Stránky tříd‎ > ‎

8.A, třídní učitelka: Mgr. Klára Gerberyová

Kontakt:

  • gerberyova@zkom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044716

Informace pro žáky:


Odkazy:

Aktuální informace:
Informace pro rodiče:

Možnost konzultace:Plánované třídní schůzky a konzultace:
 Předmět vyučující
Jazyk český
 p. uč. Sotolářová
Jazyk anglický
 p. uč. Ocelková
Jazyk německý
 p. uč. Sotolářová
Jazyk ruský
 p. uč. Trojnová
Matematika p. uč. Gerichová
Dějěpis p. uč. Sotolářová
Přírodopis p. uč. Steska
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Chemie p. uč. Onderková
Informatika p. uč. Roženková
Rodinná výchova
 p. uč. Gerberyová
Výchova k občanství
 p. uč. Pacáková
Volba povolání
 p. uč. Ocelková
Výtvarná výchova
 p. uč. Palíková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Výtvarné činnosti
 p. uč. Palíková
Přírodpisné praktikum
 p. uč. Steska


Podřízené stránky (1): Informace pro nemocné