Aktivity školy, soutěže

Jan Palach

Dne 16. ledna 2019 uplyne 50 let od chvíle, kdy se na protest proti společenské situaci a letargii národa, upálil student FFUK Jan Palach. Dnešním dětem zcela neznámá doba, a tak učitelé dějepisu a výchovy k občanství v uplynulém týdnu věnovali své hodiny tomu, aby dětem přiblížili události, které jeho činu předcházely a posléze po dvaceti letech následovaly.

Žáci 2. stupně si doplnili jejich výklad zhlédnutými dokumenty, svými aktivitami v hodinách se seznámili s jeho osobností, odkazem, který nám i pro dnešní dobu zanechal...

Mgr. Eva Postavová, Mgr. Jana Klimecká

Hurá na boby!

Konečně nám napadl dlouho očekávaný sníh, tak jsme v neváhali, popadli boby, lopaty, talíře na sníh a vyrazili ven. Užili jsme si jízdu z kopce, koulování i stavění sněhuláků a někteří odvážlivci si postavili i skokanský můstek. Zpět do školy jsme se sice vrátili trochu promočení, ale s červenými tvářemi, nadýchaní čerstvého vzduchu a hřejivým pocitem, že jsme si to dnes s kamarády z Montessori opravdu užili.

Mgr. Iveta Zámečníková

Prvních 100 dní ve škole v 1.B

Dne 19.12.2018 proběhla ve třídě 1.B slavnost na téma "Mých prvních 100 dní ve škole".

S organizací pomáhali žáci třídy 9.B.

Na úvod přivedli deváťáci své prvňáčky do třídy. Kluci zarecitovali básničku od Josefa Lady o zimě a děvčata zarecitovala básničku od Martiny Drijverové o Vánocích.

Pak už došlo na slavnostní chvíli pasování. Každý prvňáček byl nejprve představen, pasován do řádu školáků a následně obdržel certifikát a krásnou čepici. Po slavnostním pasování všech prvňáčků už probíhala volná zábava. Rodiče připravili pro děti občerstvení včetně výborného ovocného šampaňského.

Celé odpoledne proběhlo ve velmi příjemné a pohodové předvánoční atmosféře.


Mgr. Lenka Doležalová

Vánoční povídání v knihovně

Přišel čas Vánoc, a tak připravila školní knihovna pro žáky prvních a devátých tříd, kteří se setkávají v rámci projektu Kamarádi, malé setkání. Připomněli jsme si tradice Vánoc povídáním o tom, jak to chodí „u nás doma“ i četbou ukázek z knih známých autorů. Ve čtvrtek 20.12.2018 jsme si zazpívali společně koledy a závěrem naši „dospěláci“ předali těm nejmenším dárečky.

Bylo to moc milé setkání a všichni zúčastnění si jistě odnesli nezapomenutelné zážitky.

Eva Postavová

Vánoční zpívání

Stalo se již tradicí, že se žáci 2. stupně loučí se starým rokem v krásném adventním čase společným zpíváním. I tento rok tomu nebylo jinak. Jednotlivé ročníky si připravily společnou vánoční píseň dle vlastního výběru a tuto jejich prezentaci jsme proložili oblíbenými koledami. Společně strávené chvíle byly pro všechny příjemné a plné empatie.

Závěrem jsme si popřáli krásné Vánoce.

Mgr. Eva Postavová

Předvánoční čas a s ním spojené zvyklosti a tradice jsou pro nás, děti, nejkrásnějším obdobím v roce.

Připomínáme si staré zvyky – hrníčkové kouzlo, házení střevícem (v našem případě bačkorou), velké cesty či pouštění lodiček ze skořápek ořechů, které nám ukážou, jestli dokážeme my, kamarádi, držet pospolu. Nezapomínáme také na zvířátka, tak jako každý rok. Společně se vypravujeme nakrmit ptáčky kolem řeky Dřevnice i potoka Januštice. A teprve poté se můžeme pustit do ochutnávání vánočního cukroví, které jsme si přinesli. Nemůžou chybět ani koledy, bez kterých by Vánoce byly takové smutné.

Bohatého Ježíška přejí všem žáci Montessori !!!

100 dnů ve škole - 1.A

Co všechno lze zvládnout za sto dnů? Nevím, jak jsou na tom jiní, ale určitě vím, co zvládly děti z 1. A. A je toho opravdu hodně!

