní zubní pastu a probouzeli faraonovy hady. Také jsme si zahráli na kouzelníky s pokusem nehořlavý kapesník a nakonec se někteří dobrovolníci zúčastnili „zkoušky statečnosti“. Nadšení a elán do poznávání tajů přírody byl opravdu velký. Doufejme, že jim to vydrží!!!

Zuzana Onderková

KLOKAN 2019

Do letošního ročníku matematické soutěže Klokan se zapojilo 340 žáků 2. - 9. ročníku naší školy.

A jaké jsou výsledky v jednotlivých kategoriích?

Mezi nejmladšími CVRČKY byli nejlepší Adéla Prokopová, Veronika Jozífková a Tomáš Piluša. Nejvíce bodů v kategorii KLOKÁNKŮ získali Vincent Miša, Anna Šalomounová a Filip Zahrádka. Nejlepšími řešiteli kategorie BENJAMÍN byli Linda Andrýsková, Tina Sedláčková a Kateřina Matůšová. V kategorii KADET se nejlépe dařilo Veronice Rajnochová, Adéle Matochové a Jakubu Vackovi. Stejně jako vloni nejlepšího absolutního výsledku dosáhla na naší škole Linda Andrýsková.

Paní Ocelková děkuje všem žákům za podané výkony a deset nejlepších soutěžících v každé kategorii se může těšit na drobnou sladkost. Velké díky patří paní učitelkám Daně Gerichové a Sylvě Roženkové za pomoc při opravování a vyhodnocení soutěže.

XVI. ročník soutěže First Mini Certificate

V pátek 22.3.2019 se na naší škole konal XVI. ročník soutěže v anglickém jazyce First Mini Certificate. Soutěž jsme pořádali pro žáky 7. tříd druhého stupně škol zlínského okresu. Zúčastnilo se jí 8 základních škol a soutěžilo 17 žáků. Soutěžící splnili podmínky

k získání našeho mini „c e r t i f i k á t u“ a to v oblasti poslechu, čtení s porozuměním a gramatiky a zároveň si mohli porovnat navzájem své znalosti.

Všichni účastníci získali certifikáty, ale vyhrát mohl jen jeden. Vítězkou se stala Karolína Baranová ze Základní školy Slušovice, 2. a 3. místo získali žáci ze ZŠ Kvítková Zoe Rudy a Petr Gahura. Náš Tomáš Pavlík ze 7. A se umístil na velmi pěkném 5. místě.

Blahopřejeme vítězům i všem účastníkům soutěže.

Mgr. Blanka Trojnová

Celé Česko čte dětem

Kolem našich dětí se svět míhá obrovskou rychlostí. Hrne se na ně spousta informací z chytrých telefonů, tabletů, počítačů, televize. I tyto faktory způsobují, že ne všechny děti dokáží soustředěně poslouchat příběhy z audio nahrávek nebo čtené slovo. Pro některé je těžké se zklidnit a nechat se unášet mluveným slovem.

Pojďme dětem zkusit odkrýt svět fantazie.

V naší škole již několik let probíhá projekt Celé Česko čte dětem. Vlastně by se tento projekt dal nazvat spíše Rodiče čtou dětem. Během měsíce března, který je zasvěcen knihám, chodí rodiče žáků předčítat ze svých oblíbených dětských knížek. Jde o vzácné chvíle zklidnění . Děti tyto dny milují, synek nebo dcerka je patřičně hrdý či hrdá na svého rodiče a předčítající odchází minimálně s novou zkušeností. Většinou je však vidět i u dospěláků šťastný výraz v obličeji.

Filmové plátno vtiskne přesnou představu pohádkové postavy, děje nebo prostředí.

Když však čtete, každý si ve své mysli vymaluje odlišný obraz. Paní Astrid Lindgrenová měla svou představu pidilidí z knihy Pipi Dlouhá punčocha. Anička z 1.A je vidí jako malé trpaslíky, Toník z nejmenované třídy je popíše zase jinak. Nejspíš budou vypadat jako malí piráti. A třeba taky ne.

V tom je kouzlo knih.

Přijďte číst do třídy Vašeho potomka. Neotevřete jen dveře třídy, snad se vám podaří alespoň pootevřít vrátka fantazie.

Foto ze čtení ve 3.B

Mgr. Pavlína Absolonová

Úspěchy ve sportovní gymnastice dívek

Dne 20. 3. 2019 se žákyně naší školy zúčastnily okresního a zároveň krajského kola ve sportovní gymnastice. Závody se konaly ve zlínské Sokolovně a již čtvrtý rok tuto soutěž pořádala naše škola.

Soutěžilo se v gymnastickém víceboji (akrobacie, hrazda a přeskok) a to ve dvou kategoriích: mladší dívky a starší dívky.

Soutěže se tentokrát zúčastnilo šest škol s devíti družstvy zlínského kraje. Dojely dívky z Napajedel, Kunovic, Uherského Hradiště i Rožnova pod Radhoštěm. Konkurence byla jako pokaždé silná, přesto jedno družstvo našich mladších dívek zvítězilo jak v okresním, tak i v krajském kole.

Družstvo starších dívek se může pochlubit stříbrnou medailí za 2. místo v okresním kole. Letos jsme na účast na Republikovém finále nedosáhly, ale věříme, že příští rok se to podaří.

V soutěži jednotlivkyň si medaili za 2. místo dovezla Jolana Zemanová a na 3. místě skončila Kateřina Krausová.

Naše velké poděkování za výborné výkony a skvělou reprezentaci školy v kraji patří dívkám: Kateřině Krausové (6.A) Jolaně Zemanové (5.A), Natálce Směšné a Adrianě Šošolíkové (5.B), Lucii Zavadilové (7.A), Kláře Mikešové (7.B), Veronice Kubíčkové (7.C) Adéle Daňkové, Sabině Skopalové, Jolaně Juříkové a Báře Urbanové (9. B).

Děkuji i technické podpoře ve složení Elišky Křížové, Daniely Handlové, Zuzany Mikešové z 9. B

K. Gerberyová

Mc Donald´s Cup

Ve středu 20. 3. 2019 se v naší škole opět uskutečnil oblíbený fotbalový turnaj žáků 1. stupně, zvaný Mc Donald´s Cup. Tento rok se turnaje zúčastnili žáci 3., 4. a 5. tříd, a to nejen chlapci, ale i děvčata. Dohromady se v tělocvičně sešlo 9 tříd naší školy. Soutěžilo se v kategorii mladších tříd – tedy mezi sebou soupeřili žáci 3. tříd. V kategorii starších pak mezi sebou soupeřily 4. a 5. ročníky. Obrovský dík patří dvěma žákům 9. B, a to Honzovi Veselému a Tadeáši Matušovi za fair – play pískání a rozhodování, a také za pomoc při organizaci tohoto turnaje.

