Stránky tříd‎ > ‎

8.B, třídní učitelka: Mgr. Zuzana Onderková

Kontakt:

  • onderkova@zkom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044723

Informace pro žáky:


Odkazy:

Aktuální informace:
Informace pro rodiče:

Možnost konzultace:Plánované třídní schůzky a konzultace:

 Předmět vyučující
Jazyk český
 p. uč. Postavová
Jazyk anglický
 p. uč. Všetečková
Jazyk německý
 p. uč. Sotolářová
Jazyk ruský
 p. uč. Trojnová
Matematika p. uč. Gerichová
Dějěpis p. uč. Sotolářová
Přírodopis p. uč. Steska
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Chemie p. uč. Onderková
Informatika p. uč. Roženková
Rodinná výchova
 p. uč. Postavová
Výchova k občanství
 p. uč. Pacáková
Volba povolání
 p. uč. Ocelková
Výtvarná výchova
 p. uč. Palíková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Výtvarné činnosti
 p. uč. Palíková
Přírodpisné praktikum
 p. uč. SteskaPodřízené stránky (1): informace pro nemocné