Okno do světa

Od roku 2001 pořádá naše škola výtvarnou soutěž Okno do světa, které se účastní základní školy z celého Zlínska. Každý rok se naše paní učitelky výtvarné výchovy dohodnou na tématu soutěže, vytvoří plakát a rozešlou ho na ostatní školy. Výtvar ná technika ani rozměr soutěžních děl ne

ní zadán, fantazii se meze nekladou. Přijatá výtvarná díla jsou zařazena do tří kategorií podle věku dětí. Rozhodování o vítězných pracích není jednoduché, protože výtvarná úroveň žáků na školách je obecně vysoká. Nicméně porota sestavená z učitelů výtvarníků vybere tři nejlepší díla v každé kategorii. Další ocenění získává výtvarný počin ohodnocený laickou porotou - dětmi školy. Ze všech děl je vytvořena výstava, na jejíţ vernisáži vítězové převezmou diplomy a hodnotné ceny. Slavnostní vernisáže výstavy se mohou zúčastnit všechny pozvané školy i rodiče žáků. Na příjemném průběhu otevření výstavyse podílí i starší žáci naší školy a děti ze školní družinky, kteří společně připravují pohoštění pro hosty.