Dílny s rodiči

Každý rok pořádáme pro rodiče jednu nebo dvě keramické a výtvarné dílny. V odpoledních hodinách se sejdou rodiče spolu s dětmi a paní učitelkou v atelieru školy a vytvoří např. z keramické hlíny jeden i více výrobků. Výrobky z hlíny paní učitelka vypálí a rodiče si je mohou na památku odnést domů.Podobné dílny pořádá pro rodiče a děti i školní družinka. Dílny jsou zaměřeny na malbu na hedvábí, batikování, paličkování, drátkování a další nevšední rukodělné techniky. Pořádáním dílen podporujeme společné prožívání příjemných chvil rodičů s dětmi.