Úvod‎ > ‎

Oznámení školy 2017/18Přijmeme vyučenou kuchařku do školní jídelny

přidáno: 20. 3. 2018 2:55, autor: Zdena Velebová

Základní škola Komenského I, Zlín přijme vyučenou kuchařku na hlavní pracovní poměr. Nástup možný ihned. Životopisy zasílejte na jidelna@zskom1.cz.

SBĚR 4. a 5. dubna 2018

přidáno: 20. 3. 2018 0:49, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že ve středu 4. dubna a ve čtvrtek 5. dubna 2018 proběhne ve škole sběr papíru v době od 7:00 do 7:55 a od 13:00 do 16:00 hod. Prosíme Vás o velkou účast, protože díky výtěžku ze sběru může Spolek rodičů při ZŠ Komenského I přispět větší částkou například na nákup výtvarných potřeb pro jednotlivé třídy.

Děkujeme!

Provoz školní družiny o Velikonočních prázdninách

přidáno: 19. 3. 2018 6:49, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče, z důvodu nedostatečného počtu zájemců o školní družinu v době Velikonočních prázdnin 29. - 30.3.2018 nebude ŠD v provozu. Přerušení provozu školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

Děkujeme za pochopení.

Den otevřených dveří ve středu 21.3.2018

přidáno: 16. 3. 2018 1:08, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče, zveme Vás k návštěvě školy ve středu 21. března 2018. Můžete se zúčastnit výuky v 1. a 2. vyučovací hodině. Využijte příležitost k pozorování vlasního dítěte v průběhu vyučování a možnost seznámit se s metodami práce učitelů.
Těšíme se na setkání!

Výsledky voleb do školské rady na období let 2018 - 2020 - zákonní zástupci žáků

přidáno: 12. 3. 2018 1:20, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 12. 3. 2018 5:49 ]

Vážení rodiče, v pondělí 5.3.2018 proběhly volby zástupců Vás, rodičů žáků, do školské rady. Z výsledků volby byl zapsán tento zápis:

Základní škola Komenského I, Zlín, Havlíčkovo nábř. 3114, příspěvková organizace

 

Zápis o volbě zástupců zákonných zástupců žáků ve školské radě

 1. Příprava voleb: Volby byly vyhlášeny ředitelkou školy dne 22.1.2018, kdy byla prostřednictvím žáků předána písemná informace o vyhlášení voleb zákonným zástupcům žáků. Informace obsahovala sdělení termínu a místo konání voleb, základní informace o účelu a činnosti školské rady a o plánovaném průběhu voleb.  Obsahovala také výzvu k podání návrhů kandidátů do termínu 16.2.2018 na adresu školy. Součástí informace byl i volební řád schválený Radou města Zlína.
 2. Do stanoveného termínu bylo podáno 36 návrhů na kandidáty do školské rady. Šest jmen bylo neplatných – nejednalo se o zákonné zástupce žáků. Škola oslovila čtyři kandidáty s nejvyšším počtem návrhů. Jeden kandidát se účasti ve volbách vzdal. Zbylí tři kandidáti se svou kandidaturou souhlasili:

a)      Jitka Bezoušková

b)      Ing. Ladislav Stefányi

c)      JUDr. Michal Březovják

 1. Ředitelka školy jmenovala tříčlennou volební komisi, která byla pověřena dohledem nad průběhem voleb:

a)      Mgr. Hana Čambalová

b)      Mgr. Marcela Plšková

c)      Mgr. Zdena Velebová

 1. Volby proběhly dne 5.3.2018. Dostavilo se 297 hlasujících rodičů. Tito rodiče obdrželi hlasovací lístky, které po označení zvolených kandidátů vhodili do hlasovací urny. Zákonní zástupci žáků volili dva své zástupce ze tří navržených. Volební komise poté přepočítala hlasy s tímto výsledkem:

a)      Jitka Bezoušková byla zvolena 219 hlasy z 290 platných hlasovacích  lístků.

b)     Ing. Ladislav Stefányi byl zvolen 218 hlasy ze 290 platných hlasovacích lístků.

c)      JUDr. Michal Březovják se umístil na třetím místě s 94 hlasy z 290 platných hlasovacích lístků.

 1. Volební komise potvrzuje svými podpisy, že průběh voleb, způsob vyhlášení a přípravy voleb, jejich průběh a způsob hlasování byly v souladu s ustanovením školského zákona č. 561/2004 Sb. a Volebním řádem schváleným Radou města Zlína. 

Zástupci zákonných zástupců žáků ve školské radě na období let 2018 – 2020 jsou paní Jitka Bezoušková a pan Ing. Ladislav Stefányi.

  Ve Zlíně 7.3.2018.
   