V úterý 18. prosince prvňáčci předvedli svým blízkým, jak jsou skvělí počtáři, čtenáři, ale i zpěváci.

Zazpívali písničku Sněhuláci, pomohli rodičům vyřešit matematický rébus a poté, co se prodrali tunelem představujícím cestu ke vzdělání, přečetli větu o našich kamarádech z učebnicové 1. A.

Nakonec jsme si navodili mírně vánoční atmosféru. Vyrobili jsme vánoční svícny z větviček smrku a při hořících svíčkách si zazpívali koledu.

Tak a to je konec. Tedy vlastně začátek. Začátek dlouhé cesty při získávání vědomostí. Přeji všem, dětem i rodičům, cestu plnou zajímavých informací, zábavy a poučení.

Veliké poděkování patří holkám a klukům z 9. A. Našim kamarádkám a kamarádům, bez kterých by vše neproběhlo tak, jak má. Díky!

Šárka Vojáčková

LOGIK 2018

Už čtrnáct let pořádá naše škola pro žáky 6. -8. ročníku matematickou soutěž LOGIK.

Do řešení letošního kola se zapojilo celkem 47 žáků a vítězi ve svých kategoriích se stali Linda Andrýsková z 6. B, Anička Burdová ze 7.B a Vít Stavjaník s Ondrou Nečasem z 8.C.

Velmi dobrých výsledků dosáhli také Kačka Krausová, Karolína Kostková, Pavel Hrubý a Lukáš Dvořák. Všem řešitelům soutěže patří poděkování za účast a odvahu poprat se s nelehkými příklady.


Dne 19. 12. 2018 se v tělocvičně školy konala soutěž ve skoku vysokém – Vánoční laťka. Soutěže se zúčastnilo 57 žáků 2. stupně. Soutěžili kluci i dívky a to ve 2 kategoriích. Tady jsou….... vice ZDE


Školní kolo olympiády z anglického jazyka

V pátek 14. 12. proběhla na naší škole olympiáda z anglického jazyka. Naši žáci byli rozděleni do dvou kategorií podle své jazykové úrovně. První kategorie byla pro žáky 6. a 7. tříd. Ve druhé kategorii soutěžili žáci 8. a 9. tříd. Olympiáda se skládala ze 4 částí: poslech, porozumění textu, gramatika a napsání dopisu. Všichni účastníci jsou výborní angličtináři, ale každá kategorie měla pouze jednoho vítěze. Na 1. místě v kategorii I se umístil Tomáš Pavlík ze 7.A, o 2. místo se dělí Nikola Stefányi ze 6.B a Adam Ondryáš ze 7.A a na třetím místě se umístila Ema Lisá také ze 7. A. Ve II. kategorii byly výsledky velmi těsné. Na 1. místě se umístila Nikola Remešová z 9.B, na 2. místě Eliška Průšová a o třetí místo se dělí Jan Kvapil z 8.B a Julie Švrčinová z 9.A. Vítězům gratulujeme.

Mgr. Jana Klimecká

Ježíškova vnoučata

Už jste někdy slyšeli o Ježíškových vnoučatech? V každé třídě, když jsem se ptala, se našel alespoň někdo, kdo mi pomohl s vysvětlováním.

Ježíškova vnoučata je projekt Českého rozhlasu. Propojuje lidi v domovech pro seniory s dárci, kteří se rozhodnou jim na vlastní náklady splnit přání nebo poskytnout dar. Ke mně se dostala výzva, že Český rozhlas potřebuje vlastnoručně namalovaná přání od dětí. Do 14. prosince se měla ocitnout v Praze. Tak se stalo, že děti ze 3.B a ze 2.A se staly součástí něčeho velkého, něčeho, co má smysl. Při výrobě a psaní přání jsme si povídali o starých lidech a o tomto úžasném projektu.

Velké poděkování patří také paní vychovatelce Úrubové a Plškové. Věřím, že se tento projekt dostane do povědomí i ostaních a možná už i letos splní nějaké babičce nebo dědečkovi přání.

Jana Haasová

Vánoční vícegenerační turnaj ve volejbalu

V neděli dopoledne 16. 12. 2018 se naše tělocvična proměnila na „volejbalovou arénu“. Dívky ze školního volejbalového kroužku 18/19 si pozvaly své rodiče, sourozence i rodinné příslušníky, či přátele školy, aby jim předvedly své dosud získané herní dovednosti a taky si spolu „ cvičně zahráli“. Sešlo se 22 hráčů, z toho - 15 žen a 7 mužů všech věkových kategorií. Losováním jsme vytvořili 4 smíšené týmy podle věku hráčů.

