Stránky tříd‎ > ‎

7.C, třídní učitelka: Mgr. Jitka Palíková

Kontakt:


  • palikova@zskom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044724

Informace pro žáky:


 

Fotografie:


Informace pro rodiče:


 


Možnost konzultace

  • úterý 15,30 – 16,00
  • del telefonické domluvy

Termíny třídních schůzek:
  • 7.3. 2016
  • 16.5. 2016

Učitelé:


 Předmět: vyučující:
Jazyk český
 p. uč. Všetečková
Jazyk anglický
 p. uč. Palíková
Jazyk německý
 p. uč. Sotolářová
Jazyk ruský
 p. uč. Palíková
Matematika p. uč. Roženková
Dějěpis p. uč.Trojnová
Přírodopis p. uč. Steska
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Etická výchova
 p. uč. Gerberyová
Výchova k občanství
 p. uč. Postavová
Výtvarná výchova
 p. uč. Palíková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Pracovní činnosti
 p. uč. Ocelková, p. uč. Postavová
 p. uč. Helmer
Výtvarné činnosti
 p. uč. Palíková
PPC
 p. uč. Roženková
Sportovní hry
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska

Podřízené stránky (1): Informace pro nemocné