Úvod‎ > ‎

Školní družina 2017/18


Beseda s ČČK ve školní družince

přidáno: 20. 3. 2018 2:00, autor: Zdena Velebová

 

Ve dnech 5.3., 12.3., a 19.3. přišly za dětmi ze všech našich družinek dvě lektorky z Oblastního spolku Českého červeného kříže, aby dětem ukázaly předlékařskou pomoc. Měly pro děti připravenou přednášku hravou formou. Děti se dozvěděly o prevenci rizik spojených s mimořádnou událostí a o neodkladném poskytnutí předlékařské první pomoci při stavech ohrožujících život. Vyzkoušely si kompletní postup první pomoci u člověka v bezvědomí a na modelu nepřímou masáž srdce či přetáčení zraněného z břicha na záda. Žáci, kteří  měli zájem, si mohli vyzkoušet, jak probíhá maskování raněných a jejich případné ošetření. Přednáška byla velmi poutavá, akční a dětem se moc líbila.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Knihovna a družina - pohodové odpoledne

přidáno: 16. 3. 2018 1:44, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 16. 3. 2018 1:46 ]

    Ve čtvrtek 15.3.2018 čekala děti ze školní družinky p.Leciánové exkurze do málokým objevené knihovny na Dílech. Usměvavá a pohodová paní knihovnice s dětmi „proplula“ zákoutími mezi knihami, které jim představila, půjčila a dokonce je spolu skamarádila.

Navíc si děti mohly z „obyčejného“ proužku barevného papíru jedním jediným uzlem vytvořit kouzelného jarního ptáčka. No, řekněte, napadlo by vás to? Pomocí 3D brýlí se  děti také ponořily pod mořskou hladinu a odnesly si krásný zážitek. Odcházeli jsme spokojení a s pocitem, že se mezi knižní kamarády zase brzy vrátíme.

J.Leciánová, vychovatelka ŠD

Bavíme se s „Desítkou“

přidáno: 13. 3. 2018 2:58, autor: Zdena Velebová

 

Ve čtvrtek 8. března 2018 jsme oplatili návštěvu našim novým kamarádům, tentokrát ze základní školy na Dřevnické ulici. Protože program byl obestřen mlčením dospělých, děti byly hodně napjaté a nedočkavé. Ve družině tamní školy nás přivítaly nám už známé paní vychovatelky, děti se pořádně rozhlédly kolem sebe, pozdravily se s novými kamarády a už hurá na zábavu.

Nejprve si prošly na chodbě rozložené jednoduché obrázky, aby je následně zaznamenaly na papír. To bylo něco na paměť a  pozornost! Následně si všichni společně zaskákali v rytmu hudby, následovala další společná pohybová aktivita, společný zpěv a už, bohužel kvůli času, jen vyhodnocení „paměťovky“.

Nevadí, následující měsíc budeme nové kamarády hostit zase my.

Jana Leciánová, vychovatelka ŠD

Výtvarná soutěž ve školní družině

přidáno: 11. 3. 2018 23:27, autor: Zdena Velebová

Minulý týden se konala ve družině p. Kadlíkové výtvarná soutěž Můj nejmilejší kamarád, kamarádka. Přišly i děti od p.vychovatelky Plškové a Úrubové. Všechny děti moc krásně kreslily a práce se jim vydařila.Velmi je chválím. Na závěr dostaly sladkou odměnu. Práce jsou vystavené na nástěnce u jídelny.
Kamila Kadlíková, vychovatelka ŠD

Školní družina u Městské Policie Zlín

přidáno: 9. 3. 2018 3:06, autor: Zdena Velebová

Sluníčkový den 8.3. 2018 si děti z družiny paní vychovatelky Kotasové zpestřily tím, že šly procházkou na Městskou policii. Zde byl pro děti připravený program, který se týkal bezpečnosti v dopravním provozu. Děti si zopakovaly, jak se mají chovat jako účastníci silničního provozu, naučily se jednoduchou básničku: „Křižovatka na náměstí, bílá zebra něco věstí, zastav se, nevkročuj, světlo říká stůj! Křižovatka na náměstí, bílá zebra něco věstí, zastav se, nevkročuj i strážník říká stůj! Protože, když ti svítí červená, víš, že ti blikne zelená.“Všechny děti dostaly malou pozornost – reflexní pásek, aby byly ve tmě dobře vidět. Všem dětem se povídání velmi líbilo.

Jana Kotasová, vychovatelka ŠD

Krajská výtvarná soutěž školních družin 2018 - vyhodnocení

přidáno: 8. 3. 2018 4:31, autor: Zdena Velebová

Školní družina při ZŠ Komenského I vyhlásila jubilejní třináctý ročník krajské výtvarné soutěže, letos na téma „Na křídlech duhy“. Soutěže  se zúčastnilo 8 škol a již od října žáci školních družin začali s malováním a tvořením.

Odbornou porotu složenou z pedagogického sboru doplnili  i žáci naší školy. Celkem sto obrázků bude vystaveno od 5.3. do 28.3.2018 ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Zveme všechny rodiče a prarodiče, přátele a známé, aby se na výsledky tvorby svých dětí přišli podívat.

V úterý 6. března 2018 proběhla v naší škole schůzka vedoucích vychovatelek Zlínského kraje spojená s vernisáží výtvarné soutěže. Zde byli vyhlášeni ocenění žáci ze ZŠ Dřevnícká, ZŠ Křiby, ZŠ Okružní, ZŠ Slavičín, ZŠ Luhačovice, ZŠ Napajedla, ZŠ Komenského II a ZŠ Komenského I.