  Vážení rodiče, děkujeme Vám za účast ve volbách a zájem o práci školy.
  Mgr. Zdena Velebová, zástupkyně ředitelky

  ZRUŠENÍ ŘEDITELSKÉHO VOLNA V PÁTEK 16. 3. 2018!!!

  přidáno: 6. 3. 2018 2:34, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 6. 3. 2018 2:38 ]

  Vážení rodiče, na pátek 16. března 2018 bylo vyhlášeno ředitelské volno. Ze závažných důvodů, které jsme nezavinili a nemůžeme je ovlivnit, rušíme toto rozhodnutí a v pátek 16.3.2018 proběhne výuka v plném rozsahu podle platného rozvrhu hodin. Provoz školní družiny nebude omezen.
  Děkujeme za pochopení.

  Třídní schůzky a volby do školské rady

  přidáno: 28. 2. 2018 2:22, autor: Zdena Velebová

  Vážení rodiče, zveme Vás na třídní schůzky (příp. třídní pohovory), které proběhnou v pondělí 5.3.2018 od 16:00 do 18:00 hodin. Součástí třídních schůzek budou také volby rodičů (zákonných zástupců) žáků do Školské rady ZŠ Komenského I, Zlín. Volební lístky obdržíte od třídních učitelů Vašich dětí. Vyplněné volební lístky vhodíte před odchodem ze školy do urny umístěné ve vstupních prostorách.
  Děkujeme Vám za účast a těšíme se na setkání!
  Pedagogové a vedení školy

  Prodej stravného na březen

  přidáno: 12. 2. 2018 2:46, autor: ZŠ Komenského I, Zlín


  •  ČTVRTEK          1.3.2018         7:00  -  8:00        11:30 – 14:30
  •   PÁTEK               2.3.2018         7:00  -   8:00       11:30 – 14:30
  •   PONDĚLÍ           5.3.2018         7:00  -   8:00       11:30 – 14:30


   Dostanete se k nám bočním vchodem 5. Základní školy Komenského II.       

  Provoz školní družiny o jarních prázdninách od 19. do 25. února 2018

  přidáno: 8. 2. 2018 22:41, autor: Zdena Velebová

  Vážení rodiče, připomínáme, že z důvodu nedostatečného počtu zájemců o školní družinu v době jarních prázdnin od 19. do 25. února 2018 nebude ŠD v provozu. Přerušení provozu školní družiny bylo projednáno se zřizovatelem.

  Děkujeme za pochopení.

  Vyhlášení voleb do školské rady na období 2018 - 2020

  přidáno: 23. 1. 2018 5:13, autor: Zdena Velebová

  Vážení rodiče,

   

  rokem 2017 skončilo volební období školské rady. V souladu s ustanovením § 167 zákona č. 561/2004 Sb., Školského zákona, připravujeme volby pro další volební období  2018 - 2020.

   

  Ředitelka školy v souladu s volebním řádem školské rady ve statutárním městě Zlíně na základě ustanovení § 167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, stanovuje tříčlenný přípravný výbor do voleb školské rady ve složení:

   

  1. Mgr. Zdena Velebová, pedagogický pracovník
  2. Mgr. Marcela Plšková, pedagogický pracovník
  3. Mgr. Hana Čambalová, pedagogický pracovník

   

  Přípravný výbor vyhlásí termín voleb a svolá voliče – zákonné zástupce žáků, eviduje návrhy kandidátů, sestavuje jejich seznam, oslovuje kandidáty s požadavkem na písemný souhlas s kandidaturou, zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů do školské rady, zaznamenává výsledky hlasování a vyhlašuje výsledky voleb.

   

  Do školské rady se volí 6 členů:

  • za pedagogické pracovníky  budou do školské rady volení dva zástupci,
  • za zákonné zástupce nezletilých žáků budou voleni dva zástupci
  • dva zástupce jmenuje zřizovatel školy

   

  Termín konání voleb: 5. března 2018 v době od 16:00 do 18:00 hod.

   

  Místo konání voleb: vstupní prostory u hlavního vchodu do ZŠ Komenského I, Zlín

   

  Kandidáty na členství ve školské radě za zákonné zástupce nezletilých žáků navrhují zákonní zástupci žáků prostřednictvím informativních anketních lístků, které zákonní zástupci žáků obdrží prostřednictvím svých dětí, popřípadě si ho budou moci stáhnout z webových stránek školy.

  Vyplněný informativní anketní lístek můžete odevzdat na sekretariátu školy nebo prostřednictvím svých dětí třídnímu učiteli nejpozději do 16.2.2018.

   

  Děkujeme

   

   

  Mgr. Ilona Garguláková

  ředitelka školy

  1-10 of 33