Projekty‎ > ‎

Ekoškola


Škola je přihlášena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Chceme se tak přidat se k více než 300 školám v ČR a k 44 500 ve světě, jejichž žáci postupně zlepšují životní prostředí školy a jejího okolí. 

Důležitou součástí projektu Ekoškola je analýza školy, která se skládá ze šesti částí. Pracovní tým již školu analyzoval na téma odpady a energie. Zde jsou výsledky:

 

ODPADY

Nakupujeme prostředky ve velkých baleních.

 • Do výuky využíváme jednostranně potištěné papíry.
 • Kopírujeme oboustranně.
 • Vyhýbáme se předmětům na jedno použití.
 • Ve škole třídíme plast a papír, sbíráme vršky od pet-lahví, pomerančovou kůru, vybité baterie a nefunkční mobilní telefony.
 • Čtrvrtletně pořádáme sběr papíru.
 • Koše na směsný odpad se nachází ve všech třídách a chodbách.
 • Na chodbách, v kabinetech, třídách I. stupně a ve sborovně se nachází nádoby na třídění papíru a plastu. Chybí ve třídách na II. stupni.
 • Před budovou školy se nachází kontejnery na směsný odpad, vytříděný papír, plasty, bioodpad, textil a elektroodpad. O svoz se starají jedenkrát týdně Technické služby Zlín.
 • Odpad z kuchyně a zbytky jídla se odváží a využívá se jako krmivo pro zvířata.
 • Ve škole není bufet, ale automat na zdravou svačinku, který se nachází v přízemí školy (projekt Ovoce do škol).
 • Na svačiny více využívat vratné obaly. 
 • Škola pořádá vánoční a velikonoční jarmark, kde se prodávají výrobky využívající odpadový materiál.
 • Druhotné suroviny používáme v hodinách Vv, Pc a ve školní družině.
 • Žáci se podílí na jarním a podzimním úklidu okolí naší školy v rámci pracovních činností.
 • Při příležitosti Dne Země žáci pomáhají ve spolupráci s Magistrátem města Zlína  čistit břehy potoka Januštice.
 • V okolí naší školy se nenachází žádná černá skládka, nedaleko je Sběrný dvůr  Zálešná.
 • Založili jsme kompost, o který se starají učitelé pracovních činností.

 

ENERGIE


 • Škola využívá jako zdroj energie plyn.
 • Spotřeba energie je průběžně kontrolována ředitelem (každý měsíc).
 • Ve škole není bufet, ale automat na potraviny.
 • Ve škole používáme spotřebiče s nižší spotřebou energie.
 • Nenecháváme spotřebiče ve stand-by poloze.
 • Vytápění je řízeno počítačem (čidla ve všech místnostech).
 • Za topením nejsou umístěny izolační desky.
 • Před radiátory nejsou umístěny kryty nebo jiné překážky, které brání v proudění teplého vzduchu do místnosti.
 • Ve třídách se měří teplota vzduchu.
 • Průměrná teplota v topné sezóně je 22°C ve třídě.
 • Průměrná teplota v topné sezóně je 16°-20°C v šatnách.
 • V prostorách školy, které se nevyužívají vůbec nebo zřídka je udržována nižší teplota .
 • Ve škole jsou dvě plynové karmy na ohřívání teplé vody.
 • V oknech je silikonové těsnění, které je staré 5let.
 • Ve škole se větrá krátce ale intenzivně.
 • Používáme běžné zářivky.
 • Po odchodu z místnosti zhasínáme světla, jsme informování o potřebě zhasínat.
 • Spotřebiče v kuchyni spadají do lepších energetických tříd, snažíme se šetřit.

