EkoškolaŠkola je přihlášena do mezinárodního projektu EKOŠKOLA. Chceme se tak přidat se k více než 300 školám v ČR a k 44 500 ve světě, jejichž žáci postupně zlepšují životní prostředí školy a jejího okolí. 

Ekoškoly na celém světě postupují podle unikátní metodiky 7 kroků, která nabízí ucelený návod, jak docílit ve škole i jejím okolí pozitivních změn. Jsou to kroky, které vás provází programem Ekoškola po celou dobu jeho realizace.

zprávy a aktivity ekotýmu

  • Navštívili jsme ekotým základní školy ve Štípě! V úterý 6.11. navštívil náš ekotým pod vedením pana učitele J. Helmera základní školu ve Štípě s cílem seznámit se s tamním ekotýmem a posbírat inspiraci pro další fungování ...
    Přidáno v 12. 11. 2018 6:45, autor: Jaroslav Helmer
  • DEN EKOŠKOL aneb není Ekoškola jako ekoškola Školy zapojené do mezinárodního programu Ekoškola oslaví jako každý rok v prvním listopadovém týdnu svůj den. Den, kdy mohou ukázat svému okolí, co vše dokázaly, jak fungují a co to ...
    Přidáno v 5. 11. 2018 1:54, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
  • Ocenění ekotýmu školy - titul Ekoškola Na základě auditu konaného 16. dubna 2018 získala naše škola mezinárodní titul Ekoškola. Členům ekotýmu pod vedením p. uč. Helmera patří poděkování za kvalitní práci, kterou v tomto projektu odevzdali ...
    Přidáno v 1. 11. 2018 3:37, autor: ZŠ Komenského I, Zlín
Zobrazení příspěvků 1 - 3 z 3 Zobrazit více »

Žádná škola není stejná, proto i plnění 7 kroků má v každé škole jedinečnou podobu, závislou na její situaci a možnostech.


1. krok - Ekotým

Ekotým je hybatelem všech dalších kroků a aktivit v Ekoškole.

Náš

ekotým je složen z žáků 4 – 9. tříd, kteří se dobrovolně rozhodli zapojit do programu ekoškola. Dále se skládá ze  dvou učitelů, zástupce vedení školy a pana školníka.

Scházíme se jednou za 2 týdny v pondělí, ve výjimečných případech i třikrát za měsíc.

Členové ekotýmu sami rozhodují, jakými kroky zlepšit ekologický stav školy. Ve vedení schůzek se střídá koordinátor a nejstarší členové ekotýmů.

 V zápisech ze schůzek se členové střídají a přihlásí se o něj samostatně. Za aktivity zodpovídají členové ekotýmu, kteří sami podávají návrhy na řešení.

2. krok - analýza

Náš ekotým analyzoval ekologický stav školy. Využili jsme pracovní listy ekoškoly, abychom věděli, na co se zaměřit. Výsledky analýzy ekotýmu jsou v dokumentech na konci této stránky. Z výsledků analýzy ekotým vyhodnotil silné a slabé stránky školy.

3. krok - plán činností

Náš plán činností vychází z výsledků předchozí analýzy. V rámci diskuze jsme se snažili přijít na to, jak zlepšit výchozí stav.

Jednotli

vé činnosti byly zpracovány do přehledné tabulky, která je vyvěšena na chodbě v přízemí.4. krok - monitorování a vyhodnocení

Pravidelně zjišťujeme, jak se nám daří naplňovat jednotlivé úkoly a cíle, které jsme si dali v Plánu činností. Zaznamenáváme svůj pokrok a plánujeme  další postup.


5. krok - environmentální výchova

Naše škola má vypracovan plán EVVO naší školy. Jeho součástí je mj. EVVO v průřezových tématech, kde se zabýváme ekologickými tématy, které jsou v analýze (odpady, energie).


6. krok - informování a spolupráce

Snažíme se informovat o tom, čemu se věnujeme, co senám povedlo a do čeho se mohou ostatní zapojit. K tomuto účelu slouží web školy, nástěnka i menší přednášky ekotýmu ve třídách 2. stupně.


7. krok - ekokodex

Vytvoříli jsme Ekokodex jako vyznání sdílených hodnot a zásad. Slouží nám jako návod pro celou školu i veřejnost, jak žít přátelsky k životnímu prostředí.

SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ą

Zobrazit
  28. 2. 2018 0:57 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 2:23 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit
  12. 3. 2018 11:19 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  13 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  11 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 3 2. 1. 2018 2:17 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  249 kB verze 4 28. 2. 2018 1:15 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  307 kB verze 3 15. 4. 2018 6:03 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 1:37 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  173 kB verze 3 15. 4. 2018 6:03 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit
  2. 1. 2018 1:36 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  363 kB verze 3 15. 4. 2018 6:03 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  172 kB verze 3 15. 4. 2018 6:03 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
  12 kB verze 4 15. 4. 2018 6:03 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  248 kB verze 4 28. 2. 2018 1:15 ZŠ Komenského I, Zlín
ĉ
Zobrazit Stáhnout
Výlet ekotýmu do Prahy  710 kB verze 3 9. 11. 2017 4:10 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit
  28. 2. 2018 0:45 ZŠ Komenského I, Zlín
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  362 kB verze 3 10. 10. 2018 6:15 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  346 kB verze 3 10. 10. 2018 21:49 ZŠ Komenského I, Zlín
Ċ
Zobrazit Stáhnout
  268 kB verze 3 26. 10. 2018 4:43 ZŠ Komenského I, Zlín