A. tým – K. Daneva, V. Rajnochová), A. Rajnochová, Míša Rašková, pan Uřičář

B. tým – M. Plachá, Š. Gawlasová, K. Pluskalová, pan Rajnoch , Kučera D.

C. tým – A. Burdová A. Bezoušková, M. Plachá, p. Hrubý, Eva Uřičářová, Adam Pančocha

D. tým – A. Hoferková, Z. Vyorálková, H.Hrubá, L. Šikudová, P. Klimeš, M. Pluskal

A takto to dopadlo?

Zvítězil tým C. tým, 2. místo patří B. týmu, 3. místo vybojoval D tým A 4. místo obsadil A tým.

Účastníci turnaje napekli skvělé dobrůtky, na kterých si pak všichni pochutnali. Po tak náročném energetickém výdaji☺ to každému přišlo vhod. Ceny byly pouze zdravé. Teď v zimě pouze vitamínové bomby (jablíčka, hrušky, banány, hrozny i mandarinky). Všechno to bylo výborné! Velké díky za hru, za dobrou atmosféru, čas i buchty ale hlavně za zájem a podporu svých mladých sportovců v mimoškolní aktivitě patří všem „dospělákům“ - přátelům školy.

Doufám, že se opět potkáme po Novém roce!

K. Gerberyová

Sciotesty 2018 - souhrnné výsledky školy.pdf

Výborné výsledky žáků 9. ročníku v testování Scio

V listopadu proběhlo u žáků 9. ročníku národní testování společnosti Scilo v předmětech matematika, jazyk český, angličtina a dále test obecných studijních předpokladů. V celé ČR se do testování zapojilo přes deset tisíc žáků 9. tříd. Výsledky dosaženými v matematice patří naše škola mezi 10% nejúspěšnějších škol v testování. Výsledky našich žáků v českém jazyce jsou lepší než 80% zúčastněných škol.

časopisprosinec2018.pdf

Školní časopis - 12/2018

Přečtěte si zajímavosti ze školy v novém čísle časopisu Čtvera!

Mikuláš 2018

Tak se všichni dočkali!

Letos jsme si na návštěvu svatého Mikuláše museli počkat až do 6. prosince, měl totiž tolik práce s káráním zlobivých dětí, že k nám do školy dorazil s jednodenním zpožděním. Ale stálo to za to! Za drnčení řetězů vbíhali do učeben strašidelní čerti, za nimi pak kráčel důstojný Mikuláš obklopený roztomilými andílky. O každé třídě věděl Mikuláš úplně všechno - kdo poslouchá paní učitelku, snaží se, hezky se chová ke kamarádům, přehled měl ale taky o těch dětech, které vyrušují, zapomínají nebo jsou nepořádné. Některé takové raubíře dokonce pekelníci vyvedli na chodbu, aby jim řádně domluvili, a nebýt statečných spolužáků, kteří se za ně přimluvili, asi by skončili v pekle. Mikulášskou družinu okouzlili krásným zpěvem a tancem hodné děti z 1. stupně, včetně našich prvňáčků, ale také děti ve 3. B, kde čerti neměli co na práci a jenom po očku sledovali, jak andílci odměňují děti sladkostmi. Ve škole nám zůstali všichni naši žáci, ani osmáci, kteří měli na mále, peklu nepropadli. Všichni jsme si nakonec uvědomili, že být hodný je lepší a že když potáhneme za jeden provaz, porazíme i peklo.

Vánoční jarmark

Opět se sešel rok s rokem a blíží se nám Vánoce. Školní družina ZŠ Komenského I a třídy prvního stupně uspořádaly společně tradiční vánoční jarmark. V úterý 4.12.2018 si mohli všichni zájemci koupit drobné radosti pro zlepšení vánoční atmosféry.

Na vyzdobených stolečcích bylo vidět mnoho výrobků z papíru, drátků, bavlnek, vaty, lahviček, přírodních materiálů atd.

Tento den byl také ve znamení mikulášského veselení. Proto se na jarmarku pohybovalo mnoho andělů a čertů. Všichni si společně povídali, smáli se a těšili se na Vánoce.