 

VODA

 • Zdrojem pitné vody pro školu jsou Vodovody a kanalizace Zlín.
  Za vodné a stočné škola zaplatila za poslední rok 253.899,- Kč.
 • Spotřeba vody je kontrolována školníkem.
  Voda během prázdnin se spotřebovává na úklid.
 • Žáci, učitelé a zaměstnanci školy kontrolují, zda voda nekape z kohoutku.
 • Ve škole máme umyvadla s klasickými kohoutky a pákovými bateriemi.
 • Kohoutky jsou opatřeny perlátory.
 • Ve škole máme sprchy, které mají regulátory průtoku vody.
 • Ve škole jsou záchody s dvojitým splachováním.
 • Kapající kohoutky či protékající WC jsou opraveny ihned.
 • Voda je rozváděna potrubím.
 • Všechna voda ve škole je pitná.
 • Škola nemá zvláštní rozvod užitkové vody.
 • Na zahradě se k zalévání stromů a kytek využívá voda z přilehlého potoku Januštice.
 • Čistící prostředky se ve škole využívají na nádobí, úklid a praní.
 • Do odpadu nesmíme vylévat benzín, ředidlo a hořlaviny.
 • Ve školní jídelně se nádobí umývá v tunelové myčce.
 • Škola nevlastní plavecký bazén.
 • Škola se každoročně podílí na úklidu kolem Januštice (Den Země) a školní družina na úklidu studánek.

PROSTŘEDÍ ŠKOLY

 • Žákům a učitelům se prostředí školy velmi líbí.
 • Žákům a učitelům se líbí, že jsou ve škole obrazy či jiné umělecké předměty, žáci mají možnost upravit si třídu podle svého. Ve škole jsou i nástěnky.
 • O prostory ve škole se starají všichni zaměstnanci a žáci. Zahradu má na starosti školník, učitelé a děti v pracovních činnostech na druhém stupni.
 • Škola je přívětivá k příchozím návštěvníkům, mohou se orientovat podle školních orientačních plánů.
 • U vstupu do školy máme paní vrátnou, která pomáhá návštěvníkům s orientací po škole.
 • Naše škola by mohla zaujmout prostředím i prostory.
  Ve třídách a v mezipatrech se nachází pokojové rostliny.
 • Nejčastěji bývají umístěny na parapetech a nízkých skříních.
 • O rostliny umístěné mimo třídy se stará p. uč. Postavová. Ve třídách je to určený žák  – květinář.
 • Na chodbách a v mezipatrech se nachází nástěnky, panely a sítě, kde žáci prezentují výtvarné práce a práce či projekty z jiných předmětů.
 • Na chodbách se nachází odpočívárny, které děti mohou využívat o přestávkách.
 • Podle nás si myslíme, že škola celkově pečuje o své okolí.
 • a jaře  a v rámci Dne Země uklízíme okolí školy.
 • Přestávky a volné hodiny trávíme ve třídě nebo na chodbách.
 • O přestávkách mají děti na prvním stupni k dispozici stolní hry.
 • Ve volných hodinách a o přestávkách žáci mohou využívat stolní tenis, který se nachází v přízemí.
 • Škola má vlastní pozemek – zahradu, kde se nachází prolézačky a houpačky.
 • Na pozemku se nachází altánek, který se využívá jako přírodní učebna.
 • Školní zahradu využíváme pro pěstování rostlin. Pěstujeme zeleninu a ovoce, okrasné stromy a bylinky.
 • Na školní zahradě se nachází hmyzí domeček a krmítko pro ptáky.
 • Nemáme vlastní hřiště. K výuce Tv využíváme hřiště, které vlastní ZŠ Komenského II.
 • Na pozemku před školou se nachází nádvoří a socha J. A. Komenského. Nádvoří slouží pro záchranné služby v případě ohrožení. Chybí zde více zeleně.
Členové  ekotýmu:

4. A - Kryštof Křivánek
7. B - Markéta Synková, Barbora Prchlíková, Anna Thurnerová,           Radim Navrátil, Ester Andrýsková
8. B - Adéla Daňková, Sabina Skopalová, Veronika Adamová
9. B - Prokop Klimeš


SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 2:23 Jaroslav Helmer
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 2:23 Jaroslav Helmer
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  13 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 2 2. 1. 2018 2:17 Jaroslav Helmer
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 1:37 Jaroslav Helmer
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 1:36 Jaroslav Helmer
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 1:37 Jaroslav Helmer
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Výlet ekotýmu do Prahy  710 kB verze 2 9. 11. 2017 4:10 Jaroslav Helmer
Comments