Úvod‎ > ‎Oznámení školy 2017/18‎ > ‎

Výsledky voleb do školské rady na období let 2018 - 2020 - zákonní zástupci žáků

přidáno: 12. 3. 2018 1:20, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:49 ]
Vážení rodiče, v pondělí 5.3.2018 proběhly volby zástupců Vás, rodičů žáků, do školské rady. Z výsledků volby byl zapsán tento zápis:

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

 1. Příprava voleb: Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 22.1.2018, kdy byla prostřednictvím žáků předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb.  Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 16.2.2018 na adresu školy. Součástí informace byl i volební řád schválený Radou města Zlína.
 2. Do stanoveného termínu bylo podáno 36 návrhů na kandidáty do školské rady. Šest jmen bylo neplatných – nejednalo se o zákonné zástupce žáků. Škola oslovila čtyři kandidáty s nejvyšším počtem návrhů. Jeden kandidát se účasti ve volbách vzdal. Zbylí tři kandidáti se svou kandidaturou souhlasili:

a)      Jitka Bezoušková

b)      Ing. Ladislav Stefányi

c)      JUDr. Michal Březovják

 1. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

a)      Mgr. Hana Čambalová

b)      Mgr. Marcela Plšková

c)      Mgr. Zdena Velebová

 1. Volby proběhly dne 5.3.2018. Dostavilo se 297 hlasujících rodičů. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení zvolených kandidátů vhodili do hlasovací urny. Zákonní zástupci žáků volili dva své zástupce ze tří navržených. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a)      Jitka Bezoušková byla zvolena 219 hlasy z 290 platných hlasovacích  lístků.

b)     Ing. Ladislav Stefányi byl zvolen 218 hlasy ze 290 platných hlasovacích lístků.

c)      JUDr. Michal Březovják se umístil na třetím místě s 94 hlasy z 290 platných hlasovacích lístků.

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem schváleným Radou města Zlína. 

Zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě na období let 2018 – 2020 jsou paní Jitka Bezoušková a pan Ing. Ladislav Stefányi.

  Ve Zlíně 7.3.2018.
   
  Vážení rodiče, děkujeme Vám za účast ve volbách a zájem o práci školy.
  Mgr. Zdena Velebová, zástupkyně ředitelky
  Comments