Aktivity školy, soutěže

2019-2020

Welcome back to school

Druhý týden nového školního roku zahájili žáci 2. stupně intenzivní angličtinou s rodilým mluvčím Samem. Plynule jsme navázali na program tandemové výuky, která probíhala na konci minulého školního roku. Žáci si povídali o cestování a vyprávěli v anglickém jazyce své zážitky z prázdnin. Samovi děkujeme za oživení výuky a budeme se těšit na další spolupráci.

Mgr. Jana Klimecká

Tak nám to opravdu začalo!

A je to tady! Začal nový školní rok 2019 – 2020!

Hned ráno v 8 hodin jsme ve škole přivítali naše nové prvňáčky. Přicházeli do krásně nazdobené školy a lákavě upravených tříd.

Děti z 1.A a 1.B třídy čekali ve vchodu do školy čerství deváťáci. Každý měl v ruce kytičku se jménem prvňáčka, kterého odvedl do učebny. Tam už čekala paní učitelka. V 1.A třídě paní učitelka Iva Kusbachová a v 1.B třídě paní učitelka Pavlína Absolonová.

Paní učitelky se s každým malým žáčkem pozdravily a pozvaly ho do třídy.

Když už byly třídy plné, začala ta sláva naplno.

Naši školu poctili návštěvou zástupci Zlína, pan primátor Jiří Korec a náměstkyně primátora paní Kateřina Francová. Oba společně s paní ředitelkou Ilonou Gargulákovou oslovili děti i jejich rodiče a popřáli jim mnoho radosti z učení, trpělivost a úpěchy.

Podobně s úsměvem na rtech a očekáváním v očích zahájili svůj první školní den i žáci první třídy s výukou podle Marie Montessori. Nejmladší kluky a holčičky vítali všichni jejich starší spolužáci od druhé do páté třídy. Děti spolu seděly v kruhu a povídaly si s paním učitelkou Jolanou Končákovou a Ivetou Zámečníkovou za bedlivé pozornosti svých rodičů.

Všude se fotilo a natáčelo, všichni se usmívali, škola byla plná pohody a radosti. Pro učitele hotový ráj na zemi.

Tsunami dobré nálady z uvítání prvňáčků odeznělo a vyměnil je poněkud vážnější nástup starších dětí.

Žáci druhých až devátých tříd přicházejí do školy první školní den až na devět hodin. Ti už ví, že je čeká nejen zábava, ale především práce. Přesto se usmívali, slušně zdravili a bez donucovacích prostředků ochotně zaujali místa ve svých třídách.

První školní den byl opravdu úspěšný. Přišli všichni a nikdo neutekl!

Doufáme, že nám všem – dětem, jejich rodičům i učitelům vydrží dobrá nálada a klid v duši co nejdéle! Alespoň se o to budeme opravdu poctivě snažit.


Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image