Chtěla bych pochválit všechny žáky, jenž se turnaje zúčastnili, protože se do zápasů vrhli s velkým nadšením a odhodláním. Ovšem jak už to tak bývá, vítězové mohou být jen někteří. Zde se můžete podívat na naše výsledky:

V katerogii mladších žáků:

1. místo: 3. E, s počtem gólů: 6

2. místo: 3. B. s počtem gólů: 1

3. místo: 3. A

V kategorii starších žáků:

1. místo: 5.A, s počtem gólů: 13

2. místo: 4.A, s počtem gólů: 11

3. místo: 4. B, s počtem gólů: 7

Mgr. Michaela Pospíšilová

Beseda „ Energie – budoucnost lidstva“

Dne 21. února jsme na naší škole při­ví­ta­li odbor­ní­ky z obo­ru ener­ge­ti­ky, kte­ří s žáky pro­dis­ku­to­va­li otáz­ky sou­čas­né­ho a budou­cí­ho sta­vu ener­ge­ti­ky v ČR a ve svě­tě. Bese­dy se zúčast­ni­li žáci osmých ročníků. Mot­tem bese­dy byl citát němec­ké­ho filo­so­fa Ima­nu­e­la Kan­ta: „Neboj­te se pou­ží­vat rozum“.

Žáci nejdříve zhlédli poutavé prezentace, filmové snímky a fotodokumentace.

Po této myšlenkové masáži následovaly praktické ukázky nejrůznějších materiálů z oblasti jaderné energetiky, kdy si žáci navíc vyzkoušeli měření radioaktivity, samozřejmě bezpečné úrovně. Přednášející přivezli řadu vzorků s různou intenzitou vyzařování i z běžného života, což u žáků vyvolalo značné překvapení.

Na závěr proběhla odborná diskuze, kdy byli přednášející osloveni dotazy na nejrůznější zákoutí energetického průmyslu.

Mgr. Zuzana Onderková

Sbírka plyšáků pro VaK

Děti ze školní družinky paní vychovatelky Leciánové, Líňové a Kotasové se zapojily do sbírky, kterou pořádají Vodovody a kanalizace Zlín.

Společnost VaK, která je nedílnou součástí města Zlína, zahájila sbírku plyšáků pro zdravotnickou záchrannou službu a hasiče. Záchranáři a hasiči budou plyšáky předávat dětem za dramatických situací při dopravních nehodách a jiných krizových událostech. Tak pomohou těmto dětem překonat nelehké situace a zmírní jejich dopady na dětskou psychiku.

Jako poděkování za sbírku a velké zapojení dětí jsme obdrželi poděkování pana Ing. Svatopluka Březíka z VaKu:


Vážená paní ředitelko, jménem naší společnosti bych Vám rád poděkoval, že se Vaše škola zapojila do naší výzvy a sbírky plyšáků pro děti, které se ocitnou v nepříjemných životních situacích.Zejména děkujeme paním učitelkám Leciánové, Líňové a Kotasové, že sbírku zorganizovaly. Množství plyšáků, které se k nám dostalo, nás utvrzuje, že akce tohoto charakteru mají smysl. Děkujeme, že jste jejich součástí.V příloze zasíláme fotografie z dnešního předání nasbíraných plyšáků:-)S přáním hezkých dnů Ing. Svatopluk Březík předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Zlín, a. s.vakzlin@vakzlin.cztel.: +420 577 124 281, 577 104 619Tř. Tomáše Bati 383,760 49 Zlín

Školní kolo zeměpisné olympiády

Do školního kola Zeměpisné olympiády se letos zapijilo 67 žáků 2. stupně. Soutěžilo se ve třech kategoriích s těmito výsledky (nejlepší tři v každé kategorii):

Kategorie A (6. ročník)

  1. Marek Raška, 6.B ..... 25 b.

  2. Nikola Stefányi, 6.A ..... 24 b.

  3. Daniela Čablová, 6.A .....22 b.

Kategorie B (7. ročník)

  1. Adam Šeda, 7.A ..... 38,5 b.

  2. Anna Burdová, 7.B ..... 38 b.

  3. O. Slováček, 7.B , J. Daněk,7.B, S. Vrágová, 7.A ..... 37 bodů

Kategorie C (8.-9. ročník)

  1. Veronika Jurásková, 9.A ..... 37 b.

  2. Jan Veselý, 9.B ..... 32 b.

  3. Tadeáš Matuš, 9.B .....31 b.

Vítězům blahopřejeme a držíme palce v okresním kole této soutěže.

J.Zicha

Topten na 2. stupni

Topten je projekt, který je součástí našeho školního vzdělávacího programu. Už třetím rokem probíhá v hodinách hudební výchovy tak, že si žáci navzájem představují své oblíbené písničky a v některých hodinách pouštějí aktuálně největší „hity“.

Letos dostaly všechny třídy za úkol sestavit žebříček svých nejoblíbenějších písní za první pololetí školního roku.

Způsob sestavení žebříčku si žáci jednotlivých tříd navrhovali sami. Většinou však nejdříve každý žák „nominoval“ jednu nebo dvě své nejoblíbenější písně, ty jsme sepsali a pouštěli si jejich ukázky. Následně žáci dávali svůj hlas těm písničkám, které také patří k jejich oblíbeným. V některých třídách se při tom zpívalo a tancovalo, jinde probíhaly vášnivé diskuse o tom, které písničky jsou ty nejlepší. Každý chtěl, aby se právě ta jeho dostala do žebříčku mezi nejoblíbenější. Z písní, které získaly nejvíce hlasů, pak vybraní žáci vytvořili „Topten“ své třídy. Všechny jsme vyvěsili na nástěnku v učebně hudební výchovy.

Při poslechu vítězných písní jsme se na přelomu pololetí trochu pobavili a odpočinuli si. Někteří žáci navíc sepsali své postřehy o průběhu Toptenu. Ty byly zveřejněny ve 2. čísle školního časopisu Čtvera.

Tím však projekt Topten neskončil, protože nyní žáci se zájmem sledují a porovnávají, jak dopadlo hlasování v jednotlivých třídách, a už přemýšlejí o tom, jak budou Topten realizovat v následujícím období.

V. Úradníková

Lyžařský kurz

Ve dnech 10. -15. února 2019 proběhl ve skiareálu Kohútka tradiční lyžařský výcvikový kurz s ubytováním na chatě Javorka. Kurzu se zúčastnilo 47 žáků sedmého ročníku pod vedením čtyř instruktorů z řad učitelů (K. Gerberyová, M. Plšková, R. Steska a J. Zicha). Díky výborným sněhovým podmínkám byly v provozu všechny vleky areálu a žáci tak měli možnost lyžovat na svazích s různou obtížností. Čtrnáct sedmáků začínalo s lyžováním a všem se nakonec podařilo zvládnout základy (vyjet na vleku a sjet sjezdovku oblouky v pluhu, z pluhu nebo i v paralelním postavení lyží). Ostatní žáci „lyžaři“ se snažili zvládnout správný carvingový styl, případně jej vylepšovali. Součástí večerních programů byly tradiční zábavné večery nebo diskotéky. Ve středu odpoledne byla relaxační vycházka k horské chatě Portáš doplněná o sněhové hrátky. Věříme, že se sedmákům na kurzu líbilo a že na něj budou rádi vzpomínat.