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Den padajícího listí - projektový den na 1. stupni

V pátek 23. 11. 2018 proběhl na prvním stupni naší školy tradiční projektový den s názvem Den padajícího listí. Tento rok byla hlavním tématem VODA. Žáci od 2. do 5. ročníku si pod vedením třídních učitelek sestavili vlastní rozvrh a v pátek „vypluli“.

Na výběr měli ze všech vyučovacích předmětů. V českém jazyce hledali příbuzná slova ke slovu voda, v osmisměrce nacházeli slova, která mají s vodou něco společného, debatovali o suchu a psali vzkazy vodě. V matematice počítali příklady z různých prostředí matematiky pana profesora Hejného a za každý správný získávali kapičky do hrníčku. Dozvěděli se, jak se měří, kolik napršelo, vyzkoušeli si, co je to metr čtvereční a kolik PET lahví bychom do něj vylili, když bychom chtěli udělat průtrž mračen. V oblíbené kombinaci předmětů prvouka, přírodověda a vlastivěda měli možnost ochutnat různé druhy vody – vodu ze studánky Svatá voda z Malenovic, minerální vody i zdravou Vincentku. Hráli si na rybáře a lovili rybky s otázkami o vodních živočiších a vyhledávali různé potřebné informace. V pracovních činnostech a výtvarné výchově malovali akvária s rybičkami i mořské vlny, nebo si vyrobili hračku v podobě žraloka chytajícího rybu. V hudební výchově si poslechli a zazpívali různé známé i neznámé písně o vodě. A v nejpopulárnější tělesné výchově si vyzkoušeli „lov harpunou“, přesouvání po ledových krách a překonávání různých překážek.

Žáci si celý den velice užili. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací, zamysleli se, proč je dobré šetřit vodou, seznámili se s mladšími i staršími spolužáky a vyzkoušeli si, zda se ve škole neztratí.


Edukační roadshow VZP

Dne 20. listopadu na školu zavítala Edukační roadshow VZP ČR.

„Cože? Co to je? Jaká šou?“ – ozývalo se ze tříd 8. ročníků od žáků, pro které byla akce připravená.

Oslovila nás Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR s nabídkou zaměřenou na problematiku drogové závislosti a HIV s využitím zásad první pomoci, kterou pro VZP zajistila společnost Dedeman s.r.o.

Žáci 8. ročníku tak byli informováni o nebezpečí a rizicích spojených s užíváním návykových látek a problematice související s onemocněním HIV od fundovaného lékaře, který pracuje na psychiatrické klinice na jižní Moravě. Taky byly žákům poskytnuty kvalitní ukázky zdravotnické první pomoci a jejich využití v praxi od záchranářů ze severní Moravy.

Akce měla pozitivní ohlasy a žáci si mohli svoje získané vědomosti a dovednosti okamžitě vyzkoušet na připravených resuscitačních figurínách dospělých osob a také pracovat s defibrilátorem. V závěru se mohli podívat do sanitního vozu pro rychlou zdravotní záchrannou službu, vyzkoušet váhu základního vybavení pro záchranáře v báglu, který dojel až z Brna.

Děkujeme VZP ČR i společnosti Dedeman s.r.o za příjemně a bohatě připravený smysluplný projekt, který žákům rozšířil vědomosti a obzor.

K. Gerberyová


Den s němčinou ve Zlíně 21.11

Středeční odpoledne přineslo našim němčinářům z 9. tříd zpestření jejich výuky němčiny. Žáci navštívili koncert německého rappera Uwe Kaa v kavárně Masters of Rock Café, který žákům zazpíval několik písní v německém jazyce. Žáci měli možnost nejenom hudbu poslouchat, ale také si mohli zatančit. Po skončení akce se mohli se zpěvákem vyfotografovat nebo dostat jeho autogram.

Mgr. Jana Klimecká

Úspěch v logické olympiádě

Již od roku 2008 pořádá Mensa České republiky soutěž v řešení logických úloh. Nejedná se o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Aby se této soutěže mohli žáci zúčastnit, je potřeba spolupráce s rodiči, která se v letošním roce podařila. Přihlásilo se hned několik žáků naší školy. První kolo vypracovali žáci samostatně on-line v pohodlí domova. Na základě svých výsledků se dozvěděli umístění v rámci svého kraje, ale i mezi řešiteli z celé České republiky.

