Stránky tříd‎ > ‎

6.A, třídní učitelka: Mgr. Jitka Ocelková


Kontakt:

  • ocelkova@zkom1.cz           
  • tel. do kabinetu: 577044728

Informace pro žáky:


Odkazy:

Aktuální informace:
Informace pro rodiče:

Možnost konzultace:Plánované třídní schůzky a konzultace:
 předmět vyučující
Jazyk český
 p. uč. Postavová
Jazyk anglický
 p. uč. Ocelková, p. uč. Palíková
Matematika p. uč. Ocelková
Dějěpis p. uč. Trojnová
Přírodopis p. uč. Helmer
Fyzika p. uč. Onderková
Zeměpis p. uč. Helmer
Rodinná výchova
 p. uč. Postavová
Výchova k občanství
 p. uč. Postavová
Výtvarná výchova
 p. uč. Pacáková
Hudební výchova
 p. uč. Úradníková
Tělesná výchova
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Pracovní činnosti
 p. uč. Postavová
 p. uč. Steska
Výtvarné činnosti
 p. uč. Pacáková
Ekologický přírodopis
 p. uč. Steska
Zeměpisné praktikum
 p. uč. Helmer
Sportovní hry
 p. uč. Gerberyová
 p. uč. Steska
Podřízené stránky (1): Informace pro nemocné