J. ZichaOkresní kolo konverzační soutěže z jazyka anglického

V pátek 8. 2. proběhlo na ZŠ Kvítková okresní kolo konverzační soutěže z jazyka anglického. Naši školu reprezentoval Tomáš Pavlík ze třídy 7. A. Tomáš exceloval v písemné části, která se skládala z poslechu a porozumění čtenému textu. Tomáš napsal písemnou část na plný počet bodů, a tím získal náskok před svými konkurenty. Pak následovala ústní část, ve které si Tomáš vybral téma Můj volný čas. Téma nebylo podle jeho představ, a tak nějaký ten bod ztratil, ale i přesto se mu podařilo získat krásné 4. místo. Tomášovi gratulujeme a věřím, že mu nadšení pro angličtinu vydrží a ještě naši školu bude reprezentovat v dalších soutěžích z anglického jazyka.

Mgr. Jana Klimecká

Žáci se učí programování pomocí malých robotů - Ozobotů

Koncem minulého školního roku se nám podařilo získat 12 ozobotů. Ozobot je pomůcka pro výuku základů programování. Jedná se o malého robota, kterého lze ovládat pomocí barevných kódů nebo pomocí vlastního programu.

S Ozobotem budou pracovat žáci v 5. ročníku v hodinách informatiky a ve volitelném předmětu praktikum z PC. Kromě běžné výuky také plánujeme v druhém pololetí tohoto školního roku otevřít kroužek, jehož náplní by byla právě práce s Ozoboty.

V úvodu práce s Ozobotem si žáci vyzkouší ovládat jej pomocí barevných kódů. Ty stačí kreslit fixem na papír. Ozobot pak sleduje černou čáru a plní pokyny zadané pomocí změny barev na jeho trase. Na křižovatkách se sám rozhoduje, kam se dál vydá. Pokud na trase zaznamená změnu barvy trasy, odbočí, otočí se, zrychlí, zpomalí atp.

Při pokročilejší práci s Ozobotem se žáci budou učit programovat jeho činnost pomocí blokově orientovaného programovacího jazyka. Budou skládat bloky příkazů a plnit různé úkoly. Například si připravíme plán skladu a žáci budou mít za úkol naprogramovat Ozobota tak, aby přepravil zboží z místa A do místa B.

Věříme, že se výuka programování pro žáky díky této pomůcce stane zábavnější, než byla dosud. Pokud z nich nevyrostou přímo programátoři, aspoň si zlepší logické myšlení a naučí se pracovat v týmu, což se jim do budoucna bude určitě hodit.

Mgr. Sylva Roženková

Výstava „Výtvarné střípky“

Zveme všechny rodiče, žáky i širokou veřejnost na výstavu výtvarných prací našich šikovných dětí, která je nainstalována od začátku února v Krajské knihovně Františka Bartoše (2.podlaží budovy 15, foyer). Výstava potrvá do konce měsíce, takže pokud si najdete čas třeba během jarních prázdnin, určitě se v knihovně zastavte a prohlédněte si zdařilé kresby či malby, ať můžete sami posoudit, jak se dětem povedly.

Jitka Palíková

Vysvědčení tak nějak netradičně!

V rámci projektu Kamarádi zažili žáci 1.B a 9.B něco nového. Malí předávali vysvědčení svým velkým kamarádům a velcí prvňáčkům. Pro prvňáčky to byla jistě mimořádná událost, protože dostávali svá první vysvědčení a pro ty starší rovněž, jelikož už to byl téměř poslední výpis, který se jim dostal do rukou. A úžasné na tom všem bylo, že prvňáčci dokázali přečíst jména svých kamarádů na vysvědčeních!

Příjemné prostředí školní knihovny navodilo slavnostní atmosféru. Významný den bylo třeba řádně oslavit, tudíž nechyběl kalíšek dobrého pití (samozřejmě nealko) a v závěru trocha tance, aby oslava byla dokonalá. Moc si to všichni užili.


Mgr. Eva Postavová, Mgr. Lenka Doležalová

Soutěž Mladý ekonom

Dne 30. 1. 2019 se šest žáků osmého ročníku zúčastnilo soutěže Mladý ekonom organizované Obchodní akademií T. Bati a VOŠE Zlín.

Soutěž je určena pro žáky 8. a 9. tříd základních škol ve Zlínském kraji. Cílem soutěže je zvýšit úroveň ekonomických znalostí žáků, rozvíjet teoretické a praktické znalosti a vědomosti.

Soutěžící řešili zadané úkoly formou samostatné práce jako tříčlenné týmy. Skládala se ze dvou kol:

- první kolo – žáci si mohli prověřit své ekonomické znalosti v testu se 60 otázkami na počítačích

- druhé kolo – prověřilo znalosti ekonomických pojmů formou křížovek, osmisměrek, doplňovaček, skládanek apod.

O přestávce byli žáci provedeni po budově školy.

Akce se našim žákům líbila, odnášeli si dárečky, které dostali za účast a tvářili se velmi spokojeně.

Projekt "Povolání rodičů"

Každý žáček se někdy zamyslí, čím by jednou chtěl být, co by ho v dospělosti bavilo. Zatímco prarodiče dnešních dětí chtěli být kosmonauty, popeláři nebo hledači pokladů, dnešní třeťáci mají celkem reálné plány. Chtějí být policisty, veterináři, kadeřnicemi, najdou se zde jezdkyně na koních a trenéři všeho možného. O některých povoláních však ani nevědí. S inspirací nám pomohl projekt Rodiče představují své povolání.

Jako první nás pozvala na své pracoviště maminka Magdalenky. A nebylo to jen tak někam. Nahlédli jsme do překrásné budovy UTB.

Nejprve nás paní Býmová provedla samotnou budovou, kterou navrhovala paní architektka Eva Jiřičná.

Navštívili jsme učebnu pro budoucí porodní asistentky, byli jsme pozváni do kanceláře paní proděkanky, se kterou si děti popovídaly o cestování a potřebě učit se jazyky. Dětem se moc líbily odpočinkové místnosti, kde si studenti mohou vařit, připravovat se na zkoušky, pracovat na počítači nebo jen tak odpočívat. Obrovský úžas vzbudila aula této fakulty. Hlavně svou rozlehlostí. Vejde se do ní 240 studentů.