V celé naší zemi se do letošního ročníku přihlásilo 61 761 řešitelů, kteří se dle věku rozdělili do 6 kategorií. Mezi nimi byla ve věkové kategorii 3. – 5. třída i naše žákyně K. Popesková, která se mezi 463 řešiteli ze Zlínského kraje umístila mezi prvními padesáti a postoupila tak do krajského kola, které se uskutečnilo 2. listopadu v prostorách Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. I při „ostrém“ testu v neznámém prostředí prokázala schopnost logického uvažování a řešení složitých úloh a umístila se na krásném 37. místě.

Děkujeme všem rodičům zúčastněných dětí za jejich aktivitu a přejeme Káje i ostatním řešitelům mnoho úspěchů v dalším ročníku!

Mgr. Eva Pelikánová

Všechny změny uloženy na Disk

Projekt k 17. listopadu na 1. stupni

Fakt, že je 17. listopad státní svátek, ví snad každý žák. Avšak znalost toho, proč je tento den svátkem, je i dle průzkumů u studentů VŠ docela problém. 17. listopad je ve světě známý jako Mezinárodní den studentstva. V Česku se konkrétně vztahuje ke dvěma historickým událostem, a to k uzavření českých škol v roce 1939 a k začátku sametové revoluce v roce 1989.

17. listopad a pojem Sametová revoluce je pro děti pojmem hodně vzdáleným, a také je poměrně složité jej malým dětem srozumitelně přiblížit. I přesto se ale paní učitelky 4. a 5. tříd 1. stupně snažily prostřednictvím projektu „17. listopad“ žáky s tímto pojmem seznámit co nejvíce a hlavně zajímavou formou tak, aby si z toho něco odnesly. Děti pracovaly s texty či úryvky projevů, které tuhle dobu provází. Promítala se jim naučná videa a každá z tříd zaznamenala události této doby trochu jinak. Někdo zjišťoval informace o Václavu Havlovi a hledali známé citáty, jiní vyráběli klíče, poučné plakáty či vytvářeli portréty 1. českého prezidenta Václava Havla.

Věřím, že díky tomuto projektu už pro děti nikdy nebude 17. listopad pouze dnem volna, ale že si z projektu odnesli alespoň základní informace. Všem žákům a vyučujícím, kteří se podíleli na tomto projektu, velice děkuji za jejich práci. Díla žáků jsou k vidění v budově školy mezi 1. a 2. patrem, a že jsou dílka opravdu zdařilá!

Mgr. Michaela Pospíšilová

Školní kolo soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika“

Dne 5. listopadu se konalo školní kolo soutěže „ Hledáme nejlepšího mladého chemika“. Naši deváťáci zde využili své dosavadní vědomosti z chemie a pokusili se takového „mladého chemika“ najít mezi sebou. Nejlepšího výsledku dosáhla Andrea Navrátilová z 9.B, která z celkového počtu 60 bodů získala krásných 55. V těsném závěsu za ní s 50 body skončily Adéla Urbanová a Adéla Farářová, obě z 9.A. Tyto žákyně budou reprezentovat naši školu ve druhém kole soutěže, které se koná 12. prosince ve Valašském Meziříčí. Držíme jim palce!

Mgr. Zuzana Onderková

Exkurze do Osvětimi

V úterý 6. 11. 2018 se žáci z 9. A a 9. B sešli v brzkých ranních hodinách před školou, aby vyrazili na exkurzi do Osvětimi. Žáci se zúčastnili tříhodinového programu s českými průvodci. Prohlídka začala v koncentračním táboře v Osvětimi a pak jsme se přesunuli do nedaleké Březinky. V roce 1942 začalo v celém osvětimském komplexu masové vyvražďování nejen Židů, ale i vězňů dalších národností. Žáci prošli místa, kde spousta lidí zažila utrpení a většina nalezla smrt, a uvědomili si, kam až může vést hrůzná ideologie založená na čistotě rasy.

Mgr. Jana Klimecká

Navštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě!

V úterý 6.11. navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ekoškoly na ZŠ Komenského I.

Ekotým ze Štípy pod vedením paní učitelky M. Jurajdové pro nás přichystal velice originální občerstvení včetně popisků s receptem a nechyběly ani kelímky s našimi jmény.

Po úvodní videoprezentaci školy jsme si vzájemně vyměnily zkušenosti s ekologickými aktivitami na obou školách. Ekotým ze Štípy pro nás připravil i AZ kvíz s ekologickou tématikou, kterou proti sobě hrály oba ekotýmy.

