Stránky tříd‎ > ‎

9.A, třídní učitelka: Mgr. Dana Gerichová

Kontakt:

  • gerichova@zkom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044723

Informace pro žáky:


Odkazy:

Aktuální informace:
Informace pro rodiče:

Možnost konzultace:Plánované třídní schůzky a konzultace:
 Předmět Vyučující:
Jazyk český
 p. uč.Úradníková
Jazyk anglický
 p. uč. Všetečková
Jazyk německý
 p. uč. Sotolářová
Jazyk ruský
 p. uč. Trojnová, Mp. uč. Palíková
Matematika p. uč. Gerichová
Dějěpis p. uč. Trojnová
Přírodopis p. uč. Helmer
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Chemie p. uč. Onderková
Informatika p. uč. Roženková
Rodinná výchova
 p. uč. Všetečková
Výchova k občanství
 p. uč. Pacáková
Volba povolání
 p. uč. Ocelková
Výtvarná výchova
 p. uč. Palíková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Seminář z matematiky
 p. uč. Gerichová
Seminář z ČJ
 p. uč. Úradníková, p. uč. Sotolářová
Podřízené stránky (1): Informace pro nemocné
Comments