Když jsme vešli do místnosti s obrovskými polštáři, nadšení nebralo konce. Po uložení do pohodlných pohovek nám paní Býmová představila své povolání formou prezentace na interaktivní tabuli.

Víte, čím se zabývá referentka pro vnější vztahy a propagaci? My už ano.

Kdyby se vám podařilo toto zaměstnání získat, posílali byste naše studenty na zahraniční pobyty, starali se o studenty z dalekých zemí. Pořádali byste různé akce pro veřejnost, spolupodíleli se na filmovém festivalu a měli byste spoustu další zajímavé práce.

Při loučení s naší průvodkyní většina třeťáků už měla jasno, kde jednou budou studovat a třeba i pracovat.

Ve čtvrtek nám daltonskou výuku přišla osvěžit maminka Viki. A další nevšední zážitek byl na světě.

Práce porodní asistentky je nejen nesmírně krásná, zajímavá, ale jak jsme poznali z vyprávění i hodně náročná.

Protože paní Chludová se stará hlavně o miminka předčasně narozená, mohli jsme porovnat váhu zdravého děťátka, miminka, které přišlo na svět dřív, i toho, které váží jen půl kilogramu.

Prohlédli jsme si improvizovaný inkubátor, kde miminka čekají, až budou natolik silná, aby se poprala s životem venku. Poslechli jsme si fonendoskopem své vlastní srdíčko.

To vše v improvizovaném sterilním prostředí oddělení JIP. V lékařské čepici a s rouškou na ústech.

Krásná a náročná práce děti zaujala, ale zároveň si uvědomily zodpovědnost a náročnost tohoto povolání.

Celá naše třída doufá, že těmito dvěma prezentacemi náš projekt nekončí. Jsme natěšení na další.

Mgr. Pavlína Absolonová

Jan Palach

Dne 16. ledna 2019 uplyne 50 let od chvíle, kdy se na protest proti společenské situaci a letargii národa, upálil student FFUK Jan Palach. Dnešním dětem zcela neznámá doba, a tak učitelé dějepisu a výchovy k občanství v uplynulém týdnu věnovali své hodiny tomu, aby dětem přiblížili události, které jeho činu předcházely a posléze po dvaceti letech následovaly.

Žáci 2. stupně si doplnili jejich výklad zhlédnutými dokumenty, svými aktivitami v hodinách se seznámili s jeho osobností, odkazem, který nám i pro dnešní dobu zanechal...

Mgr. Eva Postavová, Mgr. Jana Klimecká

Hurá na boby!

Konečně nám napadl dlouho očekávaný sníh, tak jsme v neváhali, popadli boby, lopaty, talíře na sníh a vyrazili ven. Užili jsme si jízdu z kopce, koulování i stavění sněhuláků a někteří odvážlivci si postavili i skokanský můstek. Zpět do školy jsme se sice vrátili trochu promočení, ale s červenými tvářemi, nadýchaní čerstvého vzduchu a hřejivým pocitem, že jsme si to dnes s kamarády z Montessori opravdu užili.

Mgr. Iveta Zámečníková

Prvních 100 dní ve škole v 1.B

Dne 19.12.2018 proběhla ve třídě 1.B slavnost na téma "Mých prvních 100 dní ve škole".

S organizací pomáhali žáci třídy 9.B.

Na úvod přivedli deváťáci své prvňáčky do třídy. Kluci zarecitovali básničku od Josefa Lady o zimě a děvčata zarecitovala básničku od Martiny Drijverové o Vánocích.

Pak už došlo na slavnostní chvíli pasování. Každý prvňáček byl nejprve představen, pasován do řádu školáků a následně obdržel certifikát a krásnou čepici. Po slavnostním pasování všech prvňáčků už probíhala volná zábava. Rodiče připravili pro děti občerstvení včetně výborného ovocného šampaňského.

Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné a pohodové předvánoční atmosféře.


Mgr. Lenka Doležalová

Vánoční povídání v knihovně

Přišel čas Vánoc, a tak připravila školní knihovna pro žáky prvních a devátých tříd, kteří se setkávají v rámci projektu Kamarádi, malé setkání. Připomněli jsme si tradice Vánoc povídáním o tom, jak to chodí „u nás doma“ i četbou ukázek z knih známých autorů. Ve čtvrtek 20.12.2018 jsme si zazpívali společně koledy a závěrem naši „dospěláci“ předali těm nejmenším dárečky.

Bylo to moc milé setkání a všichni zúčastnění si jistě odnesli nezapomenutelné zážitky.

Eva Postavová

Vánoční zpívání

Stalo se již tradicí, že se žáci 2. stupně loučí se starým rokem v krásném adventním čase společným zpíváním. I tento rok tomu nebylo jinak. Jednotlivé ročníky si připravily společnou vánoční píseň dle vlastního výběru a tuto jejich prezentaci jsme proložili oblíbenými koledami. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemné a plné empatie.

Závěrem jsme si popřáli krásné Vánoce.

Mgr. Eva Postavová

Předvánoční čas a s ním spojené zvyklosti a tradice jsou pro nás, děti, nejkrásnějším obdobím v roce.

Připomínáme si staré zvyky – hrníčkové kouzlo, házení střevícem (v našem případě bačkorou), velké cesty či pouštění lodiček ze skořápek ořechů, které nám ukážou, jestli dokážeme my, kamarádi, držet pospolu. Nezapomínáme také na zvířátka, tak jako každý rok. Společně se vypravujeme nakrmit ptáčky kolem řeky Dřevnice i potoka Januštice. A teprve poté se můžeme pustit do ochutnávání vánočního cukroví, které jsme si přinesli. Nemůžou chybět ani koledy, bez kterých by Vánoce byly takové smutné.

Bohatého Ježíška přejí všem žáci Montessori !!!

100 dnů ve škole - 1.A

Co všechno lze zvládnout za sto dnů? Nevím, jak jsou na tom jiní, ale určitě vím, co zvládly děti z 1. A. A je toho opravdu hodně!

V úterý 18. prosince prvňáčci předvedli svým blízkým, jak jsou skvělí počtáři, čtenáři, ale i zpěváci.

Zazpívali písničku Sněhuláci, pomohli rodičům vyřešit matematický rébus a poté, co se prodrali tunelem představujícím cestu ke vzdělání, přečetli větu o našich kamarádech z učebnicové 1. A.

Nakonec jsme si navodili mírně vánoční atmosféru. Vyrobili jsme vánoční svícny z větviček smrku a při hořících svíčkách si zazpívali koledu.

Tak a to je konec. Tedy vlastně začátek. Začátek dlouhé cesty při získávání vědomostí. Přeji všem, dětem i rodičům, cestu plnou zajímavých informací, zábavy a poučení.