V další části programu jsme společně procházeli školu, kde nám byl představen plán činností, ekokodex ijiné projekty zaměřené na ekologii. Po prohlídce školy nás po školní zahradě a školního parku provedl ředitel ZŠ Štípa pan L. Klátil, který měl odborný výklad k venkovnímu areálu školy včetně jezírka, který nás zaujal velkou druhovou rozmanitostí.

S návštěvou základní školy ve Štípě jsme byli velice spokojeni a nasbírali jsme cenné zkušenosti pro další léta.

Za ekotým Mgr. Jaroslav Helmer

Sbírka pro Útulek na Vršavě ve Zlíně 2018

Již několik let pořádá naše škola podzimní sbírku pro opuštěná zvířátka v Útulku na Vršavě ve Zlíně. Tentokrát se akce mimořádně vydařila, byla skutečně rozsahem i kvalitou darů výjimečná! Máme radost, že jsou mezi námi rodiče a především děti, kterým není osud opuštěných zvířat lhostejný a do této akce se zapojili. Útulek na Vršavě všem prostřednictvím zaslaného dopisu moc děkuje za to, co jsme dokázali nashromáždit a za dobročinnost, ke které své žáky vedeme.

Stejně jako "obyvatelé" útulku i my děkujeme všem dárcům za příspěvky!

DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola

Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to znamená být Ekoškolou. Není totiž Ekoškola jako ekoškola. Jak už název napovídá, snaží se ekoškoly o zlepšení životního prostředí, ekologicky šetrné hospodaření a propagaci udržitelného života, ale Ekoškolou se stanou, až když jednotlivé aktivity a akce propojí do smysluplného celku. Důležité pro Ekoškoly s velkým E je snaha ovlivnit u dětí jejich přístup ke světu, jejich vnímání problémů v okolí i ve světě a jejich chuť se aktivně zapojit do dění kolem nich. Být zapojen v největším vzdělávacím programu na světě vedoucím školy k udržitelnému životu a zlepšování životního prostředí tak klade na žáky a učitele nemalé nároky.

Děti společně s učiteli zjišťují silné a slabé stránky školy a na základě svých zjištění plánují kroky k efektivním změnám, jejichž dopad na zlepšení životního prostředí školy mohou samy pozorovat/vidět. Učí se komunikovat, spolupracovat, řešit problémy a také dosahovat společných vizí a hodnot, které si stanoví. Program Ekoškola tak zlepšuje svět kolem nás a zároveň u dětí rozvíjí schopnost vytyčit si cíl a naplánovat a realizovat cestu k jeho splnění. Dodává jim odvahu přijímat výzvy vedoucí k reálným změnám a vytváří z dětí aktivní občany. Hybatele společnosti a ne pouhé nástroje. Ti nejúspěšnější se pak mohou pyšnit mezinárodním titulem Ekoškola symbolizovaným zelenou vlajkou. V České republice je těchto škol dokonce 167. A všechny tyto školy a desítky dalších, které jsou zapojené v programu, společně slaví svůj svátek po celý týden od 5. do 9. listopadu 2018, kdy pořádají různé akce pro veřejnost, přednášky nebo zahajují nové projekty.


Program Ekoškola je finančně podporován ze Státního fondu životního prostředí.

Ekoškola v kostce:

· TEREZA, vzdělávací centrum z.ú. je národní koordinátorkou programu Ekoškola v ČR

· 68 zemí na 6 kontinentech

· 17 000 000 zapojených žáků po celém světě

· 400 zapojených českých škol a školek

· 70 000 žáků v českých školách

· 13 let programu Ekoškola v ČR


Program Ekoškola podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo životního prostředí, Magistrát hlavního města Prahy, informační centrum OSN v Praze.

Generálním partnerem je společnost IKEA.

TEREZA, vzdělávací centrum z. ú. usiluje o to, aby se děti učily o přírodě a skutečném světě vlastním prožitkem, bádáním a poznáváním. Aby se učily nalézat řešení problémů a provádět kroky k jejich zlepšení.

100 let republiky

Od 22.10. - 25.10. si děti z 1. až 3. tříd připomínaly v různých aktivitách a činnostech významné datum spojené se vznikem ČSR.

Paní učitelky přizpůsobily svůj program věku dětí. Ve všech třídách se děti dozvěděly datum významného výročí. Napříč předměty se žáci seznamovali se životem lidí před sto lety, na časové přímce si ukázali významná data do roku 2018, podle fotografie poznávali našeho prvního prezidenta, naučili se v HV oblíbenou píseň T. G. Masaryka, poznávali státní symboly naší vlasti a výtvarně je zpracovávali. Společně instalovali ve všech třídách nástěnku k tomuto významnému svátku.

