Úvod‎ > ‎Oznámení školy 2017/18‎ > ‎

Vyhlášení voleb do školské rady na období 2018 - 2020

přidáno: 23. 1. 2018 5:13, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče,

 

rokem 2017 skončilo volební období školské rady. V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, připravujeme volby pro další volební období  2018 - 2020.

 

Ředitelka školy v souladu s volebním řádem školské rady ve statutárním městě Zlíně na základě ustanovení § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, stanovuje tříčlenný přípravný výbor do voleb školské rady ve složení:

 

  1. Mgr. Zdena Velebová, pedagogický pracovník
  2. Mgr. Marcela Plšková, pedagogický pracovník
  3. Mgr. Hana Čambalová, pedagogický pracovník

 

Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a svolá voliče – zákonné zástupce žáků, eviduje návrhy kandidátů, sestavuje jejich seznam, oslovuje kandidáty s požadavkem na písemný souhlas s kandidaturou, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

 

Do školské rady se volí 6 členů:

  • za pedagogické pracovníky  budou do školské rady volení dva zástupci,
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků budou voleni dva zástupci
  • dva zástupce jmenuje zřizovatel školy

 

Termín konání voleb: 5. března 2018 v době od 16:00 do 18:00 hod.

 

Místo konání voleb: vstupní prostory u hlavního vchodu do ZŠ Komenského I, Zlín

 

Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci žáků prostřednictvím informativních anketních lístků, které zákonní zástupci žáků obdrží prostřednictvím svých dětí, popřípadě si ho budou moci stáhnout z webových stránek školy.

Vyplněný informativní anketní lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy nebo prostřednictvím svých dětí třídnímu učiteli nejpozději do 16.2.2018.

 

Děkujeme

 

 

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

ĉ
Zdena Velebová,
23. 1. 2018 5:13
Comments