Veliké poděkování patří holkám a klukům z 9. A. Našim kamarádkám a kamarádům, bez kterých by vše neproběhlo tak, jak má. Díky!

Šárka Vojáčková

LOGIK 2018

Už čtrnáct let pořádá naše škola pro žáky 6. -8. ročníku matematickou soutěž LOGIK.

Do řešení letošního kola se zapojilo celkem 47 žáků a vítězi ve svých kategoriích se stali Linda Andrýsková z 6. B, Anička Burdová ze 7.B a Vít Stavjaník s Ondrou Nečasem z 8.C.

Velmi dobrých výsledků dosáhli také Kačka Krausová, Karolína Kostková, Pavel Hrubý a Lukáš Dvořák. Všem řešitelům soutěže patří poděkování za účast a odvahu poprat se s nelehkými příklady.


Dne 19. 12. 2018 se v tělocvičně školy konala soutěž ve skoku vysokém – Vánoční laťka. Soutěže se zúčastnilo 57 žáků 2. stupně. Soutěžili kluci i dívky a to ve 2 kategoriích. Tady jsou….... vice ZDE


Školní kolo olympiády z anglického jazyka

V pátek 14. 12. proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka. Naši žáci byli rozděleni do dvou kategorií podle své jazykové úrovně. První kategorie byla pro žáky 6. a 7. tříd. Ve druhé kategorii soutěžili žáci 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze 4 částí: poslech, porozumění textu, gramatika a napsání dopisu. Všichni účastníci jsou výborní angličtináři, ale každá kategorie měla pouze jednoho vítěze. Na 1. místě v kategorii I se umístil Tomáš Pavlík ze 7.A, o 2. místo se dělí Nikola Stefányi ze 6.B a Adam Ondryáš ze 7.A a na třetím místě se umístila Ema Lisá také ze 7. A. Ve II. kategorii byly výsledky velmi těsné. Na 1. místě se umístila Nikola Remešová z 9.B, na 2. místě Eliška Průšová a o třetí místo se dělí Jan Kvapil z 8.B a Julie Švrčinová z 9.A. Vítězům gratulujeme.

Mgr. Jana Klimecká

Ježíškova vnoučata

Už jste někdy slyšeli o Ježíškových vnoučatech? V každé třídě, když jsem se ptala, se našel alespoň někdo, kdo mi pomohl s vysvětlováním.

Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout dar. Ke mně se dostala výzva, že Český rozhlas potřebuje vlastnoručně namalovaná přání od dětí. Do 14. prosince se měla ocitnout v Praze. Tak se stalo, že děti ze 3.B a ze 2.A se staly součástí něčeho velkého, něčeho, co má smysl. Při výrobě a psaní přání jsme si povídali o starých lidech a o tomto úžasném projektu.

Velké poděkování patří také paní vychovatelce Úrubové a Plškové. Věřím, že se tento projekt dostane do povědomí i ostaních a možná už i letos splní nějaké babičce nebo dědečkovi přání.

Jana Haasová

Vánoční vícegenerační turnaj ve volejbalu

V neděli dopoledne 16. 12. 2018 se naše tělocvična proměnila na „volejbalovou arénu“. Dívky ze školního volejbalového kroužku 18/19 si pozvaly své rodiče, sourozence i rodinné příslušníky, či přátele školy, aby jim předvedly své dosud získané herní dovednosti a taky si spolu „ cvičně zahráli“. Sešlo se 22 hráčů, z toho - 15 žen a 7 mužů všech věkových kategorií. Losováním jsme vytvořili 4 smíšené týmy podle věku hráčů.

A. tým – K. Daneva, V. Rajnochová), A. Rajnochová, Míša Rašková, pan Uřičář

B. tým – M. Plachá, Š. Gawlasová, K. Pluskalová, pan Rajnoch , Kučera D.

C. tým – A. Burdová A. Bezoušková, M. Plachá, p. Hrubý, Eva Uřičářová, Adam Pančocha

D. tým – A. Hoferková, Z. Vyorálková, H.Hrubá, L. Šikudová, P. Klimeš, M. Pluskal

A takto to dopadlo?

Zvítězil tým C. tým, 2. místo patří B. týmu, 3. místo vybojoval D tým A 4. místo obsadil A tým.

Účastníci turnaje napekli skvělé dobrůtky, na kterých si pak všichni pochutnali. Po tak náročném energetickém výdaji☺ to každému přišlo vhod. Ceny byly pouze zdravé. Teď v zimě pouze vitamínové bomby (jablíčka, hrušky, banány, hrozny i mandarinky). Všechno to bylo výborné! Velké díky za hru, za dobrou atmosféru, čas i buchty ale hlavně za zájem a podporu svých mladých sportovců v mimoškolní aktivitě patří všem „dospělákům“ - přátelům školy.

Doufám, že se opět potkáme po Novém roce!

K. Gerberyová

Sciotesty 2018 - souhrnné výsledky školy.pdf

Výborné výsledky žáků 9. ročníku v testování Scio

V listopadu proběhlo u žáků 9. ročníku národní testování společnosti Scilo v předmětech matematika, jazyk český, angličtina a dále test obecných studijních předpokladů. V celé ČR se do testování zapojilo přes deset tisíc žáků 9. tříd. Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než 80% zúčastněných škol.

časopisprosinec2018.pdf

Školní časopis - 12/2018

Přečtěte si zajímavosti ze školy v novém čísle časopisu Čtvera!

Mikuláš 2018

Tak se všichni dočkali!

Letos jsme si na návštěvu svatého Mikuláše museli počkat až do 6. prosince, měl totiž tolik práce s káráním zlobivých dětí, že k nám do školy dorazil s jednodenním zpožděním. Ale stálo to za to! Za drnčení řetězů vbíhali do učeben strašidelní čerti, za nimi pak kráčel důstojný Mikuláš obklopený roztomilými andílky. O každé třídě věděl Mikuláš úplně všechno - kdo poslouchá paní učitelku, snaží se, hezky se chová ke kamarádům, přehled měl ale taky o těch dětech, které vyrušují, zapomínají nebo jsou nepořádné. Některé takové raubíře dokonce pekelníci vyvedli na chodbu, aby jim řádně domluvili, a nebýt statečných spolužáků, kteří se za ně přimluvili, asi by skončili v pekle. Mikulášskou družinu okouzlili krásným zpěvem a tancem hodné děti z 1. stupně, včetně našich prvňáčků, ale také děti ve 3. B, kde čerti neměli co na práci a jenom po očku sledovali, jak andílci odměňují děti sladkostmi. Ve škole nám zůstali všichni naši žáci, ani osmáci, kteří měli na mále, peklu nepropadli. Všichni jsme si nakonec uvědomili, že být hodný je lepší a že když potáhneme za jeden provaz, porazíme i peklo.

