Aktivity školy, soutěže

2019-2020

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii

Fakt, že je 17. listopad státní svátek, ví snad každý žák. Avšak znalost toho, proč je tento den svátkem, je i dle průzkumů u studentů VŠ docela problém. 17. listopad je ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. V Česku se konkrétně vztahuje ke dvěma historickým událostem, a to uzavření českých škol v roce 1939 a začátkem sametové revoluce v roce 1989. Letošní rok se slavilo výročí 30. Let od demonstrování na Václavském náměstí, a tak se toto výročí muselo v naší škole řádně oslavit.

17. listopad a pojem Sametová revoluce je však pro děti pojmem hodně vzdáleným, a také je poměrně složité jej malým dětem srozumitelně přiblížit. I přesto se ale paní učitelky 1. stupně snažily prostřednictvím projektu „17. listopad“ žáky s tímto pojmem seznámit co nejvíce a hlavně zajímavou formou tak, aby si z toho něco odnesly. Děti pracovaly s texty či úryvky projevů, které tuhle dobu provází. Promítala se jim naučná videa a každá z tříd zaznamenala události této doby trochu jinak. Někdo zjišťoval informace o Václavu Havlovi a hledali známé citáty, jiní vyráběli klíče, poučné plakáty či vytvářeli portréty 1. českého prezidenta Václava Havla.

Letošní rok byla pro děti také připravena soutěž k tomuto projektu, jež provázela žáky 1. stupně celý týden. Každý den byla v rozhlase vyhlášena otázka týkající se událostí roku 1939 či 1989. Veškeré indicie mohly děti sesbírat od paní učitelek anebo po pečlivém prostudování nástěnky, která byla zaměřena na toto téma. Své odpovědi pak dávali u nástěnky do krabice a každý den byli vylosování tři výherci. Tato drobná soutěž se těšila velkému úspěchu a myslím, že si děti díky tomu zapamatovaly alespoň základní fakta.

Věřím, že díky tomuto projektu už pro děti nikdy nebude 17. listopad pouze dnem volna, ale že si z projektu odnesly alespoň základní informace. Všem žákům a vyučujícím, kteří se na akci podíleli, velice děkuji za jejich práci. Díla žáků jsou k vidění v budově školy mezi 1. a 2. patrem, a že jsou to dílka opravdu zdařilá!

Mgr. Michaela Pospíšilová

Máme rádi zvířata

Sbírka pro Útulek zvířat na Vršavě, konaná u příležitosti Mezinárodního dne zvířat, se stala již v naší škole tradicí. Sešlo se opravdu velké množství příspěvků, ať už to byly granule, piškoty, konzervičky a kapsičky pro pejsky i kočičky, deky, ručníky, pamlsky.... prostě vše možné, co zvířátka přivítají.

Děkujeme všem, kdo přispěli, dětem i jejich rodičům a také řadě pedagogických pracovníků.

A děkujeme nejen my, ale i naši přátelé z Útulku na Vršavě, protože tato sbírka byla skutečně velká a kvalitní, což velmi ocenili.

Ještě jednou díky všem!!

(E.Postavová, J.Leciánová - organizátorky)

Sportovní úspěchy žákyně Kláry Mikešové

Klára Mikešová, žákyně osmého ročníku tento víkend na závodech v Mladé Boleslavi vybojovala spolu se Sárou Kozákovou ze Zlína a Anežkou Hanákovou z Luhačovic v kategorii závodních týmů ve věkové kategorii 11-13 let celkem 8. zlato v pořadí za sebou.

Zvládla tak velmi úspěšnou sezonu a zařadila se mezi velmi málo výjimečných závodnic, které za závodní rok nepřerušily sérii zlatých medailových umístění.

A velkým úspěchem Klárky je i 6. místo v konkurenci 36 závodnic v závodní kategorii singl ženy 11-13 let.

Jsem za to velmi ráda. Klárka tím úspěšně reprezentuje svůj domovský závodní klub sportovního aerobiku – MV Team UTB Zlín, město Zlín i svoji základní školu.

Mgr. Monika Váňová

Trenérka MV Team UTB Zlín

Carousel imageCarousel image

Projekt Krokus

Jde o irskou iniciativu, které se zúčastňuje několik evropských zemí. V České republice koordinuje tuto akci Židovské muzeum Praha. Projekt je určen žákům a studentům od 11 let. Naši žáci se rovněž zapojili.

Nadace HETI nám poskytla cibulky žlutých krokusů, které jsme nyní na podzim v rámci pracovních činností vysadili na záhoně v prostoru školní zahrady. Ptáte se proč? Sadili jsme je jako památku na tisíce dětí, které zahynuly v době holocaustu. Žlutá barva těchto kvítků, které nám snad vykvetou na začátku února kolem Mezinárodního dne památky obětí holocaustu, připomíná známou Davidovu hvězdu. Ale to je jen začátek naší činnosti v rámci tohoto projektu. Přispějí svými aktivitami rovněž další předměty – ČJ, Dě, Vv, VkO...