Celá akce přispěla ke zpestření výuky. Různé aktivity a činnosti, které paní učitelky ve svých třídách připravily, aktivizovaly děti a podněcovaly je k zájmu o svou vlast.

Mgr. Hana Kovářová

Slavnosti stromů jsou tradiční podzimní akcí, která oslavuje krásu a význam stromů . Podporuje vztah k přírodě a životnímu prostředí. Letos se osmého ročníku v parku Svobody zúčastnili žáci prvních, druhých a třetích tříd naší školy. Atmosféru slavnosti dodal bohatý doprovodný program. Děti si mohly zasadit smrčky, borovici či ibišek. Na výběr pak byl bohatý výběr dalších pracovních a výukových aktivit : výroba podzimního věnečku, přání z listí, stromové pexeso...

Projektový týden ke 100. výročí vzniku ČSR

Před 100 lety, 28. října roku 1918, byla na Václavském náměstí v Praze oficiálně vyhlášena samostatnost a pro národy bývalého Rakousko-Uherska se tímto dnem začaly psát nové dějiny. Státní svátek v tento den je oslavovaný jako Den vzniku samostatné československé republiky.

A my jsme si tento významný den připomněli projektovým týdnem zaměřeným na toto výročí. Od pondělka do čtvrtka se třídy 2. stupně v hodinách dějepisu vystřídaly na projektové hodině, zaměřené na stoleté výročí vzniku ČSR. Žáci zhlédli krátký dokument o vzniku ČSR a potom ve skupinkách řešili aktivity a úkoly spojené s touto tematikou pod vedením spolužáků z 9. tříd. Na několika stanovištích řešili oblékání, bydlení, finance, státní symboly, kulturní představitele i osobnost T. G. Masaryka. Všichni se tak více seznámili s 20. a 30. léty 20. stol. a lépe poznali dobu 1. republiky, na jejíž tradice dnes navazujeme.

Mgr. Blanka Trojnová

Kurz „Mám větší jasno“

V prvních říjnových dnech se žáci devátých tříd zúčastnili zážitkového kurzu, který pro ně pořádá tradičně spolek Atmosféra Zlín, z.s. Cílem třídenního pobytu pro žáky ve středisku Revika - Vizovice bylo vzhledem k nastávající volbě povolání ujasnit si své cíle, schopnosti a dovednosti, charakterové vlastnosti, poznat své silné a slabé stránky osobnosti, určit si priority pro výběr dalšího vzdělání, doplnit si informace týkající se nabídky škol ve Zlínském kraji a kritériích k přijetí. K tomu směřovaly všechny aktivity, které připravili vstřícní a velmi dobře připravení instruktoři.

Reakce žáků: velmi zajímavé, dozvěděli jsme se o sobě něco více, pěkný program, akce plné emocí, byli jsme se svými kamarády, počasí vcelku přálo, zbyl i volný čas pro zábavu, kamarádští instruktoři ochotně poradili s výběrem školy, moc se nám tam líbilo, někteří z nás už snad mají více "jasno." Škoda, že to uteklo jako voda....

Z pohledu TU: program kurzu podnětný, zajímavý, bavily jsme se spolu s dětmi a ty byly prostě s u p e r !!

Den české státnosti je svátek, který připadá na 28. září. Toho dne byl před více než tisíci lety zabit svým bratrem Boleslavem český kníže Václav, patron Čech a Moravy.

I my v ZŠ Komenského I si tento svátek každoročně...............

Den jazyků

Den české státnosti je svátek, který připadá na 28. září. Toho dne byl před více než tisíci lety zabit svým bratrem Boleslavem český kníže Václav, patron Čech a Moravy.

I my v ZŠ Komenského I si tento svátek každoročně od roku 2000 připomínáme. Žáci 1. stupně se tímto tématem zabývali v různých předmětech, nejen ve vlastivědě. Třída 5. B si zahrála na novináře a v rámci výtvarné výchovy vytvořila noviny sv. Václava. Žáci 4. A a B zase v rámci výtvarných činností vytvořili plakát s různými motivy na toto téma.