Vánoční jarmark

Opět se sešel rok s rokem a blíží se nám Vánoce. Školní družina ZŠ Komenského I a třídy prvního stupně uspořádaly společně tradiční vánoční jarmark. V úterý 4.12.2018 si mohli všichni zájemci koupit drobné radosti pro zlepšení vánoční atmosféry.

Na vyzdobených stolečcích bylo vidět mnoho výrobků z papíru, drátků, bavlnek, vaty, lahviček, přírodních materiálů atd.

Tento den byl také ve znamení mikulášského veselení. Proto se na jarmarku pohybovalo mnoho andělů a čertů. Všichni si společně povídali, smáli se a těšili se na Vánoce.

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Den padajícího listí - projektový den na 1. stupni

V pátek 23. 11. 2018 proběhl na prvním stupni naší školy tradiční projektový den s názvem Den padajícího listí. Tento rok byla hlavním tématem VODA. Žáci od 2. do 5. ročníku si pod vedením třídních učitelek sestavili vlastní rozvrh a v pátek „vypluli“.

Na výběr měli ze všech vyučovacích předmětů. V českém jazyce hledali příbuzná slova ke slovu voda, v osmisměrce nacházeli slova, která mají s vodou něco společného, debatovali o suchu a psali vzkazy vodě. V matematice počítali příklady z různých prostředí matematiky pana profesora Hejného a za každý správný získávali kapičky do hrníčku. Dozvěděli se, jak se měří, kolik napršelo, vyzkoušeli si, co je to metr čtvereční a kolik PET lahví bychom do něj vylili, když bychom chtěli udělat průtrž mračen. V oblíbené kombinaci předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda měli možnost ochutnat různé druhy vody – vodu ze studánky Svatá voda z Malenovic, minerální vody i zdravou Vincentku. Hráli si na rybáře a lovili rybky s otázkami o vodních živočiších a vyhledávali různé potřebné informace. V pracovních činnostech a výtvarné výchově malovali akvária s rybičkami i mořské vlny, nebo si vyrobili hračku v podobě žraloka chytajícího rybu. V hudební výchově si poslechli a zazpívali různé známé i neznámé písně o vodě. A v nejpopulárnější tělesné výchově si vyzkoušeli „lov harpunou“, přesouvání po ledových krách a překonávání různých překážek.

Žáci si celý den velice užili. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací, zamysleli se, proč je dobré šetřit vodou, seznámili se s mladšími i staršími spolužáky a vyzkoušeli si, zda se ve škole neztratí.


Edukační roadshow VZP

Dne 20. listopadu na školu zavítala Edukační roadshow VZP ČR.

„Cože? Co to je? Jaká šou?“ – ozývalo se ze tříd 8. ročníků od žáků, pro které byla akce připravená.

Oslovila nás Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR s nabídkou zaměřenou na problematiku drogové závislosti a HIV s využitím zásad první pomoci, kterou pro VZP zajistila společnost Dedeman s.r.o.

Žáci 8. ročníku tak byli informováni o nebezpečí a rizicích spojených s užíváním návykových látek a problematice související s onemocněním HIV od fundovaného lékaře, který pracuje na psychiatrické klinice na jižní Moravě. Taky byly žákům poskytnuty kvalitní ukázky zdravotnické první pomoci a jejich využití v praxi od záchranářů ze severní Moravy.

Akce měla pozitivní ohlasy a žáci si mohli svoje získané vědomosti a dovednosti okamžitě vyzkoušet na připravených resuscitačních figurínách dospělých osob a také pracovat s defibrilátorem. V závěru se mohli podívat do sanitního vozu pro rychlou zdravotní záchrannou službu, vyzkoušet váhu základního vybavení pro záchranáře v báglu, který dojel až z Brna.

Děkujeme VZP ČR i společnosti Dedeman s.r.o za příjemně a bohatě připravený smysluplný projekt, který žákům rozšířil vědomosti a obzor.

K. Gerberyová


Den s němčinou ve Zlíně 21.11

Středeční odpoledne přineslo našim němčinářům z 9. tříd zpestření jejich výuky němčiny. Žáci navštívili koncert německého rappera Uwe Kaa v kavárně Masters of Rock Café, který žákům zazpíval několik písní v německém jazyce. Žáci měli možnost nejenom hudbu poslouchat, ale také si mohli zatančit. Po skončení akce se mohli se zpěvákem vyfotografovat nebo dostat jeho autogram.

Mgr. Jana Klimecká

Úspěch v logické olympiádě

Již od roku 2008 pořádá Mensa České republiky soutěž v řešení logických úloh. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Aby se této soutěže mohli žáci zúčastnit, je potřeba spolupráce s rodiči, která se v letošním roce podařila. Přihlásilo se hned několik žáků naší školy. První kolo vypracovali žáci samostatně on-line v pohodlí domova. Na základě svých výsledků se dozvěděli umístění v rámci svého kraje, ale i mezi řešiteli z celé České republiky.

V celé naší zemi se do letošního ročníku přihlásilo 61 761 řešitelů, kteří se dle věku rozdělili do 6 kategorií. Mezi nimi byla ve věkové kategorii 3. – 5. třída i naše žákyně K. Popesková, která se mezi 463 řešiteli ze Zlínského kraje umístila mezi prvními padesáti a postoupila tak do krajského kola, které se uskutečnilo 2. listopadu v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. I při „ostrém“ testu v neznámém prostředí prokázala schopnost logického uvažování a řešení složitých úloh a umístila se na krásném 37. místě.

Děkujeme všem rodičům zúčastněných dětí za jejich aktivitu a přejeme Káje i ostatním řešitelům mnoho úspěchů v dalším ročníku!

Mgr. Eva Pelikánová

Všechny změny uloženy na Disk

Projekt k 17. listopadu na 1. stupni

Fakt, že je 17. listopad státní svátek, ví snad každý žák. Avšak znalost toho, proč je tento den svátkem, je i dle průzkumů u studentů VŠ docela problém. 17. listopad je ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. V Česku se konkrétně vztahuje ke dvěma historickým událostem, a to k uzavření českých škol v roce 1939 a k začátku sametové revoluce v roce 1989.

17. listopad a pojem Sametová revoluce je pro děti pojmem hodně vzdáleným, a také je poměrně složité jej malým dětem srozumitelně přiblížit. I přesto se ale paní učitelky 4. a 5. tříd 1. stupně snažily prostřednictvím projektu „17. listopad“ žáky s tímto pojmem seznámit co nejvíce a hlavně zajímavou formou tak, aby si z toho něco odnesly. Děti pracovaly s texty či úryvky projevů, které tuhle dobu provází. Promítala se jim naučná videa a každá z tříd zaznamenala události této doby trochu jinak. Někdo zjišťoval informace o Václavu Havlovi a hledali známé citáty, jiní vyráběli klíče, poučné plakáty či vytvářeli portréty 1. českého prezidenta Václava Havla.