Všem nám jde o stejnou věc a to přiblížit dětem tématiku holocaustu, zvýšit povědomí o nebezpečí rasismu a lidské nesnášenlivosti a učit je, jak důležitá je vzájemná tolerance a respekt vůči všem lidem.

Mgr. Eva Postavová

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Školní kolo ve stolním tenise

Školní kolo ve stolním tenise se uskutečnilo dne 31. 10. 2019 za účasti 28 žáků i žákyň VI. a VII. ročníku. Každou třídu mohlo zastoupit družstvo dívek a chlapců v libovolném počtu. Ne všechny třídy však využily možného zastoupení. I přesto byla účast hojná a turnaj se vydazdařil.

Výsledky:

ml. žáci:

  1. místo Kotík Tomáš 6.A
  2. místo Schlimbach Jakub 7.B
  3. místo Kleibl Radovan 7.A

ml. žákyně:

  1. místo Ondrášová Eliška 7.B
  2. místo Vítová Klára 6.C
  3. místo Kostková Karolína 7.B

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme.

Věříme, že všichni budou pilně trénovat a v příštím školním kole se opět setkáme.

K. Gerberyová

Carousel imageCarousel imageCarousel image

Projektový den: Den s Baťou

V úterý 9. 10. 2019 jsme zpestřili výuku dějepisu žákům 9. ročníku a navštívili jsme Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Navštívili jsme dva vzdělávací programy. První program se jmenoval Baťa – příběh jednoho města. V rámci tohoto programu se žáci seznámili s osobnostmi rodiny Baťů, byla jim představena přeměna Zlína z městečka v město a jaký vliv měl T. Baťa na rozvoj kultury ve Zlíně. Druhým programem byla Baťovská reklama. Žáci se dozvěděli, jakým způsobem firma Baťa propagovala své výrobky. Žáci si mohli vytvořit reklamní plakát či nahlédnout do tajů aranžérství výkladních skříní. Ve škole jsme si pak vytvořili nástěnku, která nám shrnuje poznatky z výstavy.

Mgr. Jana Klimecká, Mgr. Darina Sotolářová

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Pozdravy ze školy v přírodě!

Ze školy v přírodě našich prvňáčků jsme dostali první pozdravy! Potěšte se několika fotkami.

Škola v přírodě 2. a 3. třídy

"Ostrovní plavba"

Žáci druhých a třetích ročníků vyrazili na svou dlouhou plavbu po ostrovech 23.9.2019. Než nastoupili do autobusu, museli kapitánce paluby odevzdat svůj palubní lístek. A mohlo se vyrazit.

Po příjezdu na hotel Permoník se ubytovali, naobědvali, odpočinuli si a hurá na hry. Nejprve byli rozděleni do družstev pomocí obrázků s mořskými živočichy, pak následovala hra Hledání ostrovů. Námořníci měli svázané ruce a společnými silami hledali ve vymezeném prostoru obrázky ostrovů. Večer každé družstvo malovalo svůj ostrov.

V úterý nás čekala 11 km dlouhá túra do lyžařského střediska Kohútka. Cestou námořníci hledali vhodné potraviny - barevné lístečky po cestě - na svůj ostrov. Také se jim na palubu dostali černí pasažéři v podobě prádelních kolíčků. Kdo do cíle přinesl kolíček, bohužel získal pro družstvo mínusové body. Po návratu na vlastní ostrovy dostali námořníci teplý oběd, odpočinuli si a před večeří sportovali na hřištích. Večer hráli deskové hry nebo si kreslili.

Ve středu dopoledne přišlo nutné námořnické vzdělávání. Odpolední program byl opět pestrý. Odpoledne byl výlov rybiček v mořských vlnách, vyráběly se pamětní medaile a večer námořníky čekalo překvapení v podobě "Laser show".

I čtvrtek námořníci zahájili učením. Odpoledne však mohli svou energii využít v orientačním závodě v lese, při luštění šifry s nalezením vzkazu od pirátů, a také mohli ukázat svou kreativitu při výrobě fotorámečků. Večer je čekala závěrečná diskotéka.

No, a byl tu pátek. Sbalit kufr, uklidit ostrovy, nalodit na palubu a plavíme se domů.

Celý týden nám přálo krásné počasí, a tak plavba byla nejenom příjemná, ale také plná krásných zážitků, nových přátelství a zažitých dobrodružství.

Mgr. Lenka Doležalová

Den jazyků

V pátek 27. 9. 2019 jsme si připomněli celosvětový Den jazyků.