Mgr. Lenka Bárová

Den finanční gramotnosti na 1. stupni

1. září 2018 jsme si na prvním stupni prožili Den finanční gramotnosti. Druháci a třeťáci si nakládání s financemi zažili na vlastní kůži, protože byli právě ve škole v přírodě, kde si v obchodě mohli nakoupit něco dobrého k snědku.

Žáci čtvrtého a pátého ročníku se na skutečné nákupy teprve připravovali – někteří dělali nákup pro celou rodinu, jiní řešili rodinný rozpočet a nezbytné měsíční výdaje.

Ve 4. A se žáci o finanční gramotnosti bavili již od pondělí. Nejprve přemýšleli, co to vlastně je a zda se jich ta dvě zvláštní slova vůbec týkají. Ve společné diskuzi zjistili, že ano a že by se o tomto tématu rádi dozvěděli víc. Aby bylo naše nakupování zajímavější, využili jsme téma celoroční hry Harry Potter. Žáci měli zakoupit vybavení Harryho na jeho první školní den. Ve skupinách zjišťovali, kolik peněz má Harry uloženo v bance, vybírali pomůcky ze seznamu a počítali, zda si mohou dovolit koupit sovu, nebo se musí spokojit pouze s krysou. Kdo ušetřil na levnějším vybavení, mohl si za zbylé peníze koupit kouzelné cukrovinky.

Ve 4. B věnovali finanční gramotnosti 2 vyučovací hodiny. Společně si promluvili o hodnotě peněz, jakým způsobem jsou bankovky chráněny proti padělání, proč se vyplatí šetřit a jak drahé jsou různé věci, které běžně kupují. Na základě toho děti ve skupinkách vypracovávaly pracovní listy, kde se musely rozhodovat, jaké jsou věci, za které musíme platit, a které jsou naopak jen přežitek. Každý si vyzkoušel navrhnout svou vlastní bankovku, s vlastním designem a hodnotou. Všichni samozřejmě doufáme, že se jejich návrh jednoho dne uskuteční. :-) Na závěr dostali děti letáky z obchodních řetězců a za 170 Kč mohli cokoli ´nakoupit´ pro svou rodinu. Všichni tedy stříhali, nalepovali a počítali peníze za jednotlivé položky. Bylo hezké vidět, že děti nemyslely jen na sebe, ale ´kupovali´ bonboniéry pro celou rodinu, piva pro tatínky či sladkosti pro sourozence. Nejednou se žáci zarazili nad velkými cenami některých potravin a zjistili, že za 170 Kč toho doopravdy moc nenakoupí a museli tedy dávat velký pozor na to, aby rozpočet nepřesáhli.

V 5. A dali žáci hlavy dohromady, aby se jim podařilo splnit tři skupinové úkoly. Vše se týkalo tématu nakupování. Kolik nákup stál, zda stačily peníze a kolik peněz zbylo nebo naopak chybělo. Ve zbytku hodiny pak hledali počet možností, jak se dají zaplatit určité částky (150, 200, 400 Kč), jestliže máme k dispozici pouze padesátikoruny, stokoruny a dvousetkoruny.

5. B si finanční gramotnost vyzkoušela pomocí moderních technologií. Navštívili počítačovou učebnu, kde si na webu věnovanému finanční gramotnosti procvičili své dovednosti. Po celou dobu jim dělala společnost Zlatka, která je za správné odpovědi odměnila zlatými mincemi, za které si vybavili své virtuální akvárium.

Mgr. Eva Pelikánová

Adaptační kurz 2018 - uskutečněn za finanční podpory magistrátu města Zlína

Jako každoročně se i letos v týdnu od 10. do 14. září 2018 konal adaptační pobyt pro žáky 6. a 8. ročníků, na kterém se finančně spolupodílí město Zlín. Žáci se spolu se svými třídními učiteli vydali směr Nový Hrozenkov. Ti mladší plni očekávání, naopak ti starší s chutí užít si poslední společnou přespávací akci na základní škole. Byl pro ně připraven bohatý program naplněný hrami a aktivitami zaměřenými na spolupráci a poznávání se. Závěr týdne byl obohacen přítomností dvou krásných medvědů. Škoda jen, že byli jako paní Colombová – všichni o ní mluví, ale nikdo ji nikdy neviděl. Bohužel i my jsme cpali svá bříška a chlupáče jsme propásli. Celý pobyt jsme si užili. Měl jen jednu vadu na kráse, a to, že tak brzo skončil.

Mgr. Karin Frýdlová