Věřím, že díky tomuto projektu už pro děti nikdy nebude 17. listopad pouze dnem volna, ale že si z projektu odnesli alespoň základní informace. Všem žákům a vyučujícím, kteří se podíleli na tomto projektu, velice děkuji za jejich práci. Díla žáků jsou k vidění v budově školy mezi 1. a 2. patrem, a že jsou dílka opravdu zdařilá!

Mgr. Michaela Pospíšilová

Školní kolo soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika“

Dne 5. listopadu se konalo školní kolo soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Naši deváťáci zde využili své dosavadní vědomosti z chemie a pokusili se takového „mladého chemika“ najít mezi sebou. Nejlepšího výsledku dosáhla Andrea Navrátilová z 9.B, která z celkového počtu 60 bodů získala krásných 55. V těsném závěsu za ní s 50 body skončily Adéla Urbanová a Adéla Farářová, obě z 9.A. Tyto žákyně budou reprezentovat naši školu ve druhém kole soutěže, které se koná 12. prosince ve Valašském Meziříčí. Držíme jim palce!

Mgr. Zuzana Onderková

Exkurze do Osvětimi

V úterý 6. 11. 2018 se žáci z 9. A a 9. B sešli v brzkých ranních hodinách před školou, aby vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Žáci se zúčastnili tříhodinového programu s českými průvodci. Prohlídka začala v koncentračním táboře v Osvětimi a pak jsme se přesunuli do nedaleké Březinky. V roce 1942 začalo v celém osvětimském komplexu masové vyvražďování nejen Židů, ale i vězňů dalších národností. Žáci prošli místa, kde spousta lidí zažila utrpení a většina nalezla smrt, a uvědomili si, kam až může vést hrůzná ideologie založená na čistotě rasy.

Mgr. Jana Klimecká

Navštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě!

V úterý 6.11. navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ekoškoly na ZŠ Komenského I.

Ekotým ze Štípy pod vedením paní učitelky M. Jurajdové pro nás přichystal velice originální občerstvení včetně popisků s receptem a nechyběly ani kelímky s našimi jmény.

Po úvodní videoprezentaci školy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s ekologickými aktivitami na obou školách. Ekotým ze Štípy pro nás připravil i AZ kvíz s ekologickou tématikou, kterou proti sobě hrály oba ekotýmy.

V další části programu jsme společně procházeli školu, kde nám byl představen plán činností, ekokodex ijiné projekty zaměřené na ekologii. Po prohlídce školy nás po školní zahradě a školního parku provedl ředitel ZŠ Štípa pan L. Klátil, který měl odborný výklad k venkovnímu areálu školy včetně jezírka, který nás zaujal velkou druhovou rozmanitostí.

S návštěvou základní školy ve Štípě jsme byli velice spokojeni a nasbírali jsme cenné zkušenosti pro další léta.

Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Sbírka pro Útulek na Vršavě ve Zlíně 2018

Již několik let pořádá naše škola podzimní sbírku pro opuštěná zvířátka v Útulku na Vršavě ve Zlíně. Tentokrát se akce mimořádně vydařila, byla skutečně rozsahem i kvalitou darů výjimečná! Máme radost, že jsou mezi námi rodiče a především děti, kterým není osud opuštěných zvířat lhostejný a do této akce se zapojili. Útulek na Vršavě všem prostřednictvím zaslaného dopisu moc děkuje za to, co jsme dokázali nashromáždit a za dobročinnost, ke které své žáky vedeme.

Stejně jako "obyvatelé" útulku i my děkujeme všem dárcům za příspěvky!

DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.


Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

Ekoškola v kostce:

· TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu Ekoškola v ČR

· 68 zemí na 6 kontinentech

· 17 000 000 zapojených žáků po celém světě

· 400 zapojených českých škol a školek

· 70 000 žáků v českých školách

· 13 let programu Ekoškola v ČR


Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze.

Generálním partnerem je společnost IKEA.

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.

100 let republiky

Od 22.10. - 25.10. si děti z 1. až 3. tříd připomínaly v různých aktivitách a činnostech významné datum spojené se vznikem ČSR.

Paní učitelky přizpůsobily svůj program věku dětí. Ve všech třídách se děti dozvěděly datum významného výročí. Napříč předměty se žáci seznamovali se životem lidí před sto lety, na časové přímce si ukázali významná data do roku 2018, podle fotografie poznávali našeho prvního prezidenta, naučili se v HV oblíbenou píseň T. G. Masaryka, poznávali státní symboly naší vlasti a výtvarně je zpracovávali. Společně instalovali ve všech třídách nástěnku k tomuto významnému svátku.

Celá akce přispěla ke zpestření výuky. Různé aktivity a činnosti, které paní učitelky ve svých třídách připravily, aktivizovaly děti a podněcovaly je k zájmu o svou vlast.

Mgr. Hana Kovářová

Slavnosti stromů jsou tradiční podzimní akcí, která oslavuje krásu a význam stromů . Podporuje vztah k přírodě a životnímu prostředí. Letos se osmého ročníku v parku Svobody zúčastnili žáci prvních, druhých a třetích tříd naší školy. Atmosféru slavnosti dodal bohatý doprovodný program. Děti si mohly zasadit smrčky, borovici či ibišek. Na výběr pak byl bohatý výběr dalších pracovních a výukových aktivit : výroba podzimního věnečku, přání z listí, stromové pexeso...

Projektový týden ke 100. výročí vzniku ČSR

Před 100 lety, 28. října roku 1918, byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se tímto dnem začaly psát nové dějiny. Státní svátek v tento den je oslavovaný jako Den vzniku samostatné československé republiky.

A my jsme si tento významný den připomněli projektovým týdnem zaměřeným na toto výročí. Od pondělka do čtvrtka se třídy 2. stupně v hodinách dějepisu vystřídaly na projektové hodině, zaměřené na stoleté výročí vzniku ČSR. Žáci zhlédli krátký dokument o vzniku ČSR a potom ve skupinkách řešili aktivity a úkoly spojené s touto tematikou pod vedením spolužáků z 9. tříd. Na několika stanovištích řešili oblékání, bydlení, finance, státní symboly, kulturní představitele i osobnost T. G. Masaryka. Všichni se tak více seznámili s 20. a 30. léty 20. stol. a lépe poznali dobu 1. republiky, na jejíž tradice dnes navazujeme.

