Den padajícího listí

Projektový den,který jsme nazvali podle indiánského kalendáře, probíhá na konci října nebo na začátku listopadu. Účastní se ho žáci 1. stupně kromě prvních tříd. Děti dostanou nabídku předmětů, ze kterých s

i sestaví svůj vlastní rozvrh. Musí dodržet pravidlo: ze čtyř hodin mohou být jen dvě výchovy, tzn. HV, VV, PV nebo TV. Týden před akcí se děti zapíší do seznamů k jednotlivým vyučujícím. Rozvrh je sestaven napříč ročníky, takže v jedné třídě se v hodině angličtiny, matematiky, češtiny atd. setkají děti z 2., 3., 4. a 5. ročníku

Cílem akce je vést děti ke vzájemnému poznávání, ke spolupráci, k umění komunikovat se staršími nebo naopak mladšími spolužáky, k týmové práci. Akce má významný vliv na odbourávání nezdravých vztahů mezi dětmi a posílení sounáležitosti žáků se školou.