Úvod‎ > ‎Archiv‎ > ‎

Archiv článků Montessori 2015/16
Montessori na výletě

přidáno: 7. 6. 2016 5:23, autor: Zdena Velebová   [ Aktualizováno 7. 6. 2016 5:23 uživatelem ZŠ Komenského I, Zlín ]

Cílem letošního výletu žáků Montessori tříd byly Punkevní jeskyně a propast Macocha. Z parkoviště jsme se vláčkem a lanovkou přepravili k jejímu okraji. Podle pověsti měla v těchto místech zlá macecha shodit dolů svého nevlastního syna. S trochou úzkosti jsme se podívali, jestli se mohl Jeníček opravdu udržet a nespadnout na její hluboké dno... Následně jsme se nalodili k prohlídce útrob jeskyně s nádhernou krápníkovou výzdobou. Počasí nám vyšlo výborně a domů jsme přijeli se spoustou nových zážitků a nakoupených suvenýrů.

 Mgr. Iveta Zámečníková

 

Návštěvy pracovníků pedagogicko-psychologických poraden v Montessori třídách

přidáno: 15. 5. 2016 23:18, autor: Zdena Velebová   [ Aktualizováno 15. 5. 2016 23:18 uživatelem ZŠ Komenského I, Zlín ]

V měsíci březnu a dubnu navštívili třídy Montessori speciální psychologové a pedagogové ze všech pedagogicko-psychologických poraden Zlínského kraje.  Pracovníky těchto zařízení pozvala ředitelka školy Mgr. Ilona Garguláková, aby se seznámili se způsobem práce v Montessori třídách a alternativními prvky výuky. Náhledy či spíše workshopy a debaty se nesly v duchu objevování a posuzování nových přístupů a pomůcek ve výuce. Montessori metoda vychází z hesla „Pomoz mi, abych to dokázal sám“, výuka samotná je založená na individuálním přístupu ke každému žákovi. Hosté sledovali práci třídních kolektivů sestavených ze dvou různých ročníků. Zúčastnili se ranních komunitních kruhů i samotné výuky, měli možnost podrobně pozorovat jednotlivé žáky při práci s pomůckou, s literaturou i při činnostech s paní učitelkou. Poté se vedly oboustranně zajímavé a přínosné debaty o jednotlivých principech a metodách výuky a také o klimatu ve třídě.

Zdravé a přátelské ovzduší znamená velmi mnoho, stejně jako možnost dětí volit si činnosti a práci – samozřejmě podle plánu předem připraveného paní učitelkou. Možnost střídání činností i pracovního místa má příznivý dopad  hlavně na nejmladší žáčky, kteří postupně přecházejí od jednoduchých pomůcek k těm složitějším, vyžadujícím delší soustředění, trpělivost a zodpovědnost. Při společných diskuzích si pak psychologové i pedagogové vyměňovali zkušenosti z přístupů v práci s dětmi mimořádně nadanými i s těmi, které mají vývojové poruchy učení a chování. Hosté si také osobně vyzkoušeli práci s pomůckami, a tak měli možnost vžít se do role dítěte a prožít si pocit radosti z objevení něčeho nového. Své místo v diskusi měla také matematika v pojetí profesora Hejného. Takto strávená dopoledne byla velmi různorodá. Živě se diskutovalo, radilo, zkoušelo a zvažovalo, co je pro děti nejlepší a nejpřínosnější. Vše se neslo v příjemné a přátelské atmosféře. Žáci vnímali pracovnice poradenských zařízení jako rodiče, kteří se přišli podívat na jejich práci. Paní učitelky si s pracovníky poraden předávaly zajímavé postřehy a diskutovaly nad novými – alternativními formami a metodami, které žákům pomáhají v jejich práci. Pracovníci poraden získávali nové informace, které jsou  podnětné pro jejich další práci. Všechna setkání zhodnotily vzájemně paní učitelky Montessori tříd i pracovníci pedagogicko-psychologických poraden jako přínosná. Rády navážou úzkou spolupráci, kterou vnímají jako neocenitelný druh sebevzdělání a posouvání tím správným směrem. Každá takto vedená spolupráce pomáhá k tomu, aby se naše děti cítily ve škole příjemně a bylo jim nabídnuto připravené a přátelské prostředí pro jejich výchovu a výuku.

 

Mgr. Jolana Končáková

Montessoráčci spali ve škole!

přidáno: 12. 4. 2016 3:32, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 15. 4. 2016 23:01 ]

Konečně jsme se dočkali! V úterý 22. března jsme přespali ve škole. Paní učitelky a asistentky si pro nás připravily večer plný zážitků, dobrodružství a her. Maminky zase plný stůl dobrot. Celý večer se nesl v duchu pohádek a příběhů Miloše Macourka. Plní zážitků jsme se později večer přikryli kouzelným cestovním pláštěm a přenesli se do říše snů. Ráno jsme se  probudili s prvním slunečním paprskem, bohatě posnídali a vrhli se na dopolední práci. Takových dnů by mohlo být více!!!

Mgr. Jolana Končáková

Montessori a Městská policie Zlín

přidáno: 21. 3. 2016 0:26, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 15. 4. 2016 23:00 ]

Děti měly možnost strávit velmi zajímavý a poučný den na Městské policii. Dozvěděli jsme se řadu důležitých informací o bezpečném a zodpovědném chování každého z nás, o práci policistů, prohlédli si policejní auto, vyzkoušeli neprůstřelnou vestu i další policejní pomůcky. Shlédli jsme výcvik policejního psa a dostali odpověď na celou řadu zvídavých dotazů.

Mgr. Jolana Ko
nčáková

Montessori a živá příroda

přidáno: 21. 3. 2016 0:24, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 15. 4. 2016 22:57 ]

Během měsíce února se žáci Montessori tříd věnovali velkému tématu živočichů. Děti si připravily krásné a zajímavé besedy, vyhledávali jsme informace v knihách a na internetu, pracovali s pomůckami, malovali a při tom pozorně sledovali, jak nám v přírodovědném koutku rostou pakobylky a kuklí se nám brouk potemník. Závěrem jsme se pobavili vtipy o zvířatech a teď hurá na lidské tělo.
Mgr. Jolana Končáková

 

Beseda o diabetes

přidáno: 28. 1. 2016 5:16, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 28. 1. 2016 5:19 ]

Děti Montessori tříd zažily zajímavou a poučnou besedu o diabetes. Maminka jejich spolužačky pro ně připravila názorný film, ukázala jim glukometr, inzulínové pero a zodpověděla řadu zvídavých dotazů. Všichni se dozvěděli, jak dokáže být cukrovka nebezpečná, ale také, jak se s ní dá žít.

Mgr. Iveta Zámečníková
Výroba vánočních dekorací v Montessori

přidáno: 22. 12. 2015 2:13, autor: Zdena Velebová   [ Aktualizováno 22. 12. 2015 2:13 uživatelem ZŠ Komenského I, Zlín ]

O Vánocích by si měli lidé pomáhat více než kdy jindy. Proto i děti z Montessori tříd využily vánočního času a při výrobě náročných vánočních dekorací pomáhaly sobě navzájem. Pomoc potřebovali nejvíce prvňáčci, kterým byli k ruce starší spolužáci. Výsledkem pak byly opravdu nádherné výrobky, které ozdobí vánoční stoly ve všech rodinách našich dětí.

Mgr. Jolana Končáková

Vánoční koncertování

přidáno: 22. 12. 2015 2:11, autor: Zdena Velebová   [ Aktualizováno 22. 12. 2015 2:11 uživatelem ZŠ Komenského I, Zlín ]

Jako každý rok se i letos žáci Montessori sešli v prostorách Yamahy a pod vedením paní učitelky Lenky strávili příjemné vánoční okamžiky za zpěvu koled. Řada z nich našla odvahu vystoupit před svými spolužáky se zobcovou i altovou flétnou, klávesami či kytarou. Malí, velcí i paní učitelky si s chutí společně zazpívali a příjemně se naladili na blížící se Vánoce.

 

Mgr. Jolana Končáková

Vizovické pečivo v Montessori

přidáno: 21. 12. 2015 4:21, autor: Zdena Velebová   [ Aktualizováno 21. 12. 2015 4:21 uživatelem ZŠ Komenského I, Zlín ]

Sotva jsme dopekli vánoční perníčky, pustili jsme se do tvorby adventních symbolů z vizovického pečiva. Hotové, upečené výrobky jsme pečlivě zabalili do ručně zhotovených balicích papírů a uložili je pod stromeček, abychom obdarovali své spolužáky.

Mgr. Jolana Končáková

Pečení perníčků

přidáno: 2. 12. 2015 22:40, autor: ZŠ Komenského I, Zlín   [ aktualizováno 3. 12. 2015 4:18 ]

Poslední listopadový týden jsme začali péct adventní perníčky. Všichni jsme se moc těšili a práci si opravdu užili. Pod rukama nám vznikaly voňavé pochoutky a už se všichni těšíme, jak je společně nazdobíme. Perníčky nám provoněly naše třídy a navodily příjemnou vánoční atmosféru.

Mgr. Jolana Končáková

1-10 of 27