Mgr. Blanka Trojnová

Kurz „Mám větší jasno“

V prvních říjnových dnech se žáci devátých tříd zúčastnili zážitkového kurzu, který pro ně pořádá tradičně spolek Atmosféra Zlín, z.s. Cílem třídenního pobytu pro žáky ve středisku Revika - Vizovice bylo vzhledem k nastávající volbě povolání ujasnit si své cíle, schopnosti a dovednosti, charakterové vlastnosti, poznat své silné a slabé stránky osobnosti, určit si priority pro výběr dalšího vzdělání, doplnit si informace týkající se nabídky škol ve Zlínském kraji a kritériích k přijetí. K tomu směřovaly všechny aktivity, které připravili vstřícní a velmi dobře připravení instruktoři.

Reakce žáků: velmi zajímavé, dozvěděli jsme se o sobě něco více, pěkný program, akce plné emocí, byli jsme se svými kamarády, počasí vcelku přálo, zbyl i volný čas pro zábavu, kamarádští instruktoři ochotně poradili s výběrem školy, moc se nám tam líbilo, někteří z nás už snad mají více "jasno." Škoda, že to uteklo jako voda....

Z pohledu TU: program kurzu podnětný, zajímavý, bavily jsme se spolu s dětmi a ty byly prostě s u p e r !!

Den české státnosti je svátek, který připadá na 28. září. Toho dne byl před více než tisíci lety zabit svým bratrem Boleslavem český kníže Václav, patron Čech a Moravy.

I my v ZŠ Komenského I si tento svátek každoročně...............

Den jazyků

Den české státnosti je svátek, který připadá na 28. září. Toho dne byl před více než tisíci lety zabit svým bratrem Boleslavem český kníže Václav, patron Čech a Moravy.

I my v ZŠ Komenského I si tento svátek každoročně od roku 2000 připomínáme. Žáci 1. stupně se tímto tématem zabývali v různých předmětech, nejen ve vlastivědě. Třída 5. B si zahrála na novináře a v rámci výtvarné výchovy vytvořila noviny sv. Václava. Žáci 4. A a B zase v rámci výtvarných činností vytvořili plakát s různými motivy na toto téma.

Mgr. Lenka Bárová

Den finanční gramotnosti na 1. stupni

1. září 2018 jsme si na prvním stupni prožili Den finanční gramotnosti. Druháci a třeťáci si nakládání s financemi zažili na vlastní kůži, protože byli právě ve škole v přírodě, kde si v obchodě mohli nakoupit něco dobrého k snědku.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se na skutečné nákupy teprve připravovali – někteří dělali nákup pro celou rodinu, jiní řešili rodinný rozpočet a nezbytné měsíční výdaje.

Ve 4. A se žáci o finanční gramotnosti bavili již od pondělí. Nejprve přemýšleli, co to vlastně je a zda se jich ta dvě zvláštní slova vůbec týkají. Ve společné diskuzi zjistili, že ano a že by se o tomto tématu rádi dozvěděli víc. Aby bylo naše nakupování zajímavější, využili jsme téma celoroční hry Harry Potter. Žáci měli zakoupit vybavení Harryho na jeho první školní den. Ve skupinách zjišťovali, kolik peněz má Harry uloženo v bance, vybírali pomůcky ze seznamu a počítali, zda si mohou dovolit koupit sovu, nebo se musí spokojit pouze s krysou. Kdo ušetřil na levnějším vybavení, mohl si za zbylé peníze koupit kouzelné cukrovinky.

Ve 4. B věnovali finanční gramotnosti 2 vyučovací hodiny. Společně si promluvili o hodnotě peněz, jakým způsobem jsou bankovky chráněny proti padělání, proč se vyplatí šetřit a jak drahé jsou různé věci, které běžně kupují. Na základě toho děti ve skupinkách vypracovávaly pracovní listy, kde se musely rozhodovat, jaké jsou věci, za které musíme platit, a které jsou naopak jen přežitek. Každý si vyzkoušel navrhnout svou vlastní bankovku, s vlastním designem a hodnotou. Všichni samozřejmě doufáme, že se jejich návrh jednoho dne uskuteční. :-) Na závěr dostali děti letáky z obchodních řetězců a za 170 Kč mohli cokoli ´nakoupit´ pro svou rodinu. Všichni tedy stříhali, nalepovali a počítali peníze za jednotlivé položky. Bylo hezké vidět, že děti nemyslely jen na sebe, ale ´kupovali´ bonboniéry pro celou rodinu, piva pro tatínky či sladkosti pro sourozence. Nejednou se žáci zarazili nad velkými cenami některých potravin a zjistili, že za 170 Kč toho doopravdy moc nenakoupí a museli tedy dávat velký pozor na to, aby rozpočet nepřesáhli.

V 5. A dali žáci hlavy dohromady, aby se jim podařilo splnit tři skupinové úkoly. Vše se týkalo tématu nakupování. Kolik nákup stál, zda stačily peníze a kolik peněz zbylo nebo naopak chybělo. Ve zbytku hodiny pak hledali počet možností, jak se dají zaplatit určité částky (150, 200, 400 Kč), jestliže máme k dispozici pouze padesátikoruny, stokoruny a dvousetkoruny.

5. B si finanční gramotnost vyzkoušela pomocí moderních technologií. Navštívili počítačovou učebnu, kde si na webu věnovanému finanční gramotnosti procvičili své dovednosti. Po celou dobu jim dělala společnost Zlatka, která je za správné odpovědi odměnila zlatými mincemi, za které si vybavili své virtuální akvárium.

Mgr. Eva Pelikánová

Adaptační kurz 2018 - uskutečněn za finanční podpory magistrátu města Zlína

Jako každoročně se i letos v týdnu od 10. do 14. září 2018 konal adaptační pobyt pro žáky 6. a 8. ročníků, na kterém se finančně spolupodílí město Zlín. Žáci se spolu se svými třídními učiteli vydali směr Nový Hrozenkov. Ti mladší plni očekávání, naopak ti starší s chutí užít si poslední společnou přespávací akci na základní škole. Byl pro ně připraven bohatý program naplněný hrami a aktivitami zaměřenými na spolupráci a poznávání se. Závěr týdne byl obohacen přítomností dvou krásných medvědů. Škoda jen, že byli jako paní Colombová – všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Bohužel i my jsme cpali svá bříška a chlupáče jsme propásli. Celý pobyt jsme si užili. Měl jen jednu vadu na kráse, a to, že tak brzo skončil.

Mgr. Karin Frýdlová

Beseda pro rodiče budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, máte doma šikovné a zvídavé dítě? Zajistěte mu to nejlepší vzdělávání s prvky pedagogiky Marie Montessori!

Právě pro Vás jsme připravili besedu s ukázkami metod a způsobů práce se speciálními pomůckami ve třídách Montessori.

Přijďte se v sobotu 16.3.2019 podívat do naší školy! Uvidíte pracovní dílny vedené paními učitelkami a v rámci besedy se pak můžete zeptat na vše, co Vás zajímá a co potřebujete vědět před nástupem Vašeho dítěte do školy.