Úvod‎ > ‎

Oznámení školy 2016/17


Úřední dny a úřední hodiny na sekretariátu školy v době prázdnin

přidáno: 28. 6. 2017 3:50, autor: Ilona Garguláková

V době prázdnin bude z důvodů čerpání dovolené provoz sekretariátu školy omezen. Žáci si mohou vyzvednout svá vysvědčení v
úřední dny a hodiny:
3. 7. - 7. 7. 2017         8:00 - 12:30
31. 7. - 4. 8. 2017       8:00 - 12:30
21. 8. - 26. 8. 2017     8:00 - 13:00
28. 8. - 1. 9. 2017       8:00 - 15:00   

Ukončení školního roku

přidáno: 28. 6. 2017 3:35, autor: Ilona Garguláková

Vážení rodiče,
školní rok 2016/2017 je úspěšně na svém konci. Děkujeme vám všem za spolupráci, vstřícnost, ochotu pomoci škole i sponzorské dary. Vaší pomoci si velmi vážíme.
Přeje Vám všem i všem dětem pohodové prázdniny. Ať letní počasí,  dovolená přispějí k odpočinku a načerpání nových sil.
Krásné prázdniny Vám všem přeje vedení školy a zaměstnanci školy.

Provoz školní družiny v pátek 30.6.2017

přidáno: 27. 6. 2017 3:30, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 27. 6. 2017 3:32 ]

 

Vážení rodiče.

V pátek 30.6.2017 bude provoz školní družiny do 16:00 hodin.

Školní družina děkuje rodičům za celoroční spolupráci a jejich dětem přeje krásné prázdniny!
 
 

Mgr. Marcela Plšková

Výdej obědů v posledním týdnu šk. roku

přidáno: 23. 6. 2017 3:17, autor: ZŠ Komenského I, Zlín


Úterý              27.6.2017      11.05 – 13.15 hod.

Středa           28.6.2017      11.05 – 13.15 hod.

Čtvrtek           29.6.2017      11.05 – 13.15 hod.

Pátek             30.6.2017      10.00 – 11.00 hod.

SBĚR ve dnech 20. a 21. června

přidáno: 12. 6. 2017 23:07, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče, blíží se termín posledního sběru v tomto školním roce. Sběr proběhne v úterý 20. června a ve středu 21. června 2017 v obvyklém čase. Těšíme se na velkou účast a děkujeme!

Výstupy ze schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

přidáno: 11. 6. 2017 22:41, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 15. 6. 2017 4:13 ]

Ve středu 14. června 2017 proběhla v jídelně školy schůzka, na které byly rodičům představeny paní učitelky budoucích prvních tříd, dále byli rodiče seznámeni s provozem školy, školní družiny a jídelny a vedení školy zodpovědělo dotazy týkající se specifik výuky. Na schůzce byli přítomni i zástupci ZUŠ Zlín a HŠ Yamaha s nabídkou kroužků.
Z důležitých informací, které na schůzce zazněly, připomínáme: Prvňáčci přijdou do školy 4. září 2017 na 8:00 hodin. Do angličtiny budou děti potřebovat pracovní sešit Happy House 1 NEW AB + CD (CZ). Přihlášku do školní družiny mohou podat rodiče již nyní, nemusí ale vyplňovat čas odchodu dítěte ze ŠD. Přihlášku do školní družiny lze stáhnout ze záložky "DRUŽINA".
Další nformace jsou obsaženy v přiložených materiálech.
Děkujeme rodičům za účast na schůzce a těšíme se na setkání v září!

Cvičení v přírodě v pátek 9.6.2017 a změna v ukončení výuky

přidáno: 2. 6. 2017 3:00, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 9. 6. 2017 1:37 ]

Vážení rodiče, z organizačních důvodů dochází ke změně ukončení vyučování v pátek 9. června 2017. V rámci cvičení v přírodě budou děti absolvovat aktivity v přírodě s vybraným učivem z oblasti ochrany člověka za běžných rizik a mimořádných událostí.
Ukončení výuky: 1. stupeň (11:30 hod.), 2. st. (12:30 hod.), školní družina (14:00 hod.).
Děkujeme za pochopení.

Ukončení provozu mléčného automatu k 30.6.2017

přidáno: 29. 5. 2017 2:35, autor: Zdena Velebová

Vážení žáci, rodiče,

 

z důvodu ukončení projektu „Mléko do škol“ se současným dodavatelem, žádáme žáky I. stupně, aby si v měsíci červnu odebrali v mléčném automatu mléko a vyčerpali tak kredity na svých mléčných kreditkách. Rodiče žádáme, aby mléčné kreditky dále nedobíjeli.

 

Mgr. Ilona Garguláková

ředitelka školy

Hmatový chodníček byl slavnostně otevřen!

přidáno: 23. 5. 2017 23:14, autor: Zdena Velebová   [ aktualizováno 25. 5. 2017 1:55 ]

V pátek 19. května v 15:30 se odehrálo na zahradě školy slavnostní otevření hmatového chodníčku, kterého se zúčastnili rodiče, děti a učitelé školy. Celou akci uváděly děti ze školního ekotýmu vedeného p. učitelkou Onderkovou. Ekotým si také připravil zajímavé kvízové otázky a úkoly pro všechny zájemce z řad návštěvníků oslavy. V úvodu vystoupila paní ředitelka Ilona Garguláková, která poděkovala všem sponzorům, bez jejichž pomoci by hmatový chodníček nevznikl. Terénní práce na chodníčku zajistil p. Pekař, dřevěné ohrazení p. Javořík, další práce zajistil p. školník Piluša, p.učitel Helmer, žáci pod vedením p. učitele Stesky a paní vychovatelka Zdena Úrubová domlouvala pomoc s rodiči dětí a kontrolovala správnost postupu. Děti ze školní družiny a paní učitelky přinesly dostatek smrkových a borovicových šišek, p. zástupce Zicha a p. zástupkyně Velebová přivezli další materiály pro výplň jednotlivých políček chodníčku.
Po úvodu paní ředitelky velmi pěkně hovořila paní Šojdrová o reflexních bodech na chodidlech a pozitivním významu jejich stimulace např. chozením po různých přírodních površích. A pak se střihala páska! Paní ředitelka slavnostně přestřihla pásku a hmatový chodníček byl otevřen. Mezi prvními, kteří chodníček vyzkoušeli, byli žáci, jejich rodiče, a také řada učitelů. Někteří se chodníčku nemohli nabažit a statečně absolvovali přechod políček dokonce několikrát. Osvěženi chůzí po chodníčku mohli potom dospělí i děti dokazovat rozsáhlé znalosti z oblasti ekologie a ochrany přírody v záludných otázkách připravených ekotýmem.
Oslava otevření hmatového chodníčku se vydařila. Ještě jednou děkujeme všem za pomoc, účast a podporu!

Úprava ukončení výuky ve čtvrtek 18. května

přidáno: 17. 5. 2017 4:01, autor: Zdena Velebová

Vážení rodiče, upozorňujeme Vás na změnu ukončení výuky ve čtvrtek 18. května z důvodu slavnostní akademie k 80. výročí založení školy. Protože nácvik akademie v Kongresovém centru začíná ve 14:00 hodin, konec vyučování je upraven takto:
 
1. - 2. třídy ..............konec výuky v 11:30
 
3. - 5. třídy ..............konec výuky od 11:45 do 12:00
 
6. - 9. třídy ............. konec výuky ve 12:30
 
ŠD            .............. ukončení ve 13:30

1-10 of 29