Lyžařský kurz

Lyžařský výcvikový kurz


  • Termín: 10. 2. – 15. 2. 2019
  • Místo: Skicentrum Kohútka, chata Javorka
  • Informační leták
  • Termín zaplacení zálohy (1000,- Kč): 19.-23.11.2018
  • Placení doplatku na LV: od 5. února (úterý) do 7. února (čtvrtek)
  • Odevzdání tiskopisů - nejpozději v pátek 8. února!

a) posudek o zdravotní způsobilosti dítěte (platí 1 rok)

b) prohlášení rodičů o bezinfekčnosti a seřízení vázání na lyžích, písemný souhlas se zařazením žáka do lyžařského kurzu (datum podpisu 10. nebo 9.2.2019 - ne dřívější!!!)