Aktivity školy, soutěže

ÚSPĚCH NAŠÍ ŽÁKYNĚ V AREROBIKU

Naše žákyně sedmého ročníku Klára Mikešová skvěle nastartovala závodní sezónu roku 2019 v aerobiku ve III. výkonnostní třídě.

Tento víkend (27. - 28. 4) na dvou závodech v ČR vybojovala spolu s Anežkou Hanákovou z Luhačovic a Sárou Kozákovou ze Zlína, zlatou medaili v soutěžní kategorii trií na závodech v Praze.

A zároveň v konkurenci 40 závodnic vybojovala úžasné 4. místo v kategorii singl ženy ve věku 11-13 let.

Za tuto závodní sezónu už má doma další zlatou medaili z nedávných závodů v Brně. A stejně tak 4. místo z kategorie singl.

K úspěchu blahopřejeme!


Vícegenerační volejbalový trunaj

V sobotu 27. dubna proběhl v tělovičně naší školy již sedmý ročník volejbalového turnaje žáků, rodičů a absolventů školy.

Více informací a výsledky najdete ZDE.


Velikonoční jarmark

Dne 16.4. připravili učitelé spolu s dětmi Velikonoční jarmark.

Tradičně byl o tuto akci velký zájem jak mezi dětmi, tak i mezi rodiči.

Nabídka byla i tentokrát velmi pestrá. Děti využily k výrobě dárečků nejrůznější materiál od papíru, CD, skleněných lahví až po přírodní materiál. Nechyběla ani vyfouknutá vajíčka nebo keramická hlína.

K zakoupení na jarmarku byl také velikonoční sliz, ozdobné gumičky do vlasů, vlastnoručně vypěstované osení a malé rostlinky sukulentů.

Do akce se zapojili i někteří rodiče. Ze třídy 2.A dodala maminka na jarmark čokoládové figurky a úžasná perforovaná vajíčka, maminka z 1.B přinesla krásně zabalené perníčky a maminka ze 2.B ušila roztomilá kuřátka.

Všem, kteří přispěli, moc děkujeme. Poděkování patří také paní učitelkám a jejich dětem za kreativitu a originální nápady.

V odpoledních hodinách pak proběhly velikonoční dílny, které uspořádali rodiče spolu s učiteli a vychovatelkami školní družiny. Děti tak se svými rodiči měly např. možnost ozdobit si perníčky, velikonoční vajíčka, vyráběly různé zápichy a další výrobky, které si odnesly domů.

Společná akce přináší tradičně radost nejen dětem, ale i všem zúčastněným.

Mgr. Hana Kovářová

Velikonoční odpoledne s dětmi a rodiči

V úterý 16. dubna se uskutečnilo ve škole tradiční Velikonoční odpoledne připravované rodiči žáků, vychovatelkami školní družiny a vyučujícími prvního stupně.

Děkujeme převelice maminkám našich žáčků za čas, který věnovaly přípravě dílniček a jejich průběhu. Děti si mohly namalovat vajíčka, vyrobit velikonočního beránka, košíček s vajíčky, papírového zajíčka, velikonoční origami, mohly dokonce zdobit perníčky a bavit se spoustou dalších aktivit.

Jmenovitě děkujeme paní Kosečkové, paní Vičánkové, paní Kvasničkové, paní Šoltisové, paní Müllerové, paní Svačinové, paní Paličkové a paní Chudárkové!

Jsme rádi, že máme v naší škole tolik obětavých a milých maminek!

časopisduben2019.pdf

Nové číslo časopisu Čtvera

V dubnu vyšlo nové číslo školního časopisu Čtvera, ke stažení je ZDE.

ZÁBAVNÉ DOPOLEDNE S POKUSY

Ve středu dne 27. března se naši žáci 5. a 7. tříd opět zúčastnili „ Zábavného dopoledne s chemickými pokusy.“ Letos se akce konala již popáté a probíhala v tradičním duchu. V úvodu jsme si povídali o tom, jak se chemie vyvíjela, kdo to byli alchymisté a které významné objevy se využívají v přírodních vědách dodnes. Žáci průběžně zhlédli několik pokusů. Společně jsme potápěli Titanik, pak vyráběli sloní zubní pastu a probouzeli faraonovy hady. Také jsme si zahráli na kouzelníky s pokusem nehořlavý kapesník a nakonec se někteří dobrovolníci zúčastnili „zkoušky statečnosti“. Nadšení a elán do poznávání tajů přírody byl opravdu velký. Doufejme, že jim to vydrží!!!

