Jídelna‎ > ‎

Informace

Informace ke stravování – září 2018

1. Přihláška ke stravování

Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování, kterou obdrží a vyplněnou odevzdá v kanceláři ŠJ.


2. Platba stravného


V hotovosti první 3 dny v měsíci ve ŠJ (ŽÁDÁME RODIČE O DODRŽENÍ URČENÉHO TERMÍNU!)

Bezhotovostní platba je zapsána každý vyučovací den.

Nedoporučujeme zadávat trvalé příkazy (rušení příkazu na prázdniny, nebo při dlouhodobé nemoci dítěte).

Pokyny pro přesné vyplnění bezhotovostní platby:

Číslo účtu školy : 1422355359/0800 (Česká spořitelna Zlín)

Variabilní symbol (VS): evidenční číslo žáka (informace ve školní jídelně nebo na internet. objednávkách)

Konstantní symbol (KS): 0558

Popis pro příjemce: např. Jan Novák stravné

I v případě sourozenců platí : jeden strávník – jeden příkaz

V obou případech můžete stravné zaplatit i na více měsíců.  


3. Výše stravného


7 – 10 let                      24,- Kč

11 – 14 let                    25,- Kč

15 a více let                 27,- Kč

Do těchto věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosáhnou určitého věku.

Školní rok trvá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019.


4. Výdej obědů


11.05 - 11.30 hod. cizí strávníci, 11.30 - 14.00 hod. ostatní strávníci

Výdej stravy se provádí proti předložení elektronického čipu


5. Čipy

Jídlo je vydáváno pouze na základě zaplacené a přihlášené stravy po předložení funkčního čipu, který je strávník si povinen zakoupit a denně nosit. Přihlášená strava se prokazuje přiložením čipu ke čtecímu zařízení, které signalizuje odebraný oběd.
Cena čipu je cca 100,- Kč podle aktuální ceny dodávající firmy.
 Záruka na čip je dva roky. Po této době se čip nevrací. Nelze opětovně prodávat čipy s prošlou záruční lhůtou. Při nalezení ztraceného čipu do 5 dnů od zakoupení nového čipu lze peníze vrátit. Pozdější nálezy nelze akceptovat. Strávník se dostaví do kanceláře s oběma čipy. Při ukončení docházky ke stravování ve školní jídelně se čipy nevracejí, číslo se zablokuje. Případnou ztrátu nebo znehodnocení čipu je nutné nahlásit v kanceláři školní jídelny a zakoupit nový čip za plnou finanční hodnotu. Náhradní čipy nejsou žákům poskytovány. Při zapomenutí čipu si žák vyžádá v kanceláři náhradní stravenku, která se může poskytnout pouze 3 dny. Další dny pokud strávník nepředloží čip, mu nebude oběd vydán.

Čip je majetkem strávníka.


6. Odhlašování a přihlašování obědů


Změny na příslušný den se mohou provádět do 8 hodin: telefonicky na tel. čísle 577 044 714, osobně u p. Vážanské (prodej stravného), na terminálech ve školní jídelně nebo na internetových objednávkách.

Připomínáme všem rodičům, jejichž děti se stravují ve školní jídelně, že mají povinnost, pokud jejich dítě onemocní, zrušit oběd nejpozději do 8. hodiny ranní. Hodnota celého oběda je 47,- Kč, z toho rodiče platí pouze výdaje za potraviny (24,-, 25,-, 27,- Kč), ostatní náklady (režijní, mzdové…) hradí stát.  Dítě, které onemocní, má nárok na zvýhodněnou cenu stravování pouze první den neplánované nepřítomnosti ve škole, kdy si může odnést jídlo domů. Na dny následující , tj. od druhého dne nemoci, se dle platných předpisů (Vyhláška MŠMT č. 107/2005 o školním stravování, §4 odst.9 a §2 odst.7) již toto zvýhodnění nevztahuje. Pokud by si chtěl  žák odebírat oběd v době nepřítomnosti ve škole, má možnost v rámci doplňkové činnosti za plnou cenu. Není tedy možné, aby v době dalších dnů nemoci žáka byla z jeho stravovacího účtu odebírána strava,a to ani sourozencem (Příklad –onemocněl žák, rodiče mu stravu neodhlásili, svému druhému dítěti stravu naopak neobjednali a požadovali odběr stravy za nemocné dítě pro zdravého sourozence). V případě kontrol musíme prokazovat přítomnost žáka, věkovou kategorii a použití čipu.


7. Internetové objednávky


Každý strávník naší jídelny dostane přihlašovací jméno (login) a heslo. Po prvním přihlášení doporučujeme heslo změnit, jméno zůstává stále stejné. Pokud jste jméno či heslo zapomněli kontaktujte ŠJ tel. 577 044 714.


8. Vyúčtování


Zůstatek finančních prostředků strávníka si můžete sami zjistit na terminále ve školní jídelně, telefonicky  u p. Vážanské ve školní jídelně nebo na internetových přihláškách. Roční vyúčtování podle zájmu na požádání.

Zůstatek finančních prostředků se převádí na následující školní rok. Přejeme si, aby naše spolupráce probíhala k oboustranné spokojenosti. Při vzniku jakéhokoliv problému jsme ochotni osobně, nebo telefonicky Vaše připomínky řešit v kanceláři školní jídelny, nebo v ředitelně školy.

9. Svačinky 

Svačinky jsou připravovány denně v naší školní jídelně z čerstvých a kvalitních surovin.

ZAHÁJENÍ odběru svačin v úterý 4. 9. 2018

Cena svačinky: 12,00 Kč   (př.: na měsíc září 12,00 Kč x 18 dní = 216,00 Kč).

Způsob platby: stejný jako u platby oběda – na účet školy – nutno navýšit platbu stravného o částku na svačinky v daném měsíci.

Způsob objednání: systém elektronických objednávek jako při objednávání obědů, telefonicky ve školní jídelně nebo osobně u administrativní pracovnice školní jídelny. Svačinky lze odebírat libovolné dny v měsíci, není již nutné objednávat svačiny na celý měsíc.      

Způsob rušení: svačinky lze zrušit jen do 14.00 hodin předešlého dne (na pondělí - v pátek do 14.00 hodin) telefonicky, osobně či prostřednictvím internetových objednávek.

Způsob výdeje: během velké přestávky (tj. 09:35) služba odnáší ze školní jídelny svačinky v boxech k tomu určených do třídy, kde si je žáci snědí.

Pitný režim není součástí svačinky.