Všechny výtvarné práce byly opravdu moc pěkné, a proto měla porota velmi těžkou roli. Přestože vybrala celkem 18 vítězů, zvítězili všichni, kteří malovali s radostí a soutěže se zúčastnili.

Již dnes se těšíme na další ročník a přemýšlíme nad novým námětem pro naši příští krajskou výtvarnou soutěž školních družin.

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Zdeňka Úrubová, vychovatelka školní družiny

Krajská výtvarná soutěž školních družin 2018

přidáno: 5. 3. 2018 6:41, autor: Zdena Velebová

 

Školní družina při ZŠ Komenského I ve Zlíně vyhlásila již třináctý ročník krajské výtvarné soutěže, letos na téma: „Na křídlech duhy“.

Žáci školních družin z celého Zlínského kraje malovali, kreslili a tvořili. Vítěze ze základních škol určí odborná porota složená z pedagogů a žáků 
Komenského I. 

V úterý 6. 3. 2018 proběhne vyhodnocení výtvarné soutěže a vyhlášení oceněných žáků v ZŠ Komenského I.

Od 5. 3. – 29. 3. 2018  budou práce malých výtvarníků vystaveny ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU v přízemí budovy Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně. Zveme všechny rodiče a prarodiče, přátele a známé, aby se na výsledky tvorby svých dětí přišli podívat.

 

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Zdeňka Úrubová , vychovatelka
 

 

Superstar

přidáno: 13. 2. 2018 1:05, autor: Zdena Velebová

Již se stalo tradicí, že družiny paní vychovatelky Úrubové a Plškové pořádají talentovou soutěž ve zpěvu. Letos se k nim přidala i družina paní vychovatelky Kadlíkové.

Děti si s velkou radostí a nasazením připravily písničky, tanečky a scénky. Po talentové show byli všichni účastníci odměněni drobností. Porota měla těžké rozhodování a nakonec udělila několik hlavních cen. Zábavné a soutěžní odpoledne jsme si společně užili a už se těšíme na další akce a výzvy.

Mgr. Marcela Plšková

 

Čtenářská gramotnost ve školní družině

přidáno: 12. 2. 2018 4:43, autor: Zdena Velebová

Doba se mění a všechno se stále vyvíjí. Dřívější generace si hrála převážně venku a doma ležela takzvaně v kníhách a četla si. Dnešní děti mají počítače a mobily. Číst kníhy se dají i na tabletech, počítačích a mobilech. Přesto dnešní děti mnoho nečtou.

V naší školní družině při ZŠ Komenského I ve Zlíně se snažíme nenápadně děti zaujmout a vychovat z nich čtenáře. Prvním důležitým krokem je umožnit dětem snadný přístup ke knihám. K tomu napomáhají knihovničky ve školní družině. Mnoho dětí přinese do školní družiny své knihy, které již ony samy nečtou, ale ostatní spolužáky mohou zaujmout. Jednou týdně chodí naše školní družina do školní knihovny, kde se nachází na 1500 výtisků. Školní knihovna dostává každoročně finanční příspěvek od spolku rodičů na nákup nových a zajímavých knih.

Navtěvujeme také Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, která pořádá během roku mnoho zajímavých akcí.

Již několik let se naše školní družina zapojuje do akce Celé Česko čte dětem. Každý den předčítá paní vychovatelka, spolužáci nebo starší kamarádi ze školy jednu kapitolu z knihy, kterou si děti vyberou. Jedná se o knihy ze školní či městské knihovny. Tituly knih jsou opravdu různorodé.

Příběhy, které si přečteme, využíváme dále například při ilustraci bajek, dramatizaci pohádek, vytváření leporela, kreslení komixů a v různých soutěžích.

Děti si také mohou číst v době svého osobního volna v rámci volnočasové aktivity ve školní družině.

V naší školní družině věříme, že jakákoliv aktivita, která přivede děti k četbě, je velmi důležitá. Ne nadarmo řekl anglický spisovatel John Ruskin: “Knihy jsou pro lidi tím, čím jsou pro ptáky křídla“.

 

Mgr. Marcela Plšková, vedoucí vychovatelka

Karneval školní družiny 2018

přidáno: 31. 1. 2018 6:05, autor: Zdena Velebová

 

V úterý 30. ledna 2018 žáci naší školy oslavili konec prvního pololetí tradičním karnevalem školní družiny. Žáci školní družiny se celý týden pečlivě připravovali na veselý karneval. Vyráběli masky, škrabošky, čepičky, malovali obrázky a zároveň si povídali o masopustních zvycích.

 

Družina paní Úrubové nachystala tašky s drobnými dárečky od rodičů. Paní vychovatelka Plšková nakoupila sladké a drobné odměny. Družina paní vychovatelky Kadlíkové připravila výzdobu do školní jídelny, plakáty a obrázky na stěny. Paní vychovatelka Kotasová zajistila aparaturu a hudbu pro náš veselý karneval. Paní vychovatelky Leciánová, Kotasová a Úrubová připravily zábavné soutěže. A tak mohl karneval začít. V 15:30 hodin jsme se všichni sešli v jídelně školy. Společně jsme tancovali, soutěžili a mlsali. V průběhu karnevalového veselí jsme si zatancovali také několik tanečků. Karnevalu se zúčastnilo 112 žáků, mnoho rodičů, prarodičů a sourozenců našich žáků. Karneval se opravdu vydařil. Proto se již všichni těšíme na příští rok, kdy si karneval opět zopakujeme.

Děkujeme všem, kteří na závěr pomohli s uklízením školní jídelny, všem, kteří přinesli dárečky a drobnosti, a hlavně těm, kdo se karnevalu školní družiny zúčastnili.

Mgr. Marcela Plšková

Vedoucí vychovatelka

1-10 of 31