Den naruby

Tradiční Den naruby si užívají jak žáci tak i učitelé. Pořádají ho pedagogové a žáci II. stupně k 28. březnu, kdy si připomínáme výročí narození Jana Ámose Komenského a Den učitelů. Tento den si učitelé a žáci vymění role. Chlapci a děvčata nejvyšších ročníků si vyzkouší, jaké to je, být jeden den pedagogem a zaujmout

svou výukou mladší kamarády.Týmy žáků mají připraveny speciální dílny jako vyučovací hodiny a učí své spolužáky, mezi které zasednou i učitelé. Tak například naučí žáky tančit Hip hop a country, vnímat barvy, objasní jim význam gest, zahrají si s nimi basketbal či lakros, oživí jim některá důležitá data z historie, naučí je upravovat obrázky na PC a také předvedou zajímavé chemické pokusy. Vyučující druhého stupně sedí v lavicích v roli žáků; někdy hodných, vnímavých, někdy trošku zlobivějších, a sl edují, jak úspěšní jsou jejich svěřenci. Cílem akce je vést děti k umění prezentovat svou práci, vést kolektiv, zvládat komunikaci i kázeň. Výsledky jsou velmi zajímavé, protože učitelé často objeví jeich talent a nečeé schopnosti.