Stránky tříd‎ > ‎

7.A, třídní učitelka: Mgr. Sylva Roženková

Kontakt:

  • rozenkova@zkom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044723

Informace pro žáky:


Odkazy:

Aktuální informace:
Informace pro rodiče:

Možnost konzultace:Plánované třídní schůzky a konzultace:

 předmět vyučující
Jazyk český
 p. uč. Všetečková
Jazyk anglický
 p. uč. Všetečková
Jazyk německý
 p. uč. Sotolářová
 Jazyk ruský
 p. uč. Palíková
Matematika p. uč. Roženková
Dějěpis p. uč.Trojnová
Přírodopis p. uč. Helmer
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Etická výchova
 p. uč. Gerberyová
Výchova k občanství
 p. uč. Postavová
Výtvarná výchova
 p. uč. Pacáková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Pracovní činnosti
 p. uč. Ocelková, p. uč. Postavová
 p. uč. Helmer
Výtvarné činnosti
 p. uč. Palíková
PPC
 p. uč. Roženková
Sportovní hry
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska

Podřízené stránky (1): Informace pro nemocné
Comments