Zuzana Onderková

KLOKAN 2019

Do letošního ročníku matematické soutěže Klokan se zapojilo 340 žáků 2. - 9. ročníku naší školy.

A jaké jsou výsledky v jednotlivých kategoriích?

Mezi nejmladšími CVRČKY byli nejlepší Adéla Prokopová, Veronika Jozífková a Tomáš Piluša. Nejvíce bodů v kategorii KLOKÁNKŮ získali Vincent Miša, Anna Šalomounová a Filip Zahrádka. Nejlepšími řešiteli kategorie BENJAMÍN byli Linda Andrýsková, Tina Sedláčková a Kateřina Matůšová. V kategorii KADET se nejlépe dařilo Veronice Rajnochová, Adéle Matochové a Jakubu Vackovi. Stejně jako vloni nejlepšího absolutního výsledku dosáhla na naší škole Linda Andrýsková.

Paní Ocelková děkuje všem žákům za podané výkony a deset nejlepších soutěžících v každé kategorii se může těšit na drobnou sladkost. Velké díky patří paní učitelkám Daně Gerichové a Sylvě Roženkové za pomoc při opravování a vyhodnocení soutěže.

XVI. ročník soutěže First Mini Certificate

V pátek 22.3.2019 se na naší škole konal XVI. ročník soutěže v anglickém jazyce First Mini Certificate. Soutěž jsme pořádali pro žáky 7. tříd druhého stupně škol zlínského okresu. Zúčastnilo se jí 8 základních škol a soutěžilo 17 žáků. Soutěžící splnili podmínky

k získání našeho mini „c e r t i f i k á t u“ a to v oblasti poslechu, čtení s porozuměním a gramatiky a zároveň si mohli porovnat navzájem své znalosti.

Všichni účastníci získali certifikáty, ale vyhrát mohl jen jeden. Vítězkou se stala Karolína Baranová ze Základní školy Slušovice, 2. a 3. místo získali žáci ze ZŠ Kvítková Zoe Rudy a Petr Gahura. Náš Tomáš Pavlík ze 7. A se umístil na velmi pěkném 5. místě.

Blahopřejeme vítězům i všem účastníkům soutěže.

Mgr. Blanka Trojnová

Celé Česko čte dětem

Kolem našich dětí se svět míhá obrovskou rychlostí. Hrne se na ně spousta informací z chytrých telefonů, tabletů, počítačů, televize. I tyto faktory způsobují, že ne všechny děti dokáží soustředěně poslouchat příběhy z audio nahrávek nebo čtené slovo. Pro některé je těžké se zklidnit a nechat se unášet mluveným slovem.

Pojďme dětem zkusit odkrýt svět fantazie.

V naší škole již několik let probíhá projekt Celé Česko čte dětem. Vlastně by se tento projekt dal nazvat spíše Rodiče čtou dětem. Během měsíce března, který je zasvěcen knihám, chodí rodiče žáků předčítat ze svých oblíbených dětských knížek. Jde o vzácné chvíle zklidnění . Děti tyto dny milují, synek nebo dcerka je patřičně hrdý či hrdá na svého rodiče a předčítající odchází minimálně s novou zkušeností. Většinou je však vidět i u dospěláků šťastný výraz v obličeji.

Filmové plátno vtiskne přesnou představu pohádkové postavy, děje nebo prostředí.

Když však čtete, každý si ve své mysli vymaluje odlišný obraz. Paní Astrid Lindgrenová měla svou představu pidilidí z knihy Pipi Dlouhá punčocha. Anička z 1.A je vidí jako malé trpaslíky, Toník z nejmenované třídy je popíše zase jinak. Nejspíš budou vypadat jako malí piráti. A třeba taky ne.

V tom je kouzlo knih.

Přijďte číst do třídy Vašeho potomka. Neotevřete jen dveře třídy, snad se vám podaří alespoň pootevřít vrátka fantazie.

Foto ze čtení ve 3.B

Mgr. Pavlína Absolonová