Letos jsme chtěli přiblížit žákům a zpopularizovat cizí jazyky známé, ale i nové, jako např. esperanto. Děti při různých aktivitách zjistily, že dorozumět se mohou snadno, i když se některý jazyk neučí.

Jazykové znalosti nám umožňují, abychom byli otevřenější k ostatním, a pomáhají nám nahlédnout do jiných lidí, kultur a tradic. Proto si žáci devátých tříd, kteří se už třetím rokem učí další cizí jazyk, připravili projektový den pro své mladší spolužáky. Na šestnácti stanovištích si žáci 6., 7. a 8. tříd vyzkoušeli aktivity plné her, kvízů, prezentací a soutěží v němčině, ruštině, angličtině, francouzštině, španělštině, esperantu a dalších.

Během čtyř vyučovacích hodin se na těchto stanovištích vystřídali se svými učiteli a byl to zážitek jak pro ně, tak pro deváťáky, kteří si celý program připravili. Byli letos velmi chváleni nejen pro pěknou přípravu aktivit, ale i za to, že bohatě odměňovali úspěšné řešitele spoustou sladkostí.

Mgr. Blanka Trojnová

Škola v přírodě 4. a 5. tříd

Žáci 4. a 5. tříd letos opět vyrazili do Nového Hrozenkova do hotelu Permoník. Tentokrát se přenesli do doby středověku a vyzkoušeli si, jak se v té době měli pánové ze vznešených rodů a odvážní rytíři.

Během pobytu byli žáci rozděleni do skupin, které byly pojmenovány dle známých šlechtických rodů. Na jednom místě se tedy sešli Rožmberkové, Lucemburkové, Pernštejnové, Šternberkové, Lichtenštejnové a Valdštejnové. Členové každého rodu vytvořili erb s typickým rodovým znakem, meč, štít a přilbici na rytířský souboj, ušili pytlíček na zlaťáky a připravili munici na bitvu. Rody mezi sebou soutěžily v různých disciplínách – porovnaly své síly při přetahování s lany, utkaly se v šermířském souboji, svůj důvtip prokázaly při řešení zašifrovaných zpráv a společně se vydaly na pěší výlet na nedalekou Kohútku. Za úspěšnost v úkolech rody obdržely zlaťáky. I na škole v přírodě se objevil náš celoroční projekt zaměřený na finanční gramotnost – rody si za získané zlaťáky rozšiřovaly svá panství, ale museli mít stále na paměti, aby jim v měšcích zbylo na nečekané výdaje.

Ve čtvrtek večer čekalo na žáky překvapení. Ze Zlína za nimi přijela šermířská skupina Malberg, která jim přiblížila historii zmíněných rodů, seznámila je s kulturou odívání v době gotiky a hlavně jim ukázala, jak vypadaly skutečné šermířské souboje. Žáci, kteří na škole v přírodě oslavili své narozeniny, měli jedinečnou příležitost zašermovat si proti rytíři v brnění. Večer byl ukončen oblíbenou diskotékou.

Středověká škola v přírodě se opravdu vydařila. Kromě skvělých zážitků si žáci domů dovezli spoustu sladkých i věcných odměn, které ještě před odjezdem přinesli jejich rodiče. Všem, kteří nám s přípravou tohoto nabitého týdne pomohli, velice děkujeme!

Mgr. Eva Březovjáková

Projekt Kamarád v 1. a 9. třídě

Poprvé prvňáčci svého kamaráda viděli prví školní den. Kdo by se ale v takový den dokázal soustředit?

Proto jsme naše kamarády museli pozvat do naší 1. B ještě jednou. Vlastně do třídy úplně ne. Naše první setkání proběhlo v zahradě školy.

Museli jsme totiž zjistit, nakolik se může prvňáček spolehnout na svého staršího kamaráda a naopak, jak „deváťák“ věří svému malému příteli.

Jít se zavázanýma očima podle navigace toho druhého není nic jednoduchého. Prvňáčci však bravurně zvládli nástrahy zahrady a dovedli svého patrona až ke košíčku, kde svému kamarádovi vybrali kamínek pro štěstí. A že ho budou ti velcí v posledním roce školní docházky na naší škole potřebovat. Pak už jen převázat oči a zjistit, zda mohou věřit i tomu druhému.

Protože všichni dorazili v pořádku a s úsměvy, vypadá to na pěkná přátelství.

Aby se děti o sobě dozvěděly i něco více, sešli jsme se znovu, tentokrát u nás ve třídě. Šlo o povídání, zjišťování, čím se můj kamarád zabývá, co ho baví, co má rád a další nesmírně důležité věci.

Společně si děti nakreslily ruce přátelství, zahrály si na Medvěda. Dokáže ten silnější udržet a podržet slabšího?

Teď už toho víme docela dost a těšíme se na další setkání.

Mgr. Pavlína Absolonová

Den české státnosti

Den české státnosti je svátek, který připadá na 28. září, kdy byl před více než tisíci lety zabit svým bratrem Boleslavem český kníže sv. Václav, patron Čech a Moravy.

Tento svátek si od roku 2000 každoročně připomínáme. Žáci 4. a 5. tříd se tímto tématem zabývali v různých předmětech. Ve vlastivědě si páťáci oživili učivo z minulého roku a čtvrťáci se naučili něco dopředu. Někde si hráli na novináře a psali reportáž o smrti svatého Václava, jinde se luštily křížovky a řešily běhací kvízy na toto téma. V rámci výtvarné výchovy nám vzniklo pár hezkých uměleckých ztvárnění této historicky významné postavy.

Mgr. Lenka Bárová

Adapatační pobyty žáků 6. a 8. ročníku

Každý rok se žáci 6. a 8. tříd sejdou na začátku školního roku na adaptačním pobytu, který jim umožňuje vytvoření fungujícího kolektivu, kamarádských vztahů a vytvoření pravidel třídy.

Letos se adaptační kurz konal v Novém Hrozenkově na hotelu Permoník, který se velmi osvědčil. Účastníci ho popsali takto: Kuchaři nás nehorázně rozmazlovali dobrým jídlem, ubytování bylo pohodlné. Přes počáteční nepřízeň počasí, kdy nás zastihla průtrž mračen při vystupování z autobusu, jsme si celý pobyt krásně užili. Byl pro nás připraven bohatý program naplněný hrami a aktivitami zaměřenými na spolupráci a poznávání se.

Děti byly skvělé a nikomu se nechtělo domů.

U žáků osmých ročníků byl program zaměřen na spolupráci, poznávání se a některé aktivity měly protidrogovou tématiku. I zde převládala dobrá nálada a všichni byli nadmíru spokojeni. Jen je trošku mrzelo, že je to jejich poslední společný pobyt.Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

Welcome back to school

Druhý týden nového školního roku zahájili žáci 2. stupně intenzivní angličtinou s rodilým mluvčím Samem. Plynule jsme navázali na program tandemové výuky, která probíhala na konci minulého školního roku. Žáci si povídali o cestování a vyprávěli v anglickém jazyce své zážitky z prázdnin. Samovi děkujeme za oživení výuky a budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Jana Klimecká

Tak nám to opravdu začalo!

A je to tady! Začal nový školní rok 2019 – 2020!

Hned ráno v 8 hodin jsme ve škole přivítali naše nové prvňáčky. Přicházeli do krásně nazdobené školy a lákavě upravených tříd.

Děti z 1.A a 1.B třídy čekali ve vchodu do školy čerství deváťáci. Každý měl v ruce kytičku se jménem prvňáčka, kterého odvedl do učebny. Tam už čekala paní učitelka. V 1.A třídě paní učitelka Iva Kusbachová a v 1.B třídě paní učitelka Pavlína Absolonová.

Paní učitelky se s každým malým žáčkem pozdravily a pozvaly ho do třídy.

Když už byly třídy plné, začala ta sláva naplno.

Naši školu poctili návštěvou zástupci Zlína, pan primátor Jiří Korec a náměstkyně primátora paní Kateřina Francová. Oba společně s paní ředitelkou Ilonou Gargulákovou oslovili děti i jejich rodiče a popřáli jim mnoho radosti z učení, trpělivost a úpěchy.

Podobně s úsměvem na rtech a očekáváním v očích zahájili svůj první školní den i žáci první třídy s výukou podle Marie Montessori. Nejmladší kluky a holčičky vítali všichni jejich starší spolužáci od druhé do páté třídy. Děti spolu seděly v kruhu a povídaly si s paním učitelkou Jolanou Končákovou a Ivetou Zámečníkovou za bedlivé pozornosti svých rodičů.

Všude se fotilo a natáčelo, všichni se usmívali, škola byla plná pohody a radosti. Pro učitele hotový ráj na zemi.

Tsunami dobré nálady z uvítání prvňáčků odeznělo a vyměnil je poněkud vážnější nástup starších dětí.

Žáci druhých až devátých tříd přicházejí do školy první školní den až na devět hodin. Ti už ví, že je čeká nejen zábava, ale především práce. Přesto se usmívali, slušně zdravili a bez donucovacích prostředků ochotně zaujali místa ve svých třídách.

První školní den byl opravdu úspěšný. Přišli všichni a nikdo neutekl!

Doufáme, že nám všem – dětem, jejich rodičům i učitelům vydrží dobrá nálada a klid v duši co nejdéle! Alespoň se o to budeme opravdu